منبع تحقیق با موضوع استان فارس، آموزش و پرورش، استان هرمزگان، تقسیمات کشوری

دانلود پایان نامه ارشد

ادامه دید گاهها و نظریات مورد بررسی قرار گرفت. در بخش تعاريف و مفاهيم، مفاهيمي از قبيل برنامه، برنامهريزي، برنامهريزي منطقهاي، و …. مورد بحث و بررسي قرار گرفت. اشاره شد که برنامهريزي، يک جريان آگاهانه است که بهمنظور دستيابي به اهداف معين و مشخص، انجام يک سلسله اقدامات و فعاليتهاي مرتبط با يکديگر را درآينده پيشبيني ميکند؛ در ابعاد زماني به بلندمدت، ميانمدت و کوتاهمدت و از نظر سطوح مکاني به ملي، منطقهاي، ناحيهاي و محلي تقسيم ميگردد. از سطوح مکاني برنامهريزي ميتوان به برنامهريزي منطقهاي(برنامهريزي در سطح استان) و برنامهريزي ناحيهاي(برنامهريزي در سطح شهرستان) اشاره کرد، که عبارت است از روند منظم و متشکلي براي انتخاب بهترين روشها و مدلها جهت رسيدن به اهداف رشد و توسعه در مناطق و نواحي مختلف جغرافيايي. از مباحثي که در برنامه‌ریزی منطقهاي و ناحيهاي بيشتر مورد توجه قرار ميگيرد، نظريه هاي برنامهريزي منطقهاي و ناحيهاي است. بخش عمدهاي ازاين نظريهها، چگونگي ارتباط بهينه ميان عوامل والگوي مطلوب فضايي را توضيح ميدهد و هدف آن‌ها ايجاد سازمان فضايي منظم با کارکرد مطلوب و به لحاظ اقتصادي داراي کمترين هزينه ممکن است. ازجمله اين نظريهها ميتوان به نظريه اقتصاد کشاورزي فن تانن، نظريه مکان مرکزي کريستالر، نظريه قطب رشد فرانسواپرو، نظريه مرکزـپيرامون فريدمن و… است. از نظريات ديگري که در سطوح بينالمللي، منطقهاي و محلي مطرح شده است و مقبوليت و رواج گسترده‌اي يافته است نظريه توسعه پايدار است. با اوج گرفتن نگراني از عواقب فعاليتهاي انساني بر روي كره زمين و با بروز ضايعات زيست محيطي، رهيافت توسعه پايدار به عنوان موضوع روز دهه آخر قرن بيستم از سوي سازمان ملل متحد مطرح شد. نظريه توسعه پايدار در سطح منطقهاي و ناحيهاي بر بهبود مستمر شاخصهاي توسعه و کيفيت زندگي براي مردم در محدوده فضايي مورد نظر دلالت دارد.

