منبع تحقیق با موضوع صادقين، أبي، اتَّقُوا، كُونُوا

دانلود پایان نامه ارشد

نبوّت، كه همه مسلمانها داشتند، داراى دو ويژگى ديگر بودند كه آنها را از ساير مسلمانان ممتاز مى‏كرد:
نخست اين كه پس از ايمان به مبدأ و نبوّت، حتّى براى لحظه‏اى شكّ و ترديد به خود راه ندادند و در تمام مراحل زندگى اين ايمان قوى و مستحكم را حفظ كردند. ويژگي و شاهد ديگر بر اين كه چنين ويژگي مخصوص اميرالمؤمنين(ع) است اينكه ايمان مذكور در مرحله قلب و زبان حضرت متوقّف نشد، بلكه آثار آن در عمل نيز ظاهر گشت، بدين جهت تنها و تنها بخاطر رضايت خداوند، نه انگيزه‏هاى ديگر، با مال و جانشان در راه خداوند جهاد كردند.171
نتيجه
از مجموع اين آيات نتيجه مى‏گيريم كه «صادقين» آنهايى هستند كه تعهدات خود را در برابر ايمان به پروردگار به خوبى انجام مى‏دهند، نه ترديدى به خود راه مى‏دهند، نه عقب‏نشينى مى‏كنند، نه از انبوه مشكلات مى‏هراسند بلكه با انواع فداكاريها، صدق ايمان خود را ثابت مى‏كنند. شكي نيست كه اين صفات مراتبى دارد، بعضى ممكن است در قله آن قرار گرفته باشند كه ما نام آنها را معصومان مى‏گذاريم، و بعضى در مراحل پائينتر172. شيخ طوسي(ره) در تفسير التبيان نيز به آيات فوق استدلال نموده اند.173
مفسرين شيعه با بررسي و مطالعه تاريخ صدر اسلام دريافته اند تنها شخصى كه داراى اين ويژگيها باشد، فقط على بن أبي طالب(ع) است؛ زيرا سراسر زندگانى وي جهاد با مال و جان است و او هرگز، حتّى به اندازه يك چشم بر هم زدن، در ايمان خود شكّ و ترديد نكرد. براى اثبات ادّعاى فوق مي توان به حادثه ليله المبيت174 و يا جنگ احد و استقامت در مقابل شايعه قتل پيامبر(ص) و يا جنگ خندق و مبارزه با عمرو بن عبدود مراجعه نمود.

گفتار سوم: روايات صادقين
روايات مستفيضي در معرفي اهل بيت(ع) به ويژه امام علي(ع) به عنوان صادقين و صديقين و يا نزول اين آيه در فضل آنها وارد شده است كه به بررسي آنها مي پردازيم.
ملامحسن فيض كاشاني175 اين روايات را مختلف مي داند براي مثال روايت كافي از امام باقر(ع) را با تعبير «ايّانا عني» و از امام رضا(ع) آنها را «أئمّة اطهار(ع)» دانسته و در مجمع البيان همراهي با «آل محمد(ص)» و در تفسير فرات كوفي تعبير همراهي با «علي بن ابيطالب» را دارد. اين امر از نظر شيعه نه تهافت است و نه اختلاف در روايت بلكه اميرالمؤمنين(ع) پدر و سرسلسله ائمه اطهار(ع) است و قطعا همه آنها صادق و صديق هستند. 176
فرات كوفي، از علماي قرن چهارم و سيد هاشم بحراني هر يك در تفسير خود رواياتي را نقل مي كنند كه برخي از آنها در مقام تفسير صادقين است و برخي علاوه بر آن در مقام تفسير معيت به معناي اطاعت در مقابل تفسير اهل سنت كه آنرا به همراهي جسماني تفسير مي نمودند آورده اند گه در ذيل به آنها مي پردازيم. تفسير حبري از تفاسير قرن سوم است و نويسنده آن زيدي مذهب است و اين آيه را درباره حضرت امير(ع) مي داند177.
حال به ذكر مهمترين اين روايات مي پردازيم:
1) حديث جندل بن والق
حدثنا فرات بن إبراهيم الكوفي معنعنا عن محمد بن عبيد بن عتبة و القاسم بن حماد قالوا حدثنا جندل بن والق معنعنا عن جعفر الصادق(ع)‏ عن أبيه عن‏ قول الله تعالى‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ قال مع علي بن أبي طالب (ع)178. از امام باقر(ع) سؤال شد درباره آيه صادقين حضرت فرمودند همراهي با علي بن ابيطالب(ع).
2) حديث أبان بن تغلب
فرات الكوفي حدثني الحسين بن سعيد قال حدثنا هبيرة بن الحرث بن عمرو العبسي قال حدثنا علي بن غراب عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر(ع) اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ قال مع علي (ع)179. از امام باقر(ع) سؤال شد درباره آيه صادقين حضرت فرمودند همراهي با علي(ع).
