منبع تحقیق با موضوع افغانستان، تجارت آزاد، مناطق مرزی، توسعه پایدار

دانلود پایان نامه ارشد

دوغارون در فاصله کمی نسبت به استان هرات و قدمت شهرستان به استراتژی بودن موقعیت آن که حدود 19 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد.
حال طرح مسئله این است که با توجه به قدمت تاریخی و وسعت گسترده و استعدادهای منطقه چه اقداماتی در توسعه رونق تجارت بین الملل میتوان انجام داد.؟ با توجه به مسئله فوق و نظر نگارنده که در تحقیق میدانی و مصاحبه حضوری با رئیس بازارچه و مسئولین و غرفه داران صورت گرفته است.معاهدات وتوافق نامه های تجاری در سطح بین الملل میتواند در مبادلات تجاری موثر باشد.

ضرورت انجام تحقیق:
با بررسی اجمالی مناطق مرزی در مقایسه با مناطق مرکزی کشور می توان به شاخص های عمده ای از جمله انزوای جغرافیایی مناطق مرزی،دوری از مناطق صنعتی- اقتصادی و توسعه نیافته در ابعاد مختلف اجتماعی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دست یافت . برای دستیابی به توسعه این مناطق نیاز به برنامه ریزی منطقه ای با انجام تحقیقات و پژوهش هایی در کارگره های مختلف ضروری به نظر می رسد. می توان ضرورت تحقیق حاضر را در همین راستا بیان کرد و با بررسی و تحلیل موافقتنامه های تجاری مربوط به مرزمشترک بتوان راهکارها و پیشنهاداتی برای توسعه منطقه مورد مطالعه ارائه داد. دستیابی به تجارت آزاد یکی از راهکارهایی برای رونق اقتصادی منطقه و دیگر مسائلی از قبیل تثبیت جمعیت ، اشتغال زایی و غیره که به صورت زنجیروار به هم مرتبط می شوند،باشد. تجارت آزاد مدل تجاری است که در آن کالاها و خدمات بدون محدودیت های دولتی بین یا درون کشورها انتقال می یابد این محدودیت ها شامل مالیات و تعرفه نیست تفاوت تجارت آزاد با دیگر روشهای تجارتی این است که تخصیص کالا در میان کشورهای تجاری براساس قیمت های مصنوع صورت می گیرد که ممکن است بازتاب واقعی عرضه و تقاضا باشد. موافقتنامه تجارت آزاد یکی از عناصر کلیدی مناطق تجارت آزاد است بازار آزاد همان اقتصاد آزاد است که در آن خریداران و فروشندگان بدون هیچ قید و شرطی از لحاظ قیمت و مقدار با هم معامله می کنند و هیچ گونه اجباری در خرید و فروش نیست. دولت افراد را آزاد گذاشته و تولید کنندگان به خواست ورضایت خود به تولید می پردازند و دولت هیچ گونه مداخله ای برای تعیین قیمت و مقدار محصول تولید نمی کند .فلذا تبدیل مناطق مرزی به تجارت آزاد از ویژگیهای خاصی بر خوردار است.
همسایگی ما با کشور افغانستان که بنا بر گزارشی که از سوی سازمان ملل منتشر شده 70% مواد مخدر دنیا را تامین می کند نیازمندی توجه بیشتری را به نقاط مرزی مشترک با این کشور معطوف می کند. مسئله قاچاق کالا و مواد مخدر که در جنبه های کیفری وجزای مختلف علم حقوق به آن پرداخته می شود می تواند عاملی در بالابردن جرایم کیفری باشد، ضرورت انجام پژوهش توسط کارشناس حقوق تجارت بین الملل با بررسی و نحوه چگونگی موافقتنامه های بازار مشترک بین ایران و افغانستان در مورد بازارچه مرزی دوغارون می تواند راهکاری برای دستیابی به نتایج مناسب در زمینه کنترل و کاهش این مهم باشد. چرا که یک قرارداد دوجانبه مناسب می تواند باعث رونق بخشی به اقتصاد مرزنشینان باشد و پیرو آن با بهبود شرایط معیشتی ساکنین زمینه های قاچاق کالا و مواد مخدر به پایین ترین سطح خود برساند و در نقطه مقابل موافقتنامه هایی با شرایط سختگیرانه که باعث رکود اقتصادی در بازارچه مرزی گردد تبعات بدی را در پی خواهد داشت.