فصل سوم
محدوده مورد مطالعه و روش تحقیق

مقدمه:
برای مطالعه وضع موجود شهر، تمام اجزاء عوامل و عناصر شهری، خاصه از این دیدگاه که چه تأثیری در رشد و توسعه موجود و آینده شهر داشته باشند، مورد دقت و مطالعه قرار می گیرند. برای مطالعه وضع موجود شهر روش‌های مختلفی وجود دارد این روش ها در رابطه با تخصصهای مختلف، وابسته به شهر سازی و اهدافی که مطالعه به منظور رسیدن به آن‌ها انجام می گیرد متفاوت است (شیعه ،107:1383). در این فصل از پژوهش با جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و اسنادی به ویژگی های طبیعی و انسانی شهرستان‌های استان فارس پرداخته شده است .
3-1معرفی محدوده مورد مطالعه :
3-1-1-موقعیت جغرافیایی وطبیعی استان فارس:
استان فارس با وسعت 122608 کیلومترمربع بین 27 درجه و 01 دقیقه تا 31 درجه و 42 دقیقه عرض شمالی از خط استوا و 50 درجه و 34 دقیقه تا 55 درجه و 44 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد.
استان فارس از نظر تقسیمات کشوری، به 29 شهرستان، 83بخش، 94شهر و 204  دهستان تقسیم می‌شود.این استان از شمال به اصفهان و کهگیلویه و بویر احمد ، از مشرق به استانهای یزد و کرمان، از مغرب به استان بوشهر و از جنوب به استان هرمزگان محدود است . كوههای‌ زاگرس‌ با جهت‌ شمال‌ غربی‌ – جنوب‌ شرقی ‌، استان‌ فارس‌ را به‌ دو ناحیه‌ مشخص‌ طبیعی‌ شامل ‌ناحیه‌ شمال‌ – شمال‌ غربی‌ و ناحیه‌ جنوب‌ – جنوب‌ شرقی‌ تقسیم‌ كرده‌ است‌. ارتفاعات‌ ناحیه‌ شمالی‌ ازكوههای‌ سمیرم‌ شروع‌ و در جهت‌ شمال‌ غربی‌ امتداد می ‌یابد. ارتفاعات‌ ناحیه‌ جنوبی‌ كوههای‌ اطراف‌ شیراز وكوههای‌ مهارلو، خرمن‌ و تودج‌ را در بر می‌ گیرد. ارتفاعات‌ غربی‌ در امتداد ارتفاعات‌ كهگیلویه‌ تا كوههای ‌ممسنی‌ و ارتفاعات‌ جنوبی‌ مشتمل‌ بر كوههای‌ داراب‌ و ارتفاعات‌ تنگستان‌ است (سالنامه آماری ایران،1390). استان فارس به مساحت تقریبی 122هزار کیلومتر مربع 4/7درصد از وسعت کشور را به خود اختصاص داده است (استان شناسی فارس،4:1392).

شکل شماره(3-1)موقعیت استان فارس و شهرستان‌های آن
3-2-مشخصات جغرافیایی و طبیعی شهرستان‌های استان فارس:
3-2-1-آباده
مرکز این شهرستان آباده است که در 52 درجه و 38 دقیقه درازا و 31 درجه و 9 دقیقه پهنا ی جغرافیایی و بلندی 2005 متری از سطح دریا واقع است. شهرستان آباده یکی از شهرستان‌های استان فارس است که از شمال با اصفهان، از شرق با استان‌های یزد و کرمان، از غرب با شهرستان سمیرم و ازجنوب با شهرستان شیراز هم مرز است. آب و هوای شهرستان آباده در بخش شرقی گرم و در بخش غربی به علت نزدیکی با کوهستان دنا سرد است. شهرستان آباده در سرشماری سال 1390 تعداد 98188 نفر جمعیت داشته است(شهرداری شهرستان آباده ).

