منابع پایان نامه درمورد پایداری سود، متغیر مستقل، پایداری رشد سود، روش تحقیق

دانلود پایان نامه ارشد

سود، تمرکز صنعت و سرمایه‌بری پرداختیم. در مطالعات انجام شده در خصوص پایداری سود، سطح تمرکز و سرمایه‌بری موضوعاتی همچون “رابطه پایداری سود و قیمت سهام، رابطه پایداری سود و هزینه سرمایه سهام عادی، ارزیابی تصمیم‌های سرمایه‌گذاری و رابطه آن با پایداری سود، تاثیر محافظه‌کاری بر پایداری سود، ارزیابی پایداری سود و واکنش بازار به آن، تاثیر مدیریت سود در پایداری سود، رابطه پایداری سود و یکنواختی نرخ مالیات پرداختی، اثرات نسبت تمرکز بر سودآوری در بخش صنعت، سطح تمرکز در بازار خودروی ایران، تمرکز و تنوع در سودآوری بنگاه، رقابت، تمرکز و ارتباط آن‌ها، اندازه‌گیری تمرکز صادرات، تغییرات در سرمایه‌بری تولید و…” توسط محققان داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته بود که شرح کامل آن‌ها در بخش‌های قبل از نظرتان گذشت.
با توجه به تحقیقات انجام شده در خصوص سه کلیدواژه تحقیق حاضر یعنی “پایداری سود، سطح تمرکز و سرمایه‌بری” که به‌صورت مجزا انجام پذیرفته است، ما در این تحقیق به بررسی هر سه این موضوعات در یک قالب و بررسی ارتباط سطح تمرکز و سرمایه‌بری با پایداری شد سود و نیز پایداری جریان‌های نقدی خواهیم پرداخت. با توجه به بررسی مطالعات صورت گرفته توسط محقق، تا کنون تحقیق مشابهی در این خصوص در سطح کشور انجام نشده است.

3-1- مقدمه
در این فصل به شرح متدولوژی تحقیق با بیانی از جان دیویی94 پرداخته می‌شود. وی در کتاب خود با عنوان “منطق: نظریه تحقیق” که در سال 1938 انتشار یافت تحقیق را چنین تعریف می‌کند: «تحقیق عبارت است از تغییر کنترل و هدایت شده یک موقعیت غیرثابت یا نامعین به موقعیتی که از لحاظ مشخصات و روابط کاملا معین و ثابت است و در وضعی قرار دارد که عناصر موقعیت اصلی یا اولی به صورت یک کل متحد تغییر یافته‌اند.»
هدف اصلی پژوهش علمی شناسایی پدیده‌های طبیعی، مشخص نمودن روابط این پدیده‌ها و به دنبال آن، دستیابی به قواعد و قوانینی که به‌وسیله آن‌ها بتوان تغییرات این پدیده‌ها را پیش‌بینی نمود می‌باشد. پژوهش علمی امری است نظام‌دار، منطقی، تجربی، تکرارپذیر و انتقال‌پذیر که از طریق ساختار علمی داده‌ها را خلاصه نموده و به‌وسیله شیوه‌های تحلیلی، توانایی شناسایی روابط کلی را افزایش می‌دهد. این پژوهش با نوعی مسئله یا مشکل آغاز می‌شود که با استفاده از روش های علمی به دنبال یافتن جواب این مسائل است. این روش (روش علمی) دارای شکل خاص و نظام‌داری است که به منظور افزایش میزان ارتباط بین جواب و مسئله مورد نظر، با بالا بودن میزان اعتبار کاهش تورش مربوط به آن است. (دلاور، 1390)
در این فصل در ابتدا به بیان روش تحقیق و روش‌شناسی پژوهش پرداخته می‌شود و بیان می‌شود که به‌منظور بررسی فرضیات تحقیق از چه روش‌هایی استفاده گردیده است. سپس به بیان ابزارها و روش‌های جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها، جامعه و نمونه آماری، اهداف و فرضیات تحقیق پرداخته می‌شود و در ادامه متغیرها و مدل های تحقیق شرح داده می‌شوند.
در بخش پایانی فصل نیز، به بررسی و شرح روش‌های تجزيه و تحليل داده‏های گردآوری شده و شرح آزمون‌های مختلف مورد استفاده در پژوهش پرداخته می‌شود تا با درک و شناختی بهتر به مرحله تجزیه و تحلیل داده‌ها قدم گذاشته شود.

3-2- اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق، یافتن وجود رابطه معنی‌دار بین پایداری رشد سود و جریان‌های نقدی شرکت با تمرکز صنعت و سرمایه‌بری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. این تحقیق در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا ارتباطی بین پایداری رشد سود و جریان‌های نقدی با سطح تمرکز صنعت و سرمایه‌بری شرکت وجود دارد یا خیر.
در مطالعات انجام شده خارجی ارتباط سطح تمرکز صنایع با پایداری سود شرکت‌ها به اثبات رسیده است، از جمله لو95 (1983) و باگینسکی و همکاران96 (1999) نشان دادند که سودهای صنایع با رقابت پایین (سطح تمرکز بالا) پایدار می‌باشند. همچنین دیگر تحقیقات خارجی انجام شده در خصوص ویژگی سرمایه‌بری97 (شدت سرمایه) شرکت بیانگر ارتباط آن با پایداری سود شرکت‌ها می‌باشد. به‌عنوان مثال یافته‌های لو (1983)، اسماعیل و چوی98 (1996) و باگینسکی و همکاران (1999) نشان‌دهنده پایداری پایین‌تر در سود شرکت‌های با سرمایه‌بری بالا می‌باشد؛ چون به‌عنوان نمونه نوسانات تقاضا دارای تاثیر بالاتری بر شرکت‌های با هزینه‌های ثابت بالاتر می‌باشد.
هدف اصلی این پژوهش کمک به فعالان و علاقمندان حوزه‌های مالی و سرمایه‌گذاران برای نیل به درک و شناختی بهتر و پیش‌بینی صحیح‌تر از روند پایداری رشد سود و جریان‌های نقدی شرکت‌ها با توجه به دو مورد از ویژگی‌های صنعت99 یعنی سطح تمرکز و سرمایه‌بری می‌باشد.

3-3- جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل شرکت‌هایی است که در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت داشته‌اند. نمونه آماری به روش حذفی و بر اساس معیارهای زیر انتخاب شده است:
شرکت‌ها باید طی سال‌های 1386 تا 1392 در بورس حضور داشته و توقفی در فعالیتشان رخ نداده باشد؛
طی دوره تحقیق دوره مالی شرکت‌ها تغییر نکرده باشد؛
سال مالی شرکت‌ها منتهی به پایان اسفندماه هر سال باشد؛
جزو شرکت‌های سرمایه‌گذاری، واسطه‌گری مالی، لیزینگ و بانک نباشند؛
صورت‌های مالی و سایر داده‌های مورد نیاز شرکت در دسترس باشد.
پس از اعمال معیارها و شرایط فوق، برای نمونه آماری تحقیق 6 صنعت “خودرو و قطعات”، “سیمان، آهک، گچ”، “شیمیایی”، “غذایی به‌جز قند و شکر”، “فلزات اساسی” و “مواد دارویی” شامل120 شرکت مورد انتخاب قرار گرفت.