3) حديث ابن عباس
فرات الكوفي حدثني محمد بن أحمد بن عثمان بن دليل قال حدثنا أبو صالح الخزاز عن مندل بن علي العنزي عن الكلبي عن أبي صالح‏ عن ابن عباس في قول الله يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ قال مع علي(ع)‏ و أصحابه180. ابن عباس درباره آيه صادقين گفت همراهي با علي بن ابيطالب(ع) و اصحاب او.
4) حديث دوم از ابن عباس
عن ابن عباس و قوله اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ نزلت في أمير المؤمنين‏ علي بن أبي طالب(ع) و أهل بيته(ع)‏ خاصة.181 ابن عباس در حديث ديگري گفته است آيه صادقين فقط درباره علي بن ابيطالب(ع) و اهل بيت نازل شده است.
5) حديث مقاتل بن سليمان
فرات قال حدثني الحسين بن سعيد معنعنا عن مقاتل بن سليمان في قوله تعالى‏ اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ قال مع علي بن أبي طالب(ع)182‏. مقاتل بن سليمان گفته است كه آيه صادقين درباره همراهي با علي(ع) نازل شده.
6) حديث أبوسعيد
فرات قال حدثني الحسين بن سعيد معنعنا عن أبي سعيد قال رسول الله‏ (ص) لما نزلت الآية على النبي(ص) اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ التفت النبي(ص) إلى أصحابه فقال أ تدرون فيمن نزلت هذه الآية قالوا لا و الله‏ يا رسول الله ما ندري فقال أبو دجانة يا رسول الله‏ كلنا من الصادقين قد آمنا بك و صدقناك قال لا يا أبا دجانة هذه نزلت في ابن عمي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) خاصة دون الناس و هو من الصادقين‏.183 آنگاه كه آيه نازل شد پيامبر(ص) رو به اصحاب نموده و فرمود آيا مي دانيد آيه در شأن چه كسي نازل شده؟ همگي اظهار بي اطلاعي نمودند. ابودجانه عرض كرد همه ما به شما ايمان آورده ايم و صادقيم. حضرت فرمودند آيه فقط در فضل علي(ع) نازل شده است.
7) صحيحه بريد بن معاوية العجلي
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن ابن أذينة، عن بريد بن معاوية العجلي، قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عز و جل: اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، قال: «إيانا عنى».184 از امام باقر(ع) درباره آيه صادقين پرسيدم حضرت فرمودند يعني با ما باشيد.
روايت صحيحه است فقط معلي بن محمد البصري را نجاشي تشكيك نموده كه متأخرين مانند آيت الله بروجردي(ره) و آيت الله تبريزي(ره) با تحقيقاتي تشكيكات وي را نادرست خوانده اند.185
8) صحيحه بزنطي
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن قول الله عز و جل: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، قال«الصادقون: هم الأئمة الصديقون بطاعتهم».186 ابن ابي نصر از امام رضا(ع) درباره آيه صادقين سؤال نمود، حضرت فرمودند: صادقين يعني ائمه صادقي كه اطاعت شوند.
9) صحيحه أحمد بن محمد
محمد بن الحسن الصفار عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن، عن أحمد ابن محمد، قال: سألت الرضا(ع) عن قول الله عز و جل: اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، قال:«الصادقون: الأئمة الصديقون بطاعتهم».187 از حضرت رضا(ع) تفسير آيه مباهله را پرسيدم، فرمود: صادقين ائمه(ع) هستند كه گفتارشان با عمل در فرمانبردارى خدا برابر است.
10) خبر جابر از امام باقر(ع)
شيخ طوسي(ره) در امالي: عن أبي عمير، قال: أخبرنا أحمد، قال: حدثنا يعقوب بن يوسف بن زياد، قال: حدثنا حسن بن حماد، عن أبيه، عن جابر، عن أبي جعفر(ع)، في قوله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، قال: «مع علي بن أبي طالب(ع)».188 از امام باقر(ع) درباره آيه صادقين سؤال شد حضرت فرمودند يعني علي بن أبي طالب(ع).
11) خبر سليم بن قيس هلالي
سليم بن قيس در حديث مناشده از اميرالمؤمنين(ع): «فأنشدتكم الله جل اسمه، أ تعلمون أن الله أنزل يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، فقال سلمان: يا رسول الله، أ عامة هي أم خاصة؟ فقال: أما المؤمنون فعامة لأن جماعة المؤمنين أمروا بذلك، و أما الصادقون فخاصة لأخي علي و الأوصياء من بعده إلى يوم القيامة؟». قالوا: اللهم نعم.189 در حديث مناشدة از أمير المؤمنين علي(ع) نقل است كه از پيامبر(ص) سؤال شد درباره آيه صادقين، سلمان پرسيد: آيا صادقين گروه خاصي هستند يا عموم مردمند. پيامبر(ص): فقط علي(ع) است.
