منبع تحقیق با موضوع انقلاب اسلامی، مردم سالاری، خاورمیانه، مردم سالاری دینی

دانلود پایان نامه ارشد

مربوط می شود. انقلاب های خاورمیانه نیز از دیدگاه جریان شناسی در ادامه خیزش های اسلامی محسوب می شوند؛ تا جایی که می توان از مؤلفه های مشترک میان این جنبش ها و انقلاب اسلامی سخن گفت، این وجوه مشترک، تأثیر متقابل انقلاب اسلامی معاصر را فراهم آورد. این زمینه ها که از آنها به عنوان عامل هم گرایی یا عناصر همسویی نیز می توان یاد کرد، عبارتند از: عقیده مشترک؛ دشمن مشترک؛ هدف مشترک؛ و مردم سالاری دینی. (افتخاری ،1376: 63).
چنین اشتراکاتی به همراه مزیت های قدرت هوشمند انقلاب اسلامی ایران در عرصه های مختلف که تلاش می شود در زیر به آنها اشاره شود، می تواند جایگاه ایران را بیش از پیش در منطقه تثبیت کند.
در عرصه سیاسی، شکل گیری انقلاب ایران بر مبنای ارزش های اسلامی و مذهبی موج جدید بیداری اسلامی را با محتوای جدید و اثرگذار در عرصه حکومت داری ایجاد نمود. هرچند بیداری اسلامی به شکل باور نزد بسیاری از متفکران کشورهای اسلامی از جمله سید جمال وجود داشت، اما نهادینه شدن بیداری اسلامی و شکل گیری کلیه ارکان حکومت داری بر مبنای شریعت فقط در ایران به وجود آمد. این امر، علاوه بر چالش در عمل سیاسی، تأثیرات خاصی بر نظریه های سیاسی از نظریات انقلاب تا فلسفه سیاسی در بر داشت. بر این اساس، روژه گارودی می گوید: انقلابی که به رهبری امام خمینی روی داد، متعلق به تمدن بشری است و به یک جامعه خاص اختصاص ندارد. این انقلاب همانند نهضت انبیا مختص همه انسان ها و همه جوامع است. چنین ویژگی ها و چنین رسالت هایی، سهم بسیار زیادی در افزایش قدرت نرم ایران در میان ملت های آزاده جهان داشته است . الگوگیری کشورهای خاورمیانه در تحولات اخیر از روش های بسیج نیروها تا برگزاری تظاهرات ضددولتی و حتی شعارهای اسلامی، گواه این مدعاست.
در عرصه فرهنگ، از مزیت های فرهنگ ایرانی آن است که نزدیک به سه هزار سال قدمت دارد و طی این دوران، پیوستگی خود را از دست نداده و نوعی خودآگاهی فرهنگی و هویتی در ذهن و ضمیر ایرانیان وجود داشته است. در این راستا، تداوم زبان ایرانی در بستر زمان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است به طوری که زبان اوستایی، پارسی باستان، پهلوی، و فارسی همه متعلق به خانواده زبان ایرانی است که در زمان حال با تلفیق شدن با واژگان یونانی، مغولی، عربی، هندی، فرانسوی، انگلیسی، و روسی در زبان فارسی که میراث دار زبان های پیش از اسلام است، بر غنای این زبان افزوده شده است. از این رو، زبان فارسی نمایشگاه زبان جهان است. این مهم، وقتی واجد اهمیت می شود که بدانیم زبان فارسی در قسمت بزرگی از آسیا کاربرد داشته و استعمال آن به صورت زبان ادبی و سیاسی در طول مدتی طولانی از سواحل دریای سیاه تا کناره های خلیج بنگال و از آسیای مرکزی تا آسیای صغیر ادامه داشته است. علاوه بر این، ایران در منطقه ای از جهان که محل تلاقی و راه ارتباطی اروپا به جنوب و جنوب شرق آسیا (محل زندگی بیش از یک سوم جمعیت جهان) و پل ارتباطی میان سه قاره اروپا، آسیا، و آفریقا می باشد قرار گرفته که موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی را نصیب این کشور ساخته است. از طرفی، با توجه به تحولات صورت گرفته در رویکردهای ژئوپلیتیکی و اهمیت یافتن منابع نفت و گاز در معادلات جهانی ایران در کانون منطقه ای قرار دارد که در تولید و انتقال نفت و گاز نقشی حیاتی ایفا می کند. خلیج فارس 61 درصد نفت و 40 درصد گاز جهان را در خود دارد. چنانچه ذخایر دریای خزر نیز بدان اضافه گردد آنگاه بیش از 70 درصد نفت و 40 درصد گاز جهان در این منطقه قرار دارد. به این ترتیب، ایران در مرکز ثقل بیضی استراتژیک انرژی خلیج فارس ـ خزر شکل می گیرد. (کبریایی‌زاده،1390)
در کنار چنین مزیت هایی، ایران در آینده با ایفای نقش سازنده در زمینه بازتولید منافع مشترک منطقه ای، مبارزه با تروریسم، توسعه همکاری های اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی در روند ثبات منطقه ای براساس امنیت دسته جمعی، تباین الگوی توسعه همه جانبه و درون زا، بیداری اسلامی و احیای تفکر و ارزش های دینی، جایگاه محوری در کمربند طلایی ایران ـ سوریه ـ لبنان در منطقه، الهام بخشی در خاورمیانه براساس الگوی مردم سالاری دینی، عضویت فعال و اثرگذار در سازمان های منطقه ای و فرامنطقه ای، تلاش در جهت اعتمادسازی منطقه ای براساس گسترش همکاری های فرهنگی و رسانه ای بین ملت های مسلمان، تقویت تشکل های غیردولتی برای همکاری با کشورهای اسلامی در جهت حفظ اصول و ارزش های اسلامی و یا تقویت همکاری های نرم افزاری، بهره گیری از قدرت هوشمند در مدیریت افکار عمومی منطقه ای و بین المللی، تقویت جایگاه ایدئولوژی در نظام تصمیم گیری منطقه ای و جهانی، گسترش همکاری های سازنده، مؤثر و چندجانبه منطقه ای و فرامنطقه ای براساس «منطقه گرایی نوین» و ارتقای سطح آگاهی و بیداری ملت های منطقه، می تواند در راستای تقویت قدرت هوشمند خود در منطقه و همچنین بر تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا گام بردارد.( کبریایی زاده،1390)

4-3-چرا به تشکیلات بهائیت فرقه، مسلک و یا CULT می گوییم؟
طبق نظر محققان علوم روانشناسی، هرگروهی که از سه ویژگی؛ سرکرده خود انتصابی، ساختار هرمی و مجاب سازی یا شستشوی مغزی برخوردار باشد و با طرفند شستشوی مغزی اقدام به جذب اعضای جدید کند و اعضای قدیمی را با همین شیوه مجبور به پایبندی به اهداف سرکرده نماید cult یا مسلک محسوب می شود. در تشکیلات بهائیت هرسه گزینه، عینیت دارد زیرا سرکردگان اولیه، خود انتصابی بوده اما در حال حاضر برای رهایی از این اتهام به برپایی انتخابات با قصد انحراف و فریب افکار عمومی به ویژه اعضای اغفال شده خود می پردازند ساختار قدرت به طور جدی و در کلیه لایه های مسلک بهائیت به خوبی قابل ملاحظه است. به طوریکه هیچ یک از اعضا حق سؤال کردن درباره آنچه درون cult می گذرد، ندارد. در صورتی که فردی شهامت پرسش را داشته باشد با اقدامات گشتاپو گونه مؤسسات معارف و صیانت که به مثابه یک سازمان امنیتی درون مسلکی است، روبرو می شود و اگر قانع نشود باید سکوت کند و یا خواسته آنان را برآورده سازد.) ماهنامه شفافیت، شماره دوم، مقاله “طرد مجازاتی غیر انسانی(
مسلک بهائیت برای عضوگیری و سپس نگاه داشتن اعضا، از تکنیک فریب استفاده می کند. اگر مردم عملکرد و اعتقادات واقعی cult را از قبل بدانند به آنها نخواهند پیوست. پس تشکیلات بهائیت نیاز دارد واقعیت را تا زمانی که مطمئن شود فرد آماده قبول آن است، مخفی نگه دارد. همچنین در این تشکیلات از تکنیک ایزوله کردن برای ترک خانواده، دوستان، شغل و… برای رسیدن به هدف فرقه ای استفاده می شود.( ماهنامه شفافیت، شماره دهم، مصاحبه با م.الف، از قربانان فرقه ضاله بهائیت)
