منبع تحقیق با موضوع …، يه، يكي، دانشآموزان:

دانلود پایان نامه ارشد

چهارم: مانند نمونه جملهها را با نوشتن عدد مناسب كامل كنيد و نشان دهيد چه بخشي از شكل رنگ شده است؟ معلم: آقاي احمد ميري اولي از سمت چپ شما بگو چند قسمت؟ دانشآموز: سه قسمت از چهار قسمت. چند دانشآموز ديگر: نه … چهار قسمت … معلم خطاب به اين دانشآموزان: شما احمد ميري هستيد عزيزم! … دانشآموز (احمد ميري) متوجه شكل مورد نظر نشده است … معلم: با اشاره به قسمتي از كتاب ميگويد اين شكل … دانشآموز: خانم چهار قسمت از هشت قسمت … معلم: آفرين … كسي اينجا اشتباه ننوشته؟ دانشآموزان: نخير … معلم تكرار ميكند: چهار قسمت از هشت قسمت مساوي … اصلا مساوي ديگه نميخواد … فقط گفته چهار قسمت از هشت قسمت … خوب شما بگو وسطي را كه خودش انجام داده … شش قسمت از ده قسمت … بچه بعضي موقعها مياد تمرين اولي را انجام ميده بعضي موقعها هم وسطي را انجام ميده … هيچ اشكالي نداره … شكل كار عوض نميشه فقط جابجايي شكلها است كه در اين قسمت انجام ميشه … بله … خوب حسين جان شما بگو … در اين سمت چند قسمت … اين شكل رو ميگه … دانشآموز: سه قسمت از چهار قسمت … معلم: آفرين … سه قسمت از چهار قسمت انجام شده … فربين شما دايره را بگو … دانشآموز: خانم سه قسمت از قسمت از هشت قسمت … معلم: اين … شكل را به دانشآموز نشان ميدهد … از سمت چپ … دو قسمت از هشت قسمت … معلم: آفرين … به ترتيب بچهها بايد از سمت چپ بگين … دو قسمت از هشت قسمت …

شكل 16: تصويري از كلاس هاي مورد مشاهده، كلاس دوم

5-2-4-5- كلاس اول ابتدايي مدرسه د، درس علوم، يك نمونه متفاوت
در يكي از مدارس مورد مشاهده درس علوم كلاس اول را به شيوه كاوشكري به دانشآموزان ارائه ميدهند. در اين درس معلم با كمك دو نفر از مربيان مرتبط با پروژه، كلاس را به صورت مشاركتي اداره ميكند. اگرچه مشاهده ما در اين پژوهش محدود به دو پايه دوم و پنجم ابتدايي بود، اما به دليل قرابت رويكرد مورد استفاده در اين پروژه به رويكرد مورد نظر اين پژوهش، از اين كلاس نيز مشاهده انجام شد. ويژگيهاي متفاوت اين كلاس از ساير كلاسهاي سنتي به راحتي قابل تشخيص است. اولين ويژگي اين كلاس كه آن را از ساير كلاسها متمايز ميكند مربوط به تعداد دانشآموزان ميشود. در اين مدرسه 24 دانشآموز در پايه اول مشغول تحصيل هستند. اين تعداد براي درس علوم به دو گروه 12 نفري تقسيم شده و بصورت جداگانه تحت آموزش قرار ميگيرند. براي هر گروه يك جلسه 45 دقيقهاي در روزهاي دوشنبه و چهارشنبه در نظر گرفته شده است. اين گروهبندي به مربيان اجازه ميدهد تا به راحتي بتوانند رويكرد مورد نظر را اجرا نمايند. در ادامه برشي از اين كلاس درس ارائه ميشود. مباحث درس معمولاً به صورت تصويري و كلامي با استفاده از پروژكتور براي دانشآموزان ارائه ميشود. درس با نمايش عنوان درس و تصاوير مرتبط آغاز ميشود. درس امروز درباره ويژگيهاي جانوران است. دانشآموزان