منابع پایان نامه درمورد مواد مخدر، مصرف مواد، مبارزه با مواد مخدر، انقلاب اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

مخدر سازمان ملل متحد ، خاندان پهلوی فعالیت های مربوط به قاچاق مواد مخدر را در ابعاد وسیع و همراه با
سرمایه گذاری های چند صد میلیون دلاری و در پناه سرنیزه و خفقان رژیم انجام میدادند. میلیاردها دلار تریاک از طریق افغانستان و ترکیه خریداری شد که قسمتی از آن به طور خام در بازار داخلی ایران به فروش رسید و قسمت دیگری در لابراتوارهای مخفی در تهران به هروئین تبدیل شد و علاوه بر عرضه در بازار داخلی، در خط توزیع شبکه بین المللی قرار گرفت و به اروپا و آمریکا نیز قاچاق می شد . در طول این مدت ، برای خاموش ساختن اعترافات مردم ، گاهی سختگیری ها و محدودیت های ظاهری و ممنوعیت هایی نیز اعمال می شد که در حقیقت نوعی تصفیه رقبای رژیم ، در امر مواد مخدر به حساب می آمد . در همین زمینه ، تبلیغات مفصل و گسترده ای نیز از سوی رژیم و مستکبران جهانی در ارتباط با اقدامات بین المللی مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت و کنگره های بین المللی متعددی در مورد اعتیاد بر پاشد . پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، استعمارگران که دست خود را کوتاه می دیدند برای نابودی انقلاب یا کنترل آن اشاعه بیشتر مواد مخدر را به عنوان یکی از حربه های اساسی بکار گرفتند ، تا اینکه باعث شد رهبر کبیر انقلاب اسلامی رحمت ا… علیه در سخنان تاریخی خود این مسائل را بازگو کنند . ایشان فرمودند : « شما این مسأله را اتفاقی ندانید که من باب اتفاق یک دسته ای درویش فروش شده اند و دسته دیگر هم مبتلا شده اند . این همان توطئه ای است که قدرت های بزرگ بوسیله آن به ما ضرب می زنند .» لذا با درک صحیح از این معضل ، مسئولین دولتی اقدام اولیه و مطالعات نخست را در سطح کشور آغاز نمودند . شوای انقلاب در تاریخ 19/3/59 با تصویب تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی، که تا آن زمان قویترین قانون در نوع خود بود ، فصلی نو در مبارزه با این معضل گشود ، در سالهای اخیر نیز نگاه قهری صرف در مبارزه با مواد مخدر و مصرف آن عوض شده و علاوه بر مبارزه جدی و بی امان با قاچاقچیان مواد مخدر ، به افراد مبتلا به سوء مصرف مواد به عنوان بیماران و افرادی که دارای اختلال هستند نگاه می شود
و سعی بر این است تا با ایجاد این نگرش ضمن تحت پوشش قرار دادن افراد معتاد در خدمات بهداشتی، درمانی نسبت به توسعه و فرهنگ سازی در جامعه در راستای افزایش آگاهی عمومی بویژه جوانان و گروههای مختلف مردم ، عمده فعالیت ها را در سه بخش کاهش عرضه ، کاهش تقاضا و کاهش آسیب متمرکز نمایند .37
3ـ تاریخچه مواد مخدر در فقه
استفاده از مواد مخدر به شکل امروزی در زمان پیامبر(ص) و ائمه معصومین (ع) متداول نبود بنابراین مورد ابتلا و پرسش قرار نگرفته است تا حکم خاصی پیرامون مصرف یا معامله یا مجازات آنها در روایات شرعی بیان شده باشد و پارهای روایات هم که در کتابهای شیعه وسنی آمده واژه «بنج» به معنای بنگ را بکار بردهاند. روایاتی قابل استناد نیستند برخی از روایات از طریق راویان شیعه بیان شده است بدین شرح میباشد.38 پیامبر فرموند: «در زمانی فرا می رسد که امت من ماده ای بنام بنگ را مصرف می کنند و من از آن برائت می جویم همچنان که ایشان از من بری هستند.» پیامبر اسلام فرمودند:« به یهود و نصاری سلام کنید اما به مصرف کننده بنگ سلام نکنید.» و نیز وی فرموده است: « هرکس بنگ را بخورد به مانندآن است که کعبه را هفتاد مرتبه خراب کند و هفتاد فرشته مقرب و هفتاد پیامبر فرستاده شده از سوی خدا را بکشد و گویی هفتاد قرآن
را سوزانده و هفتاد سنگ بسوی خدا پرتاپ کرده و نسبت به شارب خمر و ربا خورنده و زناکار و سخن چین، دورتر از رحمت خداست. پیامبر فرمودند: « هرکس گناه بنگ را کوچک بشمارد کافرشده است»39
مرحوم محقق حلی در کتاب قواعد الاحکام آورده است: « هر مست کننده اعم از اینکه جامد یا مایع باشد مانند حشیش، حرام است» در مسأله بیستم از کتاب اجوبه المسایل المهناییه آمده است که: مردم حشیش
را مصرف می کنند و می گویند که مست کننده نیست اما برای بدن ضرر دارد آیا دلیلی برای حرمت آن دارد؟یا برای ضرری که به بدن وارد میکند حرام است؟ یا اگر مست کننده باشد حرام است و آیا نجس
می باشد؟
پاسخ چنین است که: بیشتر مردم، آن را مست کننده می دانند پس مصرف آن حرام است نه فقط به خاطر ضرری که برای بدن دارد بلکه به خاطر اینکه مستی میآورد. اگر برای بدن ضرر داشته باشدمصرف آن حرام است ولی نجس نیست زیرا فقط مایعات مست کننده نجس هستند.40 شهید ثانی مصرف مواد مخدر
را مستوجب حد می داند و حد آن هشتاد تازیه است که به حد مسکرات ملحق می شود.41
برخی دیگر مانند علامه حلی اجرای حد را مشروط به پیدایش حالت نشاط و عربده کشی دانستهاند.
آیت الله خمینی « اعتیاد به تریاک جایز نیست استعمال به مواد مخدر جایز نیست. فروش هروئین جایز نیست. پول هروئین حرام است و ارتزاق به آن جایز نیست». آیت الله میرزا جواد تبریزی: « به موجب قوانین اسلامی، خرید، فروش، حمل و نقل، مبادله و مباشرت در جابجایی هر گونه مواد مخدر اکیداً ممنوع و حرام است». آیت الله موسوی اردبیلی: « در همه موارد گفته شده اگر قصد اعتیاد مردم باشد یا نتیجه اش آن باشد حرام است» آیت الله فاضل لنکرانی: «مصرف مواد مخدر اگر به منظور اعتیاد یا زمینه ای برای اعتیاد باشد جایز نیست» و عنوان دیگر تابع مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران است و تخلف از آن جایز نیست. آیت الله مکارم: « مواد مخدر به هر شکل و هر صورت استعمالش حرام است و تمام کسانی که دست اندر کار پخش
و گسترش آن به هر نحو باشند کار آنها حرام است معاملاتش قطعاً حرام است . در شرایط فعلی کشت مواد مخدر حرام است و همچنین همه دست اندر کاران کارشان حرام است.» 42

فصل سوم:
عوامل ایجاد بزهکاری

مبحث اول: عوامل اجتماعی موثر در افزایش بزهکاری کودکان و نوجوانان
گفتار اول: فقـر
در بسیاری از فرهنگها، فقر را به معنای «عدم تکافوی ضروریات زندگی» تعریف کردهاند. چنین تعریفی به طور کلی ، دقیق و جامع نیست زیرا ضروریات زندگی هر جامعه، در طول زمان و مکان، ابعاد و اشکال گوناگونی دارد و از جامعهای به جامعه دیگر دگرگون میشود. از این رو ، تعیین یک تعریف علمی برای فقر، که برای هر زمان و مکان صادق باشد، ممکن نیست.
با صنعتی شدن کشورها به نظر میآمد که این معضل بر طرف شود، لیکن چنین نشد و در سالهای اخیر این مسأله، افکار جوامع بشری و بویژه کشورهای در حال توسعه را بیشتر به خود مشغول کرد.43 فقر
و نابرابریهای موجود در هر جامعهای، پیامدهای خاص خود را دارد و نه تنها باعث بروز بحران میشود بلکه ، بر اساس سلسلهای از روابط علت و معلولی، زمینه بروز بحرانهایی از قبیل بحران مهاجرت، حاشیه نشینی، بحران آسیبها و انحرافات اجتماعی از قبیل بحران طلاق، اعتیاد، بزهکاری، فحشا، قتل، خشونت
و انواع جرایم دیگر را فراهم میآورد.
بزهکاری را نمیتوان متعلق به یک طبقه اجتماعی خاص دانست، اما طبق گزارشهایی که در اغلب متون مربوط به این بحث آمده است، احتمال بروز بزهکاری در طبقات پایین اجتماع ، بیش از طبقات متوسط
و بالاست که البته این موضوع بیشتر در جوامع شهری صادق است. فقر در زمانی که ارزشهای اخلاقی
کم رنگ شده و مبانی معنوی نادیده گرفته شوند، میتواند مبنای بسیاری از بزهکاریها و جرم باشد، اگر چه از نگاه رفتار شناسی ، نمیتوان حضور فقر را اصلیترین پایه برای ارتکاب جرم دانست، اما اگر فقر باضعف ایمان همراه باشد، آن گاه باید منتظر وقوع آسیب و بزه بود.44 فقر فرهنگی ممکن است از جمله عوامل بزهکاری باشدکه اگر تحت تاثیر برخی فرهنگها قرار گیرد، رو به سوی بزهکاری خواهد آورد.
برخی فقر، افزایش مواد مخدر و خشونت حاکم بر خانواده و جامعه را از جمله زنجیرهای از علل افزایش بزهکاری میدانند. به عقیده دکتر کی نیا، فقر، محرک طغیان و موجب بغض و کینه و محرومیتی است که شخص را متوجه سعی و کوشش و تلاش و برای بهبود زندگی میکند. فقر موجب بزهکاری نیست، فقر فقط اشخاص بی استعداد را به بزهکاری وامیدارد.45
همچنین فقر موجب از بین رفتن توانایی والدین برای تربیت فرزند و تشدید اختلافات خانوادگی ، همچنین تضعیف کنترل روابط خانوادگی و از بین رفتن توانایی والدین در اعمال کنترل غیر رسمی بر فرزندان میگردد.46
بند اول: نظرات دانشمندان در مورد فقر و بزهکاری
دورکیم معتقد است که جرایم ناشی از نظام، فرهنگ و تمدن هر اجتماع است و تابع زمان و مکان نیز
میباشد. افلاطون در کتاب جمهوریت مینویسد: فقر و ثروت سبب نابودی کشورها میشوند . فقر احساس
را از بین برده حس کینه توزی، انتقام جویی، بدبینی و حسد را تشدید میکند. کثرت ثروت نیز مبانی اخلاقی را سست کرده سبب تنبلی، بی قیدی، غرور و بی اعتنایی نسبت به دیگران میشود و کشور را به فنا و نابودی میکشاند زیرا تقوای واقعی و ثروتهای کلان و هنگفت، یک جا جمع نمیشوند.
افلاطون برای پیشگیری از بزهکاری، تعدیل ثروت و بهبود وضع زندگی فقیران را توصیه میکند. دورکیم، جرایم را ناشی از نظام میداند. افلاطون نیز به فقر و ثروت اشاره کرده که هر کدام از اینها ممکن است
از عاملهای بزهکاری باشند و اگر چنانچه چهار حس مورد نظر افلاطون در افراد اوج بگیرند خود اینها ممکن است به عنوان کسب عامل عمده باشند که موجبات بزهکاری افراد را بوجود میآورند.47
به اعتقاد کتله، جرایم ارتکابی در یک جامعه و نوسانات متناوب آن، مانند یک تابع ریاضی وابسته به تغییرات شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان و مکان است. بحثهای مربوط به وضعیت تأسف بار فقیران، همراه با بحثهایی در مورد پیامدهای نامطلوب فقر، همچون بیماری، جرم و ناامیدی، به روزگار باستان باز میگردد. این بحثها شمار گستردهای از پژوهشهای تجربی را به وجود آوردهاند که ارتباط بین فقر و جرم را بررسی میکنند. برخی از این پژوهشها ، به دگرگونی شرایط اقتصادی توجه میکنند تا ببینند آیا با دگرگونیهای نرخهای جرم همانند دارند یا خیر. اگر جرم معلول فقر است که با منطق نیز جور میآید، در آن صورت در مکانها و زمانهایی که فقیران بیشتری وجود دارد، باید جرم بیشتری نیز وجود داشته باشد. از این رو این پژوهشها، دوران بحران اقتصادی را با دوران رونق اقتصادی و نواحی ثروتمندیک کشور را با نواحی آن مقایسه نمودهاند تا ببینند آیا تفاوتهای سیستماتیک در نرخهای جرمشان وجود دارد یا خیر. همچنین پژوهشهایی همزمان با ملی شدن آمار جرایم در فرانسه، در اوایل دهه 1800 با تلاشهای کتله و گری برای نشان دادن ارتباط بین جرم و فقر انجام شده است. از آن زمان، تاکنون صدها پژوهش در مورد این موضوع، در مورد ارتباط بین جرم و نوسانات اقتصادی، در اروپا و ایالات متحده امریکا منتشر شده است. این فرض همگانی ، که جرم با نوسانات اقتصادی مرتبط است، احتمالاً بر فرض درباره رابطه میان جرم و بیکاری مبتنی است. لذا نابرابری اقتصادی ومعضل جرم، با یکدیگر ارتباط علت و معلولی دارند. در پژوهشی که توسط گار انجام شد، مشخص شد که فقر و ثروت با وقوع جرم عام، نه فقط سرقت بلکه جرمهای علیه اشخاص همبستگی دارد. در لندن استکهالم و ولز جنوبی جدید، از دهه 1840 تا دهه 1930، هم سرقت و هم تهاجم در دوران کسادی اقتصادی افزایش یافت و هنگامی که شرایط اقتصادی بهتر شد، کاهش یافت. انگلس و مارکس بدون آنکه به طور خاص، رابطه فقر و جرم را بررسی کنند، با پایه گذاری مکتب تضاد، به گونهای به ایدههای مرتبط با رابطه فقر و جرم، صورت علمی بخشیدند. چون بر اساس این مکتب ، اقتصاد زیربنای زندگی اجتماعی است و مابقی یعنی سیاست، حقوق و فرهنگ ، همگی روبنا هستند. بنابراین مارکسیسم در تبیین جرمها، اقتصاد را عامل اصلی میداند.48
بند دوم : فقر اقتصادی عامل بزهکاری است یا خیر؟
ممکن است بین فقر و جرم رابطه مستقیمی ایجاد کرد، چنانچه افراد فقیر در مقابل ثروتمند قرار دارندو این تفاوت فاحش باعث میشود که برخی از افراد کم درآمد برای اینکه بتوانند مانند افراد ثروتمند از زندگی خوبی برخوردار شوند، دست به جرم و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دیوان عدالت اداری، امام خمینی، حقوق بشر، قوانین موضوعه Next Entries منابع پایان نامه درمورد ارتکاب جرم، وضعیت اقتصادی، عوامل بزهکاری، آموزش و پرورش