منبع تحقیق با موضوع سازمان ملل، سازمان ملل متحد، استفاده از زور، روابط قدرت

دانلود پایان نامه ارشد

نهضت ملي شدن صنعت نفت ادامه مي‌داد اما از هيچ کاري براي ادامه مبارزه فروگذار نمي‌کرد.
– عليرغم تعاريف و تعابيري که در مضمون قبلي از مصدق داد اما در اين ميان وي را ناآگاه از مناسبات بين‌الملل تصوير مي‌کند که بدون در نظر گرفتن روابط قدرت در آمريکا و جهان؛ خام‌دستانه بدون تحليل روي کمک آمريکا حساب کرده بود.
– طيب که نام او با قيام 15 خرداد و حمايت از نهضت امام خميني پيوند خورده و اعدام شد، با گره زدن نام او به اعتراضات زمان مصدق و کودتاي 28 مرداد تلاش شده تا از وجهه او و حمايتش از قيام امام خميني(ره) کاسته شود.
مستند “مصدق، نفت و کودتا” به دنبال ايجاد توافق و اجماع در مخاطب خود درباره دکتر مصدق و جبهه ملي با استفاده از گزاره‌هاي زير است:
– کنشگر متن درصدد است تا در اين مضمون به‌عنوان مقدمه مستند با از مصدق قهرماني ملي و مردمي با درصد محبوبيت بالا بسازد؛ محبوبيتي که آن‌قدر بالابود که وي را به عوام‌فريبي و اتخاذ سياست‌هاي پوپوليستي متهم مي‌کردند. تلاش متن از طريق ارائه فکت‌ها و دلايل مختلف؛ اعم از شور و اشتياق مردم در استقبال هيئت‌مديره شرکت نفت ايران در آبادان، تلاش دولت انگليس براي سرنگوني مصدق، تحصيلات وي در اروپا و درنهايت هوشمندي وي در برخورد با جنگ رواني دولت انگليس و چنانکه گفته شد، محبوبيت بالاي مصدق انجام شد.
– متن با روبروي هم قرار دادن شاه و مصدق، درنبرد قدرت مصدق را حافظ منافع ملي و به‌تبع آن شاه را ضد منافع ملي نشان مي‌دهد. درواقع بهاري، کارگردان مستند تأکيد دارد که منافع ملي تنها با ملي‌گرايي تأمين خواهد شد و حتي شاه هم براي حفظ سلطنت خود از منافع ملي چشم مي‌پوشد. توهيني هم که از زبان “فال”، ديپلمات سابق انگليسي به شاه مي‌شود را بايد در همين راستا دانست. همچنين با ترسو و ناتوان خواندن شاه به‌عنوان رهبر کشور لزوم دخالت نيروهاي خارجي با توجه مقدمه‌چيني‌هاي قبلي در مورد نفوذ روزافزون کمونيسم و حزب توده کاملاً توجيه‌پذير و منطقي مي‌نمايد.
– متن در تلاش است تا از دکتر مصدق چهره‌اي محبوب و درستکار ترسيم کند، به شکلي که حتي مخالفان و دشمنانش نيز با احترام از وي ياد مي‌کنند. هرچند ضمن قهرمانان نشان دادن وي، از عملکردش در روزهاي 25 تا 28 مرداد انتقاد مي‌کند و يکي از عوامل شکست وي را ناشي از تعلل و ترديدش در تصميم‌گيري و تحليل اشتباه وي مي‌داند. در عوض هوشمندي و تسلط آنها بر اوضاع و مديريت بحران آمريکايي‌ها و سرلشکر زاهدي را عامل برتري و پيروزي آنها عنوان مي‌کند.
گزارههاي اساسي متن مستند “مصدق، نفت و کودتا” پيرامون دکتر مصدق و جبهه ملي به‌قرار زير است:
– مصدق انتظار زيادي از آمريکايي‌ها براي رسيدن به توافق داشت و بر روي کمک آن‌ها حساب ويژه‌اي کرده بود.
– مصدق به اين جدايي دين از سياست اعتقاد داشت.
– مصدق در دادگاه تنها دليل محاکمه‌اش را تلاش براي کودتا کردن دست بيگانگان از ايران دانست.
