منبع تحقیق با موضوع استان فارس، آموزش و پرورش، استان هرمزگان، دانشگاه آزاد اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

فارس و در فاصله حدود 360 كيلومتري از شيراز و 15 كيلومتري لار قرار دارد. گراش را می‌توان از خشک‌ترین شهرهای ایران قلمداد کرد، کشاورزی در این منطقه وابستگی شدید به ریزش باران، در فصول پاییز و زمستان دارد و به علت خشونت آب و هوا، مردم در شرایط نامساعدی روزگار می‌گذرانند. سطح رطوبت بسیار پایین و دمای هوا از صفر تا ۴۲ درجه سانتی گراد متغیر است. همچنین یک دوره خشک از اردیبهشت تا آبان در منطقه وجود دارد. این شهر در میان ناهمواری‌هایی که ادامه رشته کوههای زاگرس می‌باشد، قرار گرفته، در سمت شمالی آن ارتفاعات سه گروه، کوه تنگ نرگس و گوه چاقو در قسمت شرقی و جنوب شرقی ارتفاعات بادامی، کوه سیاه، کوه بن بش و در جنوب غربی آن ارتفاعات معروف به دره زیتون به چشم می‌خورد.
گراش به علت کوههای مرتفعی که پیرامونش واقع شده، هیچ رابطه‌ای با اوضاع و احوال خلیج فارس ندارد. مهمترین عاملی که بر آب و هوای شهر تاثیر می‌نهد. بادهای خشکی است که از سوی صحرا و کویر عربستان می‌وزند و کمترین بخار آب ممکن را به ارمغان می‌آورند.شهرستان گراش در سرماری سال 1390تعداد 47055نفر جمعیت داشته است (پورتال آموزش و پرورش).
3-2-24-لارستان
لارستان سرزمین وسیعی است که بطول ۵۷ فرسنگ و به عرض ۴۵ فرسنگ و با مساحت تقریبی 126000 کیلومتر مربع، و در حدود ۴۵۰ آبادی بزرگ و کوچک توابع دارد. مرکز این منطقه شهر لار (۴۳ دقیقه و ۲۷ درجه شمالی، و ۲۴ دقیقه و ۵۴ درجه شرقی گرینویچ، و با ارتفاع ۳۰۰۰ هزار فوت است که در سیصد وشصت وشش کیلومتری شهر شیراز و در جنوب شرقی فارس قرار گرفته‌است
لارســتان منطقه‌ای است با مساحت نزدیک به دو ميليون هكتار   در جنوب خاوري استان فارس كه عمري به درازاي سلسله كيانيان دارد. شهرستان لارستان در سرشماری سال 1390تعداد 226879 نفر جمعیت داشته است (دانشگاه آزاد اسلامی).
3-2-25-لامرد
شهرستان لامرد با مساحت 3932 كيلومتـرمربع درفاصله 446 کيلومتري از مـرکز استان در جنوبـي ترين نقطه استان فارس و همجوار با دو استان هرمزگان و بوشهر واقع شده است. از شمال با شهرستان لارستان از جنوب و شرق با استان هرمزگان، از جنوب غرب با شهرستان مهر و استان بوشهر همسايه مي باشد. شهرستان لامرد از نظر آب و هوايي جزء مناطق گرم و خشك محسوب می‌شود. حداقل درجه حرارت صفر و حداكثر آن در تابستان به 50  درجه سانتيگـــراد مي رسد. گرم ترين ماه سال مرداد با معدل 26/34 درجه سانتيگراد و سردترين ماه، دي با معدل 06/13 درجه سانتيگراد   است . متوسط بارندگي دراين شهرستان 1/234 ميليمتر در سال  است كه باويژگي بارش سيل آسا در مدت كوتاهي از سال ( سه ماه در سال ) رخ مي دهد وحداكثر بارندگي (حدود70% ) در ماههاي دي و بهمن و حداقل بـارندگي نيز در شهريور ماه است . حداكثر رطوبت نسبي شهرستان 56 درصد و حداقل رطوبت نسبي نيز 20 درصد است(شهرداری لامرد).
