منبع تحقیق درباره نفت و گاز، حق الزحمه

دانلود پایان نامه ارشد

است که به پنجاه سهم ده ميليون ريالي با نام تقسيم مي شود و تمامي آن متعلق به دولت و غير قابل انتقال است و افزايش آن با تصويب مجمع عمومي امکان پذير است . مبلغ مزبور از محل اندوخته هاي شرکت سهامي بيمه ايران تامين خواهد شد.
ماده 3- مرکز اصلي بيمه مرکزي ايران تهران است و بيمه مرکزي ايران مي تواند در هر جا که لازم بداند به شرکت سهامي بيمه ايران نمايندگي بدهد.
ماده 4- بيمه مرکزي ايران تابع قوانين و مقررات عمومي مربوط به دولت و دستگاههايي که با سرمايه دولت تشکيل شده اند نمي باشد مگر ان که در قانون مربوط صراحتاً از بيمه مرکزي ايران نام برده شده باشد ولي نسبت به مواردي که در اين قانون پيش بيني نشده باشد بيمه مرکزي ايران تابع قانون تجارت است.
“بيمه ايران” در تاريخ 15 آبان سال 1314 بعنوان نخستين بيمه ايراني پا به عرصه فعاليت گذاشت و به اين ترتيب اولين بيمه ملي در کشور تأسيس شد و بلافاصله در شهرهاي مشهد- شيراز- اصفهان- همدان- اهواز و بوشهر نمايندگيهاي خود را تأسيس نمود و در اولين سال 62% بازار بيمه کشور را در اختيار گرفت و تا سال 1367 بعنوان تنها بيمه دولتي فعاليت مي کرد.
در اولين روزي كه شركت سهامي بيمه ايران شروع بكار كرد مرحوم داور وزير ماليه وقت كه در حقيقت بايد تأسيس شركت سهامي بيمه ايران را تا اندازه زيادي مرهون علاقه و پشتكار او دانست خطاب به‏كارمندان بسيار محدود شركت چنين گفت: “من به شركت بيمه جديد التأسيس به اندازه بانك ملي ايران علاقمندم و اهميت اين شركت براي كشور به اندازه بانك ملي است. سعي كنيد تشكيلات منظم و درستي داشته باشيد و حتي از اول به تأسيس شعب در خارج كشور مثل بغداد و كراچي و بمبئي اقدام نمائيد و كارمندان تحصيل كرده داشته باشيد و آنها را براي فعاليت حاضر نمائيد. البته اسم اين شركت بزودي در تمام دنيا معروف خواهد شد.” بعد از اين نطق كوتاه و مؤثر مرحوم داور تقاضا كرد كه براي اولين بار منزل خود او بوسيله شركت سهامي بيمه ايران بيمه شود و بدين ترتيب اولين بيمه نامه آتش سوزي در تاريخ 14 آبان ماه 1314 بنام مرحوم داور صادر گرديد. تاريخ مزبور در تاريخ اقتصادي كشور اهميت خاصي دارد. چون مؤسسات بيمه هر كشوري از اركان اوليه اقتصادي آن كشور بشمار مي رود و عمل بيمه در دنيا ملاك درجه ترقي در تنزل اقتصادي است. قسمتي از خاطرات آقاي عبدالحميد شمس سرپرست اداره خسارت در سال 1332 تحت عنوان “شركت بيمه ايران چگونه بوجود آمد”… در ابتداي كار، شركت محل معيني نداشت. در خيابان لاله زار محل فعلي سينما خورشيد در قسمت زير زمين آن، دو اطاق تاريخ و مرطوب تحويل ما گرديد كه در آنجا مشغول كار شويم. خوب به خاطر دارم كه در آن روزگار (اول ديماه 1314) فقط آقاي سركياس (عضو هيئت مديره وقت) و دو نفر خانم ماشين نويس و نگارنده شروع بكار كرديم. در آن زمان براي تأمين سرمايه اوليه شركت و تبديل مقداري كاغذ به پول كه براي شركت نهايت ضرورت را داشت كوشش مي كرديم. صبح اول وقت كيف متن از طلبهاي تثبيت غله پر مي شد. و براي وصول آن عازم مي شدم و در مراجعت چكي همراه داشتم. آقاي مدير عامل تشكر و تشويق مي كردند و خانم هاي همكار چاي و شيريني تعارف مي كردند و همين تشويق ها خستگي ها را به نشاط مبدل مي كرد و باز بعد از ظهر مجدداً براي وصول طلب ها مي رفتم. از جمله سرمايه ابتدايي شركت سهامي بيمه ايران اراضي باغ فردوس بوده است كه به اين شركت واگذار شده بود تا از فروش اقساطي آن سرمايه اوليه تأمين شود و مورد ديگر طلب هاي سازمان غله به دولت بوده است كه به طريق فوق دريافت مي شد و در
مجموع 000,000,20ريال سرمايه اوليه شركت تأمين شد.
بيمه ايران در كليه رشته هاي بيمه زندگي و غير زندگي فعاليت مي كند و با عرضه بيمه هاي تجاري و خانواده شامل بيمه هاي اتومبيل، اشخاص (عمر- حادثه- درمان)، آتش سوزي، باربري، مهندسي و مسئوليت بيش از 50% سهم بيمه هاي بازرگاني كشور را در اختيار دارد. در بخش حمايت هاي ملي نيز اكثريت پروژه هاي بزرگ ملي نظير نفت و گاز و پتروشيمي، هواپيمايي، سدسازي، نيروگاهها و صنايع تحت پوشش بيمه ايران است كه در مواقع لزوم خطرات بيمه شده خود را نزد بازارهاي بين المللي بيمه اتكائي
مي كند. بيمه ايران با توجه به ظرفيت بالاي ريسك پذيري خود، علاوه بر انجام بيمه هاي مستقيم، نسبت به پذيرش ريسك به صورت بيمه اتكايي قبولي از شركت هاي بيمه داخلي و خارجي اقدام مي كند.

