منبع تحقیق با موضوع شرایط آب و هوایی، انقلاب اسلامی ایران، انقلاب اسلامی، آب و هوای خشک

دانلود پایان نامه ارشد

5-1- ویژگیها و راه های تشخیص سیالات درگیر اولیه و ثانویه 67
جدول 5-2- طبقه بندي سيالات درگير براساس فازهاي تشکيل دهنده 69
جدول 5-3- ارتباط بين کاهش نقطه انجماد و درصد نمک طعام 70
جدول 5-4- اطلاعات مربوط به میانبارهای سیال در کانسار گود مراد انارک 72
جدول 6-1- نقش دگرسانی در تحرک عناصر نیکل و کبالت 77
جدول 6-2- مقایسه کانسارهای نوع پنج عنصری با کانسار گود مراد 82

فصل اول
کليات

1-1- مقدمه
ایران مرکزی یکی از واحدهای اصلی ساختاری است که به شکل مثلثی در مرکز ایران قرار دارد و بزرگترین و پیچیده ترین واحد به شمار میآید. در این واحد، سنگ های پرکامبرین پسین تا کواترنر را میتوان مشاهده کرد. در این واحد فازهای مختلف کوهزائی، ماگماتیسم و دگرگونی رخ داده است. محدوه ایران مرکزی، از دیدگاه پژوهشگران آشنا به زمین شناسی ایران متفاوت است و برخی از زمین شناسان از جمله اشتوکلین، ایران مرکزی را از شمال به کوه های البرز، ازخاور به بلوک لوت و از جنوب باختری به زون سنندج- سیرجان محدود میکنند. منطقه فلززائی انارک، در بخش میانی ایران مرکزی قرار دارد. این منطقه از شمال به گسل درونه، از جنوب غربی به زون افیولیتی نائین- زوار و از جنوب به فرو افتادگی نائین- انارک محدود می شود و یکی از غنی ترین مناطق ایران از نظر تنوع کانی سازی بوده و دارای مرز بندی فلززائی خاصی است(قربانی، 1386). این منطقه، از قدیمیترین مناطق معدن کاری ایران بوده و معدن کاری جدید نیز به طور گسترده از همین منطقه آغاز شد.کانی سازی در منطقه انارک، چه از نظر نوع ماده معدنی چه از نظر خاستگاه، شکل و کانی سازی، بسیار متنوع است، به گونه ای که در منطقه انارک تاکنون کانی سازی آهن، مس، مولیبدن، آنتیموان، نیکل، کبالت، آرسنیک،سرب، روی، طلا، منگنز، کرومیت و استرانسیوم مشاهده شده است که دارای خاستگاههای متفاوت مانند گرمابی، ماگمائی، رسوبی، دگرگونی و… می باشد. در سال 1354 در قالب پروژه هاي اكتشافي سازمان زمين شناسي كشور، پژوهشهاي زمينشناسي و معدني، ژئوشيميايي و ژئوفيزيكي، طي قراردادي توسط شركت تکنواكسپورت از كشور شوروي سابق در اكثريت كانسارها و معادن متروكه ناحيه به انجام رسيد. حاصل اين مطالعات به صورت 14 جلد گزارش منتشر گرديده است که در گزارش شماره 8 اين شركت (1984) نتايج مطالعاتشان در كانسار گودمراد به طور مفصل ذكر شده است. در اين مطالعه علاوه بر تهيه نقشه‌اي به مقياس 20000/1 از كانسار گودمراد، زمين شناسي، تكتونيك، ژنز، مجموعه كانيايي، ژئوشيمي و ذخيره كانسار به طور مفصل بررسي شده است. مطالعات تکنواكسپورت بخصوص حفاري و مغزهگيري از اعماق، در بيشتر معادن و كانسارها به دليل مصادف شدن با جنبش هاي انقلاب اسلامي و عزيمت كارشناسان شوروي سابق، عموما ناتمام مانده و لذا نتايج به دست آمده و گزارش شده كه بسيار ارزشمند مي باشند در كل ناقص به نظر مي رسد و به همين دليل پيوسته در نتيجه گيري و پيشنهادها به ادامه اجراي عمليات ژئوفيزيك و حفاري توصيه شده است. براساس مطالعات انجام شده توسط شرکت تکنواکسپورت میزان ذخیره‌ کانسار گود مراد 455 هزار تن با عیار 5/1 درصد نیکل و کبالت ذکر شده است. مطالعات كارشناسان شوروي سابق در قالب تهیه نقشه های 20000/1 و 5000/1 بوده است. کانسار گودمراد از جمله کانسارهایی است که میتوان با اکتشاف و بهره برداری از ذخایر آن کمک کوچکی به روند روبه رشد اقتصاد پویای مملکت عزیزمان کرد.