درتشکیلات بهائیت، وقت اعضا از طریق ابلاغ مأموریت های بی پایان و ایجاد سرگرمی ها و مشغولیت های ذهنی، کنترل می شود. اعضا با برنامه های cult مشغول می شوند تا به دلیل خستگی، فرصت پرداختن به مسائل دیگر را نداشته باشند. ارسال مدام پیام ها و بیانیه های تشکیلاتی از سوی بیت العدل و همچنین نقشه های گوناگون برای اجرا در سطح ملی، مؤید این مطلب است ( استیون حسن، 1365، 52). در تشکیلات بهائیت به مانند اکثر مسلک ها از تکنیک بمباران عشق استفاده می شود چرا که اگر بتوانند روابط افراد را کنترل کنند موفق به کنترل خود فرد هم می شوند. زمانی که فرد برای اولین بار وارد فرقه می شود هدف بمباران عشق قرار می گیرد و تشکیلات، دوستان مورد نظر خود را برایش انتخاب می کند. کوشش می شود تمام روابط موازی فرد با دیگران قطع شود و یا به حداقل برسد زیرا سرکردگان تشکیلات از اینکه دیگران بر اعضا نفوذ داشته باشند واهمه دارند.در تشکیلات بهائیت، برای ایجاد فضای لازم برای بازسازی فکری، افرادی که به تازگی به فرقه پیوسته اند نسبت به آنچه که در جریان است ناآگاه نگه داشته می شوند. در این تشکیلات به دلیل بهره گیری سرکردگان از تکنیک ارعاب، اعضا همواره از بالاسری های خود می ترسند. در صورتی که عضوی نتواند اوامر سرکردگان را پاسخ مثبت بگوید با اعمال قانون جوامع ابتدایی از درون جمع، طرد می شود.از آنجایی که انسان ذاتا خداجوست برای اعضا بسیار دشوار است که مورد غضب واقع شوند زیرا به آنها القا شده که ترک تشکیلات مساوی با ترک خداست. سرکردگان از افشا گری واهمه فراوانی دارند و تمام توان خود را به کار می گیرند تا اعضا به ویژه تازه واردان، جوانان و نوجوانان با حقایق روبرو نشوند. به همین دلیل وقتی در شهریور سال 1386 مجله “ایام” تحت عنوان “بهائیت آنگونه که هست” منتشر شد، تشکیلات با دستپاچگی اطلاعیه ای را برای عدم مطالعه این مجله صادر کرد که در ضیافت های همان ماه مطرح شد.( ماهنامه شفافیت، شماره دوم، مقاله “طرد مجازاتی غیر انسانی”)
4-4-مخرب ترین دین بهائیت
تروریسم سیاسی در تاریخ معاصر ایران از اوایل دهه ۱۲۶۰ ه.ق همزمان با جنبش بابیگری آغاز شد و چنان با آن پیوند خورد که در دوران متأخر قاجار نام “بابی” و “تروریست” مترادف بود. در اواخر سلطنت محمدشاه و پس از مرگ او (۱۲۶۴ ه.ق) آشوب هایی از سوی مریدان علی محمدباب در کشور پدید آمد که از جمله آن ها رویداد “قلعه طبرسی” در مازندران بود.( بهائیت، تروریسم دیروز، مظلوم نمای امروز”، ماهنامه شفافیت، شماره ۱۵، ص ۲۶٫)
خشونت و سرکوب مخالفان از همان ابتدای شکل گیری این فرقه سیاسی در سرکردگان آن قابل مشاهده بود. میرزا آقا خان کرمانی ( بابی ازلی و داماد میرزا یحیی صبح ازل) در رساله خود تحت عنوان “هشت بهشت” می نویسد: « میرزا حسینعلی چون میرزا اسدالله دیان را مخل خود یافت، میرزا محمد مازندرانی، پیشخدمت خود را فرستاده، او را مقتول خود ساخت». البته وی در این رساله به تفصیل این جنایت پرده بر می دارد.( بهائیت، تروریسم دیروز، مظلوم نمای امروز”، ماهنامه شفافیت، شماره ۱۵، ص ۲8)این خشونت در سرکردگان وگردانندگان بعدی این فرقه نیز دیده می شود.
پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357را باید سرآغاز یک تغییر و تحول اساسی در وضعیت و روند تحولات سیاسی در نظام بین الملل دانست. پدیده ای که رژیمهای سیاسی بشری موجود و مدعی حاکم بر نظام بین الملل را به چالش کشید. این پدیده، راه سوم و مدلی جدید را عرضه نمود و با فطرت الهی و پاک انسان، منطق رفتاری و غایت خلقت بشری سازگار است که همان مردم سالاری دینی است. در عین حال با مختصات مادیگرایانه و انسان محوری رژیمهای بشری ناسازگار و در تعارض بوده است. راز اصلی مناقشات و کشمکشهای موجود بین آنها را نیز باید در همین خصوصیت جستجو نمود. اکنون سی و چهار سال است که ملت بزرگ ایران در تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی شکوهمند خود و پیمودن فرآیند تکاملی آن، محکم و استوار ایستاده است و برای ارتقای نظام “مردم سالاری دینی” خود با حفظ همه مبانی و مختصات اصیل آن می کوشد. در واقع، با نگاهی به این دوران سخت و پرالتهاب، باید گفت که تجربه مردم سالاری دینی در ایران، محصول عبور عزتمندانه و افتخار آمیز از چالشها و تهدیدات عدیده سخت، نیمه سخت و نرمی است که بیش از سه دهه با آنها دست و پنجه نرم می کند. ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه یکی از مقامات سیاسی جهان است که جرأت و جسارت این را داشت تا جلوتر از دیگران به توانایی و قدرت جمهوری اسلامی ایران در سطحی جهانی اذعان کند. وی در حاشیه اجلاس سران کشورهای حوزه خزر در تهران در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: ایران کشور و قدرتی جهانی است و همواره در خاورمیانه تاثیرگذار و نقش آفرین بوده است. ایران ادبیات و تاریخ کهن و ریشه داری دارد که حتی بخشی از خاک شوروی سابق هم جزو خاک و سرزمین ایران بوده است.(خبرگزاری فارس،25/6/86)
دين‌سازي به عنوان بخشي از اهداف استعماري در دويست سال اخير، بين صاحب نظران رشته تاريخ و سياست، محل بحث سياسي و فرهنگي شديدي است، اما در هر صورت نمي‌توان انکار کرد که اين دو قرن براي کشور ما نمودار تغيير جهتي ژرف در تحولات سياسي، اجتماعي و فکري بوده که پيامدهاي دراز مدتي را در برداشته است. يکي از اين پيامدها پيدايش مسلکهاي شبه ديني است که بـي‌تـرديد به

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع انقلاب اسلامی، اسلام سیاسی، ژئواستراتژیک، ایالات متحده Next Entries منبع تحقیق با موضوع انقلاب اسلامی، تعلیم و تربیت، شرکت در انتخابات، وزارت امور خارجه