– نفت ايران پس از مصدق عمدتاً در دست خود ايراني‌ها بود.
– مصدق اسطوره‌اي شد که نامش در تاريخ، با مبارزه و مقاومت براي استقلال ايران مترادف شد.
– شاه و مصدق تاوان ناديده گرفتن حکومت روحانيت در ايران را پرداختند.
– ايراني‌ها قابل‌اعتماد نيستند و نمي‌توان روي آن‌ها و حرف‌هايشان حساب کرد.
– بااينکه رفتار مصدق در عرصه سياست غيرعادي و ناموجه بوده اما همين رفتار به وي اين قدرت را مي‌داد که اهدافش را پيش ببرد.
– کارگران در پالايشگاه‌هاي جنوب از فرستادگان دولت استقبال عظيمي انجام دادند.
– 30 تير نقطه عطف در تاريخ ايران بوده که نشان داد مردم نقش مهمي در اداره کشور مي‌تواند داشته باشد.
2-2-2-4- تحليل اطلاعات متن‌ها و فرا متن- آمريکا
عمده افراد و نهادهاي مربوط به دولت آمريکا در متن‌ها، هري اس ترومن، هريمن، سازمان ملل متحد، سناتور جوزف مکارتي، شوراي امنيت سازمان ملل؛ جان فاستر دالس وزير خارجه و آلن دالس رئيس سازمان مرکزي اطلاعات آمريکا، سيا. کرميت روزولت، دانلد ويلبر کارشناس سيا، سفارت آمريکا سفير آمريکا لوي هندرسن بوده است.
در مستند “مصدق، نفت و کودتا” دولت آمريکا با گزاره‌هاي زير توصيف‌شده ‌است:
– نيروهاي آمريکايي و بريتانيايي در کره عليه کمونيست‌ها در حال جنگ بودند.
– دولت آمريکا متحد بريتانيا بود.
– رئيس‌جمهور آمريکا ترومن از سياست‌هاي استعماري بريتانيا به‌شدت انتقاد مي‌کرد.
– ايالات‌متحده پس از جنگ جهاني دوم خود را حامي کشورهاي استقلال‌يافته جهان سوم مي‌دانست.
– دولت آمريکا اصرار داشت که آن‌ها توقعشان را پايين بياورند.
– دولت آمريکا رويه‌اي بي‌طرفانه اتخاذ کرده بود.
– دغدغه اصلي نماينده آمريکا که نفوذ شوروي و به خطر افتادن منافع کشورش در منطقه بود.
– هريمن در بازگشت به واشنگتن مهم‌ترين نگراني خود را قدرت کمونيست‌ها در ايران توصيف کرد.
– بنا بر تمام شواهد ترومن شيفته جسارت مصدق بود.
– او از مصدق به گرمي استقبال کرد و او را سياستمداري وطن‌پرست خواند.
– رئيس‌جمهوري آمريکا و نخست‌وزير ايران براي يکديگر احترام متقابل قائل بودند.
– مي‌گفتند که آمريکايي‌ها خيلي ساده هستند و هيچ شيله‌پيله‌اي در کارشان نيست و بيشتر تحت نفوذ انگليسي‌ها هستند. خودشان آدم‌هاي باانصافي بودند.
– ترومن از محاصره اقتصادي ايران حمايت مي‌کرد و دولت آمريکا هرگز درخواست‌هاي مصدق براي کمک مالي به ايران را نپذيرفت.
– ترومن دموکرات در آن زمان زير فشار شديد جمهوري‌خواهان بود.
– مهم‌ترين محور حمله ترومن به جمهوري‌خواهان اين بود که او از خطر کمونيست‌ها در آمريکا و ديگر نقاط جهان آگاه نيست.
– آيزن‌هاور را حمايت مي‌کردند. جان فاستر دالس وزير خارجه و آلن دالس رئيس سازمان مرکزي اطلاعات آمريکا، سيا. آيزن‌هاور و برادران دالس از طرح دولت بريتانيا براي سرنگوني مصدق استقبال کردند. آن‌ها نيز عقيده داشتند حکومت مصدق قدرت مقابله با خطر کمونيست را ندارد.
