منابع پایان نامه درمورد کاربری اراضی، اراضی شهری، رشد جمعیت، تحقق پذیری

دانلود پایان نامه ارشد

(1380) در رساله کارشناسی ارشد خود با عنوان”ارزیابی کاربری شهری مطابق شاخص های چندگانه مورد پیرانشهر” به این نتیجه رسیده که وضعیت کاربری اراضی در این شهر چندان مطلوب نیست.
خدابخشی (1385) در رساله کارشناسی ارشد خود تحت عنوان “تحلیل برنامه ریزی کاربری اراضی شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی ناحیه در نیشابور” به این نتیجه رسیده ا ست که کاربری درمانی و تجاری با معیارهای شهر سازی مطابقت نداشته و در بعضی محلات شدت کاربری مسکونی دیده می شود.
ژائولينگ49 وهمكاران (2006 )ازتصا‌وير TM و50ETM+ و ماهوارهلندستدردورهزماني1990تا2000برايبررسيپوشش‌گياهييكيازكلانشهرهايچيناستفادهكردهووقوعپديدهجزيره حرارتيرادرمنطقهموردمطالعهبهاثباترساندند.
موسويبايگي و همكاران (1391) جزاير حرارتي را در سطح شهر مشهد را با استفاده از تصاوير TMوETM+ و ماهوارهلندستدردورهزماني 1992تا2002 مورد بررسي قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند كه دمايتابشيسطح شهر مشهدبهطوركليدرطيدهه 1992 تا2002افزايشداشتهاستواينافزايشدرمناطقمسكونيچشمگيرتراست.
ملكشاهي (1392) با بررسي تغييرات آلبدو و دمايي محوطه ميراث جهاني چغازنبيل، با استفاده از 10 تصوير ماهواره لندست در طي دوره 30 ساله به اين نتيجه رسيد كه در طي 30 سال گذشته تا به امروز تغييرات مديريتي در سطح با توجه به افزايش دماي سطح باعث كاهش تغييرات نقصان خاك گشته است.
جمع بندی
در این فصل مفهوم برنامه‌ریزی شهری و مفاهيم پايه سنجش از دور با مركزيت بر روي سنجش از راه دور حرارتي از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه کاربری اراضی شهری و اصول و روش‌های مورد استفاده برنامه‌ریزی کاربری اراضی بررسي شده و عنوان شد که در یک مفهوم وسیع، کاربری اراضی شهری را اغلب به معنای منطقه‌بندی مورد استفاده قرار می‌دهند. در این حالت، منطقه‌بندی چنین تعریف می‌شود: تقسیم یک شهر به مناطق ویژه با مرزهای معین برای نقش پذیری هر یک از این مناطق است.منطقه بندی ابزاری برای اجرای طرح جامع می باشد و موضوعات عمده‌ای مانند کاربری زمین در سطح شهرها، درصد تراکم جمعیت و ساختمان ها و حتی حجم و ارتفاع ساختمان ها را قانونمند می نماید. در مبحث کاربری زمین همواره مطلوب ترین استفاده از زمین در رابطه با اهداف مورد نظر تعیین می شود.
تحقق پذیری طرح های جامع، با ارزیابی این طرح ها صورت می پذیرد، در این فصل با بررسی مفهوم ارزیابی، به انواع ارزیابی در طرح های شهری اشاره گردید و نیز مسائل و مباحث مهم در زمینه تحقق پذیری طرح های شهری در ایران به صورت مبسوط بیان گردید.همچنين جهت تعيين ميزان تحقق پذيري نوع ساختگاه هاي شهري از نوع كاربري و مواد مورد استفاده و چيدمان انواع كاربري هاي شهري از سنجش از دور حرارتي مي توان استفاده برده و نتايجي چون، ميزان افزايش، كاهش و مراكز تجمع حرارتي و پراكنش متناسب فضاهاي سبز شهري را نيز مورد بررسي قرار داد.

