منابع پایان نامه درمورد عاطفه مثبت، عاطفه منفی، مصرف مواد، وابستگی به مواد

دانلود پایان نامه ارشد

زیاد و اشتغال به کار لذت بخش مي‌باشد. عواطف مثبت را مي‌توان به مفاهیمی مانند خوشی، وجد، رضایت، غرور، محبت و شور تقسیم بندی کرد. عاطفه مثبت در برگیرنده‌ي طیف وسیعی از حالت‌های خلقی مثبت از جمله شادی، احساس توانمندی، شور و شوق، تمایل، علاقه و اعتماد به نفس است. عاطفه مثبت یک ویژگی عاطفی آگاهانه بوده که رابطه مثبت و معنی داری با حالات و خلق و خو‌های احساسی مثبت از جمله اشتیاق و علاقه مندی دارد(واتسون، كلارك، 1988).
متخصصان علوم رفتاری به عاطفه مثبت در مقایسه با عاطفه منفی توجه کمتری کرده‌اند. شاید علت اصلی، فقدان داده‌های کافی در این مورد باشد.در شرایط طبیعی، عواطف مثبت منجر به رفتار‌های کاری غیر بهره ور نمي‌شوند (پیریوی و اسپکتور163، 2002). ذکر این نکته مهم است که تاثیر احساسات مثبت بر فرآیند‌های تفکر و به ویژه بر نتایج حاصل از وظایف مقرر شده (مانند قضاوت، رتبه بندی، تنظیم و دسته بندی)به ویژگی‌های وظیفه و شرایط و وضعیت بستگی دارد. با این وجود، تاثیر مشخص، قابل اسناد و قابل درک است. بررسی تاثیر عاطفه مثبت بر روی ادراکات (مربوط به) شغل و رضایتمندی نیز نشان داد مردمی که در آن‌ها عاطفه مثبت ایجاد شده بود، روابط کاری آنها پرثمر تر و رضایت بخش تر است. عاطفه مثبت خلاقیت، ابتکار، آزادی اندیشه و شیوه‌های جدید نظر کردن به اشیا و امور، تنوع در اندیشیدن و تحقیق و تلاش برای یافتن چیزهای جدید را موجب مي‌شود(تا جایی که وضعیت در معرض خطر قرار نداشته باشد).حتی در جایی که وضعیت نامعلوم یا دشوار است، به هر حال، عاطفه مثبت بسیاری از این نو آوری‌ها، جریانات آزاد را( هر چند خطر پذیر نباشد)،به وجود مي‌آورد و بنابراین، سازگاری را به خوبی تسهیل مي‌کند(واتكينز و همكاران164، 2006).
به طور کلی، احساسات مثبت عام،ظاهرا فعالیت‌هایی را به وجود مي‌آورند که موجب لذت و تقویت آن احساسات مي‌شوند، اما از راه‌های عقلانی،قابل پاسخ و مناسب. علاوه بر آن،این احساسات، منافع زیادی را (جدای از سعادت ذاتی آن‌ها) فراهم مي‌کنند. آن‌ها انعطاف پذیری را افزایش مي‌دهند و مي‌تواند حل مسئله خلاق را آسان کنند، مردم را قادر سازند تا با استفاده از راه حل‌هایی، بر مسائل دشواری که دیگران در نهایت،حل آن‌ها برایشان سخت است، فائق آیند( در عین حال که از انجام کار‌های عادی کم نشود) و در بعضی موارد، مردم خواهند توانست راه حل‌هایی برای بر طرف کردن کشمکش‌های درون فردی پیدا کنند. یافته‌ها حاکی از آن هستندکه عاطفه مثبت مایه دقت در کار و نیز موجب ارتباطات شناختی گسترده در پاسخ به اطلاعات مربوط به انگیزه خنثی مي‌شود(مادام که مانع تداعی کلمات منفی گونه نباشد). عاطفه مثبت قدرت انتخاب افراد را برای گزینش از مجموعه ای که اعضای مطمئن و لذت بخش دارد،افزایش مي‌دهد. البته از لحاظ اجتماعی معروف است که عاطفه مثبت فرآیندهای مهم گوناگونی از سخاوت، سودمندی و مسئولیت را در اغلب شرایط و موقعیت‌ها ایجاد مي‌کند(بري و‌ هانسن165، 1996).
