منبع تحقیق با موضوع بین النهرین، جنبش اجتماعی، دوره قاجاریه، شهرهای اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

فسادگری این فرقه گمراه مقابله کنند .
لطفا به سؤالات زیر پاسخ فرمائید:
۱ – معاشرت و همنشینى و دست دادن دانش ‏آموزان مسلمان با دانش آموزان پیرو فرقه گمراه بهائیت، اعم از این که دختر باشند یا پسر، مکلّف باشند یا غیر مکلّف، در داخل مدرسه یا خارج از آن، در دوران ابتدائى، متوسطه و پیش دانشگاهى، چه حکمى دارد؟

۲ – رفتار استادان و مربیان با دانش‏ آموزانى که بهائى بودن خود را آشکار می ‏کنند و یا یقین داریم که بهائى هستند، چگونه بایدباشد؟
۳ – استفاده از وسایلى که همه دانش ‏آموزان از آنها استفاده مى‏کنند مانند شیر آب آشامیدنى، شیر توالت و آفتابه آن، صابون و مانند آن، با این که علم به مرطوب بودن دست و بدن داریم، چه حکمى دارد؟
جواب : همه پیروان فرقه گمراه بهائیت محکوم به نجاست هستند و در صورت تماس آنها با چیزى، مراعات مسائل طهارت در رابطه با آنها، نسبت به امورى که مشروط به طهارت است، واجب است. ولى رفتار مدیران و معلمان و مربیان با دانش‏ آموزان بهائى باید بر اساس مقررات قانونى و اخلاق اسلامى باشد.

۴- خواهشمندیم تکلیف مؤمنین را در برخورد با فرقه گمراه بهائیت و آثار حضور پیروان آن در میان جامعه اسلامى، بیان فرمائید؟همه مؤمنین باید با حیله ‏ها و مفاسد فرقه گمراه بهائیت مقابله نموده و از انحراف و پیوستن دیگران به آن جلوگیرى کنند.
۵- گاهى بعضى از پیروان فرقه گمراه بهائیت براى ما غذا یا چیز دیگرى مى‏آورند، آیا استفاده از آنها براى ما جایز است؟از هرگونه معاشرت با این فرقه ضالّه مضلّه، اجتناب نمائید.
۶ – بهائیان بسیارى در اینجا کنار ما زندگى می ‏کنند که رفت و آمد زیادى در خانه‏هاى ما دارند. عده‏اى مى‏گویند که بهائى‏ها نجس هستند و عده‏اى هم آنها را پاک مى‏دانند. این گروه از بهائى‏ها اخلاق خوبى از خود آشکار مى‏کنند، آیا آنها نجس هستند یا پاک؟آنها نجس و دشمن دین و ایمانِ شما هستند، پس فرزندان عزیزم جدا از آنها بپرهیزید.