3-2-2-ارسنجان
شهرستان ارسنجان با وسعت 1469 كيلومتر مربع در فاصله ي 120 كيلومتري شمال شرقي شيراز قرار دارد. طول جغرافيايي ارسنجان 53 درجه و 18 دقيقه و 30 ثانيه و عرض جغرافيايي آن 24 درجه و 55 دقيقه و صفر ثانيه است . ارتفاع اين شهر از سطح دريا 1650 متر و قله ي دال نشين كه يكي از معروف ترين قله هاي سلسله جبال كوه خم مي باشد با ارتفاع 3270 متر از سطح دريا بلندترين كوه اطراف ارسنجان است. گرماي آن در تابستان زياد نيست و در زمستان چندان سرد نمی‌شود. حداكثر درجه ي گرماي هوا در اوج گرماي تابستان بين 37 تا 40 درجه و حداقل سرماي آن از 5 تا صفر درجه است. شهرستان ارسنجان در سرشماری سال 1390تعداد41476 نفر جمعیت داشته است(پورتال آموزش و پرورش).
3-2-3—استهبان
شهرستان استهبان در 175 کیلومتری شرق شیراز و در مجاورت شهرستانهای داراب، نیریز، (حاشیه دریاچه بختگان) فسا و شیراز واقع گردیده است. این شهرستان با وسعت تقریبی 2000 کیلومتر مربع ، در طول جغرافيايي 54 درجه و 2 دقيقه و عرض جغرافيايي 29 درجه و 7 دقيقه و در بلندي 1730 متر متري از سطح دريا واقع شده است و دارای آب و هوایی معتـــدل می‌باشد اقتصاد استهبان بر پایه کشاورزی و دامپروری استوار است. استهبان بزرگترين توليد كننده انجير خشك دنياست .وجود بيش از دو ميليون درخت انجير در سطح 22 هزار هكتار مناظر بديع و بی نظیری را در سطح جهان خلق کرده است.شهرستان استهبان در سرشماری سال1390تعداد66172نفر جمعیت داشته است(دانشکده پیراپزشکی).
3-2-4-اقلید
شهرستان اقلید که مرکز آن شهر اقلید می‌باشد،در شمال استان فارس واقع گردیده و با وسعت 7054 کیلومتر مربع حدود 5/7درصد کل مساحت خاکی استان را به خود اختصاص داده است. این شهرستان در محدوده جغرافیایی 52 درجه و 55 دقیقه طول شرقی و 31 درجه و 13 دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است و از شمال به شهرستان آباده، از جنوب به شهرستانهای مرودشت و سپیدان، از شرق به شهرستان‌های خرمبید و پاسارگاد و از غرب به استانهای اصفهان (شهرستان سمیرم)و کهکیلویه و بویراحمد(شهرستان یاسوج) محدود می‌شود  آب و هواي اقلید، در آب و هوای کوهستانی شرق زاگرس بازمستان سرد و طولانی وتابستانی معتدل و ملایم قرار گرفته است. میانگین بارندگی سالیانه در این شهرستان بین 300 تا 330 میلی متر در مرکز شهر و روستاهای اطراف و در ارتفاعات بین 400 تا 600 میلیمتر می‌باشد. بطوریکه تاکنون بیشترین بارندگی مربوط به سال 83 – 82 با میزان 605 میلی متر و کمترین بارندگی مربوط به سال 78- 77 با میزان 9/150 میلی متر بوده است. بیشترین بارش در منطقه نیز به صورت برف می‌باشد. درجه حرارت: این شهرستان به علت کوهستانی بودن دارای زمستانی سرد و تابستانی معتدل و دلپذیر می‌باشد و به علت اختلاف ارتفاع زیاد آن از سطح دریا درجه حرارت در آن متغییر می‌باشد، چنانچه در طول سال حداقل درجه حرارت برابر با 22- درجه سانتیگراد و حداکثر آن برابر با 37 درجه سانتیگراد در سردتــریــن و گرمترین ماه سال می‌باشد. شهرستان اقلید در سرشماری سال 1390تعداد 93975 نفر جمعیت داشته است (پورتال آموزش و پرورش).
3-2-5-بوانات
بوانات شهرستانی در شمال شرقی  استان فارس و در فاصله۲۴۰ کیلو متری شهر شیراز قرار دارد. در طول 35 درجه و 20 دقیقه و عرض 29 درجه و 49 دقیقه واقع گردیده و از شمال شرق به استان یزد و از جنوب به شهرستان‌های ارسنجان و مرودشت و از غرب به شهرستان‌های خرم بید محدود می‌شود. وسعت بوانات 4992/2 کیلومتر مربع 9/3 درصد خاک استان فارس و ناحیه‌ای نیمه کوهستانی است. جهت کوهها غربی- شرقی بصورت رشته کوه و امتداد رشته کوههای زاگرس می‌باشد. زمستآن‌های منطقه سرد و خشک و فصل تایستان کوتاه و معتدل بوده و حداقل دمای هوا 20 درجه و حداکثر 34 درجه سانتی گراد است. شهرستان بوانات در سرشماری سال1390 تعداد48416 نفر داشته است (پورتال آموزش و پرورش).

