منابع پایان نامه درمورد استان مازندران، استان تهران، استان گلستان، استان خراسان شمالی

دانلود پایان نامه ارشد

سرمايه گذاري‌های انجام شده را بصورت وام و تسهيلات براي سرمايه گذاري تأمين نمايد‌. چنانچه به هردليلي كه قصور متوجه سرمايه گذار باشد بايد تمامي كمك‌های انجام شده را مسترد نمايد‌.
– سازمان يك شركت مهندسي مشاور را بعنوان ناظر بر اجرا و بهره برداري از هر منطقه نمونه گردشگري تعيين و به سرمايه گذار معرفي خواهد كرد. اجراي نظرات ناظر در حدود قرارداد فيمابين و دستور العمل‌های سازمان براي سرمايه گذار لازم الاجراخواهد بود‌.
– در كليه موارديكه در اين قرارداد انجام اموري در مهلت مقرر برعهده سرمايه گذار گذاشته شده است سرمايه گذار می‌تواند در صورت وجود معاذير موجه براي مدت معيني درخواست استمهال نمايد.تشخيص معاونت سرمايه گذاري و طرح‌های سازمان در قبول يا رد استمهال قطعي خواهد بود‌.
– سازمان موظف به نظارت كامل برحسن اجراي طرح جامع و تفضيلي منطقه نمونه گردشگري و زمانبندي اجراي فعاليت‌‌ها می‌باشد و درصورت مشاهده هر گونه تخلف و تخطي از اجراي صحيح طرح جامع و برنامه زمانبندي موضوع كتباً به سرمايه گذار ابلاغ و درصورت عدم رعايت موارد ابلاغي و بروز اختلاف با نظر حكم و مرضي الطرفين حل و فصل خواهد شد. درغير اينصورت از طريق مراجع قضايي رسيدگي بعمل خواهد آمد.(دفتر مناطق نمونه گردشگری، 1389، 40-38)

فصل سوم

معرفی عرصه پژوهش

3-1 موقعیت جغرافیایی و سیاسی استان مازندران :
استان مازندران با مساحت بالغ بر 4/23756 کیلومتر مربع 46/1 درصد از مساحت کل کشور را تشکیل می‌‌دهد. این استان بین 35 درجه و 47 دقیقه تا 36 درجه و 35 دقیقه عرض شمالی و 50 تا 54 درجه و 10 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است‌. حد شمالی این استان دریای خزر، حد جنوبی آن استانهای تهران، قزوین و سمنان، حد غربی آن استان گیلان و حد شرقی آن استان گلستان می‌‌باشد که از طریق سه محور هراز، کندوان، فیروزکوه و کیاسر با سایر نقاط کشور مرتبط بوده و سه فرودگاه ساری، نوشهر و رامسر، ارتباط هوایی آن را برقرار ساخته است ونیز راه آهن سراسری از این استان عبور کرده است. آب و هوای مازندران معتدل بوده، قسمت جنوبی این استان کوهستانی بوده و قسمت شمالی آن جلگه‌ای ساحلی می‌‌باشد وهرچه از غرب استان به سمت شرق پیش می‌‌رویم بر میزان دما افزوده و از میزان بارش و رطوبت کاسته می‌‌شود. شیب استان به طرف شرق می‌‌باشد که به تدریج پس از عبور از استان گلستان به ارتفاعات غربی استان خراسان شمالی منتهی می‌‌گردد‌. به علت فراوانی نسبی آب و فرسایش کوه‌ها، آبرفت ناشی از آن در دریا ته نشین شده و جلگه مازندران را تشکیل داده است. (راهنمای گردشگری استان مازندران ،5،1391)
نقشه(3-1): موقعیت استان مازندران در ایران
منبع: دفتر فنی و عمرانی استانداری مازندران 1391