مسئله توسعه پایدار که در سال های اخیر از طرف دولت عنوان و دنبال می گردد از عمده مسائل مهم و به روز می باشد، همینطور که اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار در سال جاری برگزار شد، ضرورت انجام پژوهشی در این زمینه و ارتباط آن با علم حقوق و بطور اختصاصی تر تاثیرات موافقتنامه های دوجانبه تجاری دولت افغانستان و ایران در مورد بازارچه مرزی دوغارون نگارنده را بر آن واداشته تا با تحلیل و بررسی موافقتنامه ها و قراردادهای تجاری به دنبال تاثیرات آنها برای دستیابی به توسعه پایدار باشد.
اهداف تحقیق:
هدفها يكي ازقسمتهاي مهم پژوهش است. زيرا اين قسمت از تحقيق مشخص می كند كه محقق چه چيزي را مدنظر قرار داده است واصولاً در جستجوي چه يافته اي است؟ بدون بيان هدفها امكان ارزشيابي كار محقق وجود ندارد. نتيجه گيري هر پژوهش به يافته هاي آن بستگي دارد و اين امر بدون بيان هدفها امكان پذير نيست.
اینکه بازارچه مرزی دوغارون همجوار کشوری هست که به لحاظ توزیع مواد مخدر از استعدا بالای برخوردار است و این مسئله خود موجب کاهش بهبودی روابط سیاسی و ناهنجاری تجاری می گردد و اگر در زمینه توسعه تجارت رسمی مشروع گامهایی برداشته نشود چه بسا کسانی که توانایی میل به تجارت را دارند برایشان رقبتی به تجارت بوجود نیامده و اگر هم فعالیتهای تجاری انجام گیرد از شایستگی کمتری برخودار خواهد بود و ضرورت و انتخاب این تحقیق از آنجا حاکی می شود که نگارنده خود سررشته تجارت داشته و از تجربه های حائز اهمیتی در خصوص بازار و بازارچه و ارائه راهکاراهی تجاری برخوردار بوده است و میتوان با طرح راهکارهای مناسبی و توسعه بازارچه مرزی و رفع موانع و مشکلات که با آن در اهداف تحقیق اشاره گردیده است.
اهمیت پژوهش را می توان دستیابی به تحصیل مطالب علمی برای فردی که می خواهد به عنوان کارکشانس ارشد در جامعه ایفای نقش کند هم تسری داد و فی الواقع نمی توان از این مسئله هم گذر نمود که از الزامات و تکالیف این مقطع تحصیلی می باشد و لذا پژوهش در این امر به لحاظ تجارتی بودن آن و مراودات تجاری نیز حائز اهمیت است و حتی راه کار مناسب برای جلوگیری از مهاجرت و ایجاد شغل را هم می توان از موارد ضروری انگاشت و نیز به این فرموده بزرگان دین که فرمودند ایمان در شکم سیر است و برای هر اقدامی اول باید به دستیابی منابع مالی متوسل شد و این امر اگر به صورت تجارت باشد و اگر بتوان افراد و مردم یک کشور و یک منطقه را به مبادلات تجاری رهنمود کرد این خود انجام یکی ضرورت و نیاز جامعه است و نهایتا حاصل و عاید تجارت آن هم تبادل نیازهای اقتصادی دو کشور باعث ایجاد امنیت و اشتغال زایی خواهد شد.
