منبع تحقیق درباره روابط موضوعی، کارشناسی ارشد، روانشناسی، روان درمانی

دانلود پایان نامه ارشد

تهران صورت گرفته و نتایج را نمی توان در مورد سایر شهرستان ها و شهرها صادق دانست.
نوع و روش پژوهش را نیز از جمله دیگر محدودیت ها می توان به شمار آورد.از آنجا که این پژوهش از نوع همبستگی است؛ کمترین امکان کنترل را برای دستکاری، سنجش تأثیر و کنترل متغیرهای مداخله گر داشته است و نمی توان از آن انتظار پژوهشی کنترل شده همچون آزمایشی یا دست کم پس رویدادی را داشت. این پژوهش در ایران نسبتا جدید بود. از این رو پژوهشگر با محدودیت سابقه ی پژوهشی که رابطه ی مستقیمی با این کار داشته باشد رو به رو بود. با این اوصاف، بدیهی است که این پژوهش نتوانسته است به طور کامل تمامی ابعاد متغیر مورد نظر را شناسایی و ارزیابی کند و انجام چنین کاری بر عهده‌ی پژوهشگران آتی خواهد بود.

پیشنهاد‌هایی برای پژوهش‌های آتی
پیشنهادهای کاربردی:
1- پیشنهاد می شود ارگان‌هایی همچون سازمان اصلاح و تربیت با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش با استفاده از روان درمان‌گر و مشاورین متبحر در این امر به بازسازی روابط موضوعی نوجوانان بزهکار اقدام کنند.
2- به مدیران مدارس پیشنهاد می‌شود با دعوت از والدین دانش آموزان ناسازگار و تشویق آن ها به بازسازی روابط بین خود و فرزندانشان با کمک مشاورین و متبحر؛ در ارتقاء روابط در جهت بهبود سازگاری همه جانبه‌ی نوجوانان همکاری های لازم را انجام دهند.
3- با توجه به همسویی روابط موضوعی با سازگاری پیشنهاد می‌شود کلیه‌ی مراکزی که با خانواده ها مرتبط هستند؛ از ابتدای شروع زندگی در جهت آگاه سازی والدین برای حفظ و ارتقاء سلامت روان و روابط با کودکانشان اقدام به اطلاع رسانی کنند.
4- به دست اندرکاران آموزش و پرورش پیشنهاد می شود با افزایش اطلاعات اولیاء و مربیان در این مورد به وسیله‌ی پخش و ارائه‌ی بروشور، سخنرانی، کلاس، مطالعه و سایر موارد به کاهش ناسازگاری و بهبود روابط موضوعی اقدام کنند.
5- برگزاری گروه درمانی برای شناسایی نوجوانان ناسازگار و کار درمانی بر روی آنان در جهت بهبود روابط
6- استفاده از روان درمانگر و مشاور برای درمان مشکلات روحی وروانی و خانوادگی دانش آموزان ناسازگار
پیشنهادهای پژوهشی:
از آنجا که به دلیل محدودیت جامعه و نمونه امکان بررسی همه جانبه‌ی این دو متغیر با هم امکان پذیر نبود؛ در این قسمت با ارائه‌ی پیشنهادهای پژوهشی انجام سایر بررسی ها در این حیطه به پژوهشگران محول می‌گردد.
1- پیشنهاد می شود این کار پژوهشی بر روی نمونه‌ی پسران نیز صورت پذیرد.
2- با توجه به اینکه این پژوهش از نوع همبستگی بود و کنترل کمتری بر روی متغیرها اعمال شده بود؛ می‌توان با انجام یک پژوهش آزمایشی تأثیر بهبود روابط موضوعی بر کاهش ناسازگاری مورد بررسی و مطالعه ی دقیق تر قرار گیرد.
3- وجود محدودیت جامعه‌ی پژوهشی باعث محدودیت تعمیم است از این رو بهتر است انجام این پژوهش در نقاط و مناطق دیگر شهر تهران و شهرستان‌ها نیز صورت پذیرد.
4- این پژوهش صرفا بر روی دانش آموزان دبیرستانی انجام شد، بهتر است این پژوهش بر روی سایر مقاطع تحصیلی، دانشجویان و حتی سایر اقشار جامعه نیز صورت پذیرد.
5- از آن جا که صرفا در این پژوهش رابطه‌ی روابط موضوعی با باسازگاری مورد بررسی قرار گرفت بهتر است سایر عوامل مرتبط با روابط موضوعی نیز مورد بررسی قرار گیرد..
6- این پژوهش تنها بر روی یک جامعه بررسی شد؛ بهتر است بررسی رابطه‌ی روابط موضوعی و سازگاری بر روی فرهنگ‌های مختلف مثل فرهنگ های باز( مدرن) و بسته(سنتی) صورت پذیرد.
پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آتی مقایسه‌ای در جهت شناسایی تفاوت روابط موضوعی با توجه به میزان تحصیلات والدین، میزان درآمد والدین، جنسیت، سن، شغل، ویژگی های شخصیتی، ویژگی های مذهبی و… صورت پذیرد.

منابع و مآخذ

،سادوک, سادوک. روان پزشکی بالینی. با ترجمه رضاعی. تهران: شهر آب،1387, 2007.
،مرجانه, نوری. ارتباط خود گوییهای درونی با سازگاری اجتماعی،آموزشی و عاطفی در دختران پیش دانشگاهی ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا. 1380.
اتکینسون, و هیلگارد. زمینه روانشناسی. با ترجمه گروه مترجمان. نهران: رشد،1366, بی تا.
اسلامی نسب, علی. روانشناسی سازگاری. تهران: بنیاد،1373, بی تا.
بیتا, حسینی. مقایسه اثر بخشی درمان هیجان محور و راه حل محور بر بهبود مولفه های صمیمیت سازگاری زناشویی زوجین و ساختن مدل ،پیشنهادی،پایان نامه دکتری دانشگاه علامه طباطبایی،. 1390.
پاشا, شریفی ،حسن. اصول روان سنجی و آزمایی. تهران: رشد،1379.
پروچاسکا, جیمز. نظریه های روان درمانی. با ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: رشد, 1381, 1999.
پروین, لرانس, و جان اولیور. شخصیت (نظریه و پژوهش). با ترجمه محمد جعفر جوادی و پروین کدیور. تهران: آییژ 1386, 2001.
حسین شاهی, حمید رضا. بهداشت روان. تهران: روان،, 1379.
حسینی, بیتا. تیپ شناسی های شخصیت در نظام های روان درمانی. تهران: جنگل, جاودانه, 1391.
—. زمینه زوج درمانی. تهران: جنگل, جاودانه, 1389.
—. زوج درمانی تحلیلی 1. با ترجمه بیتا حسینی. تهران: جنگل, جاودانه, 1390.
—. مبانی شخصیت در روان درمانی. تهران: جنگل, جاودانه, 1391.
حسینی،بیتا. بررسی ارتباط بین خلاقیت با سازگاری اجتماعی ،عاطفی و آموزشی در دختران پیش دانشگاهی،دانشگاه خاتم،. 1383.
رابینزر،آنتونی. بسوی کامیابی(1). با ترجمه مهدی مجرد زاده کرمانی. تهران: موسسه فرهنگی راه بین 1378, بی تا.
روشن. مقایسه میزان شیوع افسردگی واضطراب در دانشجویان شاهد وغیر شاهد دانشگاههای تهران ،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران . 1369.
زاده،فاطمه, شهابی. “بررسی نقش دلبستگی دوران کودکی با دلبستگی بزرگسالی به خداو سبک های اسنادی اضطراب اجتماعی،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.” 1383.
سادوک, و سادوک. خلاصه روان پزشکی. با ترجمه نصرت الله پورافکاری. تهران: شهر آب-آینده سازان،1382, 2003.
ساعدی،سحر. “رابطه دلبستگی والدینی و ویژگیهای شخصیتی مادر با طبقات دلبستگی کودک ،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تبریز.” 1382.
سنت کلر, میکائیل. درآمدی بر روابط موضوعی و روانشناسی خود. با ترجمه علیرضا طهماسب و حامد علی آقایی. تهران: نشر نی، 1386, 2000.
شاملو, سعید. روانشناسی بالینی. تهران: رشد،1386.
شریفی, حسن پاشا, و جعفر نجفی زند. روشهای آماری در علوم رفتاری. تهران: سخن،1380.
شفیع آبادی, عبدالله, و غلامرضا ناصری. نظریه های مشاوره و روان درمانی. تهران: نشر دانشگاهی،1365.
شولتز, دان, و الن سیدنی. نظریه های شخصیت. با ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: نشر ویرایش, 1381, 1998.
صفوی, محبوبه, سیده مریم موسوی لطفی, و رضا لطفی. “بررسی همبستگی بین هوش هیجانی و سازگاری عاطفی واجتماعی در دختران پیش دانشگاهی.” مجله پژوهشی دانشگاه علوم پژشکی شهید بهشتی, سال چهارم: 261-255.
عابدینی, یاسمین. مهارت های حل مسایل اجتماعی با پذیرش همسالان در بین دانش آموزان دختر ،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران. 1381.
فرد،محمد, خدایاری. بررسی عوامل موثر بر نگرش دینداری،نگرش سیاسی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانشجویان شاهد وغیر شاهد . 1385.
قادری،حکیمه. اثر بخشی زوج درمانی روابط موضوعی کوتاه مدت بر افزایش سازگاری و بهبود الگوهای ارتباطی زوجین ناسازگار.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه علوم پزشکی بهزیستی و توانبخشی. 1386.
قهاری،شهربانو. “بررسی میزان شیوع اختلات رفتاری ایذایی و کمبود توجه ،افسردگی و اضطراب فراگیر در کودکان شاهد ،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده علوم روان پزشکی تهران.” 1375.
کوری, جرارد. نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی (ویراست هفتم). با ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: نشر ارسباران, 1389, 2005.
کوری, ماریان اشنایدر, و جرارد کوری. گروه درمانی. با ترجمه سیف الله بهاری و همکاران. نشر روان1382, 1989.
محمدی, (مترجم) علیرضا. “نیم نگاهی به نظام هماهنگ خدمات سلامت – مگی تارپ.” فصلنامه تن،روان،فرهنگ (موسسه علمی تحقیقاتی دانش تندرستی) 1, شماره 1 و 2 (1391): 131 تا 142.
منصور, محمود. روانشناسی ژنتیک, تحول روانی از تولد تا پیری. تهران: انتشارات سمت, 1389.
منصور, محمود, و پریرخ دادستان. روانشناسی ژنتیک 2. تهران: انتشارات رشد, 1376.
نژاد،نسرین, مسعودی. بررسی ارتباط هوش و سازگاری فردی اجتماعی در نوجوانان تیز هوش و عادی ،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران. 1371.
نظری, محمد صادق. “مقایسه سرشت ومنش و اختلالات روانپزشکی در معتادان به مواد محرک و افیونی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران .” 1391.
واحدی, شهرام, و سمانه مرادی. “رابطه‌ سبک های دلبستگی پدر و مادر با سازگاری هیجانی ، رفتاری و اجتماعی در دانشجویان.” (مجله‌ی علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی) 1388.
هاتون, کرک, کیس, و کلارک. رفتار درمانی شناختی. با ترجمه حبیب الله قاسم زاده. تهران:ارجمند،1380, بی تا.

.park.A.Son, D.Lee.B.Kim.E. “the relationship between object relations and parenting behaivor of mothers of ADHDchildren Nevropsychiatie de I Enfanc et de I,Adolescence Volume 60 issue 5 supplement, Julay 2012 ,page s 257.” 2012.
Alln JP, McEhaney KB,kuperminc GP,Jodl kM. Stabiliy and change in attachment Security across adolescence.Child DEV:75:1792-805. 2004.
Arlow, J. Object and concept and choice.Psychoanalytic Quartery,49,109ff. 1980.
Arlow, J. “Object concept and choice.Psychoanalytic Quarterly,49,109ff.” 1980.
Barlo. Psychology to day megazine copyright sussex publishe 115 east 23 rd steet 23 New York, 2004.
Butter, I E, and M I Malik. “Rethinking Yhe DSM.” 2002.
Chen, Xinyin. Cultural factors and human development,. 2003. http://www.ssc.uwo.ca/psychology/faculiy/chen/res/html.
Cicchetti, Dante, and Donald J. Cohen. Developmental Psychopathology. second. Vol. one. John Wiley & sons, Inc., 2006.
Cohn, DA. “child-mother attachment of six-year-olds and social competence at school.child dev.” Edited by 61. 1990: 152-162.
Crick, NR, and JKO Gropeter. Relational aggression,gender and socialpsychogical adjustment. 2001. [http://www.necbi.him.nih.gov/rntrez/query.fgicmd=retievedb=pubMed&list].
Crittenden, P. Truth, error, omission, distotion and deception :attachment theory to assement and treatment of psychological disordes.London:lawrent Erlbaum. 1997.
Crotstein, J. “the Significance of Kleinian Contributions to Psychoanalysis. II :International Journal of psychoanalytic Psychotherapy.8,375-392.” 1981 b.
Crotstein.J. Splitting and projective identification. New York:Aronson., 1981.
Dicks, H V. Licensed Mass Murder:A Socio Psycholgical Study of Some.SS Killers,NEW YORK Basic Books. 1972.
Dicks, H V. “Object Relations Theory and Marital Studies.” British Journal of Medical Psycholgy,36, 125-129, 1963.
Erdley, Cynthia, and Wiley. the rol of friendship in psychologcal adjustment. 2001. http:/www.wily.com/wily CDA/wily title/productcd 0787912581.html.
Fairbairn, w R.D. Endopsychic Structure Consildered in Terms of Object Relationships in An Object-Relations Therory of the Personality (PP.82-136). NEW YORK: Basic BOOKS.(original Work Published 1944), 1954 a.
Fairbairn, W R.D. Object- Relationships and Dynamic Structure. in An Object -Relations Theory of Personality (pp.137 -161). NEW YORK:Basic Book.(Original Work Published 1946), 1954 b.
Forsyth, , D.R, and SR Strong. the scientific study of counseling and Psychotherapy,[http:www,has,vcu,edu/psy/faculty/fors/inter.html].

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره روابط موضوعی، سازگاری اجتماعی، سازگاری عاطفی، دلبستگی ناایمن Next Entries تحقیق رایگان با موضوع همسان سازی، روابط موضوعی، جهان خارج، روان شناختی