منبع تحقیق درباره ، مشتريان، ترجيحات

دانلود پایان نامه ارشد

مشتريان جديد موجود در تعدادي از بخش هاي موجود بازار
مشخصات بازار :
* بازاري نسبتا ناهمگن با چند بخش کوچک و تخصصي شده ، نيازها و ترجيحات مشتريان در برخي بخش ها در حال حاضر توسط نام هاي تجاري موجود براورده نمي شود.
مشخصات رقبا :

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع افغانستان، مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع انتقال اطلاعات، مواد مخدر، افغانستان