تلاش ميكنند نوشته روي پرده را بخوانند. يكي از دانشآموزان ميخواند: “ماجراي سفر ما در درس علوم”. معلم: “مهراب مرسي … بچهها ميخوايم يه كاري كنيم … مرسي مهراب كه خوندي … بچهها ببينين ميخوايم چه كار كنيم … ميخوايم هر دونه تصويري كه ميبينيمو …”. دانشآموزان هنوز توجهشان به خواندن نوشته است. معلم دوباره همراه با آنها نوشته را ميخواند. معلم: يادتون باشه وقتي كلاسمان را شروع كرديم … يه چيزي گفتيم … گفتيم … ما ميخوايم روي اين كار كنيم … معلم اسلايد را نشان داده و ميگويد انسان در ارتباط با جانوارن زندگي ميكند … بعد اومديم يه كارايي كرديم … امروز مي خوايم جمع بندي كنيم … مي دونيد جمع بندي يعني چي؟ … يكي از دانشآموزان ميگويد: “رياضي”. معلم: آفرين … مثل رياضي كه جمع ميكنيم تا ببينيم چي ميشه … ما هم ميخوايم فكرامونو روهم جمع بكنيم … تو اين مدت كه كار كرديم اينارو بريزم رو هم ديگه … يكي از دانشآموزان: “… بعد همه فكرا مخالفه فقط اون فكر كه خيلي گنده بود درسته …”. معلم پاسخ ميدهد: “آفرين اون ميتونه يه فكر خاصي باشه”. حالا عمو با توجه به فيلم هايي كه داشتيم واسمون عكسايي گذاشته … مي خوايم عكسارو ببينيم … لطفاً هر عكسو هر كي مي بينه … فقط تو مغز خودش فكر كنه … من بگم و اينا نداريم … صحبت دانشآموزان … كدام يك از اينا ربط داشت به چيزايي كه تو كلاس كار ميكرديم … يكي از دانش آموزان: “وهو عكسه”. سر و صداي بلند بچهها همراه شادي … اون منم … اون منم … تو هم بغل مني … كُلام اينجوري بود” …. دانشآموز ديگر: “داشتيم صدف پيدا ميكرديم …” … يكي ديگه: “اِ… اونم منم … اونم منم كه كاپشنم سبزه” … كيهان: “آره اونم منم كه كيهانم” … دانشآموز ديگر: “اونم منم كه كاپشنم قرمزه كُلاش اينجوري پايينه”. معلم: “حالا سوال من اينه … وقتي رفته بوديم موزه كه اين عكسا هم الان مربوط به اونجاست … در مورد كدوم يك از اينا كه ميگم … به نظر شما، ربط پيدا ميكنه بهش؟ … رفتيم اونجا در مورد خوراك … جواب ندين بعدِ من … صحبت يكي از دانشآموزان: چراغ قرمز … معلم: بنيامين يه قراري باهم گذاشتيم … معلم ادامه ميدهد: در مورد خوراك جانوارن تحقيق كرديم … كه براي ما چي توليد ميكنند … در مورد اينكه ويژگي جانوران چياست باهاش آشنا شديم … در مورد اينكه بيماري براي ما توليد ميكنند اونجا يه چيزايي پيدا كرديم … در مورد كدوم يك از اينا (اشاره به تصاوير اسلايد) ربط پيدا … دانشآموز: “خاله …اجازه …”. معلم: خاله دستت بالاست يعني اجازه”. كدوم يك از اينا ربط پيدا ميكرد به اون چيزايي كه رفتيم تو موزه”. يكي از دانشآموزان: “هيچ كدوم از اينا ربط نداشت به اين چيزا كه ديديم”. معلم: “كس ديگه نظر داره؟”. … صحبت دانشآموزان …. معلم: ميشه سوال منو تكرار كنيد بگيد من چي پرسيدم؟ كسي ميتونه سوال منو تكرار كنه؟ سكوت دانشآموزان … خاله ريحانه شما ميشه سوال منو به يه زبان ديگه بگيد؟ … ببيند من اينو گفتم … وقتي كه رفته بوديم موزه رفتيم … مگه نرفتيم تحقيق كنيم به نظر شما ما كه از اول قرار بود در مورد جانوارن تحقيق كنيم. وقتي رفتيم موزه درباره خوراك جانوران تحقيق كرديم … درباره ويژگيهاي جانوران تحقيق كرديم … دانشآموز: در مورد خودشون” … معلم: درباره پوشاكي كه براي ما توليد ميكنند … دانشآموز: “درباره محصولاشون”. معلم: درباره محصولاتشون؟ چه جوري درباره محصولاتشون تحقيق كرديم؟ دانشآموز: “مثلاً گاو بهمون شير و ماست و …”. معلم: خوب موزه رفتيم اينكارو كرديم؟ … صحبت دانشآموزان …. رفتيم چي كار كرديم؟ دانشآموز: رفتيم … بايد بريم بينيم اول محل زندگيش كجاست؟ معلم: آهان … خوب … دانشآموز: يا مثلا محيط زندگيش چه شكليه … معلم: اينكه محيط زندگيش چه شكليه … دانشآموز ديگر: تو كدوم غاره زندگي ميكنه …. معلم: آهان … معلم: مهراب؟ مهراب: ويژگيهاشون. معلم: ويژگيهاي جانوران … مهران ميتوني بگي چرا به اين نتيجه رسيدي كه ويژگيهاي جانوارن؟ … . همون چيزي كه كيهان گفت فكر كردم ويژگيهاشونو گفت منم ويژگيهاشو گفتم … معلم: آهان … مهراب ميگه اينكه حيوان كجا زندگي ميكنه جزء ويژگيهاشه … دانشآموز: محل زندگيش چه شكليه هم جزء ويژگيهاشه … . معلم: “اينكه حيوون شاخ داره جزو ويژگيهاش هست يا نه؟ دانشآموزان: بله. معلم: اينكه دم داره؟… دانشآموزان: بله… . معلم: ميدووه؟ … مي خزه؟ دانشآموز: شكار ميكنه… معلم: جيك جيك ميكنه؟ بله…آهوووي … اينجوري ميكنه (معلم با حركت خود نشان ميدهد). كيهان (يكي از دانشآموزان): “نعره ميكشه … (صداي نعره خرس را در ميآورد). معلم: بچهها صبر كنيد كيهان يه صداي خرس دربياره … كيهان با صداي بلند دوباره صداي خرس در ميآورد … معلم: يه دست برا كيهان بزنيد … همه بچهها با كف زدن كيهان را تشويق ميكنند … معلم: اين صداها … اينا همه جزو ويژگيهاي جانوران است … بچهها هنوز مشغول نعره كشيدن و در آوردن صداي خرس و سر و صدا هستند … معلم اسلايد بعدي را نشان ميدهد: خوب بچهها اينجا كه داشتيم نگاه ميكرديم … سر و صداي بچهها … اينا دايناسور هستند … معلم: بچهها لطفاً الان ديگه سر و صدا نكنيد … بردياااا … يكي دانشآموزان با صداي بلند: من اونم … من اونم … معلم: با زدن دستاش به هم … بچهها … اون موقع كه داشتيم اينو پر ميكرديم (با اشاره به كار برگي درباره ويژگي هايجانواران كه قبلا بچهها روي آن كار كردهاند) … مثلاً … آرمين يادته پلنگ رو كدوم يك از اين رنگها زديم؟ دانشآموزان پاسخ ميدهند: قرمز … معلم با تأييد ميگويد: قرمز زديم … چرا؟ دليلش چي بود؟ … يكي از دانشآموزان ميگويد: چون پنجه داره … معلم: نارنجي رو چرا زديم به اين (با اشاره به تصوير گاو)؟ يكي از دانشآموزان: چون به بچش شير ميده … مرسي … اينا ميشه چيه اون جانور؟ يكي از دانشآموزان: ويژگي … ويژگي … معلم: آه ه هان … پس وقتي اينكارو كه ميكرديم در مورد چيه شون داشتيم ياد ميگرفتيم؟ دانشآموزان: ويژگي … معلم تكرار ميكند: ويژگيهاشون … ممنونم. معلم از همكارش ميخواهد اسلايد بعدي را نشان دهد. دانشآموزان تكرار ميكنند: اسلايد … اسلايد … معلم: اسلايد … آفرين … . سر و صداي دانشآموزان … يكي از دانشآموزان از روي اسلايد ميخواند: ويژگيهاي جانوران … معلم: اينا پس ويژگيهاي جانوران بود … خوووب … سر و صدا و صحبتهاي دانشآموزان … معلم: آرتا يادتونه اونروز داشتين چيكار ميكردين؟ نگاه كن … يكي از دانشآموزان: هعععععع داره آرتا را نگاه ميكنهها … آرتا سكوت ميكنه … معلم: آرتا تو اونروز بودي؟ بعد ميگويد: نه … شما مريض بودي اونروز فكر كنم … فردين شايد يادش باشه … فردين: منم يكشنبه بود نيومده بودم … يكي ديگر از دانشآموزان ميگويد: همون جايي بود كه صبح داشتم ميمردم … نفسم نمييومد بالا … داشتم ميمردم … معلم: اووو … چرا؟ … معلم: علي … ميشه شما بگين … اونروز داشتيم چيكار ميكرديم؟ اونا … داشتيم حيوونايي كه تو اون كلينيك كاغذي بود از كتاب پيداش ميكرديم … و بعد برا هر كتابي كه پيدا ميكرديم صفحهاي رو يه جا تو كاغذ شمارشو ميزديم … معلم: بارك الله … علي: اسمش هم ميزديم … معلم: بارك الله … داشتيم از كتاب علوممان به عنوان يك منبع استفاده ميكرديم … درسته ه ه ه … مثلاً توي اون كاغذه نوشته بود … كسي يادشه يكي از سوالهايي كه تو كاغذها بود چي بود؟ دانشآموزان: بعععله … معلم: آيدين تو بگو … آيدين: اين بود كه يه هيولايي توي آب هست … معلم: متشكرم … اينكه يه حيووني توي آب زندگي كنه … باز جزو چيه حيوون ميشه؟ دانشآموزان: ويژگي … آفرين … پس اينكاري رو هم كه اونروز انجام داديم در مورد ويژگي جانوران بود … معلم از همكار خود ميخواهد اسلايد بعدي نشان دهد … معلم: آووووو … اينو كي يادشه؟ دانشآموزان: من … عكسارو چسبونديم … آره ه ه … معلم: اونجا چي كار ميكرديم؟ يكي از دانشآموزان: تمساح پوزه كوتاه سيستان بلوچستان بود … معلم: بله … كاميار اونروز چيكار ميكرديم؟ يادته؟ دانشآموزان: به من خرس رسيد … به من پلنگ رسيد … به من يه دونه پرنده رسيد … به من يه دونه سينه سرخ رسيد … به من سمندر آتشين رسيد … معلم: كاميار … به تو كه يه دونه سينه سرخ رسيد … يادمه بردي چسبوندي زير كدوم يك از اينها؟ كاميار: من … پشت اون … معلم با اشاره به اسلايد ميپرسه اين؟ كاميار: بله … معلم: بعد گفتي چرا چسبوندم … يه دليل داشت … كاميار: از يه خانوادهاند … پنگول دارند … نوك دارند … معلم: متشكرم … مرسي …. اينايي كه كاميار گفت باز ميشه چيه جانوارن؟ دانشآموزان همه با صداي بلند: ويژگي … ويژگي … معلم: آفرين … خاله ما چقدر ويژگيها رو كار كرديما … چقدر جانورشناس بوديم ما … با نشان دادن اسلايد بعدي كه مربوط به غذاهايي است كه دانشآموزان با ميوهجات و سبزيجات درست كردهاند

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع افغانستان Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره برنامه درسی، نظریه پیچیدگی، تعلیم و تربیت، میان رشته