منابع پایان نامه درمورد انتقال اطلاعات، انتقال دانش، تلفن همراه

دانلود پایان نامه ارشد

نقاط قوت روابط غير مستقيم آفلاين به طور مثبت بر عملکرد شغلي موثر هستند. بنابراين چنين فرض شده است:
H1b – روابط غيرمستقيم آفلاين با عملکرد شغلي ارتباط مثبت خواهند داشت.
– روابط غيرمستقيم آفلاين به عنوان مکمل روابط مستقيم آفلاين: همانطور که بررسي‌ها نشان مي‌دهند، در ميان مکانيزم‌هاي مختلف، هزينه نگهداري، دسترسي به شبکه، ارتباطات ضعيف و نظارت شخص ثالث در روابط مستقيم آفلاين در سطح پايين ارزيابي مي‌شوند. نگهداري روابط مستقيم آفلاين گران است زيرا کارکنان نيازمند صرف زمان و تلاش براي نگهداري چنين ارتباطي از طريق ملاقات‌هاي رو در رو به صورت مداوم هستند. به همين دليل گسترش شبکه از طريق توسعه روابط جديد دشوار است. روابط مستقيم آفلاين روابطي قوي‌ هستند و افرادي که به صورت مستقيم در شبکه‌هاي آفلاين ارتباط برقرار مي‌کنند، ناظر سوم ندارند. روابط قوي و ضعيف، روابطي متضاد هستند بنابراين، مزاياي ساختاري روابط ضعيف مانند دستيابي به منابع جديد و متنوع در روابط قوي وجود ندارد (Levin & Cross 2004). روابط غيرمستقيم آفلاين از نظر مکانيزم‌هاي بيان شده در سطح بالايي قرار دارند و مي‌توانند محدوديت‌هاي روابط مستقيم آفلاين را پوشش دهند. در ميان مکانيزم‌هاي مختلف شناسايي شده، روابط قوي، شباهت شبکه، يکپارچگي اطلاعات و دريافت سريع اطلاعات در روابط غيرمستقيم آفلاين در سطح پايين ارزيابي مي‌شوند. روابط غير مستقيم آفلاين نوعا روابط ضعيفي هستند که مزيت‌هاي ساختاري روابط قوي مانند، انتقال دانش در آن‌ها وجود ندارد (Granovetter, 1982; Levin & Cross, 2004; Reagans and McEvily, 2003). به همين دليل افرادي که به صورت غير مستقيم در شبکه‌هاي آفلاين ارتباط برقرار مي‌کنند، به طور متناوب در تعامل نيستند که به فرصت کمتر براي يافتن افراد مشابه و توسعه شباهت شبکه منتهي مي‌شود (Ibarra, 1992; McPherson et.al, 2001). زماني که قسمتي از اطلاعات از طريق واسطه‌هاي زياد در شبکه آفلاين انتقال مي‌يابد، احتمال تحريف آن افزايش مي‌يابد (Burt, 1992). روابط غيرمستقيم آفلاين سرعت انتقال دانشي را که در ملاقات‌‌هاي رو در رو منتقل شده است و افراد نيازمند مديريت آن هستند، کاهش مي‌دهد. به‌علاوه، روابط مستقيم آفلاين نسبت به روابط غيرمستقيم آفلاين از نظر مکانيزم‌هاي بيان شده در سطح بالاتري قرار دارند. بنابراين، افرادي که روابط مستقيم و غيرمستقيم آفلاين دارند، نه تنها مي‌توانند از گفتگوهاي غيرمستقيم خود براي دستيابي به پايگاه بزرگ و متنوع اطلاعات، با هزينه کمتري دست يابند، بلکه همچنين مي‎توانند درحالي که احتمال تحريف دانش را کاهش مي‌دهند از گفتگوهاي مستقيم خود براي انتقال دانش استفاده کنند. فرض بر اين است روابط مستقيم و غيرمستقيم آفلاين محدوديت‌هاي يکديگر را پوشش داده و يکديگر را در تاثير بر عملکرد شغلي تکميل مي‌کنند. بنابراين چنين فرض شده است:
H1c – روابط غيرمستقيم آفلاين ارتباط بين روابط مستقيم آفلاين و عملکرد شغلي را به طور مثبت تعديل مي‌کنند.
