منبع تحقیق درباره فرآورده های نفتی، یارانه ها، محدودیت ها، قیمت گذاری

دانلود پایان نامه ارشد

مختلفی مثل روانی و عرضه و تقاضا می باشد، تحت شمول قرارگرفتن نفت در سازمان جهانی تجارت به طور مستقیم و غیرمستقیم بر مسائل روانی و عرضه و تقاضای نفت خام تأثیرگذار خواهد بود.

2-5- محدوديت ها و قيمت ها
2-5-1- محدودیت های صادراتی و قیمت گذاری دوگانه
گرچه مذاکرات گات عمدتاً بر محصولات صنعتی متمرکز بود و کمتر به بحث درباره تجارت مواد خامی پرداخت، ولی موضوعاتی نظیر قیمت گذاری دوگانه گاز طبیعی و نفت و محدودیت های صادراتی در رابطه با آنها نیز در مذاکرات دوره های مختلف مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت مثلاً در سال 1950 یک گروه کاری در چارچوب مذاکرات گات به بررسی محدودیت های صادراتی مواد خام پرداخت که از سوی دولت ها برای تضمین فراهم بودن مواد خام مورد نیاز صنایع داخلی وضع می شد، اغلب این محدودیت ها با قیمت گذاری نیز همراه بود بطوری که قیمت مواد مزبور را پایین تر از قیمت های جهانی نگه می داشت.
گروه کاری نهایتاً نتیجه گرفت که طبق توافق نامه گات، برقراری هرگونه محدودیت بر صادرات مواد خام برای حمایت از صنایع داخلی که این مواد را مصرف می کنند چه از طریق اعطای یارانه به صنایع داخل برای خریدن این مواد و چه از طریق محدود ساختن عرضه مواد به متقاضیان خارجی ممنوع است و دولت ها باید چنین سیاست هایی را کنار بگذارند. اما آمریکا به دلایل سیاسی و امنیت ملی در چارچوب قانون کنترل صادرات و محدودیت واردات از طریق سهمیه های اجباری در مورد نفت خام و مشتقات نفتی، محدودی های صادراتی وضع کرده است.با توجه به نقش آمریکا در تشکیل گات (1947) و با توجه به اهمیت نفت در اقتصاد این کشور و همین طور نفوذ سیاسی تولیدکنندگان داخلی آمریکا، در واقع این ماده برای حفظ منابع این کشور در موافقتنامه گنجانده شده است و در هر صورت برای کشورهای صادرکننده نفت قابل استناد است.16
2-6-تعرفه و ماليات
2-6-1-تعرفه ها و فرآورده های نفتی
مذاکره بر سر کاهش تعرفه ها در چارچوب سازمان تجارت چالش جهانی مهمی در برابر کشورهای صادر کننده نفت محسوب نمی شود، زیرا تعرفه هایی که بر واردات نفت خام، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی اعمال می شود بسیار نازل است و در برخی موارد بطور کلی این محصولات از عوارض گمرکی معاف هستند. از آنجا که به تدریج عده بیشتری از صادرکنندگان نفت، به عضویت سازمان جهانی تجارت در می آیند پيش بيني مي شود در آینده این کشورها می توانند با شرکت در مذاکرات جلوی افزایش تعرفه های نفت و فرآورده های آنرا بگیرند و دسترسی صادرکنندگان به بازارهای جهانی را مطمئن تر سازند.
2-6-2- مالیات ها و نفت
تجارت بین المللی فرآورده های نفتی با مانع تعرفه ای قابل ذکری روبرو نیست، اما در عوض مالیات های سنگینی که دولت ها در کشورهای صنعتی بر مصرف این محصولات اعمال نموده اند عملاً به مانعی بر سر راه صدور بیشتر نفت و فرآورده های نفتی آن به این کشورها تبدیل شده است و بعلاوه این مالیات ها درآمد قابل توجهی را نصیب دولت های مزبور می کند.
