مناطق شهرداری، منابع اطلاعاتی، دسترسی به اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

وروديهاي شهر را در خود جاي داده وظيفه سنگين هدايت زائرين و مسافران را به اماكن زيارتي و گردشگري بعهده دارد. منطقه هفت در جنوب شرق مشهد با مساحتي بالغ بر 3200 هكتار محدوده خدماتي واقع گرديده است، كه در حال حاضر داراي 13 محله و 5 ناحيه خدماتي می‌باشد. شهرداری منطقه 7 بدلیل همجواری با بارگاه ملکوتی ثامن الحجج (ع) و فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد و همچنین دارا بودن پرترددترین ورودی جادهای مشهد یعنی عوارضی باغچه، ازمهمترین مناطق زواری شهر مشهد محسوب میگردد. به دلایل ذکر شده و همچنین وجود بیش‌ترین فضای سبز شهری از جمله بوستان طبیعی هفت حوض، بوستان جنگلی طرق، کمربند فضای سبز و نیز قابلیتهای بالای اقامتی مانند: هتلها، مسافرخانهها، هتل آپارتمانها، کمپهای موقت (طرق، بابا قدرت) این منطقه را از پتانسیل بالای در زمینه سرمایه‌گذاری برخوردار کرده است (شهرداری مشهد، 1388).
شکل3-9، محدودهی منطقه هفت شهرداری مشهد(منبع: نگارنده)

 3-4-8.منطقه هشت
شهرداري منطقه هشت از نظر وسعت 1097 هكتار مساحت دارد. با توجه به قرار داشتن محدوده اين منطقه در موقعيت جغرافيايي بسيار حساس و مهم شهر مشهد به واسطه همسايگي و همجواري بارگاه ملكوتي ثامن الحجج (ع)، هر ساله بيش از ميليونها زائر هموطن و بازديدكننده داخلي و خارجي در محدوده اين منطقه تردد نموده و در هتلها و اقامتگاهها و منازل شخصي آن اسكان مييابند. از مشخصات اصلي، حساس و مهم اين منطقه ميتوان به موارد فوق اشاره نمود: وجود دستگاهها و ساختمانهاي مهم اداري،‌ دولتي و وجود مراكز پزشكي و بهداشتي، ‌همچنين وجود مجتمعهاي تجاري مهم و برگزاري مراسم مذهبي، سياسي و اجتماعي و مسير تشريف فرمائي مقامات عالي رتبه سياسي و كشوري. همه و همه در سطح منطقه شرايط وي‍ژهاي را براي ساماندهي ترافيك و مديريت شهري ايجاد می‌نماید (شهرداری مشهد، 1388).
شکل3-10، محدودهی منطقه هشت شهرداری مشهد(منبع: نگارنده)

3-4-9.منطقه نه
شهرداری منطقه 9 قبل از تاسیس جزء بخشی از منطقه 1 بوده است که به علت گستردگی منطقه و به منظور ارائه خدمات سریع‌تر به مردم در تاریخ 22 /11/70 تاسیس گردیدهاست و با وسعتی بیش از 3275 هکتار و جمعیت 253210نفر از سمت شمال به بلوار وکیل آباد و باغ ملک آباد و از جنوب به رشته کوه بینالود و از شرق به بلوار تلویزیون و از غرب به جاده طرقبه منتهی میگردد. این شهرداری به علت قرار گرفتن در بافت جوان و در حال گسترش شهر به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مناطق شهرداری مشهد محسوب میگردد (شهرداری مشهد، 1388).

شکل3-11، محدودهی منطقه نه شهرداری مشهد(منبع: نگارنده)

3-4-10.منطقه ده
شهرداري منطقه ده با محدوده تحت نظارت حدود 15000 هكتار و محدوده خدماتي 4000 هكتار و جمعيت حدود 300000 نفر در سال 1371 شروع به كار نمود. كه در سالهاي بعد قسمتي از محدوده خدماتي به شهرداري منطقه يازده و دوازده واگذارگرديد (شهرداری مشهد، 1388).

شکل3-12، محدودهی منطقه ده شهرداری مشهد(منبع: نگارنده)

3-4-11.منطقه یازده
با توجه به گسترش روزافزون شهر مشهد كه نياز به خدماتدهي بيشتر و مطلوب‌تر را می‌طلبد. شهرداري مشهد جهت ارائه خدماتدهي بهتر به شهروندان و جهت دسترسي مطلوبتر شهروندان به مراكز پاسخگوئي و در راستاي اجراي برنامه تمركز زدائي در تاريخ 10/2/1374 شهرداري منطقه 10 را به دو قسمت شهرداري منطقه 10 و منطقه 2/10 تفكيك شده كه دو بخش منطقه 10 شامل محدوده ميدان آزادي، ‌ضلع شرقي بلوار وكيل آباد تا قلعه وكيل آباد، ضلع جنوبي كال چهل بازه تا ميدان قائم و ضلع غربي بزرگراه آزادي ميگردد كه همين تقسيمبندي اوليه گام تشكيل شهرداري منطقه 11 را بوجود آورده و با توجه به مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد جهت اجراي دقيقتر برنامه تمركززدائي در تاريخ 1/1/1379 شهرداري منطقه 11 به صورت كاملا مستقل تشكيلگرديد. در حوزه خدمات شهري 99% خدمات شهري منطقه به صورت پيماني اداره می‌گردد. خدمات شهري منطقه 11 شامل سه بخش ميباشد. شهرداری منطقه 11 دارای دو ناحیه میباشد (شهرداری مشهد، 1388).
شکل3-13، محدودهی منطقه یازده شهرداری مشهد(منبع: نگارنده)

