منبع تحقیق با موضوع مناطق مرزی، مطالعه موردی، روش تحقیق، قراردادهای بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

و سوی مرزها شده است که از نتایج این امر،افزایش امنیت در منطقه می باشد. تغییر دیدگاه ها و نگرش های دولت و مردم جهت سرمایه گذاری در منطقه می باشد.
قادری،سلیمان،پاییز82،گزارش طرح تحقیقی شناسایی ظرفیت ها و نیازهای شمال عراق جهت صدور کالا و خدمات ایرانی. ایشان در مورد سوابق تاریخی مبادلات مرزی با شمال عراق و تعداد بازارچه های مرزی غرب کشور و تحلیلی بر مبادله رسمی با عراق مطالبی را عنوان نموده اند، و بازارچه را محلی برای مبادلات قانونی ساکنان مرزی و همچنین رفع نیازهای روز مره شان تلقی نموده است، و به نتایج زیر رسیده است: ساماندهی نظام سنتی مبادله،کنترل ترددهای غیر مجاز،ایجاد اشتغال،رفع نیازمندی های ساکنان مناطق مرزی،تقویت واحدهای تولیدی استان های مرزی و غیر مرزی،کاهش پدیده های قاچاق.
علی اصغر(مهر1387)، بررسی جامعه شناختی اقتصادی بازارچه مشترک مرزی،مطالعه موردی بازارچه مرزی سردشت و پیرانشهر
این پژوهش،پژوهش میدانی از بازارچه های مرزی سردشت و پیرانشهر است و در آن میزان اثرگذاری بازارچه های مرزی به عنوان پدیده بر متغیر های رفاهی و اجتماعی، مورد ارزیابی قرار گرفته است.
مرادی مسعود- اسفند 1379 – نقش بازارچه های مرزی استان سیستان و بلوچستان و تاثیرات فرهنگی و اقتصادی آن.
عدم ثبات در برنامه های اقتصادی و چشم اندازهای سیاست تجارت خارجی در کشورهای پاکستان و افغانستان و به تبع آن ایران،نوسانات جدی در برنامه صادرات و واردات بازارچه های مرزی پدید آمده است که عملا تجارت از طریق بازارچه ها را با مشکلات جدی روبرو نموده و باعث عدم امنیت اقتصادی و شغلی برای دست اندرکاران بازارچه های مرزی گردیده است. طراحی اولیه بازارچه های مرزی در این استان به گونه ای بوده است که مرزهای دو کشور پاکستان و ایران از مرکز این بازارچه ها می گذشته و طرفین اقدام به ساختن بازارچه مشترک می کردند. به گونه ای که کلیه امور بازرگانی و گمرکی از پروسه آسانی عبور کرده و برای صادر کنندگان و وارد کنندگان مشکلات اداری متعارف در مرزها پیش نیاید، اما طرف پاکستانی از ایجاد این بازارچه ها خودداری کرده و تنها ایران به ساخت بازارچه های مزبور اقدام نموده و در نتیجه معاملات با مشکلات قبلی انجام می گیرد. این امر سبب عدم رونق بازارچه گردیده و در نتیجه بسیاری از مراودات در حجم پیش بینی شده،نمی تواند انجام گیرد.
لی پائویه و همکارانش (2004) ، به بررسی اثرات اقتصادی-اجتماعی تجاری مرزی و تاثیر آن در افزایش استانداردهای سطح زندگی مردم در سه ایالت کشور لائوس می پرداشند. این گزارش در 4 قسمت تهیه شده که در قسمت اول به چهارچوب های سیاسی تجارت و اقتصاد در نواحی مرزی،در قسمت دوم به کالاهای تولید شده در منطقه مورد مطالعه و چگونگی صادر شدن آن و سپس آنالیز تجارت مرزی بر روی استانداردهای سطح زندگی مردم این نواحی می پردازد و در نهایت پیشنهاد های را ارائه می دهد.
رضایی (1389 )، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان ” تاثیر بازارچه های مرزی بر رشد فیزیکی و اقتصادی اجتماعی شهرهای مجاور، مورد بازارچه مرزی باشماق مریوان” به این نتیجه رسیده است که بازارچه مرزی باشماق از لحاظ فیزیکی و اقتصادی – اجتماعی تاثیر شگرفی بر شهر مریوان گذاشته و رونق و رکورد بازارچه مرزی باشماق منجر به واکنش شهر نسبت به این تغییرات به صورت رشد فیزیکی،جذب جمعیت،،اشتغال و بیکاری،رفاه و یا عدم رفاه و… برای ساکنان شده است.
حاجی نژاد و احمدی (1389)، در مقاله ای با عنوان “تاثیرات اقتصادی گردشگری تجاری بر مناطق شهری، مطالعه موردی: شهر بانه ” در مورد اثرات گردشگری بر شهر بانه مطالعاتی انجام داده اند و استنباط می نمایند که گردشگری در سال های اخیر با تکیه بر مبادلات مرزی و تجاری در بازارهای داخل شهر باعث رشد متغیر های اقتصادی در شهر بانه شده است. و گردشگری تجاری نقشی موثر در تغییرات اقتصادی شهر بانه داشته است. اگرچه تغییراتی مانند افزایش زمین و مسکن شهر را می توان از جنبه های منفی این پدیده دانست که باعث بروز ناهنجاری هایی در بازار زمین در شهر بانه شده است. تفاوت بسیار زیاد قیمت زمین، در مناطق مختلف شهر و افزایش قیمت زمین، در مناطق مختلف شهر و افزایش قیمت مسکن و اجاره بهای مجتمع های تجاری و منازل در شهر بانه به دلیل افزایش تقاضا برای کالا ها و خدمات باعث نابهنجاری در مسئله زمین و افزایش زمین خواری شده است.
پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران.اسماعیل زاده،، خالد(1387) به “بررسی جایگاه بازارچه های مشترک مرزی در وضعیت رفاهی مرزنشینان، پرداخته است.
آیین نامه اجرایی بازارچه های مرزی ( 1371). اداره کل مقررات صادرات و واردات بازرگانی کشور.
رکن الدیمن افتخاری،عبدالرضا و همکاران (1387)در مقاله ای به “ارزیابی آثار اقتصادی بازارچه های مرزی بازتاب های توسعه مناطق مرزی، مطالعه موردی: بازارچه مرزی شیخ صالح شهرستان ثلال باباجانی(استان کرمانشاه)ژئوپلیتیک- سال چهارم،شماره2 پرداخته است.
شرافت،سجاد و یاری،مجید(1391). نقش بازارچه های مرزی در توسعه روستایی مناطق مرزی(مورد مطالعه: بازارچه مرزی مهران) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت: چالش های و رهیافت ها،دانشگاه سیستان و بلوچستان.
قادری حاجت،مصطفی و همکاران(1389). تبیین نقش بازارچه های مرزی در امنیت و توسعه پایدار نواحی پیرامون،مطالعه موردی:بازارچه های مرزی استان خراسان جنوبی. ژئوپلیتیک-سال ششم،شماره3
روش تحقیق
هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ نماید تا او را هر چه دقیقتر و آسانتر در دستیابی به پاسخ های تحقیق مورد نظر کمک کند(نادری1373ص64) . به طور کلی مراحل اصلی روش تحقیق علمی به قرار زیر است:
1-طرح مسئله 2-تهیه اطلاعات 3-طبقه بندی اطلاعات 4-مطالعه اطلاعات 5- تعیین اعتبار 6-تهیه گزارش تحقیق
بدین لحاظ اگرهر پژوهشی فاقد هر یک از موارد فوق باشد، حاوی ارزش علمی نبوده و نمی تواند ملاک علم قرار گیرد (نبوی،1351ص8). روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی می باشد.
محدودیتهای تحقیق
از عمده ترین مسائل موجود در مسیر انجام این پایان نامه محدودیت منابع مرتبط با موضوع تجارت بین الملل در رابطه با مرز مشترک ایران و افغانستان می باشد.

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بازارچه مرزی

بازارچه مرزی محوطه ای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا یا مکانهایی که طبق تفاهم نامه های منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار تعیین می‌شود. اهالی دو طرف مرز می توانند کالاها و محصولات مورد نیاز را با رعایت مقررات صادرات و واردات و ضوابط مقرر در قانون برای داد و ستد در این بازارچه ها عرضه نمایند.
بازارچه های مشترک مرزی به منظور توسعه اقتصادی روستاهای مرزنشین پا به عرصه وجود نهادند و به منظور ایجاد تحول نسبی در تولید و اشتغال، تثبیت جمعیت مرزنشین در مرزها، افزایش درآمد و نهایتاً توسعه پایدار مناطق مرزی در دو دهه اخیر همچنان به فعالیت خود ادامه داده اند.
این بازارچه ها در چارچوب اهداف تعیین شده می بایست علاوه بر تسریع و تسهیل در امر صادرات غیر نفتی، در رشد و شکوفایی و توسعه اقتصادی مناطق مرزی نیز مفید واقع شده و اشتغال مستقیم یا غیر مستقیم تعداد زیادی از ساکنان منطقه را در ارتباط با حمل و نقل و تهیه کالاهای صادراتی فراهم سازند3.
تاریخچه ایجاد بازارچه ها در کشور.

