منبع تحقیق درمورد بهبود عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

مي دهد تا از مزايايي هم چون تجربه ي خبرگي تامين کننده و مزيت اقتصاد مقياس استفاده کرده و در زمان کوتاه تر و هزينه ي کمتر اقدام به تامين آن ها نمايد.
– ايجاد نقدينگي59: ايجاد نقدينگي با واگذاري دارايي ها به تامين کننده يا کاهش سرمايه گذاري در دارايي ها و آزادسازي منابع براي اهداف ديگر.
– تغيير هزينه هاي ثابت به متغير(نتيجه:افزايش توانايي شرکت در مديريت کارآمدتر بر هزينه ها)،(در مورد برخي فعاليت ها و وظايف)

2-3-3-3- دلايل مرتبط با نيروي انساني
– بهره مندي از خبرگي نيروي انساني متعلق به پيمانکاران
– متمرکز کردن توان و تعهد افراد بر فعاليت هاي محوري
– حل يک مشکل! (مثال مشکل پرسنلي و…)
در مورد علل برون سپاري بايد به چند نکته توجه داشت:
* اول آن که هدف از برون سپاري، آزاد شدن از انجام فعاليت هاي ناخوشايند نيست، بلکه دستيابي به نتايج (وضعيت) بهينه است. مديراني که فعاليت هاي يک بخش از شرکت را برون سپاري مي کنند، مناسب است تا تجربيات و خبرگي هاي فني مربوط به کار برون سپاري شده را براي نظارت و مديريت بر تامين کننده در خود حفظ کنند.
* هر سازمان بسته به شرايط خود، دلايل خود را دارد، اما همه اين است که شما علت روي آوردن خودتان به اين رويکرد را بدانيد و منافعي را که از آن انتظار داريد، مشخص کرده باشيد.
* نکته ي آخر اين که برون سپاري اگر به درستي مورد استفاده قرار گيرد، ابزار بسيار قدرتمندي براي سازمان شماست (چشم براه و مرتضوي، 1389، 35).
2-3-4- مزاياي برون سپاري
برون سپاري يکي از راهبرد هايي است که مي تواند از طريق کاهش و کنترل هزينه هاي عملياتي، تمرکز سازمان بر توانمندي هاي محوري، بهره مندي از مهارت متخصصيني که در داخل موجود نيستند، بهبود کيفيت کار و… به رقابت پذيري بيشتر سازمان منجر شود (برتولني60، 2004، 772).
براي سازمان ها تصميم برون سپاري به دليل الزامات راهبردي آن، با ملاحظات بسياري همراه است. چنين تصميمي مي تواند عامل مهمي در سودآوري به شمار رود و لذا سهم مهمي در سلامت مالي شرکت داشته باشد.

ترکيب برون سپاري به عنوان يک راهبرد کسب و کار61 و پيمانه اي بودن62 به عنوان راهبرد ساخت63، مورد توجه صنايع قرار گرفته است (گرازياديو64، 2002، 2).