تأثير عاطفه بستگي دارد به اينكه فرد درباره چه چيزي فكر مي‌كند، و اين اثر تنها با حالت عاطفي مشخص نمي‌شود، بلكه با عاطفه مرتبط با جنبه‌هاي گوناگونِ وضعيت مشخص مي‌گردد، و اين دو با يكديگر در اهداف،قضاوت‌ها و انتظارات فرد تأثير مي‌گذارند. نواحي مغز تحت تأثير انتقال دهنده‌هاي عصبي( به ويژه دوپامين)مرتبط با عاطفه مثبت، در اثرات مربوط به احساسات نقش ايفا مي‌كنند، اما اين تنها يكي از چند تأثيري است كه با يكديگر، برايند فرايندهاي شناختي و رفتار را معيّن مي‌كنند. به رغم تعامل پيچيده عواملي كه اثر غايي عاطفه را بر روي فرايندهاي تفكر و رفتار مشخص مي‌نمايد، چند نتيجه كلي نيز مي‌توان ارائه داد: عاطفه مثبت موجب بازبيني و لذت بردن از ايده‌ها و احتمالات جديد و شيوه‌هاي جديدِ نظر كردن به اشياء ـ بخصوص در وضعيت‌هاي لذت بخش يا اطمينان آور ـ مي‌گردد(ايرواني، 1371).
افزایش عواطف مثبت
داشتن احساس و عواطف مثبت، احساسی درونی است که بیشتر از طریق علایم و نشانه‌های غیر کلامی، حالت چهره، وضع بدن، حرکات چشم و لب نمایان مي‌شودفرهنگ حاکم بر جامعه شیوه بروز احساسات منفی یا مثبت را در موقعیت‌های مختلف به افراد القا مي‌کند. لحن صدا بهترین نشانه حالات احساسات منفی یا مثبت را در موقعیت‌های مختلف به افراد القا مي‌کند. لحن صدا بهترین نشانه حالات احساسات فردی که نشان مي‌دهد وی دارای عواطف منفی و مثبت است یا اینکه تظاهر به داشتن آن احساسات مي‌کند. برای اینکه بفهمیم و مطمئن بشویم احساس دیگران چگونه و چیست باید بدانیم همه شواهد موجود در پیام‌هایی که مي‌فرستد هماهنگ هستند یا خیر؟چهره بشاش اما سخنان مایوس کننده نشانه تظاهر و عدم صداقت است. سخنان خوشایند کسی که از چهره اش عواطف و احساسات مثبت هویدا نیست نیز نشانه طعنه و نیشخند است(هريس، 1380).
احساسات مثبت ترکیبی از عواطف مثبت از جمله خوشحالی، هیجان و برانگیختگی است در صورتی که احساسات منفی ترکیبی از عواطف منفی چون احساس ملال،بی علاقگی و افسردگی مي‌باشد.نقش بازی کردن و خود نبودن، عواطف منفی را زیاد خواهد کرد. شناسایی افکار غیر منطقی و خطاهای شناختی و با آنها مقابله کردن. وقتی عاطفه مثبت افراد بالا است، معمولاً احساس مي‌کنند علاقه‌مند، پر انرژی، هوشیار و خوش بین هستند،در حالی که وقتی عاطفه مثبت افراد پایین است، معمولاً احساس مي‌کنند خموده، بی تفاوت و خسته هستند، عاطفه مثبت بیانگر سیستم «انگیزشی اشتیاقی» است که پاداش آن را بر مي‌انگیزد.(واتسون و كلارك، 1988).
خلاصه فصل
در این فصل ابتدا به مسئله سومصرف مواد و سپس ملاک های تشخیصی سومصرف مواد در DSM-IV-TR پرداختیم. سپس توضیح مختصری در مورد مت آمفتامین و اثرات آن روی دستگاه عصبی مرکزی داده شد. همچنین به نقش دوپامین به عنوان یک انتقال دهنده عصبی مهم در اعتیاد و ارتباط آن با مت آمفتامین پرداخته شد.اثرات کوتاه مدت و بلند مدت و آسیب های مغزی ناشی از سومصرف مت آمفتامین مطرح شد. سپس سبب شناسی وابستگی به مواد و عوامل موثر در آن و درمان های رایج در این زمینه گفته شد.