طرح ایجاد بازارچه های مرزی همسو با راهبرد توسعه استان های مرزی، با محوریت بخش بازرگانی و هماهنگ با برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برای اولین بار درسال 1371 از سوی وزارت کشور تهیه و ارائه گردید. .
البته چند سال پیش از آن در ژانویه سال 1990 میلادی نیز توافق نامه همکاری های بازرگانی میان ایران و پاکستان در ارتباط با مبادلات تجاری مرزی به امضا رسیده بود. ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و رفاه، توسعه روابط اقتصادی و تجاری مناطق مرزی و شکوفایی روستاهای مرزی، کاهش قاچاق و فعالیت های غیر مجاز در مناطق مرزی از جمله اهدافی است که در این طرح از آنها به عنوان عوامل موثر در ایجاد بازارچه های مرزی یاد شده است. نهایتاٌ ایجاد بازارچه های مرزی مشترک مطرح و به عنوان یکی از طرح های بنیادی و اساسی توسعه استان های مرزی مورد تصویب هیأت دولت قرار گرفت. یافته در سه دهه آخر نشان می دهد توسعه مبادلات مرزی در قاالب مقررات و قوانین حقوقی می تواند محرک خوبی برای افزایش مبادلات کالا به صورت رسمی،گسترش همکاری همه جانبه،کاهش قیمت های کالاها،درآمدزایی،اشتغال و امنیت برای مرزنشینان باشد4
ایجاد بازارچه: .
مطابق قوانین و مقررا ت موجود دولت می تواند در هریک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص می‌دهد با رعایت اولویت نظیر استعداد محلی، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام نماید. .
ایجاد تأسیسات اداری و زیربنایی، همچنین تأسیسات مورد نیاز گمرک برای استقرار مأموران خود و سایرسرمایه گذاری‌ها در بخش ایرانی بازارچه مرزی، به عهده استانداری است ولی از نظر احداث بازارچه در نقطه صفر مرزی، چگونگی حفظ انتظامات وکنترل تردد افراد باید با مرزبانی هماهنگی لازم بعمل آید.
چگونگی فعالیت و تردد افراد به بازارچه را استانداری محل با صدور مجوز مشخص می‌کند
دستگاه های متولی بازارچه:
استقرار گمرک در درب ورود و خروج بازارچه ضروری بوده و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعایت آن در بازارچه بر عهده گمرک می‌باشد. همچنین از سایر نهادهای مرتبط می توان به دستگاه های ذیل اشاره نمود. .
نماینده استاندارد و تحقیقات صنعتی به منظور بررسی و تأیید کیفیت کالای صادراتی نهاد گذرنامه به منظور بررسی و کنترل گذرنامه مسافران ورودی و خروجی قرنطینه دامی به منظور نظارت بر واردات میوه ها، حبوبات، گیاهان و غلات قرنطینه دامی به منظور نظارت بر فرآیند واردات دام زنده

درآمد بازارچه ها :
بازارچه های مرزی به شکل درآمد- هزینه اداره می گردند. به این صورت که در قبال درآمد اخذ شده مجاز به انجام هزینه های مربوطه می باشند. منابع درآمدی بازارچه ها شامل:
 درآمد حاصل از اجاره غرفه توسط پیله وران
 درآمد حاصل از اخذ عوارض کالاهای صادراتی
 درآمد حاصل از اجاره بهای انبارها
 درآمد حاصل از سایر خدمات ارائه شده از قبیل باسکول، حمل و جا به جایی غرفه ها، پارکینگ، رستوران و…. می باشد5.
اشتغال و تامین معیشت ساکنان مناطق مرزیفکنترل قاچاق کالا،افزایش امنیت مرزها،شکوفایی اقتصاد محلی،افزایش رونق مناطق شهری و روستایی محدودهای مرزی از مهم ترین اهداف راه اندازی بازارچه های مرزی است.6
تنظیم قراردادهای بین المللی
یکی از مباحث بسیار مهم در تجارت بین الملل تنظیم و انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی است. قراردادهای تجاری بین المللی ، انواع بسیار متنوعی دارد که در راس آنها قرارداهای خرید و فروش کالا و خدمات قرار دارد. که به موجب آن مواد، وسایل تجهیزات، ماشین آلات، خدمات فنی و مهندسی و غیره مورد خرید و فروش واقع می شود. قراردادهای حمل و نقل،بیمه، ارائه تسهیلات مالی ، اعتای نمایندگی تجاری ، توزیع بین المللی ، اعطای مجوز بهره بردای0لیسانس9، همکاری های فنی و تولیدی ، مشارکت در سرمایه گذاری ، ساخت بهره برداری و واگذاری، انواع روش های تجاری متقابل از دیگر قرارداهای مهم بین المللی است که به طور گسترده در تجارت بین الملل مورد استفاده قرار می گیرد7.
قراردادهای بین المللی از جهات گوناگونی با قراردادهای داخلی تفاوت دارد ، مهمترین تفاوت ارتباط قراردادهای بین المللی با بیش از یک نظام ملی است بر خلاف قراردادهای داخلی که در چهارچوب یک نظام حقوقی ملی منعقد و اجرا می شوند در قراردادهای بین المللی حداقل دو نظام ملی مطرح است.
طبق ملاک اقتصادي، قرارداد بين المللي عبارت است از قراردادي که

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع افغانستان، تجارت آزاد، مناطق مرزی، توسعه پایدار Next Entries منبع تحقیق با موضوع تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی، بیع بین المللی، قراردادهای بین المللی