منبع تحقیق درباره انتقال معنا، صاحب نظران

دانلود پایان نامه ارشد

دوم تحليل نشانهشناختي فيلمها بر روي هر يک از فيلمها در کنار تحليل رمزگان، تحليل روايت آن هم در دو سطح اعمال مي گردد.
همانطوري که در فصل قبل مطرح گشت که فيلم هاي مورد پژوهش شامل پنج فيلم مي شوند که نحوه نمونه گیری کاملاً هدفمند بوده است چرا که تلاش شده است سیر تحول این آثار در یک دهه بررسی گردد.

4-2- تحليل فيلم « مهاجر»

معرفي فيلم
بازيگران: عليرضا خاتمي
سيد ابراهيم اصغر زاده
اصغر تقي زاده
عليرضا حيدري
فيلمنامه : ابراهيم حاتمي كيا
تهيه كننده : حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي
سال توليد : 1368

خلاصه فيلم
اسد و محمود دو رزمنده اي هستند كه كار هدايت پرنده هاي بدون سرنشين به نام مهاجر را بر عهده دارند. اسد و سه رزمنده ديگر براي شناسايي مواضع دشمن و انجام عمليات عليه انها به منطقه دشمن نفوذ مي كنند- با سقوط مهاجر، اسد و گروهش راه بازگشت ندارند. محمود نيز در موقع عمليات شناسايي مجروح ميشود و نميتواند مهاجر را هدايت كند اما مهاجر با هدايت اسد كه در منطقه دشمن است بازگردانده مي شود. از عكس هايي كه مهاجر گرفته، روشن مي شود كه اسد و هم قطارانش زنده اند. محمود به رغم مخالفت فرمانده شان مهاجر را به سمت اسد به پرواز در مي آورد و اسد موفق مي شود يكي از قرارگاههاي دشمن و فرمانده آن را نابود كند. در عمليات ديگري مهاجر در كنار اسد سقوط مي كند و او با استفاده از سوخت آن مهاجر خود را از ميان ني زار به پرواز در مي آورد و در حاليكه در محاصره دشمن قرار دارد، مهاجر را به سمت نيروهاي خودي مي فرستند.

الف- سطح اول تحليل: تحليل رمزگان فيلم
رمزگان فيلم در سه سطح قابل بررسي هستند اين سه سطح عبارتند از رمزگان اجتماعي، رمزگان فني و رمزگان ايدئولوژيك كه هر يك كاربرد خاص خود را در توليد ارتباطي بازي مي كنند. براي نمونه رمزگان اجتماعي كمك مي كنند كه اثر ارتباطي واقعي به نظر برسد، يا رمزگان فني كه هم كمك مي كنند كه رويداد ارتباطي از طريق رسانه مد نظر قابل پخش باشد و هم كمك مي كنند كه كارگردان قصد و نيت خود را در اثر ارتباطي ادغام كند، و يا در نهايت رمزگان ايدئولوژيك كه باعث مي گردند عناصر دو سطح رمزگان قبلي در مقوله هاي انسجام اجتماعي و مقبوليت اجتماعي قرار گرفته و بنابراين طبيعي به نظر برسند.

الف-1) سطح اول : رمزگان اجتماعي
رمزهاي اجتماعي نظير وضع ظاهر، لباس، چهره پردازي (گريم)، محيط، رفتار، ايما و اشارات، صدا و غيره كمك مي كنند تا رمزگذاري رويداد ارتباطي به هنگام پخش واقعي به نظر برسد بر اين اساس در اين فيلم از رمزگاني چون لباس، محيط، گفتار و زبان در جهت واقعگرايي فيلم بهره گرفته شده است. لباس كاراكترهاي فيلم كاملا متناسب با نوع ياژانر فيلم در نظر گرفته شده است كه براي تمامي كاراكترها لباس هاي نظامي سپاه همراه با چفيه انتخاب شده است. در رابطه با عامل محيط نيز از مناطق جنگي جنوب كشور كه عمدتاً پوشيده از نيزار است استفاده شده است كه كاملاً منطبق با فضاي واقعي جنگ است تا بر واقعگرايي فيلم افزوده شود.
اما از حيث گفتار كه يكي از رمزهاي مهم اجتماعي است. اين ملاحظه نيز به طور واقعي اعمال شده است. به اين نحوه كه از نوع زبان يا گفتار رايج در جبهه هاي جنگ نظير سيد، حاجي ، اخوي بهره گرفته شده است. نوع شوخي ها يا اصطلاحات بكار گرفته شده نيز كاملا منطبق با همان حال و هوا است. بنابراين ملاحظه مي كنيم كه در حد امكان رمزگان اجتماعي مورد توجه و لحاظ قرار گرفته اند تا در نهايت محصول سينمايي تا حد امكان واقعي به نظر برسد.

الف-2) سطح دوم : رمزگان فني
رمزگان فني كه براي بررسي در فيلم هاي مورد نظر اين كار پژوهشي در نظر گرفته شده اند جزء رمزگان فني اصلي بوده كه توسط صاحب نظراني چون فيسك، روه ، هنسن و ديگران، سلبي و كاودري؛ و ديك معرفي شده اند. اين رمزگان فني شامل رمزگاني چون زمان و مكان، وسايل صحنه، بازيگران، صدا، نور پردازي، و دوربين هستند. اين رمزگان در اصل داراي دو كاربرد عمده هستند از جمله اينكه در درجه اول كمك مي كند كه رويداد ارتباطي از طريق رسانه مد نظر قابل پخش باشد و در سطح دوم به كارگردان كمك مي كنند تا بتواند قصد و نيت خود را در اثر ارتباطي اعمال كند. در زير تحليل هر يك از رمزگان فني بر روي فيلم « مهاجر » ارائه مي شود.

زمان و مكان
زمان فيلم به سالهاي جنگ ايران وعراق بر مي گردد. و اين امر به طور اشكار در فيلم مشخص است. مكان فيلم نيز يكي از مناطق جنگي جنوب كشور است.
رمز زمان و مكان به خلق معناي كلي فيلم كمك مي كند كه در اين فيلم به طور آشكار به وجود جنگ در يكي از مناطق عملياتي كشور در آن دوره زماني اشاره دارد.

وسايل صحنه
صحنه آرايي و وسايل و آرايش صحنه، رنگ و تاثير عاطفي آن كه فيلم ها براي انتقال معناي مد نظر خود شديداً وابسته به آن هستند. وسايل صحنه يك منبع اطلاعاتي نمادين در فيلم ها به شمار مي روند و از معاني ضمني و اسطوره اي برخوردارند. بنابراين، وسايل و ابزار آلات مختلفي كه توسط شخصيت هاي مختلف فيلم بكار گرفته شده اند از اهميت زيادي برخوردارند. در اين فيلم نيز از تمامي وسايلي كه بتوان جبهه هاي جنگ را تداعي كرد بهره گرفته شده است نظير سنگرها، خاكريز، قايق، بيسيم، ماشين لندكروز، اسلحه، آرپي جي، نارنجك، پل، اسكله، بالگرد، پلاك و غيره. در خصوص رنگ و تأثير عاطفي آن نيز بايد گفت كه از همان ابتداي فيلم پلي در ميان ني هاي ساكت و آرام، نور نارنجي رنگ غروب كه محيط را فرا گرفته، نواي محزون و صداي صغير خمپاره اي گاهگاهي با نواي ني به هم مي آميزد و يكي مي شود، بار عاطفي زيادي دارد.

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره انتقال معنا، صاحب نظران Next Entries منبع پایان نامه درباره مدارس هوشمند، سابقه خدمت، آموزش و پرورش، روش پژوهش