3-4-12.منطقه دوازده
از آنجائيكه روند توسعه به غرب مشهد، ‌همچنان ادامه دارد لذا به منظور جلوگيري از ساخت و ساز بي رويه و دورنگه داشتن اين اراضي بكر، از آفت زمينخواري و بورس بازي، ‌شهرداري با حمايت شوراي اسلامي شهر مشهد در اين اقدام شايسته نسبت به تاسيس دوازدهمين منطقه شهري مشهد با عنوان شهرداري منطقه 12 (الهيه) در تاريخ 4/12/1383 همت گماشت. اين شهرداري به عنوان اولين منطقه شهري در ايران به وسيله مشاركت با بخش خصوصي اداره ميشود. مدير ارشد منطقه (شهردار)، ‌معاونين،‌ كاركنان و عوامل پيمانكار (شركت الهيه سپاد) همه به عنوان خادمان مردم در پاسخگوئي به ساكنان منطقه در قالب قوانين و مقررات جاريه شهرداري مشهد تمامي اقدامات منطقه در قالب شهرسازي،‌ عمراني، خدماتي و … در جهت ايجاد شهري سالم و پويا،‌ پايدار و شايسته زندگي شهرنشيني باشد. در منطقه 12 شهرداري مشهد 62% اراضي به امر خدماتي و 38% به ساخت واحدهاي مسكوني اختصاص دارد و در حال حاضر جمعيتي بالغ بر 25000 نفر را در خود جاي داده (شهرداری مشهد، 1388).

شکل3-14، محدودهی منطقه دوازده شهرداری مشهد(منبع: نگارنده)

3-4-13.منطقه ثامن
توجه خاص مردم به زيارت بارگاه امام هشتم (ع) و حضور گسترده تر آنان در شهر مقدس مشهد نسبت به قبل از انقلاب اسلامي رويكرد عظيمي بود كه تحولي در بافت پيرامون حرم مطهر امام رضا (ع) ايجاد نمود و ضرورت رسيدگي به اين محدوده را چندين برابر ساخت. تصويب طرح بهسازي و نوسازي بافت مركزي مشهد در سال 1374 گام مهمي بود كه در راستاي بهبود وضعيت نابسامان بافت فرسوده برداشته شد. شركت عمران و مسكنسازان ثامن به كارگزاري از سوي شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري (وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي‌) مديريت اجرايي اين طرح را به عهده دارد (شهرداری مشهد 1388).

شکل3-15، محدودهی منطقه ثامن شهرداری مشهد(منبع: نگارنده)