شكل 2-1- سند شماره 1-دستنوشته حضرت آیه الله خامنه ای

ش

3-1-مقدمه
یکی از روش‌هایی که از زمان‌های گذشته تا به امروز دشمنان اسلام و به ويژه استعمار شرق و غرب، برای ایجاد تفرقه و از بین بردن اتّحاد بین مسلمانان و همچنین نابودی اسلام به کار برده‌اند، سوء استفاده از نیاز فطری بشر به پرستش و علاقه و گرایش او به مسائل معنوی و روحانی بوده است. او در این راستا به تحریف مذهب حق و یا ایجاد مذاهب ساختگی و حمایت از این مذاهب ساخته دست بشری کرده است. پيشينه ساختن مذاهب در اسلام تا دوران حضور ائمه اطهار عليهم السلام بر مي‌گردد،‌ به گونه‌اي كه پس از شهادت يك امام، به دلائل متعددي اقدام به تشكيل فرقه‌اي مستقل مي‌زدند. ايجاد فرقه‌هايي همچون زيديه، فطحيه‌اي، ناووسيه، اسماعيليه،‌ واقفيه‌اي و … از شواهد اين مدعاست. فرقه‌سازي در قرون اخير با تشكيل فرقه‌ي شيخيه و بابيه وارد مرحله جديدي شد و با پيدايش فرقه بهائيه به اوج خود رسيد،‌ چرا كه شاهد ادعاي آموزه‌هايي در اين مذهب ساختگي هستيم كه در كمتر فرقه اسلامي تا به حال شاهد بوده‌ايم. بهائيت از ابتدا براي ايجاد تفرقه در بين شيعيان به وجود آمد و به يک جريان ضد اسلام مبدل گرديد . سياست ضد اسلامي آن همواره ادامه يافته و با هر جريان اسلام خواهي اعم از فرهنگي و سياسي، در ايران به مقابله پرداخته و هر جريان سنت شکن ضد اسلامي را همراهي نموده است .با توجه به اينکه مرکزيت اين گروه در اسرائيل قرار دارد; هماهنگي و همساني آنان با جريان صهيونيزم بسيار زياد است . از آنجا که فراماسونري نيز در خدمت پياده کردن سياستهاي استعماري غرب در ايران و ديگر کشورهاي خاورميانه قرار دارد عملکرد آنان نيز با عملکرد بهائيت يکسان است . اين گروهها ممکن است از لحاظ نظري با يکديگر اختلاف داشته باشند اما از حيث عملکرد کاملا مشابه هم عمل مي نمايند .

