منابع پایان نامه درمورد توسعه روستا، توسعه روستایی، توسعه روستائی

دانلود پایان نامه ارشد

كه تغييراتي را در وضعيت مالكيت روستاييان موجب شد اصلاحات اراضي بود. در پي اصلاحات اراضي در سال 1351 مجموعاً 33‌ درصد از خانوارهاي روستايي صاحب زمين شدند و چون از پيش هم 25 درصد خرده مالك بودند مجموع خرده مالكان به 58 درصد خانوارهاي روستايي افزايش يافت و 40 درصد (9 ميليون هكتار) زمينهاي زراعي نيز در اختيار مالكان عمده باقي ماند.
در تمام دوره‌هاي فوق ثبت مالكيت خانه‌هاي روستايي هيچگاه مورد توجه جدي قرار نگرفته و حداكثر ارتباط با روستاها تنها ثبت ده به نام مالك و يا اراضي آن به نام حاكمان وقت صورت گرفته است. اما پس از انقلاب اسلامي، طرح صدور سند مالكيت روستايي توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي مورد توجه قرار گرفت كه با همكاري اداره ثبت از برنامه دوم توسعه اجتماعي – اقتصادي. . . اين فعاليت در سطح روستاهاي كشور آغاز شد و در حال حاضر نيز با جديت دنبال مي‌شود.
1-9. محدوده مورد مطالعه
بخش مرکزی شهرستان رشت بین 49 درجه و27 دقیقه تا 49 درجه و41 دقیقه طول جغرافیایی و37 درجه و صفر دقیقه تا 37 درجه و23 دقیقه عرض جغرافیایی قرار دارد. از نظر موقعیت طبیعی بخش مرکزی رشت دارای موقعیت جلگه ای وکوهپایه ای میباشد. تالاب انزلی در شمال غرب وارتفاعات لاکان در جنوب این بخش قرار گرفته است. به همین منظور ارتباط واسکان جمعیت در موقعیت جلگه ای این بخش بیشتر از موقعیتهای کوهپایه ای است.
10-10 . محدودیتها وتنگناهای تحقیق
بطوركلي هر محققي در انجام تحقيق خود با مشكلات و محدوديتهايي روبرو مي‌باشد. از جمله محدوديت‌هاي اين تحقيق ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
1. با توجه به انجام دادن تحقیق فوق بصورت میدانی مدت زمان مورد نیاز انجام تحقیق زیاد بوده است.
2. به دلیل شاغل بودن پژوهشگر، مشکلاتی در خصوص زمان مورد نیاز تحقیق وجود داشته.
3. عدم سهولت دسترسی به منابع موجود.
4. مشکلات دسترسی به دهیارهای هر روستا به دلیل محدود بودن ساعات کاری و بومی بودن انها که سبب میشد اغلب آنها در محل کار خود در ساعات مقرر حضور نداشته باشند.
5. مشکل رفت و آمد برخی از روستاها ودسترسی نامناسب به آنها
6. فقدان منابع خارجی در رابطه با موضوع مورد نظر
7. عدم دسترسي به منابع و اطلاعات منسجم
8. فقدان منابع خارجي در رابطه با موضوع مورد نظر
9. عدم همكاري بعضي از سازمانها و مراكز در زمينه ارائه اطلاعات
10. مشکلات در زمینه جمع آوری اطلاعات کتابخانهای و میدانی
11. همزمانی فصل درو برنج با پر کردن پرسشنامه و در نتیجه عدم همکاری برخی دهیاریها.
1-11. واژهها و مفاهیم
-مالکیت: مالکیت یکی از طبیعی ترین و قدیمی ترین پدیده هایی است که در زمره حقوق بشر و جامعه انسانی قرار می گیرد و رعایت احترام آن همواره مورد نظر و تایید پیروان مذاهب و سازمان های اجتماعی و دولتی بوده است. مفهوم و اوصاف مالکیت همیشه در تغییر بوده است. در سده نوزدهم و بیستم، با پیدایش فکر ملی شدن اموال و صنایع، حدود مالکیت فردی دگرگون شده و حقوق افراد در برابر قوای عمومی محدود گردیده است. بر اساس، مالکیت را می توان چنین تعریف کرد:
مالکیت حقی است عینی که انسان مستقیماً بر شی یا مالی می یابد و به وسیله آن می تواند از آن مال به طور کامل استفاده کند. حق مالکیت کامل ترین حقوق عینی افراد نسبت به اشیاء است و اثر عینی بودن آن، این است که مالک می تواند مال خود را در دست هر کسی که باشد تعقیب کند و مسترد دارد. در مالکیت بین صاحب حق و موضوع آن واسطه وجود ندارد و قانون احترام آنرا لازم شمرده است و هیچ کس نمی تواند اقدامی کند که مخالف حق او باشد (کاتو زیان، 1378، ص 106).
– سند: ماده 1284 قانون مدنی، سند را این گونه تعریف کرده است: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد»و ماده 1286 قانون یاد شده می گوید: سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.
بر طبق ماده 1287 ق. م سند رسمی چنین تعریف شده است:« اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانون تنظیم شده باشند رسمی است». در مورد سند عادی، ماده 1289 ق. م. می گوید:« غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 سایر اسناد عادی است»
– ثبت: فرهنگ معین ثبت را نوشتن قراردادهاومشخصات املاک در دفترهایی که از طرف دولت برای این امورتعیین شده تعریف میکند که اگر مربوط به قرار دادها باشد ثبت اسناد واگر مربوط به املاک باشد ثبت املاک می نامیم. منظور از ثبت نوشتن قرار دادها وچگونگی معاملات املاک است در دفاتر دولتی (رسمی) (شهری، 1374ص1).
اصطلاح ثبت به معنی نوشتن مطلبی بر طبق قانون وبه وسیله مامور رسمی سازمان ثبت در دفتر رسمی آن سازمان وبه استناد دلایل یا پرونده حاوی مدارک وضمایم مربوط به آن مطلب است واین نوشته مامور رسمی دارای تاریخ ثبت، امضاء مامور ودر صورت لزوم امضاء شخص یا اشخاص ذی نفع است. (حمیتی واقف، 1382، ص37)
– ارزیابی: عمل یافتن ارزش وبهای هرچیز، سنجش وبررسی حدود هرچیزرا ارزیابی گویندی (معین، 1382، ص64). به عبارتی دیگرارزیابی باحجم عملیاتی سروکار دارد که در یک برنامه اجرا شده است (سرور، 1383، ص21). ارزیابی وسیله ای است برای سنجش کارایی برنامه ها وفراهم کردن زمینه‎های عقلانی برای برنامه ریزیهای آینده در سیستمهای برنامه ریزی پیشرفته. ارزیابی عبارت از سنجش وداوری عملکرد برنامه ها وطرحها با هدفها وظوابط استانداردهای پیش بینی شده از پیش، وشناخت و تحلیل اثرات اقتصادی واجتماعی اجرای برنامه می باشد.
– مسکن روستایی: « واژه مسکن در فرهنگ های فارسی به معنی سکونت، منزل، مقام جایگاه، . . . آمده و امروز به«خانه» نیز تعبیر می شود. حتی در گذشته این واژه به اتاق نیز گفته می شد. اما امروز و به ویژه در سرشماری ها، تعریفی از مسکن و واحد مسکونی ارائه می شود که قابل ملاحضه است. براساس سرشماری 1365، واحد مسکونی مکانی است که در زمان سرشماری، یک یا چند خانواده در آن سکونت دارند. » (ریاحی، 1382 ص 58).

– توسعه روستایی: از مفهوم توسعه روستایی که میتوان آنرا به تحولات چندبعدی در مولفه های حیات روستایی به سوی تکامل و پیشرفت تلقی کرد تعاریف متعددی صورت گرفته است که برخی از این تعاریف بدین گونه بیان می‎شود:
– تبدیل روستاها به مکان های قابل زیست و مناسبی که با رشد و تعالی انسان همراه است(مهاتما گاندی).
– فرایندی است شامل افزایش مداوم توانایی مردم روستاها برای کنترل بیشتر محیط خود و توام است با توزیع عادلانه منافع حاصل از این کنترل (worldbank, 2003).
– فرآیندی همه جانبه، موزون و درونزا که در چارچوب ان ظرفیت ها و تواناییهای اجتماعات روستایی برای رفع نیازهای اساسی، مادی و معنوی و کنترل موثر بر نیروهای شکل دهنده نظام سکونت محلی(اکولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی، نهادی و سرزمینی) رشد و تعالی می یابد. ( دفتر برنامه ریزی توسعه روستایی).
– برنامههای توسعه روستایی، جزئی از برنامه های توسعه هر کشور محسوب می شوند که برای دگرگون سازی ساخت اجتماعی – اقتصادی جامعه روستایی بکار می رود. اینگونه رنامه ها را که دولتها و یا عاملان آنان در مناطق روستایی پیاده می کنند، دگرگونی اجتماعی بر اساس طرح و نقشه نیز می گویند. این امر در میان کشورهای جهان سوم که دولتها نقش اساسی در تجدید ساختار جامعه به منظور هماهنگی با اهداف سیاسی و اقتصادی به عهده دارند، مورد پیدا میکند. از سوی دیگر توسعه روستایی را می توان عاملی در بهبود شرایط زندگی افراد متعلق به قشر کم درآمد ساکن روستا و خودکفاسازی آنان در روند توسعه کلان کشور دانست (ازکیا، 1381، ص67).

2-1. توسعه روستایی
بانک جهانی توسعه روستائی را چنین تعریف می کند: توسعه روستائی راهبردي است که برای بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی گروه مشخصی از مردم که همان روستائیان هستند، طراحی می شود. این استراتژی در پی گسترش منافع توسعه در بین فقیرترین افرادی است که در نواحی روستائی به دنبال امرار معاش هستند. ازنظر بانک جهانی فقرای روستائی شامل کشاورزان خرده پا، اجاره نشین ها و خوش نشین‎ها می گردد در این ارتباط برنامه ریزی توسعه روستائی را می توان به عنوان تفکر و عمل سنجيده در راستای دستیابی به اهداف فوق تعریف کرد. شاید هنوز تعریف مهاتما گاندی از توسعه روستائی تنها تعریفی باشد که تمامی جنبه های مذکور را مستتر دارد. او توسعه روستائی را به سادگی، تبدیل روستا به مکانهای قابل زیست و متناسب با رشد و تعالي انسان معرفی می کرد. مسلماً این تعریف عام و کلی است و اهداف خاص برنامه ریزی روستائی باید در سطوح مختلف و در ارتباط با جنبه های گوناگون اجتماع روستائی تبیین شود. این اهداف قاعدتاً باید به تجدید سازمان فعالیت ها، افزایش در آمدها، گسترش رفاه، برقراری نظم و ترتیب فضائی و نهایتاً بهبود شرایط زندگی در عرصه های روستائی منتهی گردد (لنگرودی؛ پیشین، ص 156).
– مایکل تودارو: در کتاب توسعه اقتصادی در جهان سوم ابعاد و اهمیت توسعه روستایی را بدین صورت بیان میکند: توسعه کشاورزی و توسعه روستایی محور اصلی توسعه ملی است او معتقد است که توسعه و رشد بخش کشاورزی به عنوان موتور و محرکه اصلی توسعه روستایی است و علت آنرا اشتغال بیش از 80 درصد جمعیت روستایی جهان سوم به طور مستقیم و غیر مستقیم در فعالیتهای کشاورزی می داند در نظر تودارو توسعه ملی به توسعه روستایی است چراکه ریشه تمامی مشکلات و مسائل عقب ماندگی مل فقر، نابرابری در حال رشد سریع جمعیت و بیکاری فزاینده در مناطق روستایی قرار دارد. از نظر او اگر قرار است که توسعه ملی در کشورهای جهان سوم واقعیت پذیرد باید تعادل بهتری بین توسعه روستایی و شهری ایجاد شود. چون اگر پروژههای دارای اولویت دهه های 1950 و 1960 بر نوسازی و توسعه بخش شهری متمرکز بود لذا در سالهای آینده باید تاکید بیشتری بر گسترش امکانات اقتصادی و اجتماعی در مناطق روستایی شود. تودارو سه شرط لازم برای موفقیت استراتژی توسعه روستایی و کشاورزی را اصلاحات ارضی سیاستهای حمایتی و هدفهای توسعه هماهنگ می داند (آسایش، حسین، 1375، ص24).
– میسرا :یکی از مشهورترین نظریه پردازان توسعه روستایی است که در دهه 1980 نظریات خود را در مورد توسعه جهان سوم مطرح کرده است. او از روشهای جدید توسعه صحبت میکند که این روشها دارای ضوابط زیر می باشد:
باید توسعه حالت دو قطبی را تضعیف کند. باید جهت گیری آن مشکلات فقر را رفع نماید. باید باعث پیشبرد رشد اقتصادی شود. الگوی توسعه میسرا دارای فاکتورهای زیر می باشد. قطع وابستگی یک طرفه و ایجاد وابستگی متقابل. تغییر ساختارهای سیاسی، اجتماعیو اقتصادی در جامعه. الگوی توسعه در هر جامعه‎ای باید براساس میراث فرهنگی، منابع و مراحل توسعه لازم و غیره موجود در آن کشور انتخاب شود. وی معتقد است به الگوی مراکز رشد به عنوان مطلوبترین راهبرد توسعه روستایی می باشد و با تاکید بر توسعه روستایی متکی بر بنیان قوی صنعتی که همزمان توسط دولت و مردم انجام می شود الگوی توسعه خویش را بنیان می گذارد و اصلاحات ارضی در روستاها را امری ضروری می داند. میسرا معتقد است که توسعه روستایی صرفا به معنای توسعه کشاورزی نیست همچنین موردی از رفاه اجتماعی هم نمی باشد که با تزریق پول به مناطق روستایی جهت رفع نیازمندیهای اولیه و اساسی انسانی مرتفع گردد، بلکه توسعه روستایی طیف وسیعی از فعالیتهای گوناگون و بسیج انسانی را شامل می شود که مردم را به ایستادن روی پای خود و از میان برداشتن ناتوانائیهای ساختاری موجود غالب سازد. ناتوانائیهایی که آنها را قرنها و نسلها در شرایط نامساعد زندگیشان به صورت اسیر نگه داشته است بنابراین میسرا توسعه روستایی را از دیدگاههای وسیعی بررسی کرده و توجه خود را بر پرورش روستائیان و توانا ساختن آنها معطوف می دارد تا بتواند خود در شرایط نامساعد زندگی خویش تغییر به وجود آورند (آسایش، حسین، 1374، ص25).
– آلبرت واترسون :

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره نيکل، حجمي، بلورهاي Next Entries مقاله رایگان درباره ريزموج، هيدروترمال، بلورهاي