اهداف اصلي تحقيق حاضرعبارتنداز:
1- شناخت و معرفی بازارچه مشترک دوغارون
2- بررسی و تحلیل قراردادهای ها و موافقتنامه های ایران و افغانستان در راستای مرز مشترک دوغارون
3- تحلیل روابط سیاسی و اقتصادی ایران و افغانستان
4- بررسی موافقتنامه های ایران و افغانستان و ارتباط آنها برای دستیابی به توسعه پایدار
5- ارائه پیشنهادها و راهکارهایی جامع برای رونق و پیشرفت بازارچه مرزی دوغارون
سوالات تحقیق
آیا مذاکرات و موافقتنامه هایی ایران و افغانستان که تا کنون اجرا گشته تاثیری بر رونق دهی بازارچه مرزی دوغارون داشته است؟
تا کنون چه آیین نامه هایی در مورد بازارچه مرزی توسط دولت ارائه و اجرا شده است؟
آیا امکان تبدیل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به منطقه آزاد اقتصادی وجود دارد؟
فرضیه
فرضیه پاسخی است که انسان در برابر یک امر واقعی که از قبل برگزیده است مطرح می سازد.این تئوریها موجب می گردد که فرضیاتی را مطرح کنیم تا در محک آزمایش بگذاریم ونسبت به صحت وسقم آنها قضاوت نماییم ،بدیهی است که در صورت اثبات مطلب ،این فرضیه تبدیل به مطالب علمی خواهد شد و در غیر این صورت ،فرضیه را به طور کلی دور میاندازیم یا با اصلاحاتی در آن مجدداًمورد مطالعه قرار میدهیم(نبوی،بهروز :1367).
فرانسیس بیکن( bacon ( Franciscanمعتقد است که فرضیه،پژوهشگر را به یک موقعیت یا شرایط معین هدایت میکند وهمین امر موجب میشود که هدف اصلی خودرا گم نکند. تدوین یک فرضیه مناسب همانند انتخاب یک مسئله پژوهشی مناسب است(دلاوری ،علی :1370) فرضیاتی که در این تحقیق مورد بررسی وبحث قرارگرفته وبدان توجه شده به شرح زیر ارائه میگردد:
چنین به نظر می رسد که: راه اندازی بازارچه مرزی دوغارون و تبدیل آن به منطقه ویژه تجاری باعث سالم سازی اقتصاد در مرز مشترک خواهد شد.
چنین به نظر می رسد پیشرفت اقتصادی بازارچه دوغارون باعث ایجاد اشتغال، کاهش بحران بیکاری ، فقر ، مفاسد گوناگون اجتماعی و کاهش قاچاق کالا در سطح شهرستان تایباد خواهدگردید.
اینگونه به نظر می رسد که چگونگی لحاظ کردن موافقتنامه های تجاری و بین المللی در رابطه با بازراچه مرزی دوغارون توسط دولت های دو کشور ایران و افغانستان تاثیر مستقیمی بر چگونگی وضعیت این بازارچه مرزی دارد.
چنین به نظر می رسد با شناخت و استفاده از کاربردهای دانش حقوق تجارت بین الملل آمار جرائم کیفری در بحث مواد مخدر که به این مناطق تعلق دارد را کاهش داد.
چنین به نظر می رسد که فقدان کیفیت کالاهای ارائه شده ، ذهنیت منفی را در آن سوی مرز ایجاد کرده که باعث تعطیلی و یک طرفه شدن این بازارچه گردیده است.
چنین به نظر می رسد که منطقه ویژه اقتصادی دوغارون را بتوان با برنامه ریزی و سرمایه گزاری و همچنین حمایت دولت به منطقه آزاد اقتصادی تبدیل کرد.

پیشینه تحقیق
به طور کلی در راه انجام هر تحقیقی یکی از مهمترین مراحل، آگاهی نسبت به پیشینه تحقیق است به این ترتیب با بررسی ادبیات و سوابق تحقیق و جلوگیری از دوباره کاری و آگاهی از تحقیقات دیگران، اقدام به شناسایی منابع مرتبط با موضوع مورد نظر نموده که در نهایت از آن به عنوان یک الگوی مناسب با کار تحقیقاتی استفاده گردید.