فصل دوم:
مطالعهمنطقهموردنظر
(جغرافياي طبيعي)

مقدمه
شهر کرج یکی از کلانشهرهایایران و همچنین مرکز استان البرز و شهرستان کرج است. این شهر یکی از شهرهای مرکزی و کوهپایه‌ای ایران می‌باشد و در دامنه رشته کوه‌هایالبرز و در بلندای ۱۳۰۰ متری از سطح دریا واقع شده است. جمعیت این شهر در سال ۱۳۸۵ برابر با 030/386/1 نفر و طبق آمار رسمی در سال ۱۳۹۰، 626/614/1 نفر می‌باشد که از این جهت در حال حاضر پس از شهرهای تهران و مشهد و اصفهان به‌عنوان چهارمین شهر پرجمعیت ایران به‌شمار می‌رود. کرج پس از تهران بزرگ‌ترین شهر مهاجرپذیر ایران است و همچنین جمعیت این شهر نسبت به سایر شهرهای بزرگ ایران جوان‌تر است. کرج هم‌اکنون به‌عنوان یکی از کلانشهرهای کشور ایران به‌شمار می‌آید. این شهر در میان کلانشهرهای ایران با رشد جمعیت سالانه۳/۱۴ درصد بالاترین رشد جمعیت را دارد (مرکز آمار ایران، 1390).
موقعیت جغرافیایی شهر کرج
کرج در ۳۶ کیلومتری غرب تهران و در کرانه غربی رود کرج و در دامنه جنوبی رشته کوه البرز قرار گرفته‌است. این شهرستان از شمال به استان مازندران، از جنوب به شهرستان شهریار و استان مرکزی، از غرب به شهرستان ساوجبلاغ و استان قزوین و از شرق به شهرستان تهران محدود است.
شهر کرج با طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۰ دقیقه و ۳۰ ثانیه خاوری و عرض جغرافیایی ۳۵ درجه و ۴۸ دقیقه و ۴۵ ثانیه شمالی (پل تاریخی کرج، ورودی جاده کرج-چالوس)، با ارتفاع ۱۲۹۷ متر از سطح دریا (ایستگاه راه‌آهن)، در فاصله ۴۸ کیلومتری غرب شمالی تهران واقع شده است. این شهر با مساحتی معادل ۱۷۵/۴ کیلومترمربع و حریمی به وسعت ۱۷۸/۹ کیلومترمربع در دامنه رشته‌کوه البرز مرکزی قرار دارد و مرکز شهرستان کرج و استان البرز می‌باشد .
جلگه پهناور کرج با ارتفاع متوسط ۱۳۲۰ متر از سطح دریا در مسیر راه ارتباطی وسایط نقلیه حامل کالاهای وارداتی و صادراتی از مرز ترکیه و آذربایجان و به مقصد تهران و بالعکس است.
کوه‌های البرز استان مازندران و کرج را از هم جدا کرده‌است. دهستان کرج در میان دره‌های پرپیچ‌وخم البرز و در اطراف جاده چالوس قرار دارند. از تونل کندوان تا روستای مراد تپه در غرب اشتهارد، حوزه فرمانداری کرج را تشکیل می‌دهد(تارگاه استانداری استان البرز1392).
حدود سیاسی شهر
حوزه فرمانداری کرج در سال ۱۳۳۷ برای جمعیتی در حدود ۳۵ هزار نفر و با وسعتی در حدود ۵۸۳۰ کیلومترمربع بنیاد شد. این شهرستان تا سال ۱۳۶۸ دارای چند بخش شامل: مرکزی، شهریار، رباط‌کریم و طالقان و اشتهارد بود، ولی پس از تبدیل بخش‌های شهریار و رباط‌کریم و ساوجبلاغ و نظرآباد، به شهرستان پنج بخش از آن جدا گردید و هم‌اکنون شامل دو بخش مرکزی و اشتهارد و شش دهستان است.
بخش مرکزی با پنج دهستان به نام‌های: نسا، آسارا، آدران و کمال آباد از تونل کندوان تا (ماهدشت) یا مردآباد یا همان شاهدشت قدیم را شامل می‌شود. بخش اشتهارد که از احمدآباد تا مرادتپه ادامه دارد، تنها یک دهستان به نام پلنگ آباد (رحمانیه) دارد (وزارت کشور، 1392).

شکل شماره 2-1- موقعیت استان البرز در کشور

شکل شماره 2-2- نقشه تقسیمات استان البرز و موقعیت شهر کرج در استان

شکل شماره 2-3- مناطق شهر کرج و موقعیت منطقه 7
پیکربندیوساختمانزمینشناسی
تشکیلات زمین‌شناسی ارتفاعات مجاور دشت کرج مربوط به دوران‌های سوم و چهارم است و بطور کلی تشکیلات زیر را در زمین‌شناسی این منطقه می‌توان نام برد.
الف – تشکیلات دوره ائوسن و الیگوسن
این تشکیلات شامل دو قسمت به شرح زیر است :
1- تشکیلات اندزیتی
که در قسمت جنوب و جنوب غربی وجود دارد. قابلیت نفوذ انها کم و رنگ انها سرخ مایل به سیاه است.
2- تشکیلات سری سبز
در دامنه جنوبی البرز واقع در شمال منطقه دیده می شود که بواسطه وجود شکاف‌هایی در این تشکیلات دارای مقداری آب ذخیره می باشد.
ب – تشکیلات دوره میوسن
این تشکیلات نیز در قسمت غربی دشت کرج قرار گرفته و قابلیت نفوذ انها خیلی کم وبافت طبقات ان از ماسه و مارنهای گچ و نمک دار می باشد.
ج – تشکیلات دوره پلیوسن و پلیستوسن
این تشکیلات شامل 4 سری به شرح زیر است :
سری A : این سری بر روی رسوبات دوره میوسن قرار گرفته و چین خورده می باشد و بافت و رسوبات ان از سنگریزه و رس تشکیل یافته و معمولا زرد رنگ است .
سری B: این سری بر روی سری A قرار گرفته و در طبقات آن چین‌خوردگی بوجود نیامده است. بافت آن قلوه سنگ ، شن و ماسه بوده و بصورت تقریباً افقی در طرفین بستر رودخانه ها دیده می شود. ضخامت طبقات سری B از ضخامت سری A کمتر ولی مقدار ان بیشتر است.
سری C: این سری که بافت آن شامل ماسه، شن و قلوه سنگ و رس می باشد دارای مقدار زیادی سفره های اب زیرزمینی است. این آبرفتها نتیجه فرسایش ارتفاعات شمالی است که بوسیله رودخانه کرج حمل و در دشت رسوب شده است. اندازه این رسوبات از شمال به جنوب کمتر و به همین نسبت قابلیت نفوذشان نیز تقلیل می یابد این رسوبات در بیشتر قسمتهای دشت کرج وجود دارد .
سری D: تشکیلات این سری مربوط به رسوبات عصر حاضر است. قابلیت نفوذ طبقات این سری خوب و بافت ان از قلوه سنگ ، شن و ماسه است . ضخامت این آبرفت‌ها نیز چندان زیاد نیست .
ضمنا رگه های سنگهای دیوریت وسنگهای اهکی دوران دوم به ویژه ژوراسیک در این منطقه دیده می شود و در برخی نواحی کوهستانی مانند گاچره معادن ذغال سنگ وجود دارد که نشان دهنده جنگلهای سوزنی بزرگ گذشته در این منطقه می باشد. بطور کلی رسوبات ائوسن در این ناحیه بسیار ضخیم شده و سنگهای سبز را تشکیل می دهد که اساس انها عبارت است از مارن ، سنگ ماسه و رس و در دامنه جنوبی به ویژه بخشهای جلگه ای و دشت از رسوبات ابرفتی رودخانه های دائمی و سیلابها تشکیل شده است.
در دامنه ها و کوهپایه ها تشکیلات رسوبات ابرفتی دارای سنگها و قلوه سنگهای درشت بوده و به همین علت قابلیت نفوذپذیری انها زیاد است ولی هر چه از دامنه ها بطرف جنوب پیش رویم به تدریج از نفوذ پذیری انها به خاطر ازدیاد سنگ ریزه و طبقات رسی کاسته می شود(بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کرج،1382).
همان طور كه در شكل شماره (2-5) مشخص است بخش عمده ساختارهاي زمين‌شناسي محدوده منطقه 7 شهري كرج در محدوده سازند زمين‌شناسي دوره Quaternary يا آبرفت‌هاي عهد حاضر قرار گرفته است. همچنين در بخش هاي شمالي اين منطقه سازندهاي دوره ايوسن نيز قرار دارند. درصد مساحت بخش هاي زمين‌شناسي منطقه 7 در جدول شماره (2-1) ارائه شده است.

شكل شماره 2-4- نقشه زمين‌شناسي استان البرز

شكل شماره 2-5- نقشه زمين‌شناسي شهر كرج
جدول شماره 2-1- درصد مساحت سازندهاي زمين شناسي منطقه 7 كرج
شماره
واحد زمين شناسي
دوره زمين شناسي
مساحت به متر مربع
درصد مساحت
توضيحات
1
Ek
CENOZOIC_Eocene
2136356.22
14.90
تشکیلات سری سبز- توف هاي سبز به همراه شيل (فرم كرج)
2
Qft2
CENOZOIC_Quaternary
12201024.00
85.10
رسوبات عهد حاضر- تراس هاي مخروط افكنه اي ته نشت شده
جمع
14337380.22
100
 

وضعیت توپوگرافی منطقه
توپوگرافی منطقه کرج از خصوصیات جنوبی رشته کوه البرز پیروی می‌کند و بعد از تپه ماهورها مناطق میانی را جلگه‌های مسطح تشکیل می‌دهند که متناوباً توسط رودخانه‌ها و سیلاب‌هایی که از ارتفاعات سرچشمه می گیرند قطع شده است.از شمال به سمت جنوب به تدریج از ارتفاع نقاط کاسته می شود‌. علاوه بر ارتفاعات البرز کوه‌های حصار‌، کندر‌، کندوان‌، آزاد بر، کها‌، خور‌، آرشین در قسمت شمالی این شهرستان واقع شده است.
رشته ارتفاعات البرز و کوه‌های یاد شده در امتداد شرقی _ غربی شهرستان کرج قرار دارد و این ارتفاعات مانع نفوذ بخار ‌آب و رطوبت کناره‌های دریای خزر به قسمت های جنوبی این ارتفاعات می‌شود. در قسمت های جنوبی شهرستان کرج کوه‌های کیکاوس‌، قلعه ارمنی و دهک وجود دارد. رطوبت و ارتفاع کوه‌های جنوبی بسیار کمتر از ارتفاعات شمالی می‌باشد. همچنين در شكل شماره (2-5) نقشه ارتفاعي شهر كرج نشان داده شده است.

شكل شماره 2-5- نقشه توپوگرافی شهرکرج و نقشه شیب شهر کرج

زلزله خیزی منطقه
جهت مطالعات زلزله‌خيزي منطقه 7 شهر كرج از نقشه‌هاي1:100000 سازمان زمين‌شناسي كشور استفاده شد. در محيط GIS پس از رقومي‌سازي اين نقشه اقدام به ترسيم لايه گسل‌هاي منطقه شد. شكل (شماره 2-9) همان‌طور كه در شكل مشخص است در اين منطقه 3 لايه گسل عبور مي‌كنند. گسل موجود در بخش شمالي در نقشه‌هاي زمين‌شناسي با نام راندگي باغستان و گسل مياني به راندگي شمال تهران معروف است.

شكل شماره 2-9- نقشه گسل هاي موجود در منطقه 7 كرج

آب و هوا
در مقیاس کلی منطقه کرج همانند سایر بخش‌های استان البرز در فصول سرد سال متأثر از سیستم‌های شمالی و شمال غربی و غربی به ویژه جنوب غربی بوده و ریزش‌های جوی آن که از ماه‌های آبان و آذر، آغاز و تا اواسط اردیبهشت‌ماه ادامه دارد، تابعی از فعالیت‌های سیستم‌های فوق می‌باشد.
از نظر ویژگی‌های خرد اقلیمی، منطقه کرج از پاره‌ای جهات دارای مختصات شاخصی است

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد سنجش از دور، دسترسی به اطلاعات، حامل انرژی Next Entries منابع پایان نامه درمورد رشد جمعیت، انقلاب اسلامی، تاریخ ایران، استان تهران