* روابط آنلاين
– روابط مستقيم آنلاين: همانطور که بررسي‌ها نشان مي‌دهند، در ميان مکانيزم‌هاي مختلف، دريافت سريع اطلاعات، يکپارچگي اطلاعات، ارتباطات قوي و مستندسازي و بازيابي اطلاعات، انتقال موازي اطلاعات، رفع محدوديت‌هاي زماني و مکاني در روابط مستقيم آنلاين در سطح بالا ارزيابي مي‌شوند. زماني که کارکنان به صورت مستقيم آنلاين ارتباط برقرار مي‌کنند، اطلاعات را سريع‌تر دريافت مي‌کنند زيرا نياز به صرف تلاش و زمان جهت برنامه‌ريزي جلسات رو در رو ندارند. در عوض مي‌توانند زمان بيشتري را صرف تعاملات خود در شبکه‌هاي ارتباطي مختلف آنلاين کنند و ارتباطات قوي را در شبکه‌هاي آنلاين ايجاد کنند. در ارتباطات مستقيم آنلاين کارکنان اطلاعات کامل‌تري را دريافت مي‌کنند به اين دليل که هيچ واسطه‌اي براي انتقال اطلاعات وجود ندارد. به علاوه کارکنان اطلاعات را به صورت مستقيم با استفاده از رسانه‌هاي ارتباطي غيرهمزمان مانند تلفن همراه و ايميل به طور مستقيم مبادله مي‌کنند تا بر محدوديت‌هاي زماني و مکاني غلبه کنند. تعدادي از فناوري‌هاي کامپيوتري از انتقال موازي اطلاعات پشتيباني مي‌کنند. کارکناني که به صورت مستقيم و آنلاين ارتباط برقرا مي‌کنند مي‌توانند به طور همزمان به ديدگاه‌هاي مختلف گوش کنند و آنها را ياد بگيرند (Dennis et.al, 2008). روابط آنلاين براي ثبت اطلاعات مناسب هستند، به اين دليل که ابزار ذخيره ديجيتالي در مقايسه با انسان حافظه بيشتري دارد. زماني که اطلاعات در يک ابزار ذخيره ديجيتالي مانند سيستم مديريت پايگاه داده ذخيره مي‌شوند، انتقال اطلاعات توسط افراد سريع‌تر و آسان‌تر انجام مي‌شود. هريک از اين نقط قوت روابط مستقيم آنلاين به طور مثبت بر عملکرد شغلي موثر هستند. بنابراين چنين فرض شده است:
H2a – روابط مستقيم آنلاين با عملکرد شغلي ارتباط مثبت خواهند داشت.
– روابط غيرمستقيم آنلاين: همانطور که بررسي‌ها نشان مي‌دهند، در ميان مکانيزم‌هاي مختلف دستيابي به منابع، ارتباطات ضعيف، هزينه نگهداري، دسترسي به شبکه، نظارت بخش سوم، يکپارچگي اطلاعات، رفع محدوديت‌هاي زماني و مکاني، مستندسازي و بازيابي اطلاعات در ارتباطات غيرمستقيم آنلاين در درجه بالايي قرار دارند. کارکناني که به صورت غيرمستقيم و آنلاين ارتباط برقرار مي‌کنند، به دليل حضور واسطه‌ها غالبا کمتر ارتباط برقرار مي‌کنند. دليل ديگر پايين بودن سطح ارتباطات اين است که رسانه ارتباطي آنلاين معمولا اطلاعات مفهومي را به درستي منتقل نمي‌کنند و کارکنان ممکن است به سختي يکديگر را درک کنند به همين دليل در ارتباطات غيرمستقيم آنلاين روابط ضعيف هستند (Granovetter, 1973; Hansen, 1999; Hansen et.al, 2005; Haythornthwaite, 