1-2- اهداف پژوهش
این پژوهش تلاشی است جهت دستیابی به اهداف زیر
1- تعيين نحوه تشکیل کانسار و ژنز آن با استفاده از مطالعات ژئوشیمیائی و زمین شناسی.
2- تعيين هالههای ژئوشیمیائی موجود در اطراف کانسار.
3- مقايسه این کانسار با الگوهای کانه زایی کلاسیک پنج عنصری.
4- شناخت کانه نگاری و متالوژنی کانسار.
‌ با توجه به این که نیکل و کبالت از جمله فلزات استراتژیک می باشند و کشور به آنها نیاز مبرمی دارد و این کانسار یکی از بزرگترین ذخایر شناخته شده نیکل در کشور است لذا بررسی ژنز و ماهیت بوجود آمدن آن کمک شایانی را در اکتشافات بعدی این فلزات مهم در پی خواهد داشت همچنین در ادامه اکتشافات این کانسار میتوان نقاط مستعد دیگری را شناسایی کرد.
1-3- موقعیت جغرافیائی و راه های ارتباطی منطقه
منطقه انارک در 220 کیلومتری شمال شرق اصفهان و 76 کیلومتری شمال شهرستان نائین قرار گرفته است. منطقه مورد مطالعه در 20 كيلومتري شمال غرب انارک و در دامنه شمالی كوه دره انجیر داراي مختصات N3699550 و E734800 در زون 39 شمالي قرار دارد، نحوه دسترسی به منطقه در شکل1 زیر آمده است. ارتفاع منطقه مورد مطالعه بین 1729 تا 1839 متر می باشد. کانسار گود مراد در قسمت انتهایی گسل درونه قرار دارد که موقعیت منطقه از لحاظ زون بندی و وضعیت گسلش ها و خطوارهها توسط ترکیان و همکاران (1983) در شکل 1-2 آمده است. همانطور که در شکل(2- 1) دیده میشود انارک و منطقه مورد مطالعه تقریباً در محل برخورد دو خطواره بزرگ (گسل درونه و کمربند آتشفشانی ارومیه- دختر) واقع شده است.

شکل‌ 1- 1 : نقشه موقعیت و راه های دسترسی به منطقه مورد مطالعه (مظاهری و همکاران 1392).

