منبع تحقیق درباره نقش برجسته، روشنفکران، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

موجب سربلندي و عزّت است و کتمان و مخفي داشتن اين دانش ها و بيان نکردن آن ها براي مردم از بزرگترين ظلم ها محسوب مي شود.
امروزه به خاطر پيروزي انقلاب اسلامي و باز شدن راه هاي جديد براي تبليغ دين، از يک سو و هجمه عظيم استکبار و ايادي آن به کيان دين،از سوي ديگر، وظيفه و مسئوليت ما را نسبت به گذشته، بيشتر مي کند.
مقام معظم رهبري مي فرمايد: “در طول تاريخ 1400 ساله اسلام، به گمانم هيچ برهه اي را نداريم که علماي دين، چنين فرصتي، براي تبليغ احکام اسلامي پيدا کرده باشند؛ نه در دوران ائمه(ع)، نه بعد از دوران آنها، نه در دوراني که حکومت هاي طرفدار فقه حنفي و شافعي در ايران بر سر کار بودند و نه در دوراني که پادشاهان طرفدار فقه جعفري در کشور ما بودند. در هيچ يک از اين دوره هاي گوناگون، براي علما چنين فرصتي پيدا نشده بود که امروز پيدا شده است.” (خامنهاي،1369)
مقام معظم رهبري در سخني ديگر، بر اين نعمت الهي تأکيد ورزيده و فرموده اند: “برادران عزيز! امروز، فرصت عظيمي در اختيار روحانيت است. هيچ وقت در طول تاريخ بعد از زمان رسول اکرم صلي الله عليه و آله و سلّم تا امروز، چنين فرصتي در اختيار دعات دين نبوده است. دعوت کنندگان دين، چه موقع چنين فرصت به اين مغتنمي را در اختيار داشته اند؟… فرصت عظيم و عزيزي است و ما امروز بايد بتوانيم به عنوان مبلغان دين، نقش کارآمد و ماندگاري ايفا کنيم، خداي متعال، از ما سؤال مي کند. اين، وظيفه ما است و بايد خودمان را آمادّه کنيم.”(دهقاني اشکذري،1387،‏61)
علماي ديني تشيع، حوزه علميه شيعه و روحانيون، در مقابل يک آزمايش عظيم تاريخي، بي نظير و غير قابل تکرار در گذشته تاريخ، قرار دارند. اين، نعمتي است که مصداق آيه شريفه قرآن است: ” وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّکُمْ لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزيدَنَّکُمْ وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابي‏ لَشَديدٌ” (و (همچنين به خاطر بياوريد) هنگامي را که پروردگارتان اعلام داشت: “اگر شکرگزاري کنيد،(نعمت خود را) بر شما خواهم افزود و اگر ناسپاسي کنيد، مجازاتم شديد است!)(ابراهيم/7).
لذا با توجّه به فضاي فراهم شده در عصر حاضر، روحانيون معزز، براي براي اشاعه فرهنگ، مباني ديني و اخلاق اسلامي، مي بايست، آموزه هاي دين را متناسب با گرايشات و مقتضيات مخاطب، تبليغ نمايد تا از اين آزماش خطير الهي سربلند خروج نمايند.