2002; Levin & Cross, 2004). نگهداري چنين روابطي ارزان است زيرا کارکنان نياز به جلسات رو در رو ندارند، به همين دليل ممکن است کارکنان دسترسي خود به شبکه را توسعه دهند. در شبکه‌هاي غيرمستقيم آنلاين همانند شبکه‌هاي غيرمستقيم آفلاين کارکنان از طريق بخش‌هاي سوم به يکديگر متصل هستندکه احتمالا نقش ناظر را ايفا مي‌کنند. در ارتباطات غير مستقيم آنلاين اطلاعات تماميت خود را حفظ مي‌کنند، زيرا واسطه‌ها مي‌توانند براي ارسال پيام بدون مداخله در آن، از ايميل استفاده کنند. اين روابط کمتر توسط موانع زماني و مکاني محدود هستند زيرا کارکنان مي‌توانند با استفاده از رسانه‌هاي ارتباطي متنوعي مانند ايميل، کنفرانس ويدئويي و شنيداري براي برقراري ارتباط استفاده کنند که نياز به ملاقات در زمان و مکان مشابه ندارند. چنين رسانه‌هاي ارتباطي آنلايني مي‌توانند تاريخچه همه ارتباطات را بدون از دست دادن اطلاعات ثبت کرده و استفاده از آن را آسان تر مي‌کنند (Dennis et.al, 2008). هريک از اين نقط قوت روابط غيرمستقيم آنلاين به طور مثبت بر عملکرد شغلي موثر هستند. در ميان مکانيزم‌هاي مختلف دستيابي به منابع، روابط ضعيف و نظارت شخص ثالث در روابط مستقيم آنلاين در سطح پاييني قرار دارند. روابط مستقيم آنلاين روابطي قوي هستند و در اين روابط همانند روابط مستقيم آفلاين نظارت شخص ثالث (واسطه) در بين شرکاي ارتباطي وجود ندارد، بنابراين، هيچ نظارتي بر آن‌ها وجود ندارد. چنين محدوديت‌هايي توسط روابط غيرمستقيم آنلاين پوشش داده مي‌شوند که از نظر اين مکانيزم‌ها در سطح بالايي قرار دارند. هريک از اين نقط قوت روابط غيرمستقيم آنلاين به طور مثبت بر عملکرد شغلي موثر هستند. بنابراين چنين فرض شده است:
H2b- روابط غيرمستقيم آنلاين با عملکرد شغلي ارتباط مثبت خواهند داشت.
– روابط غيرمستقيم آنلاين به عنوان مکمل روابط مستقيم آنلاين: همانطور که بررسي‌ها نشان مي‌دهند، در ميان مکانيزم‌هاي مختلف دستيابي به منابع، شباهت شبکه و رابط قوي در روابط غيرمستقيم آنلاين در سطح پايين قرار دارند. روابط غيرمستقيم آنلاين همانند روابط غيرمستقيم آفلاين روابط ضعيفي هستند که فرصت توسعه شبکه را کاهش مي‌دهند(Ibarra, 1992; McPherson, et.al, 2001) . چنين محدوديت‌هايي توسط روابط مستقيم آنلاين پوشش داده مي‌شوند که از نظر شباهت شبکه و روابط قوي در سطح بالايي قرار دارند. روابط مستقيم و غيرمستقيم آنلاين محدوديت‌هاي يکديگر را پوشش داده و يکديگر را در تاثير بر عملکرد شغلي تکميل مي‌کنند. بنابراين چنين فرض شده است:
H2c- روابط غيرمستقيم آنلاين ارتباط ميان روابط مستقيم آنلاين و عملکرد شغلي را به طور مثبت تعديل مي‌کنند.