3-2-26-مرودشت
از شهرهاي شمالي استان فارس، با ارتفاع 1620 كيلومتر از سطح دريا و مساحت 4649 كيلومتر مربع، جمعيتي حدود 400 هزار نفر را داراست. اين سرزمين به لحاظ موقعيت جغرافيايي ممتاز و آب و هواي معتدل و برخورداري از آب فراوان و خاك مناسب از ديرباز مورد توجه بوده و به دليل ويژگيهاي طبيعي و سوق الجيشي، به سرعت گسترش يافته و اكنون دومين شهر استان فارس محسوب و با توجه به موقعيت تجاري ايدهآل و شرايط زندگي مناسب در حال رشد روز افزون است. شهرستان مرودشت شامل 4 بخش كامفيروز با مساحت 994 كيلومتر مربع و 36 هزار نفر جمعيت، بخش سيدان با مساحت 821 كيلومتر مربع و 30 هزار نفر جمعيت، بخش درودزن با مساحت 1025 كيلومتر مربع با وجود تأسيسات عظيم سد درودزن با آب و هوايي معتدل و زمينهاي حاصلخيز و بخش مركزي مي باشد.(دانشگاه آزاد اسلامی)
3-2-27- ممسنی
شهرستان ممسنی در عرض شمالیَ33 ْ29 تا َ2 ْ29 گسترده است. طول شرقی این شهرستان بین َ7 و ْ52 تا َ58 ْ50 می‌باشد. مرکز این شهرستان شهر “نورآباد” با طول جغرافیایی َ30 و ْ51 شرقی و عرض َ5/ْ30 قرار گرفته است. ارتفاع این شهر از سطح دریای آزاد 900 متر است.
موقعیت قرار گیری شهرستان ممسنی در رشته کوههای زاگرس باعث شده که این شهرستان از توده هواهایی که این رشته کوه را تحت تاثیر قرار می دهند، متاثر گردد. از سوی دیگر دو طرف شهرستان را رشته ارتفاعات نسبتا” بلندی در بر گرفته است بخصوص ارتفاعات شرقی که باعث شده که این منطقه دارای آب و هوای معتدل در تابستان و سرد در زمستان باشد و از طرف دیگر منطقه غربی دارای تابستانهای گرم و زمستان معتدل باشد. لذا فصل بهار بین ناحیه غربی و شرقی از لحاظ زمانی کاملا” متفاوت است و هم چنین فصـل خشکی این دو ناحیه نیـــز با هم فرق می کند. از این رو سه نوع آب و هوا در این شهرستان می‌توان برشمرد (یوسفی:1383).
3-2-28-مهر
شهرستان مهر بامساحت 2354 كيلومتر مربع بين مدارهاي52درجه و45 دقيقه عرض شمالي و27درجه و42 دقيقه عرض جنوبي از نصف النهار گرينويچ قرار گرفته است و در منتهي اليه جنوبي استان فارس در فاصله 500 كيلومتري از مركز استان واقع گرديده است. ازغرب به شهرستان جم و ريز در استان بوشهر، از شمال و شرق به شهرستان لامرد و از جنوب به منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي منتهي می‌شود. از لحاظ زمين شناسي و توپوگرافي اين شهرستان برروي يك دشت ساختماني واقع شده كه شمال وجنوب آن را دو رشته كوه موازي احاطه كرده است. ارتفاع اين كوههاي نسبتا بريده و فرسايش يافته زياد نيست واز مارنهاي آهكي، گچي، نمكي وماسه اي باشيب 50 تا 70 درصد تشكيل شده است. آب و هواي منطقه بياباني و گرم و خشك است كه قسمت هاي وسيعي از خاك ايران از جمله جنوب فارس را شامل می‌شود. متوسط درجه حرارت بدست آمده با در نظرگرفتن موقعيت ارتفاعي و مختصات جغرافيايي حداكثر 50 درجه و حداقل تا صفر درجه سانتي گراد متغير بوده است. متوسط رطوبت 42 درصداست كه از اواخر خرداد به مدت 45 تا 60 روز تا سطح 90 درصد در نوسان مي باشد. شهرستان مهر در سرشماری سال 1390 تعداد 59727 نفر جمعیت داشته است (پورتال آموزش و پرورش).
