منبع تحقیق درباره آموزش عالی، فعالیت های فرهنگی، انقلاب اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

– همکاري با سازمان هلال احمر و فراهم نمودن زمينه عضويت دانشجويان در جمعيت هلال احمر – همراهي تيم امداد (دانشجويان آموزش ديده) در اردوهاي دانشجويي و. . . -حضور فعالانه در امداد رساني حوادث طبيعي و غير مترقبه
5-12-نشريات دانشجويي
يکي از بخش هاي فعال اداره کل امور فرهنگي، کميته ناظر بر نشريات دانشجويي است. دانشجويان علاقمند به حوزه خبرنگاري و مطبوعات دانشجويي مي توانند در زمينه هاي مختلف علمي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، هنري و طنز فعاليت نمايند. در این پژوهش تمام تلاش بر این است که فعالیت های فرهنگی و هنری که در غالب این کانون ها در سطح دانشگاه انجام می پذیرد مورد بررسی قرار گیرد. و از نتایج حاصله در جهت برنامه ریزی فرهنگی سود جوییم از این رو لازم است در ابتدا به بررسی ارتباط برنامه ریزی فرهنگی با آموزش عالی بپردازیم:
6-ارتباط برنامه ریزی فرهنگی با دانشگاه و آموزش عالی
اگر بپذیریم که فرهنگ زیر بنای جامعه است و چنانچه هدف از فعالیت های فرهنگی در یک جامعه را تغییر در رفتار یا رفتارهایی از جامعه بدانیم. این پذیرش دست اندرکاران را بر آن می دارد که برای دست یابی به اهداف خود برنامه ریزی در حوزه فرهنگ را سر لوحه کار خود قرار دهند. جایگاه ویژه دانشگاه در تربیت نسل بالنده انقلاب اسلامی و نقش عظیمی

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره فعالیت های فرهنگی، فعالیت های اقتصادی، سازمان های بین المللی، دانشجویان Next Entries منبع تحقیق درباره توسعه فرهنگی، فعالیت های فرهنگی، برنامه های فرهنگی، مشروعیت بخشی