اين راهبرد تلفيقي که تامين پيمانه اي65 ناميده مي شود، مزاياي بسياري هم چون افزايش انعطاف پذيري، افزايش سرعت و قابليت طراحي پيشرفته و کاهش هزينه ها را به دنبال دارد (مک آليندن و همکاران66، 1999، 4).از مزاياي استفاده از برون سپاري مي توان به تمرکز بر قابليت هاي هسته اي، کوچک سازي، دستيابي به بهترين عملکرد، کنترل و شفاف سازي هزينه ها اشاره کرد. بنابر اظهار نظر موسسه پژوهشي گارتنر، آمار نشان مي دهد که تا پايان سال 2004 از هر 10 شغل در صنعت نرم افزار آمريکا، يک شغل به بازارهاي نوظهور و ارزاني چون هند و چين منتقل شده است و اين روند به سرعت در حال افزايش است. در آمريکا برون سپاري منابع انساني که تاکنون بيشتر توسط شرکت هاي بزرگ دنبال شده است، رقمي بالغ بر 8 ميلياد دلار را به خود اختصاص داده است که تا پايان سال 2006 اين رقم به بيش از سه برابر مي رسد. در سطح جهاني، رقم برون سپاري بخش مالي و حسابداري در سال 2004 حدود 40ميليارد دلار بوده که در سال 2007 به 65 ميليارد دلار مي رسد. حجم کلي اين بخش در سال 2004 حدود 200 ميليارد دلار بوده است. حجم کلي بازار جهاني برون سپاري در حدود 386 بيليون دلار تخمين زده شده و پيش بيني مي شود با نرخي در حدود 25 درصد در سال افزايش يابد. هم چنين حدود 80 درصد از 500 شرکت برتر جهان در فهرست مجله فورچون، بخشي از فعاليت خود را برون سپاري کرده و روند برون سپاري در اين شرکت ها در حال افزايش است. روند برون سپاري ميان شرکت هاي اروپايي نيز از سال 2003 تا 2008 هر ساله رشدي بين 30 تا 40 درصد داشته است. با توجه به اين روند ملاحظه مي شود که اغلب شرکت هاي پيشرو و موفق دنيا، برون سپاري را به عنوان يکي از راهبردهاي بنيادين کسب و کار مد نظر قرار داده اند (خداوردي و بجنوردي، 1389، 66).
به عنوان مثال شرکت کرايسلر در سال 1997 از طريق برون سپاري 325 ميليون دلار به سود ساليانه خود افزوده و بالغ بر 2/1 ميليارد دلار صرفه جويي کرده است (موسوي خاني و همکاران، 1386، 124).
گلد اسميت 67(2003) در پاسخ به اين سوال که چرا شرکت ها از برون سپاري استفاده مي کنند؟ پنج دليل عمده را در نظر گرفته است که شامل موارد زير مي باشد:
– صرفه جويي در هزينه
– سودآوري ناشي از استفاده از تخصص هايي که در داخل سازمان وجود ندارند.
– بهبود خدمت
– تمرکز بر صلاحيت هاي اصلي
– سودآوري ناشي از استفاده از تکنولوژي هايي که در داخل سازمان موجود نيست (اشنايدر جانز و همکاران، 1388، 40). اين نتايج در جداول زير نشان داده شده است:
جدول 3-2 مزاياي برون سپاري: صرفه جويي در هزينه ها و استفاده از تخصص هاي خارج از سازمان
دلايل استفاده از برون سپاري
مزيت بالقوه
صرفه جويي در هزينه ها
برون سپاري فعاليت هاي کاري، مي تواند هزينه کمتري نسبت به انجام آن ها در داخل خود سازمان داشته باشد. هنگامي که بنگاه ها فعاليت هاي خود را برون سپاري مي کنند، مي توانند از اين طريق قسمتي از دارايي هاي خود را به پول نقد تبديل کرده و در نتيجه مشکلات نقدينگي کوتاه مدت خود را حل کرده و در قسمتي از هزينه مربوط به بهره وام هاي خود صرفه جويي کنند. هم چنين با اين روش هزينه هاي ثابت (دارايي ها) مي توانند به هزينه هاي متغير تبديل شوند (اجاره بها). هنگامي که تامين ميزان سرمايه لازم براي شرکتي مقدور نباشد، مي تواند براي تامين سرمايه لازم خود از برون سپاري استفاده کند. بنگاه استفاده کننده از برون سپاري، خود به بخشي از شبکه تامين کننده يا زنجيره عرضه تبديل مي شود که به کاهش هزينه ها در هر دو بخش کمک مي کند.
سودآوري حاصل از استفاده از تخصص هايي که در داخل سازمان وجود ندارد
مي توان از طريق به کار بردن مهارت ها و تخصص هايي که در داخل سازمان وجود ندارند، سودآوري حاصل نمود. تامين کنندگان مي توانند به عنوان منبع ايده هاي جديد براي بهبود محصولات و خدمات محسوب شوند.
