منابع پایان نامه درمورد رضایت گردشگر، رضایت گردشگران، خدمات درمانی، بازاریابی

دانلود پایان نامه ارشد

رئیس اتحادیه هتل داران 20 درصد ظرفیت هتل های مشهد خالی مانده بود.
جدای از مشکلات اقتصادی، ترافیک زیاد در اطراف حرم مطهر، سرگردانی زائران و نبود امکانات رفاهی مناسب باعث شده تا مدت ماندگاری زائران در مشهد از 5 روز به کمتر از 3 روز کاهش یابد.(شهرداری مشهد).
پبشنهادات را برای هر عامل گردشگری به شرح زیر است:
• باورهای مذهبی:
همانطور که در ادبیات تحقیق بیان شد باور مذهبی که اولین و اصلیترین عامل انگیزهی سفر برای گردشگران مذهبی مشهد بوده است طی سالهای اخیر با کاهش جذابیت روبهرو شده است. بازگردانی باورهای مذهبی کارآسانی نیست. برخی از فرصتهای قابل بررسی عبارتند از:
• برگزاری جشنوارهها و همایشهای مذهبی در شهر با دعوت از سران دینی.
• گسترش امور تبلیغاتی در جهت اطلاعرسانی و معرفی بخشهای مختلف مقاصد مذهبی(حرم مطهر، امازاده یاسر و ناصر و…).
• تبلیغات در خارج از کشور.
• شناسایی بازار گردشگر مذهبی در سطح بین المللی و برنامهریزی سفر از مبدأ به مقصد.
• توان محیطی:
مشهد شهری کوهستانی با ییلاقهای خوش آبوهوا است. ازجمله مناطقی که امروزه مورد توجه علاقهمندان به صنعت گردشگری قرار گرفته است مناطق ییلاقی مشهد شامل: شاندیز ، طرقبه، اخلمد، ابرده، نقندر و … است که در برخی از این بخشها مانند شاندیز سرمایهگذاریهای کلانی در بخش خصوصی و به منظور رضایت گردشگران انجام شده است. این قبیل سرمایهگذاریهای کلان فرصتهای کارآفرینانهی خردی در درون خود دارد که کارآفرینان میتوانند آنها را شناسایی و با ایدههای نوآورانه خود به رونق این مراکز و رضایت گردشگران کمک کنند.
همچنین با توجه به کوهستانی بودن مشهد، به عنوان یک عامل جایگزین در فصول کم مسافر مانند زمستان، می توان با راهاندازی پیست ورزشهای زمستانی و تبدیل مشهد به قطب این ورزشها علاوه بر جذابیت، منایع مالی خوبی کسب نمود.
• محیط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی:
با آنکه مشهد به عنوان یک کلانشهر با جمعیت بالغ بر 5/2 میلیون نفر خانهی افراد مهاجر بسیاری با فرهنگهای گوناگون است، اما یکی از مشکلاتی که گردشگران از آن ابراز ناراحتی کردند، فرهنگ مردم مشهد است. آنها معتقد بودند با آنکه مشهد سالیانه بیش از 35میلیون نفر شب مسافر دارد اما هنوز فرهنگ گردشگر پذیری آنها مطلوب گردشگران نیست. این امر نه تنها موجب نارضایتی گردشگران داخلی شده، بلکه گردشگران خارجی را نیز دچار نوعی بی اعتمادی نسبت به شهروندان مشهدی بخصوص فروشندگان در مراکز خرید کرده است. فرصتهای پیشنهادی برای رفع این مشکل عبارتند از:
• برگزاری کلاسهای آموزشی ویژه شهروندان برای آشنایی آنها با چگونگی برخورد با مسافران و جلب رضایت آنها.
• برگزاری کلاسهای تکنیکهای فروشندگی برای فروشندگان به منظور رفتار مناسب با مسافران به خصوص مسافران خارجی.
• توجه به مسأله سوغات و گسترش تنوع سوغات با توجه به صنایعدستی مشهد و توجه خاص گردشگر به سوغات.
• واحدهای اقامتی و پذیرایی:
طبق اعلام رئیس هتلداران مشهد، در تابستان 94 ظرفیت برخی از هتلها تا 70% درصد بدون مسافر بوده است. طبق آمار اعلام شده توسط مدیر اجرایی اتحادیه هتلآپارتمان داران در شش ماهه اول سال 94 تنها میزان اشغال سوئیتها توسط مسافران 35% بوده است. این در حالی است که مشهد با پدیدهای به نام زائرکشی روبه روست. به این معنی که افراد صاحب خانه در مسیرهای ورودی شهر خانههای خود را در اختیار مسافران قرار می دهند و در برخی از موارد از آنها پولهای کلان دریافت میکنند. مشکل بزرگ این مسأله عدم صلاحیت موجرهاست که حتی عده ای از آنها معتاد اعلام شده اند.
دلایل اصلی این مشکل عدم داشتن آمار دقیق از مسافران و عدم وجود سیستمی جامع و یکپارچه برای رزرو مکان اقامت قبل از سفر است. البته بیشتر هتلهای بزرگ در مشهد در سایت اختصاصی خود این امکان را دارا هستند اما سایر هتلها و مکان های اقامتی هنوز از این سیستم استفاده نمیکند.
از جمله سایر فرصتها در واحدهای اقامتی نبود اینترنت در هتل آپارتمانها و میهمانپذران است که میتواند فرصت جذابی باشد.
• دفاتر خدمات مسافرتی:
• تورهای ویژه کنفرانسها و همایشهای ملی
• تورهای مخصوص مسابقات ورزشی مانند فوتبال برای علاقهمندان به شرکت در مسابقات
از مشکلات گردشگری در مشهد حضور کم گردشگران جوان و حضور بیشتر افراد میانسال به عنوان گردشگر در مشهد است. با توجه به پروژههای جدید شهری و گردشگری در مشهد، فرصتهای مناسبی برای جذب جوانان وجود دارد. بنابراین می توان تورهای مخصوص گردشگران جوان طراحی کرد تا از این طریق بتوان جوانان را که گردشگران بهتری برای مقصد نسبت به افراد میانسال و مسن هستند، جذب کرد.
• سازمانها و اتحادیهها:
یکی از مشکلاتی که گردشگری در کشور با آن روبه روست، نبود سیستم جامع برای آمارگیری دقیق از ورود گردشگران به شهرهاست. در مشهد هنوز نتوانسته اند آمار دقیقی از میزان حضور گردشگران در دورههای کوتاه مدت و سالانه بدست آورند. آمارگیری مستلزم همکاری تمام سازمانها و اتحادیهها است. می توان این مهم را به چشم یک فرصت دید.
همچنین با توجه به خودجوش بودن گردشگری مذهبی در ایران، برنامهریزی و هدفمند کردن این حرکت میتواند در بازدهی بهتر آن بسیار مؤثر باشد و بهکارگیری نیروهای با تجربه و متخصص این روند را تسهیل خواهد کرد. دیگر اینکه برای رسیدن به سطح قابل قبول رضایت گردشگران لازم است تمام عناصر موجد در زنجیرهی خدمات از لحظهی شروع سفر تا اتمام و بازگشت به مبدأ، توجه شده و سطح کیفی خدمات ارتقا یابد. ایجاد سیستمی با طراحی مطلوب و منسجم و هماهنگی در دستگاها و سازمانهای مختلف گردشگری بهویژه در حوزهی نظارت جهت افزایش کیفیت خدمات نیز فرصت مناسبی برای کارآفرینان در حوزهی گردشگری است.
همچنین میتوان مراکز مشاوره برای طراحی و معماری بومی و اسلامی تأسیسات و تجهیزات گردشگری راه اندازی کرد.
از سایر فرصتهایی که گردشگری در مشهد ایجاد کرده است میتوان به گردشگری پزشکی اشاره کرد. گردشگری پزشکی به سفر افراد به کشور دیگر برای دریافت خدمات پزشکی است که اغلب با گذراندن اوقات فراغت ترکیب میشود یا افراد فرصتی برای دریافت چنین درمانی در طول دورهی فراغت خواهند یافت(کنل،2006). عواملی مانند ارزانی خدمات پزشکی و ارائهی خدمات جذابی مانند پزشکی- زیبایی، باعث استقبال گردشگران خارجی برای استفاده از خدمات درمانی در مشهد شده است. بنابراین این زمینه فرصتهای بسیاری چه در ارائه خدمات درمانی و چه در فراهمسازی زمینهی گردشگری پزشکی و بازاریابی داراست.
5-4-2. پیشنهادهای پژوهشی
1- می توان تحقیق را برای سایر عاملهای گردشگری انجام داد و برای هرکدام فرصتهای کارآفرینانه شناسایی نمود.
2- گردشگری در این پژوهش تنها از طریق عاملهای گردشگری مورد بررسی قرار گرفت. میتوان در سایر پژوهش های مشابه به بررسی سیستمهای بازاریابی و مدیریتی گردشگری پرداخت و فرصتهای کارآفرینانه را در آنها شناسایی و اولویتبندی کرد.
3- می توان پژوهشی با رویکرد بهبود کیفیت برای هرکدام از عاملهای گردشگری انجام داد.
5-5. محدودیت‌ها
1- این پژوهش در بین یک نمونهی تصادفی در بازهی اسفند 93 تا شهریور 94 در بین مسافرانی که از طریق اتوبوس، قطار و هواپیما و نه ماشین شخصی خود به مشهد سفر کرده اند صورت گرفته است در صورتی که این مطالعه بین نمونه‌ای از افرادی که با ماشین شخصی به مشهد سفر کرده اند و یا در بازه‌ی زمانی دیگر انجام گیرد، ممکن است یافتههای متفاوتی در مورد اولویت بندی ویژگیها و فرصتهای شناسایی شده بدست آید.
2- در راستای اجرای پرسشنامه همانند سایر پرسشنامه‌های مطرح شده در علوم انسانی صداقت پاسخ‌گویی سایر افراد نمونه از جمله محدودیت‌های دیگر این پژوهش می‌باشد.
3- در این تحقیق پاسخگویان را گردشگران در پابانههای مسافربری تشکیل می‌دادند که به دلیل تعجیل در حرکت و یا عوامل دیگر عموما تمایلی به پاسخگویی به پرسشنامه نداشتند. ، این افراد از پاسخگویی به سوالات طفره رفته و در نهایت با وجود پیگیری بسیار، پژوهشگر موفق به تکمیل 37 پرسشنامه نگردید و به دلیل مشکل کمبود زمان، به 343 پرسشنامه جمع‌آوری شده اکتفا گردید.
4- پژوهش‌های مرتبط با موضوع این پژوهش کم انجام شده‌است.
5-6. جمع‌بندی:
در این فصل خلاصه نتایج پژهش عنوان گردید و ضمن مشخص کردن محدودیت‌های پژوهش به بحث و نتیجه‌گیری پرداخته شد و پیشنهاداتی برای افرادی که تمایل به کارآفرینی دارند ارائه گردید.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد حمل و نقل، اولویت بندی، شهرستان مشهد، جاذبه های گردشگری Next Entries پایان نامه با کلید واژه های بازاریابی، رتبه بندی، رشته تحصیلی، بازاریابی ورزشی