از نظر کشورهای صادرکننده نفت مالیات های سنگین وضع شده بر فرآورده های نفتی از سوی کشورهای وارد کننده، اثر منفی مضاعفی را بر مصرف این فرآورده ها در مقابل سایر منابع انرژی دارد که توانایی آنها در کسب درآمد از منابع طبیعی خود را محدود می سازد. در گات17 1994 بحث مالیات مطرح شده است. براساس آن کشورها می توانند بر کالاها مالیات داخلی وضع کنند، مشروط به اینکه در وضع مالیات بین کالاهای داخلی و وارداتی استثنايي وجود نداشته باشد.
ساختار کنونی مالیات بر مصرف نفت و فرآورده های نفتی در کشورهای صنعتی به گونه ای است که از سوخت های مشابه تولید داخل، مالیات پایین تری اخذ می شود. مثلاً در کشورهایی که دارای معادن ذغال سنگ هستند، نابرابری در وضع مالیات بر فرآورده های نفتی و ذغال سنگ، مغایر با اصل رفتار ملی18 است. همچنین در کشورهایی که هیچ نوع سوختی را در داخل تولید نمی کنند، وضع مالیات متفاوت بر واردات نفت و فرآورده های نفتی و ذغال سنگ نیز تخطی از قاعده دولت کامله الوداد است.
2-7- موافقتنامه نظام یارانه ها و اقدامات جبرانی در سازمان جهاني تجارت 19(SCM)
2-7-1- هدف موافقت نامه يارانه ها و اقدامات جبراني
الف- ممنوع يا محدود كردن آن دسته از يارانه هايي است كه به تجارت خارجي ديگر اعضاء لطمه وارد ساخته و رقابت منصافه را خدشه دار مي كند.
ب- مشخص كردن راهها و اقداماتي است كه اعضاء صدمه ديده از يارانه هاي عضو ديگر مي تواند به كار ببندد تا تاثيرات اين يارانه ها را به كلي حذف يا به حداقل برسانند. پذيرش اين مقررات يارانه اي و اقدامات جبراني دور اروگوئه براي تمام اعضاء الزامي است.
در مذاکرات اروگوئه موافقت نامه ها، یارانه ها و اقدامات جبرانی تدوین شد. براساس این موافقت نامه، یارانه به هر نوع کمک مالی دولت به صورت انتقال مستقیم وجوه، چشم پوشی از درآمد دولتی قابل وصول و یا تأمین کالا و خدمات دولتی (جز موارد مربوط به دسترسی به زیرساخت ها) اطلاق می شود. براساس این موافقت نامه، سه نوع یارانه مجاز، ممنوع و قابل پیگیری تعریف شده است: یارانه مجاز شامل یارانه هایی که به یک صنعت یا شرکت خاص محدود نمی شود. یارانه های ممنوع شامل یارانه صادراتی و یارانه هایی است که موکول به استفاده از محصولات داخلی هستند.یارانه قابل پیگیری هم یارانه هایی هستند که به یک صنعت یا شرکت خاص پرداخت می شود و منجر به آسیب به صنایع سایر اعضاء می گردد. در مقابل این نوع یارانه ها می توان به اقدامات جبرانی دست زد. بطور کلی یارانه های مصرفی نظیر یارانه های سوخت که به مصرف کنندگان پرداخت می شود، مشمول قواعد موافقت نامه نشده و پرداخت آنها مجاز است. موافقت نامه یارانه ها در مورد نفت و گاز و مشتقات آنها و محصولات پتروشیمی کاربردهایی دارد.