منبع: (جانز وهمکاران ، 1388، 42)
جدول 4-2 مزيت بهبود خدمات از طريق برون سپاري
دليل برون سپاري
مزيت بالقوه
بهبود خدمات
* برون سپاري منجر به افزايش انعطاف پذيري عملياتي شده و به بنگاه اين امکان را مي دهد که با نوسانات بازار، خود را تطبيق داده و با توجه به تقاضاي مشتري، توليد خود را از طريق تعديل قراردادهاي برون سپاري، تغيير دهد. برون سپاري مي تواند انعطاف پذيري را براي تغيير سازمان در جهت کاراتر شدن، افزايش دهد. کاهش در هزينه هايي که ناشي از برون سپاري است، مي تواند ارزش خدمات و رضايت مشتريان را افزايش دهد. بهبود عملکرد کاري ناشي از برون سپاري ممکن است شامل کيفيت بالاتر شود.
* با استفاده از برون سپاري، بنگاه مي تواند با سرمايه گذاري کمتر به ميزان توليد بيشتر و در نتيجه استفاده موثر از دارايي هاي خود دست يابد.
* برون سپاري با داشتن اثر روانشناختي بر روي کارکنان مي تواند انگيزش آن ها را در جهت بهره وري بيشتر به منظور حفظ شغل و موقعيت خودشان افزايش دهد.
* برون سپاري مي تواند براي معرفي سريع محصولات و خدمات جديد به منظور تحقق تغيير تقاضاي مشتريان استفاده شود.
* برون سپاري مي تواند براي معرفي تکنولوژي يا تيم هاي جديد در سازمان استفاده شود.
* برون سپاري مي تواند در رسيدن سريع تر محصولات جديد به بازار کمک کند.
* برون سپاري مي تواند به سازمان در توسعه و يافتن کانال هاي جديد توزيع کمک کند.
منبع: (همان منبع، 43)
جدول 5 -2 مزاياي برون سپاري در تمرکز بر مزاياي اصلي و سود ناشي از تکنولوژي هاي خارج از سازمان و ساير مزاياي ديگر
دلايل برون سپاري
مزيت بالقوه
تمرکز بر مزيت هاي اصلي
* به بنگاه اجازه مي دهد تا بر نتايج و خروجي ها تمرکز کند، در حالي که تامين کننده بر ورودي ها و فرآيندها متمرکز است.
* به بنگاه نظمي جهت شناسايي مزايا و صلاحيت هاي اصلي اش را ارايه مي دهد.
* دارايي ها را جهت تخصيص و تمرکز بر مزاياي اصلي، آزاد مي کند.
* بنگاه مي تواند از دسترسي به بازار و فرصت هاي کاري که تامين کننده براي ان فراهم مي کند، سود به دست آورد.
* ممکن است در اين فرآيند خود بنگاه ها متوجه شوند که ظرفيت لازم جهت بر عهده گرفتن برون سپاري براي ساير بنگاه ها را دارند و مي توانند ظرفيت هاي خود را به آن ها بفروشند.
* تامين کننده مزايا و صلاحتيت هاي اصلي خود را به شرکت داده و به آن کمک مي کند تا وضعيت تعادل خود را حفظ کد.
سودآوري ناشي از استفاد از تکنولوژي هاي خارج از سازمان
* بنگاه ها مي توانند جديدترين تکنولوژي هاي موجود را در هر زمان که لازم باشد، انتخاب کرده و به کار گيرند. از اين رو مجبور به سرمايه گذاري هنگفت در چنين تکنولوژي هايي نيستند.
ساير دلايل
* تامين کنندگان به کارکنان بنگاه متقاضي استفاده از برون سپاري، مسير جديدي را ارايه مي کنند و ممکن است فرصت هاي بهتري جهت پيشرفت را نشان دهند.
