منابع پایان نامه درمورد گردشگری پایدار، محیط زیست، توسعه پایدار، توسعه پاید

دانلود پایان نامه ارشد

از کیفیت قادر می‌‌نماید. توسعه پایدار گردشگری نیز شکل خاصی از توسعه گردشگری است که سیستم را قادر به حفظ بقا در سطح بالایی از کیفیت می‌‌سازد». (ko, 2005, 19)

2-19-1 هدفهای گردشگری پایدار
هدف اولیه توسعه پایدار، تامین نیازهای اساسی جامعه و گسترش فرصتها برای کیفیت بهتر زندگی است. برای دستیابی به این هدف، سیستم اقتصادی باید قادر به تامین منابع و دانش فنی باشد. شرایط اساسی برای توسعه پایدار در نظر گرفتن افراد و گروه های ذینفع در این روند است. (رضوانی، 1387، 109)
همچنین در کنفرانس کره زمین 90 در کانادا پنج هدف برای گردشگری پایدار پیشنهاد شده است.
1- توسعه آگاهی و درک همکاری‌‌ها و کمکهای شایان گردشگری به محیط زیست
2- ترویج برابری و توسعه
3- بهبود کیفیت زندگی جامعه میزبان
4- ارائه تجربه ناب به دیدارکنندگان
5- حفظ و نگهداری کیفیت محیط زیست
2-19-2 ابعاد گردشگری پایدار
اسوار بروک معتقد است: ابعاد سه گانه گردشگری پایدار عبارتند از:
– محیط زیست (طبیعی و دست ساخت)
– حیات اقتصادی جوامع میزبان و شرکتهای گردشگری
– جنبه های اجتماعی گردشگری (اثرات آن بر فرهنگ میزبان و گردشگران)
اگرچه در آغاز علایق محیط زیست بیشترین توجه مشتاقان پایداری را جلب کرده بود؛ اما امروزه این سه بعد از ارزش یکسانی برخوردارند. مدیریت گردشگری پایدار در صورتی که ارتباط بین این سه بعد، به خوبی شناسایی شود، میتواند موفقیت آمیز باشد به هر حال، هدف گردشگری پایدار حداکثر نمودن اثرات مثبت و حداقل نمودن اثرات منفی دراین سه بعد می‌‌باشد. (swarbrooke, 1998, 83)

2-19-3 شاخص های پایداری گردشگری
امروزه جدیدترین ابزارهای پایداری، شاخص های پایداری هستند. امروزه به طور معمول این موضوع پذیرفته شده که شاخص های مرسوم بهزیستی (مانند تولید ناخالص های) دیدگاهی محدود، جزیی و یک طرفه نسبت به توسعه دارند. در راستای تلاش برای شاخصهایی که پیوند بین موضوعات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و روابط متقابل قدرت را نشان دهند در شاخصهای پایداری مطرح شد. بنابراین چنین شاخصهایی بیشتر به عنوان ابزاری هستند که در سطح مدیریت محلی کار برد دارند.
بدون شک تلاش اساسی و مداوم برای بهبود مشارکت به عنوان بخشی از توسعه ی شاخص های پایداری وجود دارد. شاخصهای پایداری مجموعه‌ای از سنجه مختلف است که به تصمیم گیران و برنامه ریزان برای اصلاح فعالیتها و فرآیندهای توسعه ی گردشگری کمک می‌‌کند و میتواند به عنوان ابزاری برای مدیریت برنامه های موجود و چارچوبی برای طراحی فعالیتهای آینده عمل کند. (رضوانی، 146،1387)گردشگری پایدار سعی در تنظیم روابط بین جامعه میزبان، مکان گردشگری و گردشگران دارد چرا که این روابطه می‌‌تواند پویا و سازنده باشد و به دنبال تعدیل فشار و بحران بین این عناصر است تا آسیب های محیطی و فرهنگی را به حداقل رسانده، رضایت بازدیدکنندگان را فراهم آورده و به رشد اقتصادی ناحیه کمک کند. ( محسنی، 152،1388)