2-7-2-موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت (TBT)20
این موافقت نامه شامل لیستی از موضوعات قانونی است که مقررات فنی باید براساس آنها تنظیم گردد. در این لیست موضوعات زیست محیطی نیز قرار دارد و از آنجایی که نفت و فرآورده های نفتی بطور مستقیم بر محیط زیست تأثیر می گذارند، در صورت ورود نفت و گاز به مذاکرات سازمان جهاني تجارت تولید و تجارت جهاني آن از موافقت نامه مذکور نیز متأثر خواهد گردید. تعدادی از قواعد پذیرفته شده در این موافقت نامه مستقیماً با کشورهای صادرکننده نفت ارتباط می یابند.
اولاً، این موضوع مطرح می شود که در صورت ورود نفت به مذاکرات سازمان جهاني تجارت و حذف استانداردها و مقررات فنی غیرضروری از جانب سایر کشورهای عضو واردکننده نفت و فرآورده های نفتی، دسترسی این کشورها به بازار و بویژه بازارهای شرکای تجاری عمده افزایش می یابد. بعنوان مثال براساس اصل رفتار ملی، در مقابل با ونزوئلا، آمریکا در آن برهه زماني ميبایستی استانداردهای غیرضروری که بر واردات بنزین از ونزوئلا وضع کرده بود را به دلیل اینکه بنزین تولید داخل آمریکا از این استانداردها برخوردار نیستند، از میان بر مي داشت که انجام این امر موجب دسترسی ونزوئلا به بازار بنزین آمریکا در آن مقطع گرديد.
ثانیاً، یکسان سازی استانداردها و مقررات فنی موجب می گردد که استانداردها در سطحی بین المللی و با همکاری تمامی کشورهای جهان از جمله کشورهای در حال توسعه به تصویب برسند و این مانع آن خواهد گردید که استانداردهای بالایی که از جانب کشورهای توسعه یافته وضع گردند، مانعی جدی بر سر راه صادرات کشورها بوجود آورد.
بعلاوه، هماهنگ شدن کشورهای در حال توسعه با استانداردهای جهانی این امکان را به آنها می دهد که به تمامی بازارهای جهانی دسترسی داشته باشند. البته این امر در ارتباط با نفت و فرآورده های نفتی بستگی به این خواهد داشت که یکسان سازی مقررات فنی و استانداردها در چه سطحی به انجام برسد، بویژه با تأکیداتی که در چند سال اخیر به محیط زیست معطوف شده و توجه به آن در تمامی جهان روندی رو به رشد داشته است، می تواند موانعی جدی بر سر راه تجارت نفت و فرآورده های نفتی به وجود آورد. مقررات این موافقت نامه برای کشورهای نفت خیز اهمیت زیادی دارد، زیرا مقررات و استانداردهای فنی در بخش نفت نسبت به سایر صنایع پیچیده تر است و می تواند موقعیت رقابتی آنها را در دسترسی به بازار شرکای تجاری خود تحت تاثیر قرار دهد بعنوان مثال ترکیبات بکار رفته در مشتقات نفتی برای ورود به بازار کشورهای توسعه یافته بعضاً با موانع فنی این کشورها مواجه می شود.21
2-7-3-موافقت نامه عمومی راجع به تجارت خدمات(GATS) 22
اهداف موافقت نامه شامل آزادسازي هر چه بيشتر از طريق مذاكرات مستمر و افزايش رشد و توسعه اقتصادي كشورها بخصوص در حال توسعه و افزايش مشاركت كشورهاي در حال توسعه و بالابردن توان صادرات و خدمات آنهاست. ويژگي اين موافقت نامه بين آزاد سازي و رفع موانع تجاري و حفظ مقررات لازم و موثر بر اهداف سياستگذاري ملي تفاوت قائل شده و بدنبال آزاد سازي و رفع موانع تجاري است نه مقررات زدايي و دخالت در حاكميت ملي دولتها.
این موافقت نامه اگرچه به طور مستقیم تجارت نفت و فرآورده های نفتی را تحت تأثیر قرار نمی دهد. اما بواسطه تأثیر مهمی که بر تولید نفت دارد به طور غیرمستقیم تجارت آن را دستخوش تحول می سازد و این امر از طریق به وجود آمدن تغییر و تحولاتی است که در ساختار خدمات مرتبط با نفت به انجام خواهد رسید.
