منبع تحقیق درمورد انتقال اطلاعات، بهبود عملکرد، چرخه عمر

دانلود پایان نامه ارشد

با شرايط مطلوب، اقدام به انجام معامله مي کنند.
کاربران، محتوا را توسعه
مي دهند و شرايط حضور انبوهي از خريداران را فراهم مي کنند.
تبادلات مالي
تبادلات مالي مي تواند از طريق شبکه هاي موجود انجام شوند.
اينترنت با ابزار و وسايل جديد و هزينه هاي کم، شاهراهي را براي تبادلات مالي فراهم کرده است.
تاثير بر فرآيندهاي تجاري
هر تبادلي که صورت مي گيرد، اثر مستقيمي بر فرآيندهاي تجاري داخلي دارد.
تبادلات، منعکس کننده واقعيت هستند و فرآيندهاي تجاري را به شدت تسهيل مي کنند.
فراواني تبادلات
تعداد تبادلات کم، ولي ارزش پولي آنها بالاست.
تعداد تبادلات کم و ارزش پولي آنها نيز پايين است.
انتخاب محصول
مقايسه فروشگاهها، در برخي موارد صورت مي گيرد.
مقايسه فروشگاهها ضروري است.
سطح اعتماد
بالا
کم تا متوسط
مدت زمان رابطه
بلندمدت
کوتاه مدت تا متوسط
هزينه
بالاتر
پايين تر
قابليت اطمينان
بالاتر
پايين تر(درحال بهبود)
انعطاف پذيري
کمتر
بيشتر
تاثير بر کانال هاي توزيع
در تمرکز اوليه بر تبادلات منحصر به فرد، تعارض در کانال ها وجود دارد.
به دليل آنکه نقش مصرف کننده مهمتر است، تعارض بين
کانال ها وجود دارد.
منبع: (سليمان و يوسف116،2003 ،549).
2-5-3- اجزاي تجارت الکترونيکي
اجزاي اصلي تجارت الکترونيکي که وجوه تمايز آن با تجارت سنتي هستند عبارتند از:
الف- سيستم ارتباطي117
سيستم ارتباطي به منزله يک کانال اطلاعات عمل مي کند که فروشندگان را به خريداران متصل مي کند.
ب- سخت افزار118
سخت افزار از نظر فيزيکي امکان اجراي نرم افزار را فراهم آورده و آن را با سيستم ارتباطي پيوند مي دهد.

ج- نرم افزار119
نرم افزار شامل دستورات و عملکردهاي لازم مرتبط با تجارت الکترونيکي است. از جمله اين دستورات مي توان به موارد زير اشاره نمود:
? ايجاد و نماي کاتالوگ و ويتريني از کالاها و خدمات در وب سايت
? ايجاد سيستم پرداخت الکترونيکي و انجام پروسه پرداخت
? تضمين امنيت مورد نظر در معامله(با توجه به پروتکل هاي مشخص و موجود در سيستم هاي ارتباطي)
? جمع آوري کليه اطلاعات و موارد مربوط به تجارت الکترونيکي
? ايجاد زمينه هاي لازم براي انجام معامله و نقل و انتقال درخواستها و ساير اسناد تجاري

2-5-3-1- سيستم ارتباطي
سيستم ارتباطي وظيفه انتقال اطلاعات را بين مشتري و فروشنده بر عهده دارد. بر خلاف معاملات انجام شده در تجارت سنتي که از يک زبان شفاهي و محاوره اي استفاده مي کند، سيستم ارتباطي در تجارت الکترونيکي از يک زبان ديجيتالي واحد بهره مي گيرد.
در حقيقت وب شامل يک شبکه جهاني از سيستمهاي هوشمند است که توسط سيستم ارتباطي به يکديگر متصل شده اند. حتي سيستمها و دستگاههاي بي سيم نيز که نسل جديد و پيشرفته سيستمهاي هوشمند هستند، از طريق فناوري سيستم ارتباطي به اينترنت و شبکه هاي خصوصي متصل مي گردند(شجاعي زاده و ملکي زاده ،1383 ،43).

2-5-3-2- سخت افزار
لزوم وجود سخت افزار در تجارت الکترونيکي بسيار واضح است. دستگاهها و تجهيزاتي که کاربران براي اتصال به اينترنت و سايتهاي تجارت الکترونيکي از آنها سود مي برند، نظير کامپيوترها يا گوشيهاي موبايل و … از سخت افزارهاي ضروري در تجارت الکترونيکي هستند که بدون بکارگيري آنها، امکان اتصال به وب وجود ندارد(شجاعي زاده و ملکي زاده ،1383 ،45).

2-5-3-3- نرم افزار
نرم افزار به مانند روح پنهان تجارت الکترونيکي است. انواع مختلفي از نرم افزارها در تجارت الکترونيکي نقش اساسي دارند که شامل سيستمهاي عامل، مرورگرها، مديريت بانکهاي اطلاعات، انجام معاملات و … مي باشند، که البته درک چگونگي عملکرد پيچيده اين نرم افزارها در کنار هم به راحتي ميسر نيست. استفاده کنندگان از تجارت الکترونيکي اگر به بهبود عملکرد و کارآيي تجارت الکترونيکي توجه دارند، بايستي ارتباط با متخصصان نرم افزار را حفظ نمايند. به هر حال، نرم افزارها و دو جزء ديگر تجارت الکترونيکي يعني سيستم ارتباطي و سخت افزار به اين منظور به وجود آمده اند تا سازمانهاي استفاده کننده از تجارت الکترونيکي بتوانند استراتژي و تاکتيکهاي تجاري خود را مشخص نمايند(همان منبع،47).

2-5-4- مدلهاي تجارت الکترونيک
براساس طرف هاي تجاري در مبادلات الگوهاي متفاوتي از اجراي تجارت الكترونيكي وجود دارد. در جدول زير مرسوم ترين الگوها به همراه مثالي از يك سايت مشهور از آن الگو ذکر شده است(مدهوشي و صفاري نژاد،1383 ،167).
جدول9-2 مدلهاي تجارت الکترونيک

مشتري(افراد)
بنگاه تجاري(سازمان)
بنگاه تجاري(سازمان)
(شرکتبامصرفکننده)
آمازون دات کام120
(شرکتباشرکت)
تي پي ان121
مشتري(افراد)
(مصرف کنندهبامصرفکننده)
اي بي دات کام122
( مصرفکننده با شرکت)
پرايسلاين دات کام123
2-5-4-1- مدل شرکت با شرکت124
تجارت الکترونيک شرکت با شرکت اشاره به انجام تجارت توسط شرکتها با يکديگر با استفاده از اينترنت دارد(چو125،2005 ،34).
قسمت عمده اي از تجارت الكترونيكي خريدهايي است كه در واقع با قصد مصرف انجام نمي گيرد بلكه توليدكنندگان كالاهاي واسطه اي را از توليدكنندگان ديگر خريداري مي كنند. براي خريد بهتر اين شركت ها نياز به اطلاعات دقيقي در مورد جزييات كالا، فعاليت هاي ارتقايي، قيمت هاي دقيق، خدمات پس از فروش و ديگر ويژگي هاي يك محصول دارند تا با مقايسه آنها بهترين تصميم را براي خريد محصولات بگيرند. به دليل حجم زياد خريد و تأثير مستقيم آن در بهاي تمام شده كالا استفاده از تجارت الكترونيكي اثر عمده اي روي قدرت رقابتي شركت ها مي گذارد. اهميت اين روش هنگامي مشخص مي گردد كه بدانيم نزديك به سه چهارم حجم پولي تجارت ا لكترونيكي در اين بخش صورت مي گيرد. به طور خلاصه با استفاده از B2B بين دو مجموعه توليدكننده مي توان علاوه بر كاهش هزينه ها و بهبود كيفيت، سرعت توليد را افزايش داد.
براي مثال با برقراري ارتباط شبكه اي بين توليدكنندگان قطعات خودرو و سازندگان خودرو زمان تحويل خودروهاي سفارش يافته، كاهش يافته و از طرف ديگر با استفاده از شبكه اينترنت تحولات عمده اي در مراحل تحويل خودرو، كيفيت و هزينه را شاهد خواهيم بود. قطعه سازان با آگاهي از نياز خودروسازان محصولات را مطابق با نياز آنها توليد خواهند نمود. ارتباط بين خودروسازان و قطعه سازان براي سفارش و تغيير قطعه و اندازه هاي لوازم يدكي به روش سنتي با كاغذ و نامه حداقل بين يك تا دو ماه زمان لازم داشت ولي با روش هاي جديد اينترنتي زمان اين كار به كمتر از يك هفته تقليل مي يابد. همچنين در اين روش خودروسازان با كنترل شاخص هاي كيفيت قطعات خودرو به سرعت مي توانند تعداد و موارد قطعات معيوب را سريعًا به خودروسازان اطلاع دهند(مدهوشي و صفاري نژاد،1383 ،168).

2-5-4-2- مدل شرکت با مصرف کننده126
تجارت الکترونيک شرکت با مشتري عبارت است از فروش کالاها و خدمات به طور مستقيم توسط شرکتها به مصرف کنندگان از طريق اينترنت(چو127،2005 ،34).
اين نوع تجارت الکترونيک، خرده فروشي الکترونيک نيز ناميده مي شود. هر گاه يک شرکت بزرگ خدمات يا توليدات خود را در اختيار يک کمپاني کوچکتر قرار دهد و حال آنکه اين کمپاني مشتري هاي ثابت خود را داشته باشد و به آنها سرويس دهد، اين مدل B2C ناميده مي شود(شيري،1388 ،22).
2-5-4-3- مدل مصرف کننده با مصرف کننده128
شايد براي شما نيز پيش آمده باشد كه يك كالا را خريداري كنيد ولي پس از مدتي ديگر از آن استفاده نكنيد و يا بخواهيد آن را با يك مدل جديدتر عوض كنيد. از طرف ديگر افراد زيادي نيز به دليل قيمت پايين وسايل دست دوم مايل به خريد آنها مي باشند. اما معمولا پيدا كردن فروشنده يا خريدار در اينگونه موارد بسيار سخت است. بانكهاي اطلاعاتي ايجاد شده در اينترنت اين ارتباط بين مصرف كنندگان را به وجود مي آورند .
انواع مزايده و مناقصه كالاها از طريق اينترنت نيز در اين حوزه از فعاليتها قرار مي گيرند. با توجه به استقبال عمومي آينده روشني براي اين بخش پيش بيني مي شود. گرچه اين روش در حال حاضر از نظر پولي درصد ناچيزي از حجم تجارت الكترونيكي را به خود اختصاص داده، ولي بازار بالقوه بسيار مناسبي در اين زمينه وجود دارد. در ضمن جذابيتهاي خاص اين سبك از كار مي تواند مكمل مناسبي براي ديگر انواع تجارت الكترونيكي باشد(مدهوشي و صفاري نژاد،1383 ،168).

2-5-4-4- مدل مصرف کننده با شرکت129
افرادي که مي خواهند خدمات و توليدات خود را از طريق اينترنت به شرکت ها و
سازمان ها بفروشند اين قسمت را بوجود مي آورند؛ همانند شخصي که در جستجوي فروشنده اي براي اجناس خود باشد. پرايسلاين130 يکي از مشهورترين اين پايگاه ها است (شيري ،1388 ،23).

2-5-5- مزاياي تجارت الكترونيك
برخي مزاياي تجارت الکترونيک که مشتريان مي توانند تجربه کنند اين است که مشتريان را قادر مي کند تا به طور 24 ساعته و هفت روز هفته قادر به خريد از هر مکاني باشند، به هر حال مشتريان انتخاب ها و گزينه هاي بيشتري دارند. اين به مقايسه آسان تر خريد کمک مي کند و محصولات و خدمات ارزان تري براي آنها فراهم مي کند. همچنين مشتريان مي توانند به اطلاعات مرتبط و مفصل تري دسترسي پيدا کنند و اين اطلاعات مرتبط، آنها را به اتخاذ تصميمات آگاهانه تر هدايت مي کند و رضايت مشتري را افزايش مي دهد. مزيت ديگر اين است که مشتريان مي توانند در جوامع الکترونيکي با ديگر مشتريان تعامل کنند و ايده ها را مبادله کنند و بعلاوه اينکه تجربيات خود را با يکديگر مقايسه کنند. مزيت ديگر آن اين است که تجارت الکترونيک رقابت را تسهيل مي کند که اين منجر به تخفيف هاي عمده اي مي شود(هناري و محبوب131،2008 ،215).
علاوه بر مواردي كه در بالا به آنها اشاره شد، تجارت الكترونيك مزاياي ملموس وناملموسي نيز دارد كه عبارتند از:
الف- مزاياي ملموس
* افزايش درآمد ناشي از فروش
* مشتريان جديد، بازارهاي جديد
* مشتريان موجود ( فروش تكراري)
* كاهش هزينه هاي بازاريابي
* كاهش مدت زمان ارائه خدمات به مشتريان
* فروش اينترنتي
* كاهش هزنيه هاي توزيع در ارتباطات
* كاهش هزينه هاي اداري ناشي از انجام موثر فرايندهاي تجاري از قبيل استخدام، پردازش و صدور فاكتورهاي پرداخت و …
ب- مزاياي ناملموس
* بهبود وجهه شركت
* ارتقاء مارك تجاري
* كوتاه شدن چرخه عمر محصول كه امكان پاسخگويي سريع به نيازهاي بازار را فراهم مي كند .
* بهبود خدمات مشتريان
* يادگيري براي آينده
* برآوردن انتظار مشتريان درمورد داشتن وب سايت
* شناسايي شركاي جديد وگسترش روابط مفيد متقابل با شركاي فعلي
* مديريت بهتر اطلاعلات بازاريابي و اطلاعات مربوط به مشتريان
* تسهيل دريافت بازخورد از مشتريان درمورد محصولات(ابراهيمي و مهديه،1385 ،107).
2-5-6- موانع و محدوديتهاي تجارت الکترونيکي
به دليل مزاياي فراوان استفاده از تجارت الکترونيکي، هر روز تعداد شرکتهايي که به اين حوزه وارد مي شوند در حال افزايش است و همانگونه که پورتر132 اشاره مي کند به کارگيري اينترنت به منظور انجام اين کارند، چرا که تعلل در اين مورد با نابودي آنها مترادف است. از نظر منطقي شرکتي که قصد به کارگيري تجارت الکترونيکي را داشته باشد ابتدا بايد به تجزيه و تحليل نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهديدات اقدام کند تا موانع به کارگيري تجارت الکترونيکي را شناسايي کند(خداداد حسيني و ديگران،1385،28).
عمده ترين مانع تجارت الکترونيکي عدم وجود امنيت در شبکه اينترنت است. محدوديت هاي تجارت الکترونيکي را مي توان در سه دسته فني، غير فني و ساير عوامل محدود کننده به شرح زير طبقه بندي کرد:
الف- محدوديتهاي فني
– فقدان امنيت سيستم، قابليت اعتماد، استانداردها و بعضي پروتکل هاي مخابراتي
– عدم وجود پهناي باند کافي مخابراتي
– ابزارهاي توسعه نرم افزار در حال رشد بوده و به طور سريع تغيير مي کنند.
– يکپارچه سازي اينترنت و نرم افزار تجارت الکترونيکي با بعضي از پايگاههاي داده اي و برنامه هاي کاربردي مشکل مي باشد.
– شايد فروشنده ها علاوه بر سرورهاي شبکه اي به سرورهاي خاص وب و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره not، language، Implications Next Entries منبع تحقیق درمورد عوامل بازدارنده، استادان دانشگاه، استان مازندران