دانشگاه آزاد اسلامي- واحد ساري
عنوان پایان نامه :
نقش و جایگاه مناطق نمونه گردشگری در توسعه
پایدار استان مازندران
عنوان نقشه :
موقعیت استان مازندران در ایران
نام استاد راهنما :
دکتر عباس علیپور
نام استاد مشاور :
دکتر سعید شیرکوند
نام دانشجو :
سیده اعظم موسویان خطیر
تاریخ دفاع :
6/3/1394
نقشه شماره 3-1 موقعیت استان مازندران در ایران

3-2 جايگاه استان در كشور به لحاظ مساحت و جمعيت
مازندران كنوني بين 35 درجه و 47 دقيقه تا 36 درجه و 35 دقيقه عرض شمالي و 50 درجه و34 دقيقه تا 54 درجه و 10 دقيقه طول شرقي از نصف‌النهار گرينويچ قرار گرفته است.
• وسعت: استان مازندران حدود 238 هزار كيلومتر مساحت دارد، بنابراين 46/1 درصد از مساحت كشور را به خود اختصاص داده است. مازندران به لحاظ مساحت خاكي هيجدهمين استان كشور می‌باشد. (معاونت برنامه‌ریزی- دفتر برنامه‌ریزی و بودجه ، 7،1388)
• جمعيت: استان مازندران در سال 1391 براساس برآورد، جمعیتی حدود 3105892 نفر را در خود جاي داده بود که این جمعیت حدود 1/4 درصد از جمعیت کل کشور را دربر می‌‌گیرد. استان مازندران داراي 20 شهرستان بوده است‌. (معاونت برنامه‌‌ریزی و اشتغال91 ، 1392، 3)

3-3 تحليل موقعيت استان
3-3-1 تحليل تقسيمات كشوري و همجواريهاي استان
همسايگان داخلي:
استان مازندران به لحاظ داخلي با استان‌های ذيل همسايه و در تعامل می‌باشد :
• استان گلستان: استان نسبتاً جديد گلستان كه خود شمايي از استان مازندران بوده است و با جدايي خود، مازندران را از داشتن مرز مشترك زميني با خارج از كشور محروم نمود در شرق اين استان واقع شده و حدود 60 كيلومتر مرز مشترك با آن دارد كه از جنوب به شمال به ترتيب دامنه‌های جنوبي البرز (كوهستان)، جلگه‌های مازندراني و دشت‌های ساحلي را در بر می‌گيرد.
• استان سمنان: استان سمنان پهنه شرقي جنوب مازندران را به خود اختصاص داده است و حدوداً
150 كيلومتر مرز مشترك با استان مازندران دارد. سوابق تاريخي و قرابت‌های فرهنگي كه سبب ساز تعاملات اقتصادي هرچند معدودي بين دو استان شده است، قابليت‌های ويژه‌ای را جهت تقويت عملكردها نشان می‌دهد.مرز مشترك بين دو استان در ارتفاعات البرز قرارگرفته است و كاملاً كوهستاني محسوب می‌گردد.
• استان تهران: استان تهران كه پهنه‌های مياني جنوب مازندران را در برگرفته است، داراي مرز مشتركي حدود 250 كيلومتر با اين استان است. استان تهران علاوه بر ارتباط هوايي و ريلي از طريق سه جاده ارتباطي مهم كندوان، هراز و فيروزكوه تعامل گسترده‌ای با مازندران دارد. مازندران بالاترين ميزان مبادلات فرهنگي و اقتصادي را با استان تهران داشته و بهبود وضعيت شبكه‌های ارتباطي، چشم انداز مناسبي را براي تقويت ارتباط با تهران نشان می‌دهد. (استانداری مازندران – معاونت برنامه‌ریزی، 4،1388)
• استان قزوين: استان قزوين در گوشه جنوب غربي مازندران واقع شده و حدوداً 70 كيلومتر مرز مشترك با مازندران دارد. استان قزوين ارتباط ريلي– هوايي و زميني مستقيمي در حال حاضر با مازندران ندارد ، مرز مشترك استان قزوين با مازندران همانند استان‌های تهران و سمنان درارتفاعات البرز قرار گرفته و كاملاً كوهستاني است.
• استان گيلان: استان گيلان همسايه غربي مازندران محسوب شده و حدود 50 كيلومتر مرز مشترك با آن دارد. استان گيلان ارتباط هوايي، ريلي و دريايي مؤثري با مازندران ندارد، قرابت‌های تاريخي و به ويژه فرهنگي ساكنان غرب مازندران با گيلان می‌تواند تعاملات اقتصادي موجود را بهبود بخشد‌. استان گيلان در طول مرز خود با مازندران پهنه‌های ساحلي، جلگه‌ای و كوهستاني را شامل می‌‌شود. (معاونت برنامه‌ریزی، 4،1388)
نقشه 3-2 موقعيت استان مازندران را در ارتباط با استا نهاي مجاور و همسايه خود نشان می‌دهد.