در ادامه به مبحث درمان وابستگی به مواد و روش تحریک مغزی و نواحی مغزی درگیر در این روش درمانی پرداخته شد. همچنین فاکتور های مهم در طراحی پروتکل درمان و نکات مراقبتی استفاده از این روش مطرح شد. سپس مبانی نظری ولع مصرف مواد و ابزارهای اندازه گیری آن با توجه به رویکرد تبیین کننده شان بطور مفصل بررسی شد. در آخر بحث خلق و خو و عواطف در ارتباط با وابستگی به مواد مطرح شد.

فصل سوم
روش پژوهش

در این فصل ابتدا به بررسی روش انجام پزوهش و بخش های مختلف آن پرداخته می شود. سپس جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری توضیح داده می شود. در ادامه ابزار های جمعع آوری داده ها و همچنین آزمون های به کار رفته جهت تحلیل داده ها توضیح داده می شود.
روش انجام پژوهش
پژوهش حاضر از حیث هدف جز پژوهش های کاربردی و از منظر روش، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با یک گروه می باشد.
شرکت کنندگان
جامعه آماری پژوهش حاضر دربرگیرنده افراد وابسته به مت آمفتامین بین 20 تا 45 سال مقیم در مرکز اقامتی درمان اجتماع مدار رهایی بودند که در بازه زمانی اواخر فروردین ماه تا اواخر مرداد ماه 1394 اقامت داشتند.روش نمونه گیری از نوع در دسترس و داوطلبانه بود.به این صورت که پس از هماهنگی و ارائه توضیحات لازم به مسئولان مرکز اجازه ی ورود به مرکز و تعامل با مقیمان داده دشد.در طی یک جلسه که تقریبا تمام مقیمان حضور داشتند توضیحات لازم به منظور آگاه سازی آن ها از روند و ماهیت کار ارائه شد و سپس از افرادی که مایل به همکاری و شرکت در پژوهش بودند دعوت به عمل آمد. در نتیجه لیستی از اسامی شرکت کنندگان تهیه شد. سپس پژوهشگر با مراجعه به دفتر اداری مرکز پرونده پزشکی افراد حاضر در لیست را مطالعه و از افراد واجد شرایط دوازده نفر را انتخاب نمود.بر اساس آزمون ولع القایی افرادی که نمره ولع آنها کمتر از بیست بود از شرکت در پژوهش کنار گذاشته شدند که در این میان دو نفر از شرکت کنندگان مجبور به ترک پژوهش شدند.همچنین، دو نفر دیگر از شرکت کنندگان به دلیل نا مشخصی بعد از جلسه سوم درمان از ادامه شرکت در پژوهش انصراف دادند و در نهایت هشت نفر تا پایان پژوهش همکاری داشتند.

شرایط ورود به پژوهش عبارتند از:
الف- شرکت کننده بین بیست تا چهل و پنج سال باشد.
ب- فاقد هر گونه بیماری روانی تشخیص داده شده توسط متخصص باشد.
ج- سابقه تشنج و صرع نداشته باشد.
د- هیچ گونه شئی فلزی در ناحیه سر (ایمپلنت) نداشته باشد.
ه- راست دست باشد.
و- حداقل سابقه ی شش ماه مصرف مداوم مت آمفتامین (شیشه) به میزان یک چهارم گرم بصورت روزانه داشته باشد.
ز- علت مراجعه به مرکز درمانی صرفا مصرف شیشه باشد.
ح- تا یک ماه قبل در هیچ برنامه درمانی به غیر از برنامه خود مرکز شرکت نکرده باشند.
خ-به مدت حداقل یک ماه در مرکز اقامت داشته باشد.
ف- حداقل تحصیلات سیکل باشد.
ابزارهای پژوهش
آزمون ولع القایی با نشانه166
این آزمون بر اساس الگوی بازفعال سازی نشانه ساخته شده است. در این روش ها، که مبتنی بر نظریات شرطی سازی می باشند، از نشانه های عموماً تصویری مربوط به مصرف مواد، برای القاء ولع مصرف در بررسی ها بهره گرفته می شود.فرض اساسی روش های القای ولع مصرف، با استفاده از بازفعال سازی نشانه این است که الگوی پاسخ به محرک‌های القاکننده ی ولع مصرف، به عنوان عملکردی از تجارب اولیه فرد با آن محرک،برای افراد و شرایط مختلف،متفاوت است.به طور معمول،فرض این است که تفاوت در واکنش به محرک های مربوط به دارو، احتمالاً از تجارب شرطی شدن ایجاد می شود و ناشی از تاریخچه ی مصرف آن دارو توسط فرد است (مکری، اختیاری، عدالتی و گنجگاهی، الف1387).
برای ساخت این آزمون از نرم افزار سوپر لب پرو نسخه 4 استفاده شد. تعداد 20 تصویر که در چهار طبقه مختلف شامل ماده محرک(شیششه)،ابزار مصرف،کشیدن و نشانه های مرتبط با مصرف گنجانده شده بودند برای شرکت کننده نمایش داده می شد و ایشان می بایست میزان ولع القا شده توسط تصویر را در یک طیف 0 تا 100 درجه ای مشخص کند.تصاویر استفاده شده توسط اختیاری و همکاران در آزمایشگاه مرکز ملی مطالعات اعتیاد تهیه و نرم شده بودند (اختیاری و همکاران،2009).
مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی
این مقیاس توسط واتسن،کلارک و تلگن167 (1988) ساخته شده است.ابزار خودسنجی 20 آیتمی هستند و برای اندازهگیری دو بعد خلقی یعنی “عاطفهی منفی” و “عاطفهی مثبت” طراحی شدهاند(واتسن و همکاران، 1988).هر خرده مقیاس 10 آیتم دارد.”مقیاسهای عاطفهی مثبت و عاطفهی منفی” یک ابزار خودسنجی است و با تغییر دستورالعمل میتوان هم شق “حالتی” آن را سنجید و هم شق “خصیصهای”؛ اگر چارچوب زمانی به هفته جاری اشاره کند شق حالتی عاطفه سنجیده میشود و اگر زمان طولانیتر در نظر گرفته شود، شق خصیصهای سنجیده میشود. دامنهی نمرات برای هر خرده مقیاس 10 تا 50 است.
شیوه نمره گذاری
آیتمهاروی یک مقیاس پنج نقطهای(1=به هیچ وجه، 2=کمی، 3=متوسط، 4=زیاد، 5=بسیار زیاد)از سوی شرکت کننده رتبهبندی میشوند.
بررسی روایی و پایایی
“مقیاسهای عاطفهی مثبت و عاطفهی منفی”از ویژگیهای مطلوب روانسنجی برخوردار است.ضرایب سازگاری درونی (آلفا) برای خرده مقیاس عاطفه مثبت، 88/0 و برای خرده مقیاس عاطفه منفی، 87/0 است.در اعتبار آزمون از راه بازآزمانی با فاصله 8 هفتهای برای خرده مقیاس عاطفه مثبت، 68/0 و برای خرده مقیاس عاطفه منفی، 71/0 گزارش شده است (واتسن و همکاران، 1988). از لحاظ روایی نیز همبستگیهای میان این خرده مقیاسها با برخی ابزارهای سنجش که سازههای مرتبط با این عواطف را میسنجند مانند اضطراب و افسردگی نیز بالا گزارش شده است. برای نمونه، همبستگی خرده مقیاس عاطفی منفی با سیاههی افسردگی بک(BDI)، 58/0 و همبستگی خرده مقیاس عاطفه مثبت با این پرسشنامه،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد مصرف مواد، مصرف کنندگان، روانشناسی، نوروسایکولوژی Next Entries منابع پایان نامه درمورد پیش آزمون، جمعیت شناختی، عاطفه مثبت، انحراف معیار