2-1-2-2-روحانيت
تاريخ ايران تقريباً در تمام ادوار آن به‌ ويژه پس از گسترش آيين تشيع در كشور، گواه حضور مرداني است كه تمام اهتمام خود را صرف دفاع و صيانت از اسلام و ايران نموده‌اند. تقريبا هيچ بُعدي از زندگي اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي مردم را نمي‌توان يافت كه اولاً تاثير آموزه‌هاي ديني در آن مشهود نباشد و ثانياً برقراري اين ارتباط، تعامل و كنترل را روحانيون برعهده نداشته باشند. كافي است نگاهي به تاريخ معاصر ايران بياندازيم.
در واقعه تحريم تنباكو، مشروطه، ملّي‌شدن نفت، قيام پانزدهم خرداد و از همه مهمتر انقلاب اسلامي، مي‌توان نقش برجسته روحانيت را به‌ وضوح مشاهده كرد. از آنجا كه كاركرد فوق تنها محدود به گذشته نبوده و اين كشور همواره به ايفاي نقش روحانيان نيازمند مي‌باشد و همچنين به دليل ‌آنكه پس از پيروزي انقلاب اسلامي و به‌ويژه در سال هاي اخير، روحانيت شيعه وارد مرحله تعميق و ثبات انديشه مترقّي ديني خود شده است، نگاهي دقيق به قوت ها، ضعف ها و اهداف روحانيت ايران، خواهد توانست ضمن ارائه الگويي مناسب، جامعه ما را در سال هاي پيش‌رو از روحانيوني به ‌مراتب ‌آگاه‌تر و هماهنگ‌تر با مقتضيات و نيازها بهره‌مند سازد.
حراست از ساختارها و مفاهيم دين و تبيين و ترويج آن در سطوح مختلف زندگي فردي و اجتماعي افراد، از مهمترين رسالت اين قشر است.
ساماندهي و تبيين معارف ديني با در نظر گرفتن مقتضيات زمان و نيازهاي نوين، ترويج و تبليغ پيام هاي دين به مخاطبان، حراست از چارچوب و اصول دين در نظر و عمل و زدودن خرافه‌ها و پيرايه‌هاي موهوم از آن، تلاش براي ايجاد زمينه مساعد در راستاي تحقق اهداف دين و اقامه شعائر اسلامي در زندگي فردي و اجتماعي و زمينه‌سازي براي ظهور مهدي موعود(عج) و تحقق حكومت جهاني آن حضرت(عج)، از اهداف مشترک روحانيون حوزه هاي علميه مي باشد.
1-2-1-2-2-تعريف روحاني
استفاده از عنوان روحاني براي فرد دارنده رسالت و اهداف مذکور، بي‌ارتباط با تفكر و مشي اين فرد نيست. در اين عنوان، همسو با معناي لغوي آن، پرهيز از دنياگرايي و اشتياق به امور معنوي و روحاني در زندگي فردي و اجتماعي شخص دارنده آن، جزء مختصّات ذاتي فرد، قلمداد مي‌شود كه در صورت از ميان ‌رفتن اين خصيصه در يك شخص روحاني (به هر دليل) عملاً فرد مزبور از مسئوليت مقتضي اطلاق اين عنوان خلع مي‌شود. بر اين ‌اساس روحاني، فردي است كه در محدوده پيگيري اهداف مورد اشاره حركت و تلاش كرده و داراي ويژگي هاي معنوي و اخلاقي برجسته باشد.
2-2-1-2-2-اقتدار روحانيت
واضح است که جمع تقوا و دانائي، قدرت بي نظيري ايجاد مي کند؛ در طول تاريخ ما شاهد حماسه هاي بزرگي از روياروئي روحانيون بي ثروت و بي سلاح، با ظالمان ثروتمند و برخوردار از پشتوانه فيزيکي و تسليحاتي بوده ايم که بي ترديد انقلاب اسلامي يکي از مهمترين آنها به شمار مي رود قدرت يک روحاني نه به حکومت متصل است و نه به ثروت ثروتمندان؛ بلکه قدرت اين قشر، صرفاً از محل تقوا، دانائي و انتساب شان به خداوند متعال، نشات مي گيرد.
اين همان قدرتي است که بايد به درستي شناخته شود و از آن به موقع در مسير تحقق اهداف متعالي اسلام استفاده گردد. بايد توجه داشت که در مقابل اين قدرت بي نظير هيچ قدرتي نمي تواند ايستادگي کند. (غلامي، 1384، 63)
3-2-1-2-2-نقش روحانيت در ايجاد قدرت نرم
حضور روحانيون در مبارزات سياسي و مبارزاتي بر کسي پوشيده نيست و روحانيت امتحان خود را در جنگ سخت پس داده و امروزه به دليل جنگ نرم دشمن عليه نظام اسلامي، بر همه فرض است که در اين نوع جنگ هم حضور فعال داشته باشد.
روحاني و طلبه اي که فقط حرف نمي زند، بلکه پيشاپيش ديگران حرکت مي کند، به مراتب تاثير بيشتري در تبليغ خواهد داشت چون امروزه نمي شود دم از حقيقت زد و براي آن، جعل و تلاش عملي و نظري نکرد.
امروزه ضرورت جهادگر بودن روحاني بر کسي پوشيده نيست. روحاني اگر وارد عرصه سياست نشود، گرفتار ذلّت خواهد شد.لذا حضور آنها در عرصه سياستگذاري، بسيار حائز اهميت خواهد بود.
عرصه نبرد، امروز سلاحش، آر پي جي و تفنگ و … نيست؛ امروز، دشمن با جنگ نرم است که حمله مي کند و بايد براي دفاع از اين نوع جنگ آماده بود؛ امروزه ده ها کانال ماهواره اي و ده ها هزار سايت، عليه مباني اسلام و انقلاب، فعاليت مستمر دارند.
جنگ نرم فقط اين نيست که دشمن به ما حمله کند و ما دفاع کنيم؛ وقتي يک مبلّغ دين و مسلط به مباني جنگ نرم، قدرت نرم خود را افزايش دهد؛ مي تواند افکار را تحت تاثير قرار دهد.
و حتي در اثبات اين مدعي مي توان به دستگاه هاي رسانه اي دشمن اشاره کرد که هجوم خود را عليه شيعه به کار بردند و مي برند و اين نشان از قدرت نرم اسلام است. (رحيم پور ازغدي،1390)