3-2-29-نی ریز
اين شهرستان با وسعت 10539 كيلومتر مربع از نظر موقعيت رياضي در نيمه جنوبي كشور بين عرض جغرافيايي (28 درجه و 45 دقيقه تا 29 درجه 55 دقيقه نسبت به خط استوا و از نظر طول جغرافيايي بين نصف النهارهاي (23 و 53) تا ( 8 و 55 ) شرقي نسبت به نصف النهار گرينويچ واقع گرديده است.  از نظر موقعيت نسبي همجواري با استان‌های يزد، كرمان، هرمزگان و پنچ شهرستان استان(بوانات، ارسنجان، شيراز، استهبان، داراب) از مزيتها و توانمنديهاي منحصر به فرد اين شهرستان محسوب مي گردد.  بر اساس طبقه بندي اقاليم( فائو) اين شهرستان در ناحيه آب و هوايي مشهور به ايراني توراني قرار دارد به طور كلي و به عبارتي ساده تر در ناحيه خشك و نيمه خشك و نيمه استپ واقع شده ميانگين بارندگي براي يك دوره 35 ساله(از سال 1345 الي 1380 ) حدود 200 ميلي متر بوده است. شهرستان نی ریز در سرشماری سال 1390تعداد113750نفر جمعیت داشته است (پورتال آموزش و پرورش).
3-3-ناهمواریهای استان :
استان فارس در ناحیه کوهستانی زاگرس قرار دارد و بیشترین پهنای زاگرس در فارس است . ارتفاعات فارس در دوره ترشیاری به وجود آمده اند. در پیدایش و تغییر شکل کوهها دو دسته عوامل درونی و بیرونی یکی در پیدایش و دیگری در تغییر نقش دارند.
عوامل درونی همان حرکت و فشار آوردن صفحه زمین ساخت عربستان به ایران است و منظور از عوامل بیرونی همان نیروی فرسایش است که در تعیین شکل نهایی زاگرس مؤثر بوده اند .
ویژگی های مهم زاگرس فارس: کوه های فارس با گذشت میلیون ها سال از پیدایش آن‌ها (دوره ترشیاری )جزء کوه های جوان محسوب می شوند و به علت فشار آوردن صفحه عربستان منطقه فارس از نظر زمین ساختی فعال است . این فشار با حرکت کوه زایی نه تنها باعث چین خوردگی می گردد، بلکه باعث ایجاد چین خوردگی های متعددی شده که نقش مهمی در لرزه خیزی استان دارد .جنس ساختمان کوه های فارس اغلب سنگهای آهکی(کلسیم کربنات) می‌باشد این سنگها دارای درز و شکاف های فراوان اند و موجب تشکیل سفره آب های زیر زمینی غنی شده است، همچنین در این کوهها انواع واشکال فرسایش آهکی یا کارستیک که بر اثر انحلال و رسوب گذاری شکل گرفته اند دیده می‌شود. زاگرس در نواحی غرب و شمال غرب استان، به علت مرتفع بودن کوه ها و فشردگی چین ها اگر چه محدودیت‌های را در توسعه راه های ارتباطی و حمل و نقل ایجاد کرده است، اما به سمت نواحی مرکزی و جنوب شرق، ارتفاعات پراکنده تر و کم ارتفاع تر می‌شود (استان شناسی فارس،6:1393).