به طور کلی خدمات مرتبط با نفت شامل محدوده وسیعی است که از خدمات مرتبط با اکتشاف و استخراج نفت تا خدمات مرتبط با توزیع محصولات نهایی را شامل می شود. فعالیت های مرتبط با اکتشاف، حفاری ، پالایش، حمل و نقل، توزیع و مدیریت را می توان هسته اصلی خدمات مربوط به نفت شمرد. سایر خدمات را می توان شامل خدمات مشاوره ای طراحی و مهندسی، انبار داری و غیره دانست که در مجموع نقش قابل توجهی در تجارت جهانی نفت ایفا می نمایند.
در ارتباط با خدمات انرژی بالاخص خدمات مربوط به نفت باید گفت که این فعالیت ها به شدت تحت تأثیر ساختار بازار نفت قرار دارند. در این ساختار تمامی فعالیت های مرتبط با صنعت نفت و از جمله خدمات مرتبط با آن در کنترل دولت ها و یا شرکت های خصوصی است و این امر موجب شده که رقابت در این فعالیت ها به کمترین سطح خود برسد.
براین اساس در صورت ورود نفت و فرآورده های نفتی به مذاکرات سازمان جهاني تجارت این فعالیت های خدماتی که نقش مهمی در صنعت جهانی نفت دارند نیز مشمول توافقات آزادسازی تجارت خدمات خواهند گردید که می تواند اثرات متفاوتی را بر کشورهای مختلف برجای بگذارد. در واقع اعضای سازمان جهاني تجارت متعهد هستند تا هر نوع محدودیت در زمینه خدمات انرژی را متوقف کنند.البته طبقه بندی خدمات در تجارت بخش مجزایی برای خدمات انرژی در نظر گرفته است. ولی چند زیر بخش مجزایی که می توان به فعالیت های انرژی مرتبط کرد عبارتند از «خدمات لازم برای معدن، خدمات لازم برای توزیع انرژی و توافق بر روی دستمزد یا مبنای قرارداد در میادین نفت و گاز در خدمات کسب و کار و انتقال نفت خام، فرآورده های نفتی و گاز از طریق خط لوله در بخش خدمات انتقال.
نقش خدمات در اقتصاد بين الملل و سازمان جهاني تجارت: اصطلاح خدمات طيف وسيعي از محصولات و فعاليتهاي غير ملموس و نامتجانس مانند حمل و نقل، مخابرات، خدمات رايانه اي، ساختمان، خدمات مالي، توزيع ، بيمه ، بهداشت، آموزش و بسياري از خدمات بازرگاني و تجاري را شامل مي شود كه به دليل تاثيرگذاري عمده اي كه در فرآيند توليد و توسعه اقتصادي دارد باعث افزايش اشتغال و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي مي شود و از اهميت ويژه اي برخوردار است.
2-7-4- توافق نامه راجع به تعیین کشور مبدأ(ARO) 23
قاعده کشور مبدأ، تعیین می کند که منشاء یک محصول که فرآیند تولید آن در چند کشور طی شده است، کدام یک از کشورهای مزبور قلمداد شود. امروزه اغلب محصولات در نتیجه همکاری چند کشور تولید شده و گاه مشکل می توان منشاء اصلی محصول را از نقطه نظر تجارت بین المللی تعیین کرد. به طور معمول سه ملاک مختلف برای تعیین کشور مبدأ یک محصول به کار گرفته می

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره فرآورده های نفتی، سازمان جهانی تجارت، تجارت بین الملل، مذاکرات تجاری Next Entries منبع تحقیق درباره نفت و گاز، رشد اقتصادی، جهانی شدن، جهانی شدن اقتصاد