4-2-1-2-2-وظايف روحانيون
هر يک از روحانيون، وظايف اساسي دارند که در ذيل به عمده ترين وظايف آنها اشاره مي شود:
1-4-2-1-2-2-تبيين مکتب
براي تبيين مکتب، دو مسئوليت بزرگ بر دوش مبلّغ سنگيني مي کند که بدون تحمل اين دو مسئوليت و انجام آن ها، نمي توان مکتب را آن چنان که شايسته است تبيين کرد.

الف: شناخت مکتب
کسي ميتواند يک مکتب را تبيين کند که حقيقتاً آن را شناخته و بدون تحريف به مردم عرضه کند.
ارائه مکتب به صورت تحريف شده و با تساهل و تسامح، روح جرئت و جسارت براي گناه و لغزش را در مردم مي پرورد.
ارتقاء سطح دانش مردم از يک سو و سيل شبهاتي که از سوي مغرضين جريان يافته است از سوي ديگر، وظيفه روحانيون را در شناخت دقيق اصول و فروع دين و شبهات مطرح شده درباره دين و معارف الهي، سنگين تر کرده است. امروز جوان تحصيل کرده، انتظار دارد که روحاني، پاسخگوي پرسش ها و ابهام هاي او باشد.

ب: ارتباط با مردم
در وسائل الشيعه، ضمن بحث حج، آداب معاشرت مطرح شده است. مطالعه “آداب العشره ” مي تواند مبلّغ را در نحوه ارتباط با مردم، در مسافرت ها، رفت و آمدها و… ياري دهد. مبلّغ بايد بخشي از وقت خود را براي حل مشکلات مردم قرار دهد و با آنان ارتباطي قوي داشته باشد.
مردم، هر يک از روحانيون را نمادي از حوزه علميه دانسته و خصلت هاي بزرگان حوزه را در چهره آنان متبلور مي بينند. بنابراين رسالت مبلغان ديني بسيار سنگين است. اينان نمايندگان تمام عيار حوزه کهن علمي شيعه و بزرگاني چون شيخ عبد الکريم حائري، آيت الله بروجردي و مراجع و بزرگان و اساتيد اخلاق حوزه اند و بايد با تبيين درست مکتب، حق نمايندگي را به خوبي ادا نمايند.