2-2-1-2- جامعه مؤسسان(مجمع عمومي)
ماده 7- مجمع عمومي بيمه مرکزي ايران مرکب از وزير امور اقتصادي و دارايي ، وزير کار و امور اجتماعي،‌ هيات عامل و بازرسان بدون داشتن حق راي در جلسه شرکت خواهند کرد.( به موجب تصويب نامه شماره 49708 مورخ 26/8/1353 هيات وزيران مستند به ماده 4 قانون تشکيل وزارت امور اقتصادي و دارايي به شرح متن اصلاح شده است).
ماده 8- مجمع عمومي عادي به دعوت رئيس کل بيمه مرکزي ايران سالي يک مرتبه حداکثرتا پايان شهريور ماه تشکيل مي شود.
مجمع عمومي فوق العاده به دعوت رئيس کل بيمه مرکزي ايران و يا به پيشنهاد هر يک از اعضا مجمع عمومي تشکيل خواهد شد.
رئيس کل بيمه مرکزي ايران موظف است ظرف ده روز پس از دريافت پيشنهاد تشکيل جلسه مجمع عمومي را کتباً دعوت کند . در دعوتنامه دستور جلسه ،‌ روز و محل انعقاد جلسه ذکر خواهد شد.
هيچ موضوعي را نمي توان در مجمع عمومي عادي يا فوق العاده مطرح کرد مگر آن که قبلا” جزو دستور قرار داده شده باشد.
ماده 9- وظايف مجمع عمومي به شرح زير است :
الف – تعيين خط مشي کلي .
ب – رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش سالانه رئيس کل بيمه مرکزي ايران .
ج – رسيدگي و تصويب بودجه و ترازنامه و حساب سود وزيان و ترتيب تقسيم سود.
د – تصويب سازمان و آيين نامه هاي مالي و اداري بيمه مرکزي ايران.
هـ – تصويب مقررات استخدامي با رعايت بند پ ماده 2 قانون استخدام کشوري .
و – انتخاب بازرسان .
ز – تعيين حقوق رئيس کل و اعضا هيات عامل و حق الزحمه بازرسان .
ح – تصميم نسبت به هر موضوعي که از طرف رئيس کل بيمه مرکزي ايران جزو دستور قرار داده شده باشد.