3-2- تاریخ بهائیت
بهایی گری به عنوان یک جنبش اجتماعی در قرن سیزده هجری (نوزده میلادی ) در ایران پا به عرصه وجود گذاشت و به عنوان حرکتی علیه سنتهای دینی و اجتماعی حاکم بر جامعه به حیات خویش ادامه داد. این جنبش در کنار حکومتهای استعماری و در مقابل فرهنگ اصیل ملی –اسلامی قرار گرفت و به عنوان ابزار استعمارگران به کار رفتاين جنبش در کنار حکومتهاي استعماري و در مقابل فرهنگ اصيل ملي – اسلامي قرار گرفت و به عنوان ابزار استعمارگران به کار رفت . از نظر اجتماعي، بروز اين جنبش در ايران زماني بود که پس از جنگهاي ايران و روس به علت افزايش تماس با فرهنگ اروپايي، نوگرايي افکار بسياري از متفکران و نيز عوام را به خود مشغول کرده بود و در نتيجه مخالفت با سنتهاي غلطي نظير استبداد شاهان، زمينه براي ظهور حرکتهاي اجتماعي فراهم شده بود . در چنين شرايطي جنبشهاي اصلاحي چندي در ايران شکل گرفتند و در اين فضا برخي به فکر تغيير فرهنگ ملي حاکم و ايجاد نوآوريهاي مذهبي افتادند . در نتيجه اين طرز تفکر بود که فرقه هايي چون شيخيه و بهائيه در کنار مکاتب سکولار در ايران ظاهر شدند و همواره در مقابل حرکتهاي احياگر سنتهاي ملي – ديني ايستادند و حرکتهاي سنت شکن را تاييد کردند . با اين طرز فکر کلي، اين فرقه ها – حتي اگر به قول بعضي به وسيله همان استعمارگران به وجود نيامده باشند – آلت دست استعمارگران قرار گرفتند .(زاهدانی ،8:1384)
فتنه باب وبها ازتوطئه های مهمی است که ازاواسط دوره قاجاریه باهدف اسیب رساندن به اسلام وخصوصاّ تشیع از سوی کانونهای استعماری طراحی شدودرمسیرتداوم حیات سیاه وتباهش همواره درکنار دشمنان اسلام ، درصددضربه زدن به این دین مبین وازبین بردن خصلتهای ضداستکباری وظلم ستیز ان بودودریک کلام هدف طراحان این فتنه، تلاش برای شکستن کیان واقتدارملی ایرانیان که اززمان صفویان حول محور تشیع پدیدامده ومنافع قدرتهای استکباری واستعماری راتهدید می کرد،بود.
نخستین گروههای خارجی و عناصری که باهدفهای استعماری پابه سرزمین ایران گذاشتتند، جامعه ایران را جامعه‌ای محکم ویکدست درسایه اتحادعقیدتی وباورهای اسلامی یافتند و پس از دهها سال آمد و رفت و مطالعه و رایزنی به این نتیجه رسیدندکه برای نفوذدراین جامعه وکشاندن ایران به جاده استعمار و استثمار، چاره‌ای جز ایجاد اختلاف در عقاید دینی مردم وتقسیم این رودخانه درخشان به جویبارهای کوچک وکم رمق وبی اهمیت ندارند. به همین سبب تلاش درراه تضعیف بنیانهای اعتقادی مردم ایران وایجاداختلاف درمیان انان رادردستورکارخوقراردادند. براساس همین درک واحساس نیاز بودکه مشاهده می کنیم دولت انگلستان به عنوان قدرت طرازاول ومسلط استعماری آن روزگار، برای نفوذ در سرزمینهای اسلامی بویژه ایران، طرح و برنامه ای مفصل تدارک میبیندوبرای ایجاد شکافت دربافت اعتقادی مردم مسلمان و شیعه مذهب ایران بوجه هنگفتی درنظر می گیرد و نایب السلطنه وفرمانروای هندوستان اعلام می کند که غازی حیدرالدین پادشاه”صوبه اود” وفرمانفرمای “لکنهو” تمام مایملک ودارایی خودراوقف مراکز دینی شیعیان جهان کرده است تادرامد حاصله از ان درهرسال صرف امور معیشتی وتحصیل علوم دینی طلاب شیعه مذهب شود (رائین ،112:1357).
ازهمین زمان شعبه ویژه اموردینی واوقاف درکنسولگری های انگلیس درشهرهای ایران ، بویژه شهرهای مذهبی نظیر مشهد و قم و شیراز و نیز درشهرهای عراق وبین النهرین مانند شهرهای کربلا و نجف وسامره آغاز بکار کرد. در این شعبه های نوبنیاد که زیرنظرسفارت بریتانیای کبیر درتهران اداره می شدند، چندین کارشناس اموردینی عضو وزارت مستعمرات انگلستان (که به زبانهای فارسی وعربی تسلط کامل داشتند) مشغول به کارگردیدند. دیپلماتهایی که دراین شعبه‌ها فعالیت می‌کردند، ظاهراً صاحب عنوان “دبیر” بودند.