3-4- ابزارها و روش‌های جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها
داده‌های مورد نیاز این تحقیق به شیوه‌های مختلفی جمع‌آوری گردیده است. برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به مباحث تئوریک از قبیل ادبیات و پیشینه تحقیق از روش مطالعه کتابخانه‌ای که شامل استفاده از کتب، مجلات، پایان‌نامه‌های مرتبط کارشناسی ارشد و همچنین منابع اینترنتی شامل مقالات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع تحقیق استفاده شده است.
برای گردآوری داده‌های مربوط به متغیرهای تحقیق از منابع و پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف به‌ویژه نرم‌افزار رهاورد نوین و سایت‌های اطلاع‌رسانی مرتبط با سازمان بورس و اوراق بهادار (مانند کدال) و همچنین صورت‌های مالی شرکت‌ها استفاده شده است.
برای طبقه‌بندی داده‌ها و انجام محاسبات لازم از نرم‌افزار Excel و جهت انجام تجزیه و تحلیل‌های آماری از نرم‌افزار EViews بهره گرفته شده است.

3-5- روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از جهت ماهیت جزو پژوهش‌های همبستگی می‌باشد. جهت آزمون فرضیههای تحقیق از روش همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق روش پانل دیتا و برای مقایسه مدل‌ها از آزمون Z وونگ استفاده میشود. جمع‌بندی و محاسبات مورد نیاز به کمک نرم‌افزار اکسل و تجزیه و تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار ایویوس (EViews) انجام شده است.

3-6- فرضیات تحقیق
فرضیه100 یا انگاشته یک توضیح برای یک رخداد و یا پیشنهادی است برای این‌که چگونه چند رخداد با یکدیگر رابطه دارند. در تعریفی دیگر، فرضیه، به فرضی که گفته می‌شود که به عنوان یک توضیح و تفسیر آزمایشی به‌کار می‌رود و پایه تحقیقات بعدی را تشکیل می‌دهد. معمولا تشکیل یک فرضیه، نخستین گام در حل مساله یا مشکل است (شعاری‌نژاد، 1365). در روش تحقیق (پژوهش)، فرضیه عبارت است از راه‌حل پیشنهادی پژوهشگر برای پاسخ به مسئله (دلاور، 1390).
به عبارت دیگر، ریشه یک فرضیه مناسب با انتخاب و بیان مسئله در هم آمیخته است. فرضیه ابزار نیرومندی است که پژوهشگر را قادر می‌سازد تا نظریه را به مشاهده و مشاهده را به نظریه ربط دهد. فرضیه یک قضیه شرطی یا فرضی است که تأیید یا رد آن باید بر اساس سازگاری مفاهیم آن و به استناد مدارک تجربی و دانش گذشته، آزمایش شود. دلاور (1390) از زبان ون دالن (۱۹۷۳) می‌گوید: فرضیه همانند نورافکن پرقدرتی است که راه را برای پژوهشگر روشن می‌کند.
فرضیه نباید به شیوه‌ای صورت‌بندی شود که سزاوار ملاحظه و توجهات خاصی باشد، اما باید توجه داشت که امکان ندارد تصویر روشنی از مسئله، بدون داشتن یک یا چند فرضیه داشت. بنابر این، تنها موضوع مهم این است که فرضیه باید آگاهانه تشخیص داده شود و با مهارت صورت‌بندی شود تا از آن بتوان به عنوان محوری که پژوهش را هدایت می‌کند، استفاده کرد. فرضیه، قبل از جمع‌آوری اطلاعات، تدوین می‌شود.
با توجه به توضیحات فوق و مسئله تحقیق، فرضیات تحقیق به شرح زیر تدوین گردید:
فرضیه اول: پایداری رشد سود شرکت با میزان تمرکز صنعت ارتباط دارد.
فرضیه دوم: پایداری رشد سود شرکت با سرمایه‌بری شرکت ارتباط دارد.
فرضیه سوم: پایداری رشد جریان‌های نقدی شرکت با میزان تمرکز صنعت ارتباط دارد.
فرضیه چهارم: پایداری رشد جریان‌های نقدی شرکت با سرمایه‌بری شرکت ارتباط دارد.

3-7- متغیرهای تحقیق
متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می‌شود. به‌عبارتی دیگر متغیر به ویژگی‌هایی اطلاق می‌شود که می‌توان آن‌ها را مشاهده یا اندازه‌گیری کرد و یا دو یا چند ارزش یا عدد را جایگزین آن قرار داد. متغیر بر اساس نقشی که در پژوهش بر عهده دارد، به دو دسته تقسیم می‌شود؛ الف) متغیر مستقل101 و ب) متغیر وابسته102 (دلاور، 1376).