چين خوردگي در استان فارس كم تر بوده و حالت اوليه خود را نيز از دست نداده است. در اين ناحيه قلل و فرورفتگي ها اغلب به موازات يكديگر واقع شده اند و به دليل بارندگي، رودخانه هاي بزرگ و دره هاي وسيع در آن يافت نمی‌شود. در كوه هاي استان فارس طبقات ائوسن، توده هاي عظيمي را تشكيل مي دهد. زاگرس در نواحي خوزستان، لرستان و فارس برروي سنگ هاي شيستي، آهكي و مارني و تشكيلات جوان تر متعلق به دوره كرتاسه شيست ومارن تشكيل شده كه داراي سنگواره پالئوسن مي باشد. بعد از مدتي محيط رسوبي عميق تر شده و لايه هاي آهكي به وجود آمده همراه با مارن و شيست مي باشند. در حوضه رسوبي زاگرس رسوب گذاري از دوره اليگوسن به ميوسن هم چنان ادامه داشته و سازند آهک آسماري تشكيل مي شده است. در اين سازند دو بخش تبخيري و ماسه سنگي شناخته شده است. بر روي سازند آهک آسماري، سازند فارس به طور هم شيب قرار دارد كه قسمت زيرين آن گچي بوده و مانع اصلي خروج مواد نفتي شده است. در سازند فارس رخساره هاي نرم تنان، خار پوستان، مرجآن‌ها و ميكرو فسيل ها مختلف ديده شده است. بنابراين سن گروه فارس ميوسن و قسمتي از پليوسن مي باشد.(پایگاه ملی داده های علوم زمین)
چین خوردگی در استان فارس کم تر بوده و حالت اولیه خود را نیز از دست نداده است. در این ناحیه قلل و فرورفتگی ها اغلب به موازات یکدیگر واقع شده اند و به دلیل بارندگی، رودخانه های بزرگ و دره های وسیع در آن یافت نمی‌شود. در کوه های استان فارس طبقات ایوسن، توده های عظیمی را تشکیل می‌دهد. زاگرس در نواحی خوزستان، لرستان و فارس برروی سنگ های شیستی، آهکی و مارنی و تشکیلات جوان تر متعلق به دوره کرتاسه شیست و مارن تشکیل شده که دارای سنگواره پالیوسن «Paleocene» می‌باشد. بعد از مدتی محیط رسوبی عمیق تر شده و لایه های آهکی به وجود آمده همراه با مارن «Marn» و شیست «Shist» می باشند. در حوضه رسوبی زاگرس رسوب گذاری از دوره الیگوسن به میوسن هم چنان ادامه داشته و سازند آهک آسماری تشکیل می شده است. در این سازند دو بخش تبخیری و ماسه سنگی شناخته شده است. بر روی سازند آهک آسماری، سازند فارس به طور هم شیب قرار دارد که قسمت زیرین آن گچی بوده و مانع اصلی خروج مواد نفتی شده است. در سازند فارس رخساره های نرم تنان، خار پوستان، مرجآن‌ها و میکروفسیلها مختلف دیده شده است. بنابراین سن گروه فارس به طور کلی میوسن و قسمتی از پلیوسن می‌باشد(سازمان هوا شناسی).
3-4-شرایط توپوگرافی و ناهمواری استان فارس:
هدف از مطالعات توپوگرافی ،ارزیابی و تجزیه و تحلیل خصوصیات ناهمواری سطح زمین از جمله شهرهاست . خصوصیات ناهمواری یک مکان جغرافیایی نه تنها در پراکندگی و یا تجمع فعالیت‌های انسانی مؤثر است، بلکه در نهایت یکی از عوامل مؤثر در شکل و سیمای فیزیکی ساختمآن‌های فضایی نیز به شمار می رود. (رهنمایی،83:1387)
استان فارس به دليل كشيدگي در طول و عرض جغرافيايي و موقعيت خاص زمين شناسي، در برگيرنده بخشهايي اززونهاي ساختاري زاگرس مرتفع، زاگرس چين خورده، زون افيوليتي- راديولاريتي زاگرس و زون سنندج _ سيرجان است. به همين دليل، اين استان در برگيرنده پديدههاي زمين شناسي متنوع است. (تذروی و بیات،1390)
3-5-کوه ها و غارها در استان فارس:
جهت عمومي كوه هاي اين استان شمال خاوري – جنوب باختري است و هر چه از طرف شمال به جنوب پيش مي رويم از ارتفاع كوهستان به طور عمومي كاسته می‌شود. عمده ترين ارتفاعات

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع استان فارس، آموزش و پرورش، استان هرمزگان، تقسیمات کشوری Next Entries منبع تحقیق با موضوع استان فارس، آبشار مارگون، علوم زمین، توسعه گردشگری