3-2-6-پاسارگاد
شهرستان پاسارگاد در ميان دو رشته كوه از كوههاي زاگرس واقع شده است. از سردسيرات استان فارس است كه مركزيت آن سعادت شهر مي باشند كه بين مدارهاي 30 تا 20 و 30 عرض شمالي و 45/52 تا 30/53 طول شرقي از نصف النهار مبدا قرار دارد. ارتفاع شهرستان از سطح آبهاي آزاد حدود 1700 متر است. اين شهرستان از شمال به شهرستان خرمبيد و آباده – از غرب به شهرستان اقليد و مرودشت- از جنوب به شهرستان مرودشت و از شرق به شهرستان ارسنجان مشرف مي باشد. از نظر اقليمي و كليماتولوژي داراي آب و هواي معتدل مديترانهاي با زمستانهاي نسبتاً سرد و تابستانهاي معتدل مي باشد. ميانگين بارش منطقه حدود 400 ميلي متر در سال است كه عمدتاً به صورت برف در ارتفاعات و باران در دشت ها مي باشد. شهرستان پاسارگاددر سرشماری سال 1390تعداد31504نفر جمعیت داشته است(وب سایت انجمن پاسارگادی ها).
3-2-7-جهرم
شهرستان جهرم یکی از شهرستانهای استان فارس ایران است. مرکز این شهرستان، شهر جهرم است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال ۱390، برابر با 209312 نفر بوده‌است . مردم منطقه به زبان فارسی با گویش‌های محلی سخن می‌گویند. شهرستان جَهرُم از شمال به شهرستان فسا، از باختر و جنوب به شهرستان فیروزآباد، از خاور به شهرستان داراب، از شمال غربی به شهرستان شیراز و از جنوب شرقی به شهرستان لارستان محدود می‌شود. شهرستان جهرم در ۵۳ درجه و ۳۳ دقیقه طول جغرافیایی و ۲۸ درجه و ۳۰ دقیقه عرض جغرافیایی و بلندی ۱۰۵۰ متری از سطح دریا واقع شده‌است. رودخانه‌های قره‌آغاج سیمکان و شور از مهم‌ترین رودخانه‌های این منطقه‌است. آب و هوای شهرستان جهرم به طور کلی گرم و در نواحی کوهستانی معتدل است.(سازمان تعاون روستایی)
3-2-8-خرامه
شهرستان خرامه واقع در استان فارس ، با مساحت حدود  1530 كيلومتر مربع در  75  كيلومتري شرق شيراز واقع گرديده است و داراي آب وهواي معتدل كوهستاني و ارتفاع آن ازسطح دريا 1500 متر است این شهرستان  در طول 53 درجه و 19 دقيقه شرقي و عرض 29 درجه و 32 دقيقه شمالي قرار دارد.
شهرستان خرامه از شمال به ارسنجان، ازشمال شرقي به آباده طشك، از شرق به ني ريز، از شمال غربي به مرودشت و زرقان از غرب به شيراز، ازجنوب به سروستان و از جنوب شرقي به استهبان متصل مي باشد.
این شهرستان كه قسمت اعظم آن در دشت كربال واقع شده است، از شمال به كــــوه نجف آباد یا دوكوهك از جنوب به كوههای مُل بره، سه غلات، كوه خدا و كوه غنیمی، از شرق به دریاچه بختــگان، كوه خانه‌كت و پیچكان و از غرب به كوه گدائون بمو محدود می‌شود. شهرستان خرامه در سرشماری سال 1390تعداد 61580 نفر جمعیت داشته است(پورتال آموزش و پرورش).
3-2-9-خرم بید
شهرستان خرم بيد از شهر های شمالی استان فارس و مرکز آن صفاشهراست كه در فاصله 180 کيلومتری شمال شيراز و 80 کيلومتری جنوب آباده بين طول های جغرافيايی 52 درجه و 17 دقيقه و 52 درجه و 44 دقيقه شرقی و در بين عرض های جغرافيايی 30 درجه و 25 دقيقه و 31 درجه و 5 دقيقه شمالی قرار دارد. از شمال به استان يزد و شهرستان آباده، از جنوب به شهرستان مرودشت، از شرق به شهرستان بوانات و از غرب به شهرستان اقليد محدود می‌شود. اين شهرستان 3300 متر ارتفاع از سطح دريا در استان فارس دارد و دارای زمستانی بسيار سرد و يخبندان است.
اين

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع توسعه منطقه، توسعه پاید، توسعه پایدار، تمرکز زدایی Next Entries منبع تحقیق با موضوع استان فارس، آموزش و پرورش، شهرستان داراب، بنیاد مسکن