منابع پایان نامه درمورد صنایع وابسته، کیفیت تولیدات، رفاه اقتصادی، رفاه اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

تولید خود در دوران بحران تقاضا در بازارهای داخلی باشد، استفاده از اقدام‌های آنتی‌دامپینگ منجر به کاهش قابل ملاحظه‌ای در حجم تجارت خواهد شد. این احتمال وجود دارد که اعمال این حمایت‌ها برای یک صنعت منجر به رشد سریع حمایت از صنایعی که وابستگی نزدیک با آن دارند شود.
اگر رقابت شرکت‌ها علاوه بر قیمت، بر سر کیفیت تولیدات نیز باشد، اقدام‌های آنتی‌دامپینگ می‌توانند شانس شرکت‌های داخلی را در دراز مدت تحت تاثیر قرار دهند، چه‌ اینکه ممکن است این اقدام‌ها منجر به این شوند که شرکت‌های خارجی کیفیت کالاهای خود را ارتقا دهند. «جایی که شرکت‌ها با تولید بیشتر به دنبال کسب تجربه و دانش فنی هستند، حتی زمانی که قیمت فروش آنها از میانگین هزینه‌ها هم پایین‌تر باشد، یک انگیزه‌ی قوی اقتصادی برای ادامه‌ی تولید و صادرات برای آنها وجود خواهد داشت. اگر این شرکت‌ها متعلق به کشورهایی باشند که از نظر فنی و فناوری توسعه نیافته هستند، جریمه کردن آنها از طریق اقدام‌های آنتی‌دامپینگ، پیشرفت و توسعه را برای آنها دشوار خواهد نمود.»107 نهایتاً، آنتی‌دامپینگ می‌تواند منجر به تبانی شرکت‌های داخلی و خارجی شود که در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان تمام خواهد شد.
از دید اقتصادی نیز ممکن است در دراز مدت اقدام‌های آنتی‌دامپینگ منجر به بالا رفتن رفاه اقتصادی شود. اگر تولید شرکت‌ها بر مبنای رقابت باشد، بدین معنا که میزان تولید آنها بستگی به میزان تولید رقبای‌شان داشته باشد، مقررات آنتی‌دامپینگ می‌توانند شرکت‌ها را به سمت رفتاری هدایت نماید که برای مصرف‌کنندگان داخلی مفید باشد، به این معنا که شرکت‌های داخلی تولید خود را به امید اینکه بتوانند قیمت‌ها را به‌گونه‌ای تحت تاثیر قرار دهند که منجر به تحقیقات آنتی‌دامپینگ شود، افزایش خواهند داد.108 در این صورت با وجودی که شرکت‌های داخلی منفعت بیشتر مصرف‌کنندگان را جز اهداف خود ندارند، رفتار آنها در نهایت به دلیل وجود مقررات آنتی‌دامپینگ منجر به تحقق این مسأله خواهد شد و اگر همه‌ی کشورها موفق به حذف قیمت‌های تبعیض‌آمیز شوند، رفاه مصرف‌کنندگان در سراسر جهان افزایش خواهد یافت.
البته باید یادآوری نمود که بزرگترین دستاورد و منفعت حاصل از اقدام‌های آنتی‌دامپینگ گسترش آزادی تجارت خواهد بود که رسیدن به آن از طریق این انعطاف‌پذیری ممکن خواهد بود.
ممکن است در بکار‌گیری اقدام‌های آنتی‌دامپینگ مسائل دیگری نیز مدّنظر باشد. مقررات آنتی‌دامپینگ می‌توانند شرکت‌های داخلی را به اتخاذ رفتاری هدایت نماید که برای مشتریان مفید باشد. ممکن است شرکت‌های داخلی تولید خود را کاهش دهند به امید اینکه قیمت‌ها را متأثر نموده و به این ترتیب محرکی برای انجام تحقیقات آنتی‌دامپینگ باشند. اعمال روزافزون اقدام‌های آنتی‌دامپینگ اگر چه در جلوگیری یا کاهش تبعیض در قیمت‌ها در سطح بین‌المللی موفق بوده‌است، در بسیاری موارد در کوتاه‌ مدت، بر رفاه مصرف‌کنندگان اثر منفی داشته ‌است.109 نباید فراموش نمود که تاثیر مثبت یا منفی اقدامات آنتی‌دامپینگ بر رفاه اجتماعی از شرایط اعمال این اقدامات نبوده و تنها بحثی است که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت می‌باشد.
اما بر اقدام‌های آنتی‌دامپینگ هزینه‌هایی هم بار می‌شود. جریمه‌های آنتی‌دامپینگ باعث بالا رفتن قیمت‌های شرکت‌های داخلی و خارجی تامین‌کننده کالاها در بازارهای داخلی به‌طور همزمان می‌شود، و این در حقیقت تنبیهی برای مصرف‌کنندگان داخلی خواهد بود. اگر هم علّت دامپینگ نیاز شرکت‌های خارجی برای حفظ ظرفیت تولید در زمان کسادی تقاضا باشد، آنتی‌دامپینگ می‌تواند منجر به کاهش عمده در حجم تجارت شود. این احتمال وجود دارد که مقررات مربوط به اقدام‌های حمایتی برای صنایع بالادستی باعث تقاضا برای این حمایت‌ها در صنایع رده‌ی پایین شود. اگر رقابت صنایع تنها در قیمت نباشد بلکه رقابت در کیفیت تولیدات هم باشد، در صورتی که این اقدام‌ها باعث شود که شرکت‌های داخلی کیفیت کالاهای خود را ارتقا دهند، آنتی‌دامپینگ می‌تواند در نهایت شانس شرکت‌های داخلی را تحت تأثیر قرار دهد. جریمه‌ی شرکت‌های خارجی از طریق آنتی‌دامپینگ کشورهایی که از نظر فناوری عقب افتاده هستند را برای پیشرفت با مشکل مواجه می‌نماید و این می‌تواند مانع ازتعهد شرکت‌ها برای بالابردن فعالیت‌های تولیدی باشد. و در نهایت آنتی‌دامپینگ می‌تواند منجر به رفتارها و روابط مبتنی بر تقلّب بین محصولات داخلی و خارجی باشد.
گفتار دوم) ویژگی‌های اقدام‌های آنتی‌دامپینگ
تبعیض تجاري: دولت‌ها مجبور نیستند که جريمه‌هاي آنتي‌دامپينگ را نسبت به همه‌ی كالاها، صرف‌نظر از منشاء ورودشان به كشور، اعمال نمایند، اين بدين معناست كه در اعمال اين جريمه‌ها مي‌توان نسبت به كالاهاي وارداتي قائل به تفكيك شد، يعني مي‌توان واردات از يك كشور را كاهش و واردات از كشور ديگري را افزايش داد یا ثابت نگه داشت. استفاده از اقدام‌های آنتي‌دامپينگ ضرورتاً منجر به كاهش كل حجم واردات نمي‌شود، چرا كه اعمال اين جريمه‌ها نسبت به كالاهاي كشورهايي كه موضوع اين جريمه‌ها هستند اين فرصت را براي سايرين ايجاد خواهد نمود كه با افزايش واردات خود جاي كالاهاي مزبور را بگيرند.
امکان فرار از پرداخت جریمه‌های آنتی‌دامپینگ از طريق سرمايه‌گذاري مستقيم: مسأله‌ی پيچيده‌ی ديگري كه در اينجا وجود دارد اين است كه ممكن است شركت‌هاي خارجي كه جريمه‌هاي آنتي‌دامپينگ نسبت به آنها اعمال می‌گردد تصميم بگيرند كه با ايجاد نمايندگي و سرمايه‌گذاري مستقيم در كشور واردكننده از پرداخت تعرفه‌هاي آنتي‌دامپينگ فرار كنند.
برخي حقوقدانان اعتقاد دارند كه خطر فرار از تعرفه‌ها از طريق سرمايه‌گذاري مي‌تواند حتي تهديدهاي بيشتري را به نسبت اعمال دامپينگ متوجه صنايع داخلي كشور نمايد. آنها استدلال مي‌كنند كه اعمال حمايت‌ها در سطحي بالا و به صورت جريمه‌هاي آنتي‌دامپينگ ممكن است منجر به ورود خسارت به يك صنعت وارداتي رقيب شود و به اين ترتيب صاحبان اين صنعت را تشويق به سرمايه‌گذاري مستقيم نمايد، كه شرايطي بدتر از رقابت وارداتي را براي شركت‌هاي داخلي ايجاد مي‌نمايد. بنابراين دولتي كه بدون شك از واردات شركت‌هاي رقيب در صنعت داخلي خود متأثر شده است بايد سطح حمايت‌هاي خود را در حدي تنظيم نمايد كه به ‌اندازه‌ی كافي پايين بوده و بتواند مانع از ورود خارجي‌ها در درون نظام تجاری کشور شود.110
تاثیر آنتی‌دامپینگ بر رفتارهای تجاری: وجود مقررات آنتي‌دامپينگ ممكن است خود بر رفتارهاي راهبردی شركت‌هاي داخلي و خارجي تاثير بگذارد و به نوعي مانع از پيش‌بيني تاثيراتي كه در رفاه اجتماعي بوجود خواهد آمد شود. رفتارهاي راهبردی به اقدام‌هایي گفته مي‌شود كه توسط شركت‌هايي كه قصد دارند محيط بازاري كه در آن به رقابت پرداخته‌اند را تحت تاثير قرار دهند، اتخاذ مي‌شوند، و شامل رفتار رقباي آنها نيز مي‌شود. خصوصيت اين رفتارها اين است كه بازارهايي مورد استفاده قرار مي‌گيرند كه فاقد شرايط رقابت كامل باشند. در مباحث اقتصادي نمونه‌هاي بسياري از اين رفتارها ذكر مي‌شود. در اينجا تنها برخي از آنها را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
1- عدم همكاري: در رفتارهاي مبتني بر عدم همكاري و مشاركت، مانند وضعيتي كه شركت‌هاي داخلي و خارجي قصد ندارند در نهايت با هم تباني نموده و ايجاد انحصار نمايند، احتمال انجام تحقيقات آنتي‌دامپينگ مي‌تواند منجر به تغيير در قيمت‌ها و رفتارهاي شركت‌هاي داخلي و خارجي شود. بسته به اينكه رقابت اين شركت‌ها بر سر كيفيت باشد يا قيمت، تاثيرات راهبردی و رفاهي آن متفاوت خواهد بود.
اعمال سياست‌هاي آنتي‌دامپينگ تهديد قابل ملاحظه‌اي را براي تحميل جريمه‌هايي ايجاد مي‌نمايد كه مبتني بر تفاوت فعلي موجود ميان قيمت كالاهاي صادراتي شركت‌هاي خارجي و قيمتي كه آنها اين كالا را در بازارهاي داخلي خود عرضه مي‌نمايند مي‌باشد. انگيزه و هدف شركت‌هاي داخلي اين است كه تا حد امكان اين فاصله را بيشتر نموده و به اين ترتيب زمينه‌ی انجام تحقيقات آنتي‌دامپينگ را فراهم نمايند، در حالي كه شركت‌هاي خارجي مي‌خواهند كه اين اختلاف را كاهش دهند. اگر رقابت شركت‌ها بر سر كميت باشد، شرکت‌هاي داخلي ميزان توليد خود را بالا خواهند برد تا به اين ترتيب با افزايش عرضه باعث كاهش قيمت‌ها شوند و اين در حالي خواهد بود كه شركت‌هاي خارجي تلاش خواهند كرد كه با كاهش صادرات فشاري كه براي كاهش قيمت‌ها وجود دارد را كاهش دهند. اگر شركت‌هاي داخلي سهم بيشتري از بازار داخلي را به خود اختصاص داده باشند، در روند كاهش قيمت‌ها موفق خواهند بود. و از آنجا كه كاهش قيمت‌ها به نفع مصرف‌كنندگان داخلي مي‌باشد، وجود سياست آنتي‌دامپينگ، منجر به افزايش رفاه عمومي در كشور خواهد شد.111
اما اگر رقابت شركت‌ها رقابت بر سر قيمت باشد، سياست آنتي‌دامپينگ منجر به بدتر شدن وضعيت رفاه اجتماعي در كشور خواهد شد. رقابت، شركت‌هاي داخلي و خارجي را مجبور خواهد كرد كه كالاهاي خود را با همان قيمت‌ها در بازار داخلي، عرضه نمايند. امّا اين وضعيت منجر به استفاده از جريمه‌هاي آنتي‌دامپينگ عليه شركت‌هاي خارجي خواهد شد، چرا كه علي‌رغم وضعيتي كه آنها در بازار با آن مواجه هستند، در بازارهاي داخلي كشور خود اين امكان را دارند كه كالاهاي خود را به قيمت بالاتري عرضه نمايند، چه اينكه حتي ممكن است در بازارهاي داخلي خود وضعيت انحصار را ايجاد نموده و به همين دليل قيمت‌ها در حد بسيار بالاتري باشند. در اين حالت استفاده از جريمه‌هاي آنتي‌دامپينگ در بازارهاي داخلي، به نوعی جريمه و مجازات مصرف‌كنندگان داخلي خواهد بود.
يكي از دلايلي كه باعث مي‌شود شركت‌ها به دامپينگ روي آورند اين است كه آنها مايل‌اند كه در شرايط مواجهه با كاهش تقاضا، ظرفيت توليد خود را در وضعيت موجود حفظ نمايند. براي شركت‌هاي خارجي، امكان مبادرت به دامپينگ در طول دوره‌اي كه بازار با كسادي تقاضا مواجه شده است، هزينه‌هاي نگهداري ظرفيت‌هاي ذخيره را كاهش خواهد داد. بنابراين يكي از اثرات داشتن قانون آنتي‌دامپينگ مي‌تواند كاهش دادن ظرفيت توليد شركت‌هاي خارجي باشد. از طريق اعمال مقررات آنتي‌دامپينگ شركت‌هاي داخلي مي‌توانند در طول دوره‌هاي ركود دادخواست آنتي‌دامپينگ تنظيم نموده و به اين ترتيب زمينه‌ی كاهش حجم واردات در اين دوره را فراهم نمايند. اقدام‌های آنتي‌دامپينگ هزينه‌ی حفظ ظرفيت توليد مازاد را براي شركت‌هاي خارجي افزايش خواهد داد. به اين ترتيب حجم واردات در نتيجه‌ی كاهش ميزان فعاليت اين شركت‌ها كاهش پيدا خواهد كرد. اگرچه اين موضوع براي شركت‌هاي داخلي مفيد خواهد بود، امّا اثري كه در مجموع از خود به جاي خواهد گذاشت كاهش سطح رفاه اقتصادي عموم خواهد بود.112
از سوی دیگر می‌توان گفت مقرراتی که مربوط به عملکردهای حمایتی از طریق اعمال اقدام‌های آنتي‌دامپينگ نسبت به صنایع اصلی هستند می‌توانند بر فعالیت صنایع وابسته‌ی مربوط نیز تاثیرگذار باشند، اگر افزایش قیمت کالاهای اصلی تولید شده به دلیل اعمال اقدام‌های آنتي‌دامپينگ، به وضعیت رقابتی صنایع وابسته آسیب وارد نماید، استفاده از آنتي‌دامپينگ منفعت کمی را در هر دو بخش در بر خواهد داشت. هر دوی این صنایع دچار ضرر و زیان می‌شوند، زیرا صنایع وابسته با افزایش قیمت کالاهای تولید شده در صنعت اصلی مواجه می‌شوند و صنایع اصلی مشتری‌های خود، یعنی صنایع وابسته را از دست می‌دهند. با این حال، چون حمایت از صنایع اصلی باعث کاهش خسارات وارده به صنایع وابسته می‌شود، در نتیجه صاحبان این صنایع می‌توانند متقاضی اعمال جریمه‌های آنتی‌دامپینگ برای جبران وضعیت پیش آمده برای خویش باشند. بنابر‌این نتیجه‌ای که از نظر تئوری می‌توان به آن رسید این است که جریان حمایت‌های آنتي‌دامپينگ به همین ترتیب به پایین ادامه پیدا خواهد کرد، بنابر‌این حمایتی که برای صنایع اصلی مقرر می‌شود به مرور زمان و در نهایت به بخش‌های پایین‌تر نیز سرایت خواهد نمود. به علاوه، علمِ به این موضوع که صنایع فعال در بخش‌های پایین‌تر نیز امکان مطالبه حمایت‌های مشابهی را دارند، تنظیم

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد جبران خسارت، سازمان جهانی تجارت، رفاه اجتماعی Next Entries منابع پایان نامه درمورد سازمان جهانی تجارت، حل و فصل اختلافات، منافع اقتصادی، عدم اطمینان