شکل 1-2 : موقعیت منطقه از لحاظ زون بندی و وضعیت گسلش‌و خطوارهها.
((Tarkian et al., 1983 & Bagheri 2007.
1-4- شرایط آب و هوایی و پوشش گیاهی منطقه
در منطقه انارک آب و هوای خشک مناطق کویری حکم فرماست. حداکثر درجه حرارت در تابستان 48 درجه و حداقل آن 5 درجه زیر صفر‌ در زمستان است. میانگین میزان بارندگی سالانه در این ناحیه را 100 – 80 میلیمتر ذکر کرده اند‌. سیستم آبراهههای منطقه دارای روند شرق- شمال شرقی و غرب- جنوب غربی است. به علت ریزش کم باران و برف رودخانه دائمی در این منطقه وجود ندارد، و رودخانه ها و چشمههای موقتی در فصل بهار و پس از ریزش بارندگی تشکیل می شوند. مشکل کم آبی باعث عدم رونق کشاورزی در انارک شده و اغلب اهالی آن به معدن کاری، دامداری و قالی بافی مشغول هستند. با توجه به غنی بودن منطقه از کانسارهای مختلف، مردم انارک از دوران کودکی با فعالیتهای معدن کاری آشنا می شوند. شاید بتوان گفت حدود 80 درصد از مردم این منطقه از طریق فعالیت در معادن خود منطقه و شهرهای اطراف امرار معاش می کنند. در سالهای اخیر جمعیت منطقه به دلیل مهاجرت به شهرهای بزرگتر کاهش یافته است.
1-5- توان معدني منطقه انارک
عمده شهرت انارک، به خاطر معادني است که از ديرباز، مورد توجه معدن کاران قرار گرفته است. در انارک معادن غني و بسياری وجود دارد که اکثر آنها به صورت متروک باقيماندهاند. در حال حاضر تنها معدن سرب و روي نخلک با حدود نزديک به 300 نفر کارگر به فعاليت مشغول ميباشد. برخي از معادن اين منطقه عبارتند از طالمسي، مسکني، گود مراد، تلخه، پتيار، کالکافي، خوني، جعفري باقرق، چاه سفيد، علم، خالو حيدر، چاه شوره، سبرز، بل عظيم، قبله، چاه خربزه، سياه کوه و نخلک ميباشد. اين معادن داراي ذخاير سرب، آهن، طلا، موليبدن، نيکل، کبالت، اورانيوم، مس، آنتيموان و غيره ميباشند(جدول 1- 1 و شکل1-2). نخلک که قديميترين معدن ميباشد و در 31 کيلومتري شمال شرقي انارک واقع شده است، تاريخچه قدمت آن به دوره ساسانيان و قبل از آن برميگردد و در سال 1310 توسط آقاي صدريه مورد استخراج قرار گرفته است. آثار به دست آمده و موجود در معدن نخلک مؤيد اين نظريه ميباشد (سياري، 1385). به روايت افراد محلي، در سال ها پيش معدنكاري به نام حسين طوبا، کانسار گود مراد را با استفاده از چالهاي دستي و مواد منفجره استخراج و با چهار پايان تا معدن تالمسي حمل نموده است. از اين عمليات تعدادي ترانشه، چاهك، تونلهاي كوچك و حفراتي تا عمق 7 متر باقي است. کانسارسازي در انارک متاثر از ولکانيسم و به طور کلي ماگماتيسم ائوسن ميباشد که چه از نظر ايجاد سيالات گرمابی و چه از نظر موتور حرارتي نقش مؤثري ايفا نموده است (سياري، 1385). یک منطقه بندی مشخص از کانسارها در منطقه انارک وجود دارد. از غرب به شرق، سه نوع کانسار مس قابل تشخیص است. 1- کانی زایی مس در ارتباط با ولکانیک های ائوسن 2- کانی زایی مس، نیکل، کبالت، اورانیوم در ولکانیک های ائوسن با نسبت Cu/Ni+Co که از 2 تا 50 تغییر می کند. 3- کانی زایی مس، نیکل، کبالت و آرسنیک با نسبت متغیر Cu/Ni+Co، 02/0 که در فاصله 5 تا 20 کیلومتری از ولکانیکهای ائوسن واقع شده است (Bagheri et al., 2007).

شکل1- 3 : نقشه منطقه بندی فلز زایی انارک ( گزارش 21 تکنو اکسپورت).