قادری حاجت و همکاران(1389) در مطالعه خود با عنوان ” تبیین نقش بازارچه های مرزی در امنیت و توسعه پایدار نواحی پیرامون”(بازارچه های مرزی استان خراسان جنوبی) به بررسی بحث بازارچه های مرزی در امنیت پایدار نواحی پیرامون خود به ویژه استان خراسان جنوبی پرداخته اند. یافته های تحقیق،بیانگر آن است که بازارچه های مورد نظر تا حدود زیادی توانسته اند در توسعه نواحی پیرامون خود،تاثیر مثبت بگذارند که این امر بستر لازم برای افزایش امنیت در ابعاد مختلف را فراهم آورده است.
اسماعیل زاده(1387) در دانشگاه تهران مطالعه ای تحت عنوان بررسی”جایگاه بازارچه های مشترک مرزی در وضعیت رفاهی مرز نشینان”(مورد مطالعه:بازارچه مرزی سردشت و پیرانشهر) را انجام داد. سوال اصلی این بوده که بازارچه های مشترک مرزی چه نقشی در وضعیت رفاهی مردم منطقه ایفا نموده اند؟ در این بررسی دو بازارچه کیله و تمرچین، به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتیجه تحقیق نشان داد که بازارچه های مرزی اگرچه در پاره ای موارد نقش مثبت و موثری داشته و توانسته اند تغییرات مثبتی در اقتصاد معیشتی مردم مرزنشین پدید آورند ول عملکرد چند ساله آن ها نشان می دهد که با اهداف اولیه تاسیس همخوانی ندارند. در اکثر تحقیقات انجام شده، بیشتر به بررسی تاثیر بازارچه های مرزی بر بعد اقتصادی زندگی مردم همجوار آن توجه شده است(اسماعیل زاده، 1387.قادری حاجت و همکاران، 1389 ، شرافت و یاری،1391 در حالی که هر راهبرد یا سیاستی در هر نقطه ای از کشور،زمینه های اجتماعی و فرهنگی و روانی افراد و محیط زندگی آن ها را هم متاثر می کند. در ضمن همه ابعاد فوق الذکر در مفهومی به نام کیفیت زندگی جمع می شود.
کاشفی،حسین،خرداد 78 بررسی فرصت ها و مشکلات بازارچه های مرزی استان کردستان (بانه ومریوان ) از دیدگاه پیله وران. اعتقاد دارند تاسیس بازارچه های مرزی، اهداف چندی را در زمینه های اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،سیاسی و امنیتی در سطوح منطقه و کشور در بر می گیرد.
در چند سال اخیر،بازارچه های مرزی و نقش آن ها در رفاه مناطقی که بازارچه ها ایجاد شده مورد توجه دولتمردان کشور قرار گرفته، به طوری که یکی از راه های توسعه در مناطق مرزی برای ایجاد این بازارچه ها بوده است.به همین جهت سعی شده و می شود امکانات رفاهی بیشتری در اختیار ساکنین مناطق مرزی قرار داده شود. علاوه بر آن، این تحقیق بیانگر توجه دولت به بازارچه ها جهت رشد صادرات غیرنفتی هرچند که بازارچه ها از این بابت نقش بزرگی را نمی توانند ایفا نمایند،ولی این توجه دولت به نقش بازارچه ها در بلند مدت مورد نظر می باشد. بازارچه های مرزی استان کردستان موجبات ثبات در منطقه و بهبود روابط حسنه مرزنشینان در د

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع افغانستان، مواد مخدر، تجارت بین الملل، توسعه پایدار Next Entries منبع تحقیق با موضوع مناطق مرزی، مطالعه موردی، روش تحقیق، قراردادهای بین المللی