اینان اطلاعات فراوانی پیرامون ادیان و مذاهب داشتند و در هرشهر، عوامل وجاسوسان مخصوصی با این “دبیران ادیان” درارتباط بودند و با بودجه مخصوصی که دولت انگلستان به نام “موقوفه صوبه اود” دراختیارانان گذاشته بود، درفعالیتهای مذهبی و اسلامی مردم اخلال می کردند. سرارتورهاردینگ دیپلمات معروف و سفیروقت دولت انگلستان درایران، این بودجه را به یک اهرم قدرتمند تشبیه می‌نماید و می نویسد: ”اختیار تقسیم وجوه موقوفه صوبه او در دستهای من مانند اهرمی بودکه با آن می‌توانستم همه چیز رادرایران ودربین النهرین بلندکنم وهر مشکلی راحل وتصفیه نمایم…”سیاستمداران ودولتمردان انگلیسی که دران ایام آفتاب درمستعمراتشان غروب نمی کرد، کینه‌ای آشتی ناپذیر با اسلام و مسلمانان داشتند و آنها را سد راه تسلط خود بر ملل و سرزمینهای مشرق زمین می دانستند، تا جایی که لردگلادستون نخست وزیر انگلستان دریکی ازجلسات پارلمان این کشوربه پشت تریبون رفت و در حالیکه قران کریم را برسردست بلند کرده بود خطاب به نمایندگان گفت:”تااین کتاب دردست مسلمین است کاری ازانگلستان درباره آنان برنمی ایدومانمی توانیم برانان حکومت کنیم .”(هاردینگ،334،1361)
به همین دلیل بود که اساس سیاست انگلستان درکشورها و سرزمینهای اسلامی برپایه ایجادتفرقه واختلاف در بین مردم و فرقه ها و مذاهب قرارگرفت و”شعبه امورادیان”درسفارتخانه های بریتانیادرکشورهاوشهرهای اسلامی بوجود آمد و دولتمردان انگلیسی مبارزه با اسلام و ایجاد اختلاف بین مسلمانان و پیروان مذاهب محتلف اسلامی را در دستور کار خود قرار دادند و دراین میان بیش ازهمه برای ایجاد اختلاف دربین شیعیان برنامه ریزی کردند. انگلیسیها که ازهمان ابتدای ورود به ایران درزمان صفوبه، شیعه را سد راه وصول به اهداف استعمارگرایانه خودیافته بودند، دراندیشه تضعیف باورهای اسلامی واعتقادات ضد سلطه بیگانه مردم شیعه مذهب ایران بودند و با هدف تضعیف قدرت نظامی واقتصادی شیعیان، همواره سلاطین عثمانی را به جنگ با ایران ودرگیری و نبردخونین باپادشاهان شیعه مذهب صفوی تشویق می کردند.براین اساس یکی از محورهای عمده تلاشهای کارگزاران استعماری و ماموران و دبیرهای شعبه ادیان وزارت مستعمرات و نیمه مستعمرات و مستملکات دولت انگلستان، پیداکردن، تشویق و پشتیبانی و حمایت از مدعیان مهدویت (به عنوان یکی از اصول اعتقادی شیعه) باهدف ایجاد تشتت و پریشانی و چنددستگی درمیان مسلمین بود . این حرکت در ایران که در همسایگی هندوستان، یعنی بزرگترین و زرخیزترین مستعمره بریتانیا قرارداشت، واجد ویژگی و اهمیت خاص بود. این نکته قابل تعمق واندیشه است که تنها در فاصله زمانی پنجاه سال چندین مدعی مهدویت درسرزمینهای اسلامی پیداشدند که به شهادت اسناد و مدارک تاریخی که همگی و بدون استثنا از حمایت دولت انگلستان برخورداربودند و به شهادت همان اسناد تاریخی سه تن از این مدعیان مهدویت ایرانی وعبارت بودند از میرزاسیدعلی محمدشیرازی(باب) و میرزاحسینعلی نورکجوری (بهاء الله) و میرزا یحیی صبح ازل، که”سیدعلی محمدشیرازی” فتنه بابیگری رادر ایران پدید آورد و موجب خونریزی و کشتار در ایران شد و”میرزاحسینعلی نوری” فرقه ضاله بهاییت را ایجاد کرد که آن هم باعث صدمات جبران ناپذیری به مردم این آب وخاک گردید و ”میرزایحیی صبح ازل “هم فرقه ازلیگری را ایجاد کرد. فتنه بابیگری و بابیگری و بهائیگری و ازلیگری همگی از آبشخور”شیخیگری” و اندیشه های شیخ احمداحسایی سیراب می شوند. براساس مدارک موجود، ماموران دولت انگلستان مدتها پیش ازانکه سیدعلی محمدشیرازی(باب) ادعای خویش رامطرح سازد او را زیر نظرداشتند و همواره گزارش فعالیتهای وی و پیروانش را به لندن می فرستادند .برابر سند موجود در بایگانی وزارت امورخارجه انگلیس، به تاریخ ۲۱ ژوین ۱۸۵۰ که یک مامور ناشناس انگلیسی ازتهران به لندن ارسال داشته چنین امده است:”جناب لرد پالمرستون برحسب تعلیمات جناب لرد،اینجانب افتخاردارد شرحی درباره مسلک جدید”باب”رالفاً ارسال دارم.مطالب ضمیمه را یکی از پیروان باب به من داد ومن تردیدی در صحت آن ندارم…در یک جمله، این(درشمار)ساده ترین مذاهب است که اصول ان درماتریالیسم،کمونیسم ولاقیدی نسبت به خیروشرکلیه اعمال بشر خلاصه می شود.افتخاردارم که منقادترین چاکرناچیزباشم. امضاء ناخوانا” (رائین ،1357،

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع ناصرالدین شاه، امام خامنه ای، امپراتوری عثمانی، ناصرالدین شاه قاجار Next Entries منبع تحقیق با موضوع امام زمان، ادیان الهی، جهان اسلام، کنترل اجتماعی