– جمهوري‌خواهان به‌خصوص برادران دالس خيلي طرفدار عمليات مخفي عليه شوروي در دوره‌ي جنگ سرد بودند.
– آمريکايي‌ها مبارزات ضد مصدق و ضد کمونيستي خود را افزايش دادند.
– در اوايل سال ???? سفارت آمريکا در تهران به پايگاه ايرانياني تبديل‌شده بود که از سازمان سيا حقوق مي‌گرفتند.
– روزنامه‌نگاران ايراني که از مأموران سيا رشوه مي‌گرفتند مطالبي عليه مصدق تهيه و منتشر مي‌کردند.
– بخش ديگر از عمليات سياه نمايي مأموران سيا در ايران، تظاهر به کمونيست بودن و تهديد روحانيت پخش اعلاميه عليه اسلام و روحانيت تحت عنوان حزب توده بود.
– مأموران سيا نامه‌ي مصدق و جواب آيزن‌هاور را در ايران منتشر کردند.
– آيزن‌هاور بعد از گذشت يک ماه درخواست مصدق را رد کرد.
– او نيز همانند دولت بريتانيا مي‌خواست سرلشگر زاهدي بعد از سقوط مصدق به نخست‌وزيري برسد.
– طرح سرنگوني از طرف آمريکا و انگليس حمايت مي‌شد
– مأموران سيا که تظاهر مي‌کردند عضو حزب توده هستند براي ايجاد نارضايتي مزاحم مردم شدند و در و پنجره‌ي مغازه‌ها را شکستند.
– روساي سازمان سيا در واشنگتن نااميد از موفقيت کودتا دستور توقف عمليات آژاکس را صادر کردند.
– روزولت تلگرام را پاره کرد و گفت من آن را نديدم
– توده‌اي‌ها و چنان‌که بعدها فاش شد مأموران سيا در لباس توده‌اي‌ها به تخريب مجسمه‌هاي شاه ادامه دادند. بسياري از مردم نگران به قدرت رسيدن حکومتي طرفدار شوروي در ايران بودند.
– مأموران سيا در قالب طرفداران حزب توده به شهروندان آمريکايي ساکن ايران حمله کردند.
– او از همه‌ي آن‌ها خواهد خواست که ايران را ترک کنند.
– تهديد هندرسن کار خودش را کرد.
– کودتاي ?? مرداد اولين عمليات موفق سيا براي تغيير حکومتي در يک کشور خارجي بود.
عمده پيش‌فرض‌هايي که متن مستند “مصدق، نفت و کودتا” پيرامون دکتر دولت آمريکا داشته است معطوف به موضوعاتي مانند مقوله‌هاي ذيل است:
* به خاطر روابط اقتصاد آزاد و رابطه با کشورهاي جهان در صورت تحريم از سوي اين کشورها مي‌تواند زيان‌بار و حتي مرگبار باشد.
* تحصيلات و زندگي در غرب يک فضيلت است.
* آمريکا در بسياري از مسائل متحد انگليس به حساب مي آمد.
* با وجود مشترکات فراوان دولت آمريکا با دولت انگليس؛ شخص ترومن به‌عنوان رئيس‌جمهور آمريکا در تلاش بود تا بين ايران و انگليس نقش ميانجي را بازي کند.
* آمريکا از ميانجي‌گري بين ايران و انگليس نفع شخصي نمي‌برد.
* تنها دليل آمريکا براي کمک به کشورهاي جهان سوم اين بود که جلوي نفوذ کمونيسم به اين کشورها را مي‌گرفت.
* هريمن در نقش واسطه ميانجي آمريکايي‌ها و براي کمک به حل بحران نفت به ايران آمد و سپس به انگليس رفت.
* ترومن به دليل دموکرات بودن طرفدار تعامل دوستانه با ايران و مصدق بوده است.
* مصدق بيش‌ازحد لازم به آمريکايي‌ها اعتماد داشت.
* جمهوري‌خواهان بودند که براندازي دولت مصدق رضايت دادند البته به خاطر نفوذ شوروي و جنگ سرد و مقابله با آن راهي جز کودتا پيش روي آن‌ها نبود.
* تمام برنامه‌ريزي و هدايت کودتا به‌وسيله سازمان سيا و امريکا انجام شد.
* نيروهاي آمريکايي تا آخرين لحظه براي اجرا و موفقيت مأموريتشان تلاش مي‌کنند و از هيچ فداکاري فروگذار نمي‌کنند.
دلالت‌هاي ضمني متن مستند “مصدق، نفت و کودتا” در خصوص دولت آمريکا در قالب تداعي به‌قرار زير است. آن چيزي که متن به‌وسيله آن‌ها درصدد ذهنيت‌سازي براي مخاطب خود است عبارتند از:
– تهديدهاي نظامي آمريکا و غرب عليه ايران، عليه افراد و گروه‌هايي است که آنها را تندرو مي‌نامند و تحمل مقاومت و ايستادگي ملت ايران عليه زياده‌خواهي خود را ندارند.
– در جريان مذاکرات هسته‌اي ايران و 1+ 5نيز بارها ايراني‌ها را به غيرقابل‌اعتماد و دروغگو بودن متهم کرده‌اند.
– تحصيلات در اروپا و کشورهاي غربي همواره يک ارزش و امر مثبت تلقي شده و مي‌شود.
– فکر ميانجي و بي‌طرفي آمريکا از نقش فرا منطقه‌اي و بين‌المللي که آمريکايي‌ها براي قائل هستند؛ نشئت مي‌گيرد و تداعي‌کننده موضع‌گيرهاي قيم‌مآبانه امريکا در موضوعات مختلف است تا از اين طريق، نقش ابرقدرتي خود را اثبات کند.
– تأکيد بر دموکرات بودن ترومن، تداعي‌کننده تلاشي است که برخي افراد با ايجاد تفاوت در سياست‌هاي دوره‌هاي رياست جمهوري افراد مختلف در برخورد با جمهوري اسلامي داشتند.
– نظرات فلاسفه سياسي غربي در مورد اداره جامعه تداعي مي‌شود که با مثال آوردن از کشورهاي غربي؛ تلاش مي‌کنند تا دين را عامل جلوگيري جامعه از پيشرفت نشان دهند.
– دست‌به‌کار شدن امريکا و طراحي و اجراي عمليات عليه دولت قانوني مصدق تداعي‌کننده تهديدهاي نظامي است که در جريان مناقشات اتمي بين جمهوري اسلامي و غرب باوجود آمده و اينکه درصورتي‌که جمهوري اسلامي به مذاکرات جدي تن ندهد و نخواهد اين مذاکرات به سرانجام برسد دولت امريکا در استفاده از زور و اسلحه کاملاً جدي و مصمم است و ذره‌اي گذشت نخواهد داشت.
– اهميت امنيت شهروندان آمريکايي به‌عنوان عامل کمک‌کننده به موج دوم کودتا تداعي‌کننده فشار دولت آمريکا به حکومت پهلوي براي تصويب قانون کاپيتولاسيون است و اينکه دولت آمريکا تا چه حد براي جان مأموران و اتباع خود ارزش قائل است.
گزاره‌هايي که در متن به دنبال تلقين در مخاطب در مورد دولت آمريکا است، عبارتند از:
– با اتحاد جهاني و شرکت‌هاي بين‌المللي که در حمايت کشورهاي خود هستند، نمي‌توان مبارزه کرد و به مقابله با آن‌ها پرداخت.
– آمريکا از مداخله در بحران نفتي ايران نفعي نداشت، تنها تلاش داشت که با ميانجي‌گري بين دو طرف، مشکل را حل کند.
– تأکيد جمهوري‎خواه بودن آيزنهاور و برداران دالس، براي تلقين اين است که کودتا توسط حزب جمهوري‌خواه صورت گرفته و نه حاکميت امريکا و اينکه حتي اين افراد و حزب جمهوري‎خواه نيز به خاطر فشار جنگ سرد و تحرکات شوروي در ساير نقاط جهان تن به چنين عملياتي دادند.
– سازمان سيا و مأموران آمريکايي در انجام عمليات عليه دکتر مصدق و دولتش ابتکار عمل داشته و به‌خوبي ايفاي نقش کردند و بر اوضاع و جو حاکم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قرآن کریم، دنیاگرایی، آیات و روایات، جامعه اسلامی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی بیت‌المال، انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی ایران، امیرالمومنین