منبع تحقیق درمورد آمادگی جسمانی، تربیت بدنی، دانشگاهها، آنتروپومتریک

دانلود پایان نامه ارشد

که با مخالفتهای بسیار زیادی مواجه گردیدند و تا سال ۱۳۷۵ ادامه داشت تا اینکه با راه اندازی این رشته موافقت گردید (فخریان، 1378؛ شاهین طبع، 1377).

2-33-3 تاریخچه آزمونهای آمادگی جسمانی در خارج از ایران
در سال 1800 میلادی موسسه ای به نام ترنر برای نخستین بار به منظور ایجاد علاقه و حفظ فاکتورهای آمادگی جسمانی دانش آموزان کار خود را از مدارس آغاز نمود (پانیل7، 1984).
در سال 1861 ادوارد هیچکیک از ماساچوست استاندارد های سن، قد، وزن، دور سینه و بازو و ساعد و قدرت بازو را تدوین نمودند که از وی به عنوان پدر سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی یاد می شود و از این سال تا سال 1880 پیشگام در آنتروپومتری بود (پانیل، 1984).
در سال 1873 میلادی دودلی سرجنت برای اولین بار آزمون قدرت عضلانی را برای ارزیابی میزان قدرت دانشجویان دانشکده یال بنیان نهاد که این آزمون از سال 1880 تا سال 1898 در دانشگاههای مختلف برای ارزیابی میزان آمادگی جسمانی و شرایط جسمی دانشجویان دانشگاه ها به کار گرفته شد. سرجنت در دانشگاه هاروارد جودلی مشابه جدول هیچکیک به شکل استاندارد تستهایی برای اندازه گیری آنتروپومتریک تدوین نمود (هادوی، 1369).
از اواخر سال 1880 میلادی تعدادی پزشک که از پیشکسوتان شاخص تربیت بدنی نیز بودند و به زمینه های مربوط به تناسب اندام توجه داشتند و همچنین تمرین را به عنوان عامل بهبود وضعیت بدنی می دانستند، اندازه گیری های آنتروپومتریک را بطور گسترده در این دو مورد استفاده قرارداد (هادوی، 1369).
در سال 1943 توسط بروها و همکارانش تست پله هاروارد تدوین گردید که کارآیی سیستم گردش خون از طریق تعداد ضربان قلب در طی تمرین و سرعت برگشت به حالت اولیه بعد از تمرین را نشان می دهد (صادقی بروجردی، 1375).
در سال 1957 موسسه ایتد امریکا آزمونی را به عمل آورد که به عنوان یکی از بهترین آزمونهای آمادگی جسمانی لقب گرفت.
در سال 1970 کنت کوپر آزمون دوازده دقیقه ای که در آن شخص حداقل2400 متر یا دوازده دقیقه مداوم را بدود تدوین نمود. که هنوز هم یکی از آزمونهای هوازی خوب به شمار می رود (صادقی بروجردی، 1375).

2-33-4 تاریخچه آزمونهای آمادگی جسمانی در داخل ایران
ارزیابی آمادگی جسمانی بخش مهمی از تربیت بدنی بوده و قابلیت های بدنی افراد را مورد ارزیابی قرار می دهد. ابتدا نگاهی به وضعیت تربیت بدنی در آموزش و پرورش و دانشگاههای کشور مینماییم.

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد تمرین قدرتی، ورزشکاران، فیزیولوژی، دامنه حرکتی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های درماندگی مالی، وضعیت مالی، کارشناسی ارشد، فارغ التحصیلان