منابع پایان نامه درمورد محیط زیست، تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی، تجارت آزاد

دانلود پایان نامه ارشد

منجر به افزایش مصرف تنباکو می شود که همین عامل لطمات جبران ناپذیری را بر روی بهداشت عمومی جهانی می گذارد.261 در همین راستا کنوانسیون تنباکو در تلاش است موانعی را برای تجارت آزاد اینگونه محصولات ایجاد کند.
اما سوال اساسی این است که با توجه به اصل آزادی تجاری حاکم بر سازمان تجارت جهانی،این سازمان از چه ابزارهایی می تواند استفاده کند که ضمن رعایت اصول خود، برای حفظ بهداشت عمومی،تجارت آزاد اینگونه محصولات را محدود کند؟
مطالعات راجع به سیاست های مختلف کنترل استعمال دخانیات نشان داده است که افزایش قیمت محصولات توتون و سیگار از طریق مالیات غیر مستقیم و یا تعرفه ها تا کنون، مهم ترین ابزار سیاست تجاری جهت کنترل مصرف دخانیات بوده اند. افزایش مالیات دخانیات که منجر به افزایش قیمت حداقل 10 درصد سیگار می شود ، در کاهش استعمال سیگار ، به ویژه در کشورهای در حال توسعه بسیار موثر بوده است.262لازم به ذکر است این مالیات های غیر مستقیم که غیر تبعیض آمیز هستند، تعارضی با اصول سازمان تجارت جهانی ندارد. اما اعمال ابزار تعرفه های گمرکی که کاهش آنها یکی از اهداف اصلی سازمان تجارت جهانی است، با هدف حفظ بهداشت عمومی و کاهش مصرف دخانیات از طریق این تعرفه ها در تعارض قرار می گیرد. در این راستا به نظر می رسد برای مصون ماندن سلامت جامعه از تهدید، بالابردن تعرفه های گمرکی برای دخانیات مجاز باشد زیرا این امر موجب کاهش استعمال دخانیات خواهد شد و در نهایت سلامت انسانها که هدفی بنیادین است، حفظ خواهد شد. اما به نظر می رسد عملا این موضوع مورد اختلاف بین سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی باشد و هنوز راهکاری برای حل قاطع این مسئله ارائه نشده است.
در انتها باید گفت یکسری از توافقنامه های سازمان تجارت جهانی و سیاست های مربوط به دخانیات ارتباط مستقیم وجود دارد این موافقتنامه ها عبارتند از:
1-موافقتنامه موانع فنی بر سر راه تجارت263:این موافقتنامه نحوه بسته بندی محصولات دخانیات را مشخص می کند.
2-موافقتنامه کشاورزی264: این موافقتنامه در رابطه با حمایت از محصولات داخلی است که سیاست گذاریهایش در مواردی با دخانیات در ارتباط است. به عنوان نمونه تعیین قیمت پایه تضمین شده بر روی محصولات کشاورزی تنباکو برