منابع پایان نامه درمورد سیاست خارجی، ایالات متحده، سپتامبر ۲۰۰۱، بازارهای مالی

دانلود پایان نامه ارشد

باشند زیرا تصمیم گیرندگان بدون تردید تحت تاثیر رفتارهای از لحاظ اجتماعی توصیه شده و هنجاری از لحاظ حقوقی مجاز مشاغل قرار داند.
خصوصیات فردی تصمیم گیرندگان : مهارت شخصیت باور و استعدادهای روانی تعیین کننده نوع شخصیت و رفتار فرد را به عنان پنجمین منبع سیاسی مشخص می نماید.

فصل دوم:
ساختار حقیقی سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا

1. نقش لابی ها و گروههای فشاری و ذی نفوذ
سیاست خارجی امریكا پیوند مستحكمی با نقش گروههای نفوذ و لابی های قدرت مند ثروت و قدرت در این كشور و نظام جهانی دارد به طوری كه نمی توان در بررسی سیاست های داخلی و بین المللی ایالات متحده كندو كاو كرد و به یكی از عناصر قدرت و جریانات ذینفوذ وابسته با نظام سرمایه داری جهانی برخورد نكرد، عناصری كه خود نه به عنوان مقامات سیاسی، قضایی و یا نظامی در این مقوله شناخته شده اند بلكه بیشتر به عنوان صاحبان بازارهای مالی و مالكان سیستم بانكی هدایت دستگاه عریض و طویل بروكراسی در امریكارا به عهده دارند وبا اعمال فشار بر سایر دستگاهها توسط نزدیكان و وابستگان به سیستم سرمایه داری جهانی به اعمال قدرت و نفوذ بر سیاست های دولت در امریكا می پردازند یكی از این جریانات ذی نفوذ لابی پرقدرت اپیك است كه در سیاست گذاری در دستگاه بروكراتیك امریكا نقش بی بدیلی دارد.
در شكل گیری سیاست خارجی هر كشوری مجموعه ای از عوامل در سطوح داخلی ، ملی و بین المللی نقش دارند كه برآیند كنش و واكنش این عوامل به صورت برونداد و به نام “سیاست خارجی” ارائه می گردد. سیاست خارجی ایالات متحده آمریكا نیز برآیند چنین فرآیندی است و از بر هم كنش سه سطوح مذكور نشأت می گیرد. بر اساس نظریات روابط بین الملل یكی از سطوح مهم در تحلیل سیاست خارجی ایالات متحده آمریكا، سطح داخلی است كه به بررسی نقش احزاب دموكرات و جمهوری خواه ، رهبران و سیاستمداران برجسته، كنگره، افكار عمومی، صاحبان صنایع بزرگ، اتاق های فكر و گروه های فشار در شكل گیری سیاست خارجی می پردازد. در این میان هنگامی كه بحث از سیاست خارجی آمریكا در منطقه خاورمیانه به میان می آید موضوع نقش لابی صهیونیستی در میان سایر عوامل، برجسته تر و پررنگ تر است.119
واقعیت آن است كه اسرائیل از نیم قرن قبل، همواره با مشكلات حاد امنیتی مواجه بوده و اینك در شرایط ملتهب و پر تنش پس از یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی، با فضای مناسبی برای پیگیری اهداف خود مواجه شده است. چرا كه منافع این رژیم در محیطی نا آرام و پرچالش تأمین می گردد.
مبارزه جهانی با تروریسم در پی حوادث تروریستی در آمریكا ، شرایط را برای سركوب كامل فلسطینی ها و نادیده گرفتن حقوق انسانی آنان ، برای دولت اسرائیل فراهم آورده است. در تنیدگی سرنوشت اسرائیل به آمریكا تردیدی نیست ، به گونه ای كه امروز بقا و زوال این حكومت نامشروع به سرنوشت ایالات متحده بند شده است ولی آنچه تا اندازه ای غیرعادی جلوه می كند تأثیرگذاری شگرف و عمیقی است كه رژیم اسرائیل و محافل وابسته به آن بر تصمیم

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد سیاست خارجی، ایالات متحده، سیاست خارجی آمریکا، سیاست گذاری Next Entries منبع پایان نامه با موضوع مسئولیت مدنی، رابطه سببیت، جبران خسارت، قانون مدنی