منابع پایان نامه درمورد پردازش اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

متعدد جزو محدودیت‌های این تحقیق بود و موجب صرف زمان زیاد برای گردآوری و پردازش اطلاعات گردید.
3- در دستیابی به منابع توسط کتابخانه دانشگاه‌ها محقق با محدودیت مواجه بوده است.
4- از آنجایی که برای سایر صنایع، تعداد شرکت‌های حائز معیارهای تحقیق کم بود، محقق ناچار به انتخاب صنایعی گردید که دارای معیارهای تحقیق می‌باشند.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد اثرات ثابت، ضریب تعیین، انحراف معیار، رگرسیون Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره بازاریابی، کودک و نوجوان، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان