منابع پایان نامه درمورد مجلس شورای اسلامی، ماهواره لندست

دانلود پایان نامه ارشد

را در بر می‌گرفته‌است(طرح جامع شهر کرج، مطالعات وضع موجود،شهرداری کرج).در سال ۱۳۸۹ خورشیدی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، شهر کرج به همراه ۳ شهرستان دیگر در قالب استان البرز جای گرفت.
سنجش از راه دور
استفاده از تصاوير ماهواره‌اي همواره در درك بهتر مطالعات مي‌تواند كمك‌هاي بسياري را صورت دهد. در اين تحقيق از سه نوع تحليل بصري،رقومي و حرارتي توسط تصاوير ماهواره‌اي لندست استفاده شده است. تصاوير مورد استفاده مربوط به تصاوير لندست سال 2000 و 2014 است. اطلاعات تخصصي تصاوير مورد استفاده در جدول شماره (2-6) بيان شده است.
جدول شماره 2-6- اطلاعات تخصصي تصاوير ماهواره لندست مورد استفاده در تحقيق
تاریخ اخذ تصویر
روز از سال
ماه ميلادي
ماه
سنسور
ارتفاع خورشيدي
بارش روزهای قبل
2000 /07 /25
201
July
مرداد
ETM+
62.73
0
2014 /06 /06
157
June
تير
LS8
67.73
0

شكل شماره 2-12- تصوير ماهواره اي لندست 7 در تركيب رنگي RGB و باند پانكروماتيك

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد کاربری اراضی، اراضی شهری، رشد جمعیت، تحقق پذیری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع پرسشنامه ده سوالی شخصیت، تحلیل عاملی، تحلیل عامل، جمعیت شناختی