12) خبر أبو حمزة ثمالي
عياشي از أبو حمزة ثمالي نقل كرده: قلت أي شي‏ء إذا عملته أنا استكملت حقيقة الإيمان؟ قال أبو جعفر(ع): «توالي أولياء الله، و تعادي أعداء الله، و تكون مع الصادقين كما أمرك الله». قال: قلت: و من أولياء الله؟ فقال: «أولياء الله محمد رسول الله، و علي و الحسن و الحسين و علي بن الحسين، ثم انتهى الأمر إلينا، ثم ابني جعفر، و أومأ إلى جعفر و هو جالس، فمن والى هؤلاء فقد والى الله، و كان مع الصادقين كما أمره الله».190 ابوحمزه از امام باقر پرسيد چگونه ايمان خود را كامل نمايم؟ حضرت فرمود: ولايت اوليا الهي را بپذير و دشمن دشمنان خدا باش و با صادقين باش همانگونه كه خدا به تو امر نموده است. پرسيدم اوليا چه كسانس هستند حضرت نام ائمه را براي او بردند.
13) خبر جابر جعفي
و عن ابن شهر آشوب و عن شرف النبي، عن الخركوشي، و الكشف عن الثعلبي، قالا: روى الأصمعي، عن أبي عمرو بن العلاء، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر محمد بن علي(ع) في هذه الآية، قال: «محمد و آله».191 از امام باقر(ع) نقل شده در باب اين آيه كه با محمد(ص) و آل او باشيد.
14) خبر عامه از ابن عباس
از كتب اهل سنت: ما رواه موفق بن أحمد بإسناده عن ابن عباس، في قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. قال: هو علي بن أبي طالب(ع) خاصة. ابن عباس صادقين در آيه را علي بن ابيطالب(ع) معرفي نموده است.
15) روايت از صادقين(ع)
عن أبي جعفر و أبي عبد الله(ع): «أن الصادقين ها هنا هم الأئمة الطاهرون من آل محمد أجمعين»192. از كتاب نهج البيان روايت از امام باقر و صادق(ع): صادقين همه ائمه طاهرين از نسل پيامبر(ص) است.
16) روايت دوم از صادقين(ع)
روي أن النبي (ص) سئل عن الصادقين ها هنا، فقال: «هم علي(ع) و فاطمة(س) و الحسن(ع) و الحسين(ع) و ذريتهم الطاهرون إلى يوم القيامة»193. از پيامبر(ص) درباره صادقين سؤال شد حضرت: آنان علي(ع) و فاطمة(س) و حسن(ع) و حسين(ع) و ذريه پاك آنان است تا روز قيامت.
17) روايت از اميرالمؤمنين(ع)
في كتاب معاني الاخبار خطبة لعلي(ع) يذكر فيها نعم الله‏ عليه و فيها يقول: الا و انى مخصوص في القرآن بأسماء احذروا ان تغلبوا عليها فتضلوا في دينكم، يقول الله: «ان الله مع الصادقين» انا ذلك الصادق.194 در كتاب معاني الاخبار در خطبه اي كه از امام علي(ع) نقل شده است حضرت به اسامي كه در قرآن براي ايشان تخصيص شده نام برده اند و اشاره به صادقين نموده و فرموده اند من آن صادق هستم.
18) خبر بريد العجلي
بصائر الدرجات:الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ‏ قَالَ إِيَّانَا عَنَى‏.195 از امام باقر(ع) معنى آيه مباهله را پرسيدم فرمود: از صادقين ما را قصد كرده.
19) خبر ابوذر غفاري
روزى أبوذر غفارى حديثى از رسول خدا(ص) روايت مى‏كرد جمعى وى را تصديق نمى‏كردند شكايت به رسول خدا(ص) كرد پيامبر(ص) فرمودند: زمين به خود راستگو تر از ابوذر نديده ايشان دراين حال بود كه امير المؤمنين على(ع) از در درآمد پيامبر(ص) فرمودند: مگر اين مرد كه صديق بزرگ و فاروق اكبر است.«ما أظلّت الخضراء و لا أقلّت الغبراء على ذى لهجة أصدق لهجة من ابى ذرّ الّا هذا الرّجل المقبل فانّه الصدّيق الأكبر و الفاروق الأعظم.»196
20) خبر تفسير قمي
في تفسير القمي:‏ «وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع نفس الامر Next Entries منبع تحقیق با موضوع مصادره به مطلوب