3-7-1- متغیرهای مستقل
متغیر مستقل متغیر محرک103 درونداد است که به وسیله پژوهشگر اندازه‌گیری، دستکاری یا انتخاب می‌شود تا تاثیر یا ارتباط آن با متغیر دیگر تعیین شود. متغیر مستقل پیش‌فرض متغیر وابسته است. به‌عبارت دیگر این متغیر مقدمه و متغیر وابسته نتیجه است. در اینجا متغیرهای مستقل رشد سود دوره قبل (〖EPSG 〗_(i,t-1))، رشد جریان‌های نقدی دوره قبل (CFPG_( i,t-1))، میزان تمرکز صنعت (HHI) و سرمایه‌بری شرکت (CI) می‌باشند.

3-7-2- متغیرهای وابسته
متغیر وابسته متغیر پاسخ، برونداد یا ملاک است و عبارت است از وجوهی از یک ارگانیسم که تحریک شده است. متغیر وابسته مشاهده یا اندازه‌گیری می‌شود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم شود. این متغیر از طریق متغیر مستقل پیش‌بینی می‌شود. در مطالعه همبستگی به‌دلیل این‌که وجود متغیر وابسته بستگی به متغیر مستقل دارد، لذا آن را متغیر تابع یا وابسته می‌نامیم. در اینجا متغيرهای وابسته تحقيق رشد سود دوره جاری (EPSG_( i,t)) و رشد جریان‌های نقدی دوره جاری (〖CFPG 〗_(i,t)) می‌باشد.

جدول 3-1: متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل
متغیر وابسته
سطح تمرکز صنعت (HHI)
رشد سود دوره جاری (EPSG_( i,t))
سرمایه‌بری شرکت (CI)
رشد جریان‌های نقدی دوره جاری (〖CFPG 〗_(i,t))
رشد سود دوره قبل (〖EPSG 〗_(i,t-1))

رشد جریان‌های نقدی دوره قبل (CFPG_( i,t-1))

3-8- مدل‌های تحقیق
برای بررسی فرضیات و متغیرهای تحقیق از فرمول‌ها و مدل‌های زیر استفاده شده است.
1- سطح تمرکز صنعت (HHI): برای محاسبه سطح تمرکز صنایع مختلف، با توجه به معیارهای مورد نظر که در بخش 3-4 بیان شد، پس از بررسی‌های لازم در نهایت 6 صنعت “خودرو و قطعات”، “سیمان، آهک، گچ”، “شیمیایی”، “غذایی به‌جز قند و شکر”، “فلزات اساسی” و “مواد دارویی” انتخاب گردید. سطح تمرکز هر یک از صنایع مذکور از طریق مدل هرفیندال – هیرشمن که توضیح کامل آن در فصل قبل داده شده محاسبه شده است. مدل مذکور مجددا در پی آمده است. در این مدل S_i سهم بنگاه i در بازاری است که در آن n بنگاه فعالیت دارد:
(3-1) HHI = ∑_(i=1)^n▒(S_i )^2
2- سرمایه‌بری(CI): برای محاسبه سرمایه‌بری شرکت‌ها، میزان سرمایه‌بری هر یک از شرکت‌های حاضر در صنایع مختلف به‌صورت جداگانه و با استفاده از مدل CI محاسبه شد که شیوه محاسبه آن در فصل دوم شرح داده شد.
سرمایه‌بری (شدت سرمایه) یک شرکت، از طریق مجموع خالص اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات 104(PPE) تقسیم بر مجموع

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد اقلام تعهدی، قلام تعهدی، پایداری سود، سودآوری Next Entries منابع پایان نامه درمورد پایداری رشد سود، اثرات ثابت، رگرسیون، متغیر مستقل