منابع پایان نامه درمورد هخامنشیان، روابط عمومی، مردم شناسی، باستان شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

بنا کل
زیر بنای کل بخش
تعداد پرسنل
زیر بنا (متر مربع)
ظرفیت فضا
تعداد
ریز فضا
بخش
واحد
ردیف

56

2
هنرهای سنتی و دستی هخامنشی
محققین

پژوهش

3

88

2
باستان شناسی

56

2
مردم شناسی( هخامنشی )

4

2
آزمایشگاه
مرمت

12

2
اتاق کارشناس

184

2
کارگاه

3

2
جم داری

اموال

20

2
اتاق جم دار بخش ها

450

1
گنجینه هخامنشی

27

14
انبار موقت آثار هخامنشیان

3

2
اتاق مطالعه

50

2
بار انداز

30

2
تاریکخانه
عکاسی

70

1
اتاق عکاسی

25

3

آبدرخانه

25

3

سرویس

30

3
آسایشگاه

نگهبانی

حفاظت

4

12

3
کیوسک نگهبانی

8

3
مونیتورینگ

5
باغبانی
واحد فضای سبز

5
گلخانه

6
راه پله
ارتباط عمودی

سیرکوله

5

6
آسانسور

6

راهروها

جدول(7-10): ادامه ریز فضاهای موزه
زیر بنا کل
زیر بنای کل بخش
تعداد پرسنل
زیر بنا (متر مربع)
ظرفیت فضا
تعداد
ریز فضا
بخش
واحد
ردیف

594 مترمربع
250 متر مربع

73

3
آشپزخانه

رستوران

خدمات

6

150
100 نفر
3
سالن غذا خوری

27

4
انبار مواد غذایی

70 متر مربع

20

3
بخش سرو
بوفه

50
30 نفر
3
سالن غذا خوری

50 متر مربع

140

2
دکه فروش
غرفه فروش محصولات فرهنگی (هنر هخامنشیان)

30 متر مربع

15

3
وضو خانه خانم ها

نمازخانه

15

3
وضو خانه آقایان

50 متر مربع

25

3
نمازخانه خانم ها

25

3
نمازخانه آقایان

50 متر مربع

25

3
سرویس آقایان
سرویس

25

3
سرویس خانم ها

50 متر مربع

6/16

4
کنترل تاسیسات مکانیکی

بخش تاسیسات

6/16

4
کنترل تاسیسات الکتریکی

6/16

4
کنترل تاسیسات صوتی

10 متر مربع

10

2

بلیط فروشی

10 متر مربع

10

2

تحویلداری

24 متر مربع

12

2

کمک های اولیه

12

3

نظافت

1330 متر مربع
755 متر مربع

150

7
کارکنان
پارکینگ

نقلیه

7

625

7
مراجعین

555 متر مربع

175

7
وانت
حمل اشیاء هخامنشیان

160

7
کامیون

220

7
تریلی

منبع: براساس بررسی و پردازش تحقیق از نگارنده

جدول(7-10): ادامه ریز فضاهای موزه
زیر بنا کل
زیر بنای کل بخش
تعداد پرسنل
زیر بنا (متر مربع)
ظرفیت فضا
تعداد
ریز فضا
بخش
واحد
ردیف

400 متر مربع
150 متر مربع
1 نفر
35
1 نفر
1
مدیر

مدیریت موزه

اداری

8

1 نفر
15
1 نفر
1
منشی


100
50-40
2
اتاق جلسات

100 متر مربع
1 نفر
12
1 نفر
1
معاونت

اداری

1 نفر
31

2
بایگانی

1 نفر
30

2
دبیرخانه

1 نفر
27

4
انبار

50 متر مربع
1 نفر
15

2
مسئول
روابط عمومی

1 نفر
35

2
ارتباط مردمی

25 متر مربع
1 نفر
25

2
بخش حسابداری
مالی

25 متر مربع
1 نفر
25

3

آبدرخانه

25 متر مربع
1 نفر
25

3

تلفن خانه

25 متر مربع

25

3

سرویس

150 متر مربع
150 متر مربع

150

1


کودکان
9
630 متر مربع
630 متر مربع

630

1


کنفرانس
10
200 متر مربع
200 متر مربع

200

2


لابی
11
منبع: براساس بررسی وپردازش و پردازش تحقیق از نگارنده

7-11محاسبه زیر بنای گروه اصلی
جدول(7-11): زیر بنای گروه اصلی
ردیف
شرح فضا
C
ظرفیت فضا
P.H
سرانه مترمربع
So
واحد مترمربع
N
تعداد واحد
SN
کل متر مربع
SN
خالص مترمربع
ملاحظات

1
سالن مطالعه کتابخانه

146

2
کلاس آموزشی

100

3
آمفی تئاتر، سالن روباز

400

4
آمفی تئاتر، سالن سرپوشیده

400

5
سالن سینما

370

6
سالن موزه، نمایشگاه دائمی آثار هخامنشی

500

7
سالن موزه، نمایشگاه موقت آثار هخامنشی

300

8
گنجینه اموال هخامنشیان

450

9
اتاق عکاسی

70

10
مدیریت موزه، اتاق مدیر

35

11
مدیریت موزه، اتاق منشی

15

12
معاونت اداری

12

13
بخش کودکان

150

14
بخش کنفرانس

630

جمع سطوح خالص گروه اصلی:

منبع: براساس بررسی وپردازش و پردازش تحقیق از نگارنده

7-12محاسبه زیر بنای گروه وابسته اصلی
جدول(7-12): زیر بنای گروه وابسته اصلی
ردیف
شرح فضا
C
ظرفیت فضا
P.H
سرانه مترمربع
So
واحد مترمربع
N
تعداد واحد
SN
کل متر مربع
ملاحظات
1
مرکز اسناد کتابخانه

12
1
12

2
بخش رایانه کتابخانه

20
1
20

3
مدیریت کتابخانه

10
1
10

4
اتاق تحقیق کتابخانه

12
1
12

5
اتاق تکثیر کتابخانه

12
1
12

6
اتاق مسئول انبار تجهیزات

10
1
10

7
کارگاه آموزشی

50
2
100

8
اتاق پروژکتور آمفی تئاتر

10
1
10

9
مسئول سالن آمفی تئاتر

6
1
6

10
مسئول سالن سینما

10
1
10

11
اتاق پروژکتور سینما

20
1
20

12
اتاق موزه دار، سالن نمایشگاه دائمی آثار هخامنشی

20
1
20

13
اتاق مسئول، نمایشگاه موقت آثار هخامنشی

12
1
12

14
اتاق محقق هنرهای دستی

56
1
56

15
اتاق محقق باستان شناسی

88
1
88

16
اتاق محقق مردم شناسی(هخامنشی)

56
1
56

17
آزمایشگاه بخش مرمت (هخامنشی)

4
1
4

18
اتاق کارشناس مرمت

12
1
12

19
کارگاه مرمت آثار هخامنشیان

46
4
184

20
جم داری بخش اموال

3
1
3

21
اتاق جم دار بخش اموال

20
1
20

22
اتاق مطالعه بخش اموال

3
1
3

23
بارانداز بخش اموال

5
1
5

24
تاریکخانه بخش عکاسی

30
1
30

25
غرفه محصولات فرهنگی هخامنشیان

35
4
140

26
بلیط فروشی

5
2
10

27
اتاق جلسات مدیریت موزه

100
1
100

28
بایگانی قسمت اداری

31
1
31

29
دبیرخانه قسمت اداری

30
1
30

30
اتاق مسئول روابط عمومی

15
1
15

31
اتاق مسئول ارتباط مردمی

35
1
35

32
حسابداری اداری

25
1
25

33
لابی

200
1
200

جمع سطوح خالص گروه وابسته اصلی

منبع: براساس بررسی وپردازش و پردازش تحقیق از نگارنده

7-13محاسبه زیر بنای گروه رفاهی
جدول(7-13): زیر بنای گروه رفاهی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد فضاهای عمومی، فضاهای آموزشی، نشریات ادواری، کتابخانه عمومی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع هوش تجاری، مدل ساختاری، کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات