منبع تحقیق درمورد استان ایلام، توسعه پایدار، گیاه شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

است.
در سال 2011، ورلووه14 در مطالعه ای به بررسی Fraxinus pennsylvanica, Pterocarya fraxinifolia و دیگرگونه‌هاي غیر بومي‌قابل توجه در رودخانه خارجی بلژیک و شمال غربی فرانسه پرداخته است. درختان ذکر شده در بالا و دیگر درختان غیر بومی، آوندی و ساحلی در بلژیک و شمال غرب فرانسه هستند. در سال 2008 لیستی از موجودی گیاهان عروقی غیر بومي‌در زیستگاه‌هاي ساحلی بلژیک و شمال غرب فرانسه تهیه شده است. شمار از این گونه ها در منطقه جدید هستند. درختانی مثل Acer saccharinum، Cornus australis، Fraxinus pennsylvanica، Juglans nigra و درخت Pterocarya fraxinifolia که اخیرا بومي‌و سازگار در طول رودخانه‌هاي منطقه شده است.
در سال 2011 گربیک15 و همکاران در مطالعه ای تحت عنوان پیش واحد درمان شکستن خواب بذر Pterocarya stenoptera C.DC بعنوان شاخص تهاجم بالقوه، ضمن معرفی این درخت، درخت wingnut دارای برگهای ریز، ارتفاع 12 تا 20 متر است. درختی برگریز، سریع الرشد با شاخه‌هاي گسترده و پهن که جزء درختان بلند است. 15 تا 30 سانتی متر طول میوه بالدار در زیز شاخه ها به حالت آویزان در مي‌آید که در پاییز به رنگ قهوه ای غیر قابل وصفی است. این گونه توسط نویسندگان داخلی در صربستان توصیف نشده است. ظرفیت جوانه زنی در میان درختان متفاوت بوده. بذور از صوفیه تهیه و به مدت 1 تا 2 ماه مورد برسی قرار داده شدند تا مورد طبقه بندی قرار گیرند. نتایج در طول این دوره هیچ فاکتور تهاجمي‌بالقوه در مولد را نشان نداد.
در سال 2012، آخالکاتسی و کیمریدزه16 در مطالعه ای روی پیاده سازی سیستم طبقه بندی زیستگاه‌هاي جنگلی مطابق با استاندارد ‘Natura2000 در قانون گرجستان (جنبه‌هاي حقوقی توسعه پایدار جنگل اروپا)، ضمن تلاش برای طبقه بندی سطح جنگلهای گرجستان به انواع زیستگاه، به نوعی از جنگلهای منطقه که بسیار غنی و شامل گونه‌هاي باقی مانده از دوره سوم زمین شناسی از جمله Pterocarya fraxinifolia و غیره اشاره مي‌کند.
در سال 2013، باکستر و نولس17 در گزارش باغ گیاه شناسی دانشگاه لیور پول (ness )، وجود یک مجموعه فوق العاده از درختان و درختچه ها از چهار گوشه جهان، که بسیاری از آنها در اصل از طبیعت جمع آوری شده اند را شرح مي‌دهند. باغ شامل تعداد زیادی از درختان غیر بومي‌است و به تلاش جهانی برای حفظ گونه‌هاي درختی نادر کمک کرده است. Wingnut چینی را مي‌توان از fraxinifolia Caucasian Wingnut P. کاملا متمایز دانست بدلیل برگهای بالدار و بالهای دراز و باریک و نوک تیز در جلوی بذور آن. بذر این دو درخت از باغ گیاهی در کوه‌هاي شمال شرق چین پکن جمع آوری و رشد داده شدند. این دو گونه بسیار نادر و کمیاب اند که در باغ کاشت شده اند و واریته‌هاي پیشین آنها برای کاشت ناشناخته اند.
در سال 2013، لیروی18 و همکارانش در بررسی تاریخچه پوشش گیاهی و سطح تغییرات دریا در جنوب شرقی گوشه دریای خزر: مربوط به آب و هوا جنوب غربی آسیا، عنوان میکنند که احتمالا درختان اصلی منطقه refugia توسط درختانی غیر بومي‌(خارج از منطقه) مثل Quercus, Carpinus betulus, Parrotia persica, Fagus orientalis و Pterocarya fraxinifolia جانشین شده اند. بنابراین این مسئله یک پیوستگی و نزدیکی با جنوب اروپا واقع در بین دو دوره یخبندان در دوره چهارم زمین شناسی (پلیستوسن) را نشان مي‌دهد. که نشان دهنده شباهت آب و هوایی این مناطق است. Pterocarya بعد از 495 سال بعد از میلاد روند کاهشی را نشان داده. این مطالعه روی پراکنش شرقی ترین درختان منطقه مي‌تواند مشخص کند که چرا شمال البرز و قفقاز زودتر تحت تاثیر این روند کاهشی قرار گرفته اند. علاوه بر این فعالیت‌هاي انسانی در دوران امپراطوری ساسانی و پس از آن خشک شدن آب و هوا به تضعیف گسترش این درخت کمک کرده است.
در سال 2013، هوسی نووا19 و همکاران در مطالعه ای با عنوان مقایسه استراتژی‌هاي دوده گونه‌هاي گیاهی در جنگل حاجی عثمان و دریاچه ماهی بافرا در منطقه مرکزی دریای سیاه ترکیه، ضمن مقایسه استراتژی‌هاي دوده در 91 گونه گیاه، بسیاری از گونه‌هاي درختی و درختچه ای در جنگل حاجی عثمان و جنگل حفاظت شده را معرفی مي‌کنند. در قسمت شرقی منطقه مورد مطالعه یک باتلاق جنگلی دست نخورده به نام جنگل حاجی عثمان وجود دارد که این جنگل را که در حدود 86 هکتار است پوشش مي‌دهد و به عنوان یک اکوسیستم آبرفتی در سطح جهانی منحصر به فرد و در معرض خطر طبقه بندی شده. ازجمله درختان این جنگل درخت fraxinifolia (Poiret) Spach Pterocarya مي‌باشد.

فصل سوم
مواد و روش ها

3- مواد و روش
3-1 مواد
3-1-1 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه در استان ایلام، شهرستان بدره، دهستان دوستان قرار گرفته است و در تقسیم بندی کلی هیدرولوژی استان جزء حوزه آبریز سیمره میباشد. این رویشگاه به مساحت 2 هکتار، در محدوده جغرافیایی”19 ’16◦33 تا 31’16◦33 درجه عرض شمالی و ” 23 ’02◦47 تا”29 ’02◦47 درجه طول شرقی قرار گرفته است (شکل 3-1). حداکثر و حداقل محدوده ارتفاعی از سطح دریا در رویشگاه به ترتیب 1360 و 1100 متر مي‌باشد. بطور کلی این رویشگاه در درون دره در مجاورت مجاری آبهای دائمي‌قرار دارد (شیب غالب منطقه 11 درصد).

شکل 3-1 : موقعیت توده لرگ در دره لارت، بدره، استان ایلام

حدود اربعه منطقه مورد نظر:
شمالاً: به منطقه آبهر پایین
غرباً: به کوه چوتا طاهر
شرقاً : به کوه گرولی
جنوباً: به ارتفاعات کبیرکوه محدود میشود.
مساحت ذخیره گاه : 2 هکتار .
عرصه ذخیره گاه در 5 کیلومتری جنوب روستای آبهر پایین و 10 کیلومتری جنوب شرقی شهر بدره واقع شده است. از نظر جاده دسترسی شهر بدره و روستای آبهر پایین در مسیر جاده ارتباطی ایلام به دره شهر قرار گرفته و جاده مواصلاتی آن از نوع آسفالته درجه یک مي‌باشد. از روستای آبهرپایین تا عرصه ذخیره گاه حدود 5 کیلومتر فاصله وجود دارد شکل (3-2) نمایی کلی از منطقه و شکل (3-3) تصویری از درختان لرگ در ذخیره گاه را نشان مي‌دهند.

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد جامعه شناسی، بوم شناسی، دی اکسید کربن Next Entries تجارت الکترونیک، شرکتهای کوچک و متوسط، شرکتهای کوچک