2-2-1-3- فصل دوم- شوراي عالي بيمه
ماده 10- شوراي عالي بيمه از اشخاص زير تشکيل مي شود :
1- رئيس کل بيمه مرکزي ايران
2- معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي
3- معاون وزارت بازرگاني
4- معاون وزارت کار و امور اجتماعي
5- معاون وزارت تعاون و امور روستاها
6- رئيس شرکت سهامي بيمه ايران
7- مدير عامل يکي از موسسات بيمه به انتخاب سنديکاي بيمه گران ايران
8- يک نفر کارشناس امور حقوقي به انتخاب مجمع عمومي
9- يک نفر کارشناس در امور بيمه به انتخاب مجمع عمومي
10- يک نفر مطلع در امور بيمه به انتخاب رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
تبصره : ‌اعضا شوراي عالي بيمه موضوع بندهاي 7، 8،9 و10 براي مدت سه سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 11- رياست شوراي عالي بيمه بدون شرکت دراخذ راي با رئيس کل بيمه مرکزي ايران و در غياب او با قائم مقام خواهدبود.
ماده 12- اعضاي شوراي عالي بيمه قبل از شروع به کار بايد در مجمع عمومي سوگند ياد کنند که در انجام وظايف شوراي عالي بيمه نهايت دقت و مراقبت را مبذول دارند و کليه تصميمات خود را به صلاح کشور اتخاذ نمايند و اسرار عالي بيمه را حفظ کنند.
ماده 13- جلسات شوراي عالي بيمه حداقل ماهي يکبار به دعوت رئيس شوراي عالي بيمه تشکيل خواهد شد و در صورتي که حداقل چهار نفر از اعضا شوراي عالي بيمه کتبا تقاضاي تشکيل جلسه را بنمايند رئيس شوراي عالي بيمه موظف است ظرف يک هفته اعضاي شوراي عالي را براي تشکيل جلسه دعوت کند.
ماده 14- جلسه شوراي عالي بيمه با حضور حداقل شش نفر از اعضا رسميت مي يابد و تصميمات با اکثريت پنج راي حاضر در جلسه رسمي معتبر و قابل اجرا است . هنگام رسيدگي و اخذ راي نسبت به موسسه بيمه اي که يکي از اعضاي شوراي عالي به نحوي در آن سهيم است آن عضو در راي شرکت نخواهد کرد.
ماده 15- صورتجلسات مذاکرات شوراي عالي بيمه در دفتري ثبت و به امضاي رئيس شوراي عالي بيمه رسيده و در بيمه مرکزي ايران نگاهداري مي شود.
ماده 16- شوراي عالي بيمه داراي دبيرخانه اي خواهد بود که سازمان آن را شوراي عالي بيمه تصويب خواهد کرد، رئيس و کارکنان دبيرخانه از بين کارکنان بيمه مرکزي ايران انتخاب
مي شوند.