3-5. مشخصات و اطلاعات کلی مناطق
اطلاعات و آماری که در این تحقیق بگارگرفته شده است به دو دسته تقسیم میشوند، یکی اطلاعات و آماری که برای سنجش کارایی مناطق بکار میروند و دوم انتخاب یکسری متغییرهای ساختاری و سنجش میزان تاثیر آنها بر روی مقادیر کارایی کل مناطق، میباشد. متغییرهایی که برای سنجش کارایی بکار گرفته میشوند به 5 بخش تقسیم میشوند، علت انتخاب این بخشها و متغییرها به خاطر دسترسی به اطلاعات همین بخشها و همین متغییرها بوده است، وگرنه این مدل هیچ محدودیتی در تعداد بخشها، واحدهای تصمیمگیر و متغییرهای تحقیق ندارد. متغییرهای دسته دوم هم که به عنوان متغییرهای ساختاری هستند در قالب یک جدول در زیر میآیند. منبع این آمار و اطلاعات، سالنامههای آماری91-89، منابع کتابخانهایی، کتاب شاخصهای عملکردی شهرداری و سایر منابع اطلاعاتی و کتابخانهایی و همچنین بصورت مراجعه مستقیم به مناطق شهرداری و … بوده است، بنابراین برای این جداول منبع خاصی ذکر نشده است.
3-5-1. متغییرهای مورد استفاده در ارزیابی کارایی مناطق
متغییرهای بخش جمعآوری زباله، متغییرهای بخش شهرسازی، متغییرهای بخش پارکها و فضای سبز، متغییرهای بخش فنی- عمران، متغییرهای بخش اداری- مالی
3-5-1-1.متغییرهای بخش جمع آوری زباله
جدول 3-3، منبع: سالنامه آماری1389، کتاب گزارش عملکرد و شاخصهای کاربردی و اطلاعات واحدآمار و مناطق شهرداری مشهد
منطقه
سال1389
میانگین تولید زباله
سرانه هزینه نظافت
سرانه تولید زباله خانگی
تعداد کارکنان
تعداد واحدهای مسکونی(تحت پوشش)
حجم زباله کل پسماندجمع اوری شده
حجم زباله جارو شده
مساحت معابر نظافت شده
1
136,696
136,696
715
177
49,946
50,348
7,793
1,386,571,920
2
283,047
283,047
582
245
112,410
105,139
18,520
2,939,259,461
3
186,649
186,649
605
172
88,308
71,317
14,580
1,699,199,539
4
137,271
137,271
557
178
60,478
50,833
15,141
1,117,451,444
5
85,332
85,332
527
157
35,900
35,299
7,456
712,352,011
6
141,468
141,468
709
174
48,284
53,382
12,841
964,317,817
7
162,427
162,427
729
192
57,080
61,264
15,081
1,461,187,569
8
98,677
98,677
863
161
29,238
36,566
6,862
893,390,086
9
164,704
164,704
528
197
68,247
61,859
13,241
1,790,872,474
10
139,997
139,997
565
160
55,961
52,137
11,270
1,706,323,012
11
117,430
117,430
572
47
46,810
44,158
4,017
1,389,207,195
12
16,734
16,734
542
22
5,500
6,115
3,172
599,667,692
ثامن
56,378
56,378
1,722
52
9,050
21,183
1,635
756,611,167
جدول 3-4، منبع: سالنامه آماری1390، کتاب گزارش عملکرد و شاخصهای کاربردی و اطلاعات واحدآمار و مناطق شهرداری مشهد
منطقه سال1390
میانگین تولید زباله
سرانه هزینه نظافت
سرانه تولید زباله خانگی
تعداد کارکنان
تعداد واحدهای مسکونی(تحت پوشش)
حجم زباله کل پسماندجمع اوری شده
حجم زباله جارو شده
مساحت معابر نظافت شده
1
132,087
240999
749
180
55,880
48785
9,195
1353062644
2
274,057
139126
550
252
144,107
101030
908,160
2985253545
3
205,710
105525
647
173
93,323
75490
24,666
1534575469
4
137,746
100965
563
181
68,615
52362
15,663
1160496178
5
94,571
92896
553
151
43,837
35012
25,470
681176521
6
148,710
79236
557
167
70,538
55913
26,138
888849604
7
172,525
180982
843
193
57,080
66247
29,000
1312549294
8
97,178
354105
1,055
156
29,377
37755
7,980
818741260
9
175,082
170220
565
191
89,695
64636
50,394
2046636001
10
146,672
185929
533
183
77,251
54462
20,824
157982112
11
112,333
153111
572
162
54,097
42320
12,734
1350962538
12
20,669
359459
458
35
11,540
7566
14,451
761422889
ثامن
60,456
1838338
4,088
53
5,069
22128
3,042
704628690

جدول 3-5، منبع: سالنامه آماری1391، کتاب گزارش عملکرد و شاخصهای کاربردی و اطلاعات واحدآمار و مناطق شهرداری مشهد
منطقه سال1391
میانگین تولید زباله
سرانه هزینه نظافت
سرانه تولید زباله خانگی
تعداد کارکنان
تعداد واحدهای مسکونی(تحت پوشش)
حجم زباله کل پسماندجمع اوری شده
حجم زباله جارو شده
مساحت معابر نظافت شده
1
132,087
240999
749
180
55,880
48875
9,195
1353062644
2
274,057
139126
550
252
144,107
101030
908,160
2985253545
3
205,710
105525
647
173
93,323
75490
24,666
153457469
4
137,746
100965
563
181
68,615
52362
15,663
1160496178
5
94,571
92896
553
151
43,837
35012
25,470
681176521
6
148,710
79336
557
167
70,538
55913
26,138
888849604
7
172,525
180982
843
193
57,080
66247
29,000
1312549604
8
97,178
354105
1,055
156
29,377
37755
7,980
818741260
9
175,082
170220
565
191
89,695
64636
50,394
2046636001
10
146,672
185929
533
183
77,251
54462
20,824
1571982112
11
112,333
153111
572
162
54,097
42320
12,734
1350962538
12
20,669
359459
458
35
11,540
7566
14,451
761422889
ثامن
60,456
1838338
4,088
53
5,069
22128
3,042
704628690

3-5-1-2.متغییرهای بخش شهرسازی
جدول 3-6، منبع: سالنامه آماری1389، کتاب گزارش عملکرد و شاخصهای کاربردی و اطلاعات واحدآمار و مناطق شهرداری مشهد
منطقه سال1389
مراجعات به شهرداری
تراکم حمعیت
بودجه خدمات شهری + عمرانی
وسعت زیر بنای پروانه صادره
وسعت زیربنای پایانکار صادره
درصد وصول درامد مصوب نقد وغیرنقد(شاخص

پایان نامه
Previous Entries تحلیل پوششی، مناطق شهرداری، رتبه بندی Next Entries مناطق شهرداری، فضاهای عمومی، خدمات شهری