* روابط مستقيم آنلاين و روابط مستقيم آفلاين
– روابط مستقيم آنلاين به عنوان مکمل روابط مستقيم آفلاين: همانطور که بررسي‌ها نشان مي‌دهند، روابط مستقيم آفلاين از نظر هزينه نگهداري و دسترسي به شبکه، مستندسازي و بازيابي اطلاعات، انتقال موازي اطلاعات، رفع محدوديت‌هاي زماني و مکاني در سطح پاييني قرار دارند. کارکناني که به صورت مستقيم آفلاين ارتباط برقرار مي‌کنند، براي دستيابي به منابع بايد در زمان و مکان مشابهي يکديگر را ملاقات کنند. اين امر زمانيکه کارکنان در مکان‌هاي مختلف و در ساعات کاري متفاوت کار مي‌کنند دشوار مي‌باشد (Cummings et.al, 2009). اين موضوع نشان‌دهنده وجود موانع زماني و مکاني زياد در روابط مستقيم آفلاين است. در طول ملاقات رو در رو تنها يک فرد مي‌تواند صحبت کند و افراد ديگر نمي‌توانند به طور همزمان به بازخوردهاي مختلف را دريافت کنند (Dennis et.al, 2008). اين موضوع نشان مي‌دهد که روابط مستقيم آفلاين پشتيباني اندکي از انتقال موازي اطلاعات مي‌کنند. در طول ملاقات رو در رو افراد يادداشت برداري مي‌کنند و يا موضوعات را به خاطر مي‌سپارند. يادداشت‌ها ممکن است ناقص باشند و گم شوند و افراد نيز ممکن است موضوع بحث را فراموش کنند که به فقدان اطلاعات يا شکست در بازيابي اطلاعات اساسي براي حل مشکلات کاري منتهي مي‌شود .(Dennis et.al, 2008) اين موضوع نيز نشان مي‌دهد که روابط مستقيم آفلاين از مستندسازي و بازيابي اطلاعات پشتيباني کافي به عمل نمي‌آورد. نقاط قوت روابط مستقيم آنلاين از نظر اين مکانيزم‌ها محدوديت‌هاي روابط مستقيم آفلاين را پوشش مي‌دهد.
– روابط مستقيم آفلاين به عنوان مکمل روابط مستقيم آفلاين: روابط مستقيم آنلاين در انتقال اطلاعات مفهومي در درجه پايين قرار دارد. بيشتر رسانه‌هاي ارتباطي آنلاين مانند ويدئوکنفرانس، ايميل و کنفرانس شنيداري، از انتقال راهنمايي‌هاي چندگانه مانند زبان بدن و بيان صورت، پشتيباني نمي‌کنند. زماني‌که کارکنان به صورت رو در رو مکالمه نکنند، تمرکز فردي نيز کاهش مي‌يابد. اگرچه کنفرانس ويدئويي مي‌تواند مقداري از اطلاعات مفهومي را انتقال دهد، اما اين امر عمدتا به کيفيت ارتباط اينترنتي بستگي دارد. به عنوان مثال، يک ارتباط ضعيف ممکن است باعث از بين رفتن اطلاعات و تاخير در انتقال آن‌ها شود. توانايي ارتباط مستقيم آفلاين از نظر انتقال اطلاعات مفهومي، چنين ضعف‌هاي ارتباط مستقيم آنلاين را پوشش مي‌دهد. زمانيکه فرد ارتباط مستقيم در هر دو شبکه آنلاين و آفلاين داشته باشد و قادر به برقراري ارتباط رو در رو نباشد مي‎تواند از طريق ايميل و يا رسانه‎هاي ارتباطي آنلاين، ارتباط برقرار کند که نه تنها هزينه نگهداري ارتباط کاهش مي‎‌يابد، بلکه سوابق ارتباطي بهتري نيز ايجاد و نگهداري مي‌شود. با استفاده از يک نرم‌افزار ارتباطي آنلاين فرد مي‎تواند بازخوردي از چند ارتباط مستقيم آنلاين خود به صورت همزمان دريافت کند. فرض شده است که روابط مستقيم آنلاين و آفلاين به محدوديت‌هاي يکديگر توجه کرده و يکديگر را در تاثير بر عملکرد شغلي تکميل مي‌کنند. بنابراين چنين فرض شده است:
H3 – روابط مستقيم آفلاين ارتباط ميان روابط مستقيم آنلاين و عملکرد شغلي را به طور مثبت تعديل مي‌کنند.
* روابط غيرمستقيم آنلاين و روابط غيرمستقيم آفلاين
– روابط غيرمستقيم آنلاين به عنوان مکمل روابط غيرمستقيم آفلاين: همانطور که بررسي‌ها نشان مي‌دهند، روابط غيرمستقيم آفلاين در دريافت سريع اطلاعات و يکپارچگي اطلاعات، رفع محدوديت‌هاي زماني و مکاني

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد توسعه مدل، انتقال اطلاعات، عملکرد دانش آموزان Next Entries منابع پایان نامه درمورد انتقال اطلاعات، عملکرد کارکنان، انتقال دانش