دانشگاه آزاد اسلامي- واحد ساري
عنوان پایان نامه :
نقش و جایگاه مناطق نمونه گردشگری در توسعه
پایدار استان مازندران
عنوان نقشه :
موقعیت استان مازندران در ایران
نام استاد راهنما :
دکتر عباس علیپور
نام استاد مشاور :
دکتر سعید شیرکوند
نام دانشجو :
سیده اعظم موسویان خطیر
تاریخ دفاع :
6/3/1394
نقشه شماره 3-2 موقعیت استان مازندران در کشور
منبع: استانداری مازندران-معاونت برنامه‌ریزی 1387

همسايگان خارجي
استان مازندران در سرتاسر شمال خود با درياي مازندران در تماس است و با توجه به وجود 5 كشور در حوزه اين دريا می‌توان استان را به نوعي استاني مرزي محسوب نمود. تركمنستان در شرق درياي مازندران به لحاظ بعد فاصله (زميني– دريايي- هوايي) نزديكترين همسايه خارجي استان مازندران محسوب می‌‌گردد. جمهوري آذربايجان در غرب اين دريا، جمهوري قزاقستان در شرق و شمال و جمهوري فدراتيو روسيه در شمال غرب و غرب درياي مازندران به ترتيب نزديكترين همسايگان خارجي مازندران
محسوب می‌گردند. درياي ( درياچه ) مازندران بزرگترين درياچه جهان در محل تلاقي آسياي مركزي، قفقاز و ايران واقع شده است‌. استانداری مازندران – معاونت برنامه‌ریزی ، 1،1388)
اين استان با طول ساحل 320 كيلومتري به همراه همسايگان خود ( استان‌های گلستان و گيلان) در تماس با اين دريا مي‌توانند دروازه تعامل كشور بزرگ ايران با حوزه استراتژيك مذكور باشد‌. تعاملات سياسي، فرهنگي، اقتصادي (به ويژه در انرژي و شيلات)، زيست محيطي و احتمالاً نظامي ايران با حوزه مذكور از طريق مبادي‌ای نظير مازندران ممكن م يگردد و اين بر اهميت نقش و جايگاه مازندران در اين تقسيمات صحه می‌گذارد. استانداری مازندران – معاونت برنامه‌ریزی،2،1388)

نقشه 3-3 موقعيت استان مازندران را در ارتباط با همسايگان خارجي نشان می‌دهد.

دانشگاه آزاد اسلامي- واحد ساري
عنوان پایان نامه :
نقش و جایگاه مناطق نمونه گردشگری در توسعه
پایدار استان مازندران
عنوان نقشه :
موقعیت استان مازندران در ایران
نام استاد راهنما :
دکتر عباس علیپور
نام استاد مشاور :
دکتر سعید شیرکوند
نام دانشجو :
سیده اعظم موسویان خطیر
تاریخ دفاع :
6/3/1394
نقشه شماره 3-3 موقعیت استان مازندران در خارج از کشور
3-4 ريخت شناسي مازندران
استان مازندران تمامي سرتاسر مرز شمالي خود را با ساحل درياي مازندران در ارتباط است و لبه ‌ای كاملاً ساحلي و آبي دارد. اين استان از شمال به جنوب، پهنه‌های مختلف و متفاوتي نظير ساحل، جلگه و كوهستان را در خود جاي داده است، هرچند سهم هر يك از اين پهنه‌‌ها يكسان نيست‌. لبه ساحلي داراي عمق بسيار ناچيزي بوده و جلگه‌های استان در غرب بسيار كم عمق ولي در شرق نسبتاً مناسب هستند از طرف ديگر كوهستان نيز سرتاسر نيمه جنوبي را به فراخور عمق استان در بر گرفته است. جنگل‌های استان كه هم در جلگه و هم در كوهستان رخ نمون دارند، سيماي خاصي در ارتباط با آب و كوهستان بوجود آورده اند و از اين حيث در دنيا از مناطق كمياب می‌باشند. (استانداری مازندران – معاونت برنامه ریزی،7،1388)