ماده 17- وظايف شوراي عالي بيمه به شرح زير است:
1- رسيدگي و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تاسيس يا لغو پروانه موسسات بيمه طبق مقررات اين قانون و پيشنهاد آن به مجمع عمومي.
2- تصويب نمونه ترازنامه که بايد مورد استفاده موسسات بيمه قرار گيرد.
3- تعيين انواع معاملات بيمه و شرائط عمومي بيمه نامه ها و نظارت بر امور بيمه هاي اتکايي
4- تعيين ميزان کارمزد و حق بيمه مربوط به رشته هاي مختلف بيمه مستقيم
5- تصويب آيين نامه هاي لازم براي هدايت امر بيمه و فعاليت موسسات بيمه
6- رسيدگي و اظهار نظر نظر نسبت به گزارش بيمه مرکزي ايران در باره عمليات و فعاليتهاي موسسات بيمه در ايران که حداقل هر شش‏ماه يکبار بايد تسليم شود.
7- اظهار نظر در باره هرگونه پيشنهاد که از طرف رئيس شوراي عالي بيمه به آن ارجاع مي شود
8- انجام ساير وظايفي که اين قانون براي آن تعيين نموده است.

2-2-1-4- فصل سوم – هيأت عامل
ماده 18- هيات عامل بيمه مرکزي ايران مرکب از رئيس کل و قائم مقام رئيس کل و معاونان بيمه مرکزي ايران خواهد بود.
ماده 19- رئيس کل بيمه مرکزي ايران و قائم مقام او به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران و معاونان بيمه مرکزي ايران به پيشنهاد رئيس کل بيمه مرکزي ايران و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي به موجب تصويب نامه هيات وزيران منصوب مي شوند.
ماده 20- رئيس کل و قائم مقام رئيس کل بيمه مرکزي ايران براي مدت چهار سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 21- رئيس کل بيمه مرکزي ايران بالاترين مقام اجرايي و اداري بيمه مرکزي ايران مي باشد.
ماده 22- وظايف و اختيارات رئيس کل بيمه مرکزي ايران به شرح زير است:
الف – نظارت در اجراي اين قانون و آيين نامه هاي مربوط به آن
ب – نمايندگي بيمه مرکزي ايران در مقابل اشخاص و موسسات دولتي يا خصوصي و دادگاهها و ساير مراجع قضايي و غير قضايي با حق توکيل و سازش و ساير اختيارات مندرج در ماده 62 قانون آئين دادرسي مدني
ج – تفويض قسمتي از اختيارات خود وحق امضا به قائم مقام و يا معاونان و يا روسا يا کارمندان و تعيين وظايف آنان
د – تقديم گزارش وضع حسابها و امور بيمه مرکزي ايران به مجمع عمومي
هـ – تقديم گزارش عمليات و فعاليت هاي موسسات بيمه در ايران و شوراي عالي بيمه
ماده 23- در غياب رئيس کل بيمه مرکزي ايران قائم مقام رئيس کل داراي کليه اختيارات و وظايف قانوني او خواهد بود.

2-2-1-5- فصل چهارم – بازرسان
ماده 24- بيمه مرکزي ايران داراي دو نفر بازرس (به موجب اساسنامه سازمان حسابرسي مصوب 17/6/1366 وظيفه بازرسان به سازمان حسابرسي محول گرديده است). که اطلاعات و تجارب کافي در امور بيمه و حسابداري داشته باشند خواهد بود که يک نفر از آنان از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي و ديگري از طرف وزير بازرگاني پيشنهاد و با تصويب مجمع عمومي براي يک سال تعيين خواهند شد،‌ انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.
ماده 25- بازرسان حق دارند هرگونه اطلاعي را از بيمه مرکزي ايران بخواهند ولي حق دخالت مستقيم در امور بيمه مرکزي ايران را ندارند.
رسيدگي به ترازنامه سالانه وظيفه اصلي بازرسان مي باشد ترازنامه بيمه مرکزي ايران يکماه قبل از تشکيل مجمع عمومي تسليم بازرسان خواهد شد تا گزارش درباره آن تهيه و ضمن اظهار نظر به مجمع.
2-2-1-6- قسمت چهارم – مقررات مختلف
ماده 26- رئيس کل و ساير اعضا هيات

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره ساختار بازار، فرهنگ جوانان، ارزش افزوده، آداب و رسوم Next Entries منبع تحقیق درباره شخص ثالث، اشخاص ثالث، جبران خسارت، عرضه کننده