* بنگاه ها مي توانند تصوير خود در جامعه و در محيط کار را از طريق ارتباط با يک تامين کننده معتبر، بهبود بخشند.
* بنگاه ها مي توانند خطرپذيري خود را از طريق انتقال برخي مسايل به تامين کننده نظير: منابع انساني، تکنولوژي و کار تيمي، کاهش دهند.
* برون سپاري ممکن است باعث ارتقاي سطح فرهنگ سازماني گردد. برون سپاري مي تواند به عنوان يک استراتژي مناسب جهت کوچک سازي ابعاد سازماني يا بازسازي مجدد فرآيندهاي کاري يک بنگاه، به کار رود.
* برون سپاري در موقعيت هايي که مشتريان شکايت دارند، باعث در امان ماندن بنگاه مي شود چرا که بنگاه براي هر مساله اي تامين کننده را مسئول و مقصر مي داند.
منبع: (جانز وهمکاران ، 45)
2-3-5- معايب برون سپاري
برون سپاري ابزار قدرتمندي است که در صورت استفاده ي درست، مي تواند کاميابي سازمان را در عرصه ي رقابت تجاري به همراه داشته باشد. اما چنانچه در استفاده از اين ابزار قدرتمند دقت و تأمل کافي صورت نگيرد، نه تنها هيچ يک از منافع مورد انتظار حاصل نمي شود، بلکه آسيب ها و خسارات جبران ناپذيري بر منافع (بلند مدت) سازمان وارد مي شود (چشم براه، 1386، 36 ).
علي رغم مزاياي بيشماري که براي برون سپاري بر شمرده شده، مسئله برون سپاري ريسک هايي نيز به دنبال دارد، يک بنگاه که از برون سپاري استفاده مي کند به ناچار مقداري از کنترل خودش بر روي آينده خود را از دست مي دهد، بصورتي که مقداري از آن در دست يک بنگاه ديگر قرار مي گيرد که انگيزه آن بنگاه هم رسيدن به حد اکثر سود است (نوربخش و زماني،1384، 7).
شواهدي نيز وجود دارد که مبين شکست سازمان ها در راهبرد برون سپاري است. به عنوان مثال، پژوهشي که توسط گروه مشاوره پي اي68 در سال 1996 انجام گرفت، نشان داد که تنها 5 درصد شرکت هاي مورد بررسي به سطح مطلوبي از مزاياي برون سپاري رسيده اند. در پژوهش ديگري که توسط لانس دال و کوکس در سال 1997 انجام شد، نشان داده شده که تصميم برون سپاري به ندرت با توجه کافي به چشم انداز راهبردي شرکت اتفاق مي افتد و بيشتر شرکت ها صرفا در جستجوي کاهش هزينه هاي کوتاه مدت هستند (مکيور69، 2000، 22). گروه تحقيقاتي ونتيج پارتنرز70 (2000) نيز مهمترين علل شکست پروژه هاي برون سپاري را ارتباط ضعيف با تامين کنندگان و برنامه ريزي راهبردي ضعيف ناميده اند (نمودار 4-2).
نمودار 4-2 دلايل شکست پروژه هاي برون سپاري

منبع: (ويس و ويزيوني71، 2002، 2)
با اين وجود روندها بيانگر توجه بيشتر شرکت ها به ماهيت راهبردي تصميم برون سپاري و در نتيجه افزايش ميزان موفقيت آن ها است. به عنوان مثال نتايج تحقيق ديگري که گروه مشاوره پي اي72 در سال 2003 انجام داده است حاکي از موفقيت حدود 15 درصد از شرکت هاي تحت بررسي است(الفت و براتي، 1386، 2). از جمله معايب ديگري که مي تواند در رابطه با برون سپاري بروز نمايد، فقدان کنترل دقيق از جانب شرکت هاي تجاري استفاده کننده از

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد رقابت در بازار، عملکرد سازمان، حقوق و دستمزد Next Entries منبع تحقیق درمورد سپاري، فعاليت، هزينه