جدول 1- 1 : گروه بندی زایشی کانسارها و رخدادهای منطقه فلززائی انارک (گزارش 21تکنو اکسپورت).
1‌‌-6- روش مطالعه
پس از انجام مطالعات کتابخانهاي و جستجوي مقالات نسبتاً به روز دنيا در زمينه موضوع مورد مطالعه و بررسي
نقشههاي زمينشناسي مناطق انارک‌ و گودمراد و بررسي تصاوير ماهوارهاي اقدام به انجام مطالعات صحرايي گرديد. در مطالعات صحرايي با توجه به شرايط توپوگرافي و ژئومورفولوژيکی منطقه اقدام به نمونهبرداري سیستماتیک و همچنین از مناطق مؤثر (از داخل تونلها و ترانشهها) در محدوده کانسار گرديد. پس از نمونه برداري به منظور انجام مطالعات ميکروترمومتري و ميکروسکوپي اقدام به تهيه مقاطع صيقلي و نازک صيقلي به منظور مطالعات مينرالوگرافي، مقاطع نازک به منظور انجام مطالعات پتروگرافي و مقاطع دوبرصيقل با هدف مطالعات سيالات درگير (ميکروترمومتري) گرديد. براي انجام مطالعات ژئوشيميايي تعدادي از نمونهها به منظور تجزیه و تشخيص عناصر اصلي و نادر به روش ICP-MS به آزمايشگاههای ACMEوALS Chemex در کانادا ارسال شد‌. در انجام مطالعات ميکروسکوپي به منظور مينرالوگرافي و پتروگرافي از ميکروسکوپ پلاريزان OLYMPUS مدل BH-2 استفاده گرديد مطالعات ميکروترمومتري برروي سيالات درگير کانسار گود مراد در آزمايشگاه سيالات درگير دانشگاه اصفهان با استفاده از يک دستگاه ميکروسکوپ زايس (ZIESS) و به وسيله دستگاه Linkam مدل THM600 با کنترل کننده حرارتي TMS94 و سرد کننده LNP که برروي ميکروسکوپ زايس نصب شده انجام پذيرفت. چند نمونه از مقاطع صیقلی نیز در دانشکده مواد دانشگاه صنعتی اصفهان مورد تجزیه به روش SEM قرار گرفت.

1-7- مختصری از مطالعات پیشینیان در منطقه معدنی مورد مطالعه
اولین مطالعات در مورد زمین شناسی ناحیه انارک توسط اشتال(1897) صورت گرفته است. وی سنگهای دگرگونی ناحیه انارک را مربوط به آرکئن دانسته که توسط طبقات کرتاسه پوشیده شده اند.
بایر1 (1938) دگرگونی آلپی را عامل تغییر شکل سنگهای لیاس در منطقه انارک می داند. وی سنگ های دگرگونی انارک را انارک شیفر نامیده است.
شرودر2 (1944) ایران مرکزی را یک سیسیتم ساختاری در نظر می گیرد که در زمان های پالئوزوئیک، مزوزوئیک و ترشیری به طور بخشی فرونشست نموده است.
گانسر3 (1955) دگرگونههای انارک را به ژوراسیک پائینی نسبت می دهد. وی به توصیف ساختارها و چینهشناسی ایران مرکزی پرداخته و اولین گزارش در مورد سنگهای افیولیتی نائین را ارائه نموده است.
تیله4 (1966) درون سنگهای قبل از کرتاسه ناحیه انارک، سنگهای قدیمی دگرگون و سنگهای غیر دگوگون را تشخیص داد.
ریر و محافظ5 (1972) سن مطلق شیست های انارک را با استفاده از روش Rb-Sr ، 845 میلیون سال و با روش K-Ar 183-190 میلیون سال به دست آوردند.
بررسی های داود زاده و عمیدی6 (1975) در ارتباط با تهیه نقشه زمینشناسی250000/1 انارک را میتوان اولین مطالعه ناحیه ای انارک به حساب آورد.
در سال 1975 بر طبق قراردادی میان سازمان زمینشناسی کشور و شرکت تکنواکسپورت شوروی سابق، تهیه نقشه های 100000/1 نواحی انارک، خور، جندق و شمال اردستان به تعداد 17 برگ و همچنین مطالعه بر روی معادن ناحیه به طور مفصل آغاز گردید. با وقوع انقلاب اسلامی ایران این مطالعات متوقف و پس از تصحیحاتی که توسط کارشناسان سازمان زمینشناسی کشور بر روی نقشه ها و نوشت

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع ضریب همبستگی، پتروگرافی، زمین ساخت، نمونه برداری Next Entries منبع تحقیق با موضوع افغانستان، شرق ایران، زمین ساخت