3-5 تحليل ژئومورفولوژي2 استان مازندران :
استان مازندران به صورت نوار پهن و قوسي شكلي است كه كوههاي البرز در جنوب و درياي مازندران شمال آن را فرا گرفته است‌. حوضه آبريز مذكور جزء حوضه رسوبي محسوب می‌شود كه بعد از رخداد زمين ساختي سيميرين پيشين تشكيل شده و در آن رسوبگذاري بوجود آمده تا حركات كوهزايي اواخر دوران دوم زمين شناسي، چين خوردگي با مجموعه چين‌های موازي با امتداد شمال باختري – جنوب خاوري ايجاد كرده است. فعاليت ماگمايي و آتشفشاني در ادوار گذشته تا عصر حاضر، باعث بالا آمدن توده‌های نفوذي و فوران گدازه‌های آتش فشاني با قلل مخروطي شكل شده است كه از عمده ترين آنها می‌توان به قله دماوند اشاره نمود‌. در اثر فعاليت‌های كوهزايي، در ارتفاعات، گسل‌های متعددي در امتداد و عمود بر طبقات بوجود آمده است‌. برخي از اين گسل‌‌ها مانند گسل گرگان – رشت، البرز و مازندران سبب شده تا اين ارتفاعات به بلوكهاي متعددي تقسيم شوند و پس از تشكيل آن فرسايش‌های فيزيك ي، شيميايي و مكانيكي موجب گرديده كه ارتفاعات حوزه تخريب و رسوبات آبرفتي در نقاط فرو افتاده و پست حوضه آبريز بر جا ي گذاشته شود‌. پديده مهم ژئومورفولوژي كي اين حوضه، فرونشيني درياي مازندران و افزايش نسبي ارتفاع كوهها می‌باشد كه زمينه تشديد فرسايش توسط آبهاي روان و وجود آمدن دره‌‌ها را فراهم ساخته است. گود شدن دره‌‌ها كه به وسيله آب انجام گرفته، به لحاظ مقاوم بودن واحدهاي سنگي همانند سنگ‌های آذرين و سنگ آهك موجب بوجود آمدن دره‌های عميق باعرض كم و به شكل Vمي‌شود‌. همچنين در ارتفاعات و دامنه‌های پرشيب باعث ايجاد زمين لغزش‌های بزرگ و كوچك بطور مكرر در نقاط مختلف حوضه‌های آبريز رودخانه‌های درياي مازندران می‌شود‌. نهشته هايي مانند مارن، شيل وسنگ‌های سست كه حساسيت به فرسايش آنها زياد می‌باشد، سبب به وجود آمدن دره‌های عريض و U شكل در نقاط مختلف شده كه اين حالت دشت‌های ميان كوهي را در نقاط مختلف حوضه درياي مازندران به وجود آورد ه است‌. فرونشست تدريجي درياي مازندران علاوه بر افزايش ارتفاع كوه‌‌ها سبب بوجود آمدن دشت‌های مختلف گستره استان‌های گيلان، مازندران و گلستان نيز شده است، همچنين فرسايش

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد توسعه پاید، توسعه پایدار، توسعه گردشگری، زیست محیطی Next Entries منابع پایان نامه درمورد استان مازندران، استان گلستان، رشد جمعیت، پوشش گیاهی