2-4-2-1-2-2-مرزباني
امام صادق(ع) فرمودند:”علماء شيعتنا مرابطون” (علماي شيعه ما، مرزبان هستند). (شيخ طبرسي، 8،1403)
روحانيت دنياي اسلام بويژه عالمان شيعه امروز در يکي از حساسترين مقاطع تاريخي حيات خويش قرار دارند. و با يکي از دشوارترين مسئوليتهاي خويش روبرو هستند. روحانيت مرزبان انديشه اسلامي و ايمان و حيات معنوي امت اسلامي است و هرچه اين هجوم بيشتر ومتنوعتر و پيچيدهتر و با ابزارهاي جديدتري همراه باشد، دفاع سختتر و مشکلتر ميشود و برنامهريزي و هماهنگي و مهندسي و هوشياري بيشتري ميطلبد.
از جمله اين هجوم ها مي توان به انديشه هاي انحرافي، ابتذال اخلاقي، هجوم فرهنگي و اقتصادي و سياسي، هجوم رسانه هاي بيگانه و تکنولوژي هاي نوين، اشاره نمود.
عالمان ديني علاوه بر تبيين مکتب، بايد با هوشياري کامل متوجه خطراتي که ممکن است از بيرون، دين مسلمانان را تهديد کند، باشند. همان گونه که يک سرباز در مرزهاي جغرافيايي با تمام وجود دشمن را مي پايد، مبلغ ديني نيز بايد در محل تبليغ خود هر نغمه و سخن جديدي که ساز شـد، آن را علّت يابي و دنبال کند؛ که از کجا و به چه منظوري آمده و چه نقشه اي در کار است.
دشمنان دنياي اسلام انديشه و اخلاق اسلامي را هدف گرفته و به نشر شبهه مي پردازند و افکار انحرافي خود را به وسيله رسانه هاي نوين به دنيا تزريق مي کنند تا چهره اسلام را مخدوش و ارزش هاي الهي را کم رنگ نمايند.
آنها مديريت اسلامي را زير سوال برده و به دليل نا آگاهي مردم نسبت به بعضي علوم و انديشه ها، مغلوب اين نيرنگ ها و تزويرها مي شوند. متاسفانه به دليل نامحسوس بودن هجمه نرم، ما از شهرهايي، به عنوان جنگ زده، ياد مي کنيم که آثار تخريب جنگ سخت بر آن هويداست و از اثرات جنگ نرم، که بسياري از ممالک و بلاد اسلامي، خصوصاً شيعي مشهود است، غافل مانديم. يکي از آنها گسترش فرهنگ غرب در بلاد اسلامي است که متاسفانه بر بسياري از کشورهاي اسلامي سايه گسترانيده است. آنها از هيچ کوششي در جهت اين تخريب دريغ نمي ورزند و با سياست گذاري و برنامه ريزي و تلاش شبانه روزي، به کمک رسانه، مشغول هستند.
امروزه خاکريز جنگ نرم، در افکار و اذهان مردم است و جنگ بين اسلام و کفر در آن در جريان است. امروزه سياستگذاري هاي فرهنگي و اقتصادي و کفر و نفاق و همه و همه، به وسيله رسانه صورت مي گيرد. و در دنياي صنعت و تکنولوژي، هزاران کشته بر خاک افتاده اند و منتظر قيام فرزندان اسلام هستند تا شايد آنها بپا خيزند و صنايع و تکنولوژي مسلمين را احيا کنند.
براي پيروزي در اين نبرد رسالتي سنگين و دشوار بر دوش رهبران فکري فرهنگي دنياي اسلام قرار دارد. عالمان دين و روشنفکران دنياي اسلام مديران رسانه هاي مسلمانان و احزاب و نهادهاي برخواسته از اهداف الهي و مکتبي مي دانند که امروز بيش از پيش به مديريت فرهنگي نياز داريم و بايد با سلاح دشمن وارد جنگ شويم و با استفاده از رسانه و هنر در برابر هجوم هاي آنان مقاومت کنيم.
يک روحاني به عنوان عالم دين، مي تواند ضمن يادگيري اصول مديريت فرهنگي با حضور موثر در رسانه ها، نقش

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره انتخاب عاقلانه Next Entries منبع تحقیق درباره پيام، تبليغ، زماني