2-20 تعاریف و مفاهیم مربوط به مناطق نمونه گردشگری
2-20-1 سرمایه گذاری در مناطق مستعد گردشگری
امروزه اقتصاددانان براساس نظریه رشد متوازن1 در مناطق مختلف، ضرورت برنامه‌ریزی منطقه‌ای صحیح ر ا برای رسیدن به توسعه متوازن مطرح می‌‌کنند و معتقدند توسعه متعادل منطقه‌ای بر آن است که بهترین شرایط و امکانات را برای توسعه جامع همه مناطق فراهم آورد تا تفاوت های کیفی زندگی بین منطقه‌ای و درو ن منطقه‌ای را به حداقل برساند و نهایتا از بین ببرد (فلاحتی و احمدیان، 1390 ، 105-103). یکی از را ه های توسعه منطقه‌ای سرمایه گذاری در مناطق مستعد گردشگری می‌‌باشد بعبارتی سرمایه گذار هر شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که مسئولیت تهیه طرح های اجرایی و تأمین سرمایه لا زم را برای ایجا د زیرساخت های مورد نیاز از قبیل آب، برق، راه، گاز و مخابرات در داخل منطقه را پذیرفته و کلیه حقوق ناشی از سرمایه گذاری را در اختیار دارد. (احمدی، 5،1389) در یک عبارت ساده می‌‌توان گفت که سرمایه ذاران می‌‌خواهند از پول خود سودی را کسب نمایند. معمولا در اقتصاد و به خصوص در سرمایه گذاری فرض بر این است که سرمایه گذاران منطقی عمل می‌‌کنند بنابراین سرمایه گذاران منطق اطمینان را به عدم اطمینان ترجیح می‌‌دهند و طبیعی است که در این حالت می‌‌توان گفت سرمایه گذاران به ریسک علاقه‌ای ندارند، به عبارت دقیق تر باید گفت که سرمایه گذاران ریسک گریزند، یک سرمایه گذار ریسک گریز کسی است که در ازای قبول ریسک، انتظار دریافت بازده بیشتری را دارد. (صفاه خواه ،47،1389) بنابراین هر کشور متناسب با شرایط و نیازهایش باید شرایط سرمایه گذاری (خصوصی – دولتی) را در مناطق مستعد برای توسعه منطقه‌ای فراهم آورد. در این میان گردشگری به عنوان یک صنعت پویا که دارای نوعی ساختارشکنی است که این ساختار شکنی های جدید به شکل امواج سریع در آمده اند و اینجاست که زمان و دقایق برای فضاهای توانمند گردشگری هر روز ارزشمندتر می‌‌شود.(بدری و یاری ،61،1388)

2-20-2 تعاریف مناطق نمونه گردشگری
مناطق نمونه ي گردشگري منطقه یا مناطقی هستند که در جوار جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی، مذهبی، طبیعی و گردشگري قرار دارند که به منظور ارائه ي خدمات به گردشگران توسط بخش غیردولتی تأسیس و اداره می‌شوند.(محمودي نژاد و بمانیان، 1388، 367)

2-20-3 طبقه بندی مناطق نمونه گردشگری
براساس نتایج مطالعات پایه، مناطق نمونه گردشگری به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری قابل عرضه برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواهند بود که این مناطق نمونه به چهار سطح زیر تقسیم می‌‌شوند:
الف) مناطق نمونه گردشگری بین المللی: منطقه‌ای است که با هدف جذب گردشگران خارجی طراحی و تجهیز می‌‌شود و حداقل مساحت آن 300 هکتار خواهد بود.
ب) مناطق نمونه گردشگری ملی: منطقه‌ای است که با هدف جذب گردشگران ایرانی از سراسر کشور طراحی و تجهیز می‌‌شود و حداقل مساحت آن 100 هکتار خواهد بود.
ج) مناطق نمونه گردشگری استانی: منطقه‌ای است که با هدف جذب گردشگران استانی طراحی و تجهیز می‌‌شود و حداقل مساحت آن 50 هکتار خواهد بود.
د) مناطق نمونه گردشگری محلی: منطقه‌ای است که با هدف جذب گردشگران یک یا چند شهرستان طراحی و تجهیز می‌‌شود و حداقل مساحت آن 30 هکتار خواهد بود.(افتخاری و همکاران،28،1390)

2-20-4 قانون شکل گیری مناطق نمونه گردشگری
در سال ۱۹۵۱ به دنبال انتشار گزارشی مبنی بر توسعه گردشگری در زمینه های مختلف، حمایت و توجه کشورها نسبت به مناطق گردشگری جلب شد که این امر خود موجبات تأسیس مناطق نمونه گردشگری در کشورهای نظیرآذربایجان، بنگلادش، تایلند، چین، کره، اتریش، کنیا، ایسلند، دانمارک، رومانی و روسیه را فراهم آورد. سیاست فرهنگی برخی از کشورها ایجاب می‌کرد تا با یک روند پژوهشی دامنه‌دار برای جهت نیل به هویت ملی و فرهنگی به استراتژی‌های مالی چندین ساله برای فعالیت‌های مختلف دست یابند.با توجه به تجربه مثبت در کشورهای دیگر قانون شکل گیری این مناطق به منظور فراهم كردن زمينه توسعه پايدار ميراث فرهنگي و گردشگري، جلب سرمايه گذاري داخلي و خارجي و ارايه خدمات مناسب به جهانگردان در تاریخ 19/12/1380 توسط دولت مصوب شده است. (دفتر مناطق نمونه گردشگري ،4،1389)سرمایه گذاری جهت توسعه این مناطق مستعد می‌‌تواند تاثیرات مهمی در ابعاد مختلف گردشگری در کشور داشته باشد، در ایران بیش از 1000 منطقه نمونه گردشگری شناسایی شده است. (نوری و تقی زاده، 75،1392)

جدول 2-1 فرآيند تصويب مناطق نمونه گردشگري
ارايه درخواست اشخاص حقيقي يا حقوقي به معاونت سرمايه گذاريو طرحهاي استان مربوطه و يا مركز
تصويب در كارگروه گردشگري استان با توجه به مطالعات امكان سنجي
ارسال صورتجلسه كارگروه گردشگري استان و مدارك طرح به دفتر مناطق نمونه
ارسال صورتجلسه به انضمام پيشنهاد تقديمي به هيئت محترم دولت با امضاي رياست محترم سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري
تصويب منطقه توسط هيئت محترم وزيران
منبع :دفتر مناطق نمونه گردشگری، 1389

2-20-5 مراحل مختلف صدور موافقت نامه تأسيس مناطق نمونه گردشگري
∗ فراخوان عمومي جذب سرمايه گذار
∗ ارائه در خواست كتبي سرمايه گذار به معاونت سرمايه گذاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان.
∗ در استان با برگزاري جلسه كارگروه گردشگري استاني، طرح اوليه، سوابق و تجربيات سرمايه گذار در زمينه تأسيسات گردشگري
همچنين توانمندي مالي و مديريتي ايشان مورد بررسي قرار می‌گيرد و پس از اخذ تصميم نهايي، سرمايه گذار جهت صدور موافقتنامه
به دفتر مناطق نمونه گردشگري در مركز معرفي ميگردد‌.
(شايان ذكر است در صورتي كه منطقه نمونه‌ای بيش از يك سرمايه گذار متقاضي داشته باشد، انتخاب سرمايه گذار داراي اولويت با توجه به سوابق اجرايي، توان مالي و… بر عهده سازمان استاني می‌باشد.)(دفتر مناطق نمونه گردشگری ، 31،1389)

2-20-6 مطالعات جامع مناطق نمونه گردشگري
هدف از انجام مطالعات جامع مناطق نمونه گردشگري كشور به بررسي راهبردي منطقه نمونه گردشگري است كه در آن سعي می‌شود، ضمن بررسي كامل منطقه از لحاظ سرمايه گذاري و توسعه گردشگري وتعيين كاربريهاي منطقه نسبت به تهيه نقشه سايت پلن طرح اقدام می‌گردد.
اين مطالعه بر عهده سرمايه گذار منطقه نمونه گردشگري است و سرمايه گذار موظف است ضمن معرفي مشاور به دفتر مناطق نمونه گردشگري، در فرصت زماني 4 ماهه كه در موافقتنامه تاسيس منطقه نمونه ذكر شده، نسبت به تهيه طرح جامع منطقه نمونه گردشگري اقدام نمايد. سرمايه گذار موظف است بعد از تهيه طرح جامع منطقه نمونه گردشگري توسط مشاور ذيصلاح، آن را در كارگروه گردشگري استان و سپس مورد تصويب قرار دهد. (دفتر مناطق نمونه گردشگری،71،1389)

2-20-7 تعهدات سازمان میراث نسبت به مناطق نمونه گردشگری و سرمایه گذاران آن
– سازمان متعهد می‌گردد ايجاد تاسيسات و امكانات زيربنايي آب، برق، راه و امكانات مخابراتي را تا درب ورودي منطقه با شرايط و نرخ‌های مصوب در شهرها و روستاهاي همجوار به سرمايه گذار و بهره برداران ارايه نمايد يا مابه‌التفاوت آن را بصورت يارانه پرداخت كند.
– سازمان متعهد می‌گردد در چارچوب مقررات به سرمايه گذار اجازه دهد پس از تفكيك، آماده سازي و تعيين محل اجراي طرح‌های مصوب نسبت به واگذاري قطعي اراضي منطقه به اشخاص حقيقي و حقوقي بمنظور سرمايه گذاري براساس طرح جامع اقدام نمايد‌. پيش فروش مستحدثات مختلف تحت نظارت سازمان با رعايت مقررات مربوط به منظور تامين بخشي از هزينه زيرساخت منطقه نمونه توسط سرمايه گذار مجاز می‌باشد.
– سازمان متعهد می‌گردد مكاتبات و معرفي نامه‌های لازم جهت معرفي سرمايه گذار به دستگاه‌های اجرايي ذيربط را تهيه و در اختيار سرمايه گذار قراردهد‌.
– آئين نامه اجرايي نحوه تشكيل و اداره مناطق نمونه گردشگري مقدمات مشاركت و «7 » سازمان متعهد می‌گردد با عنايت به مفاد ماده همكاري وزارتخانه‌‌ها ، سازمان‌‌ها ، موسسات و شركت‌های دولتي را در تأمين خدمات مورد نياز در مبادي ورودي منطقه با شرايط و نرخهاي مصوب در شهرها و روستاهاي همجوارمنطقه فراهم نمايد‌.
– آئين نامه اجرايي نحوه تشكيل و اداره مناطق نمونه گردشگري و پس از صدور موافقت سازمان متعهد می‌گردد باعنايت به مفاد ماده تأسيس برحسب درخواست سرمايه گذار مقدمات واگذاري اراضي دولتي از سوي سازمان ملي زمين و مسكن، شهرداري ها، سازمان جنگل‌‌ها و مراتع و آبخيزداري كشور و ساير وزارتخانه‌‌ها و سازمان‌های ذيربط را فراهم نمايد.
– سازمان موافقت می‌نمايد براساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 1380 ، آئين نامه‌‌ها و ساير قوانين مربوطه در چارچوب طرح جامع مصوب سرمايه گذار نسبت به جلب و حمايت سرمايه گذاري خارجي و چگونگي و ميزان مشاركت خارجيان در فعاليت‌های هر منطقه اقدام نمايد‌.
– سازمان متعهد می‌گردد در چارچوب طرح جامع مصوب و طرح‌های اجرايي منطقه از محل منابع استاني و ملي بطو متوسط سالانه بخشي از يارانه تسهيلات درقالب كمكهاي فني اعتباري 80 % (درصد) از

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد توسعه پاید، توسعه پایدار، توسعه گردشگری، زیست محیطی Next Entries منابع پایان نامه درمورد استان مازندران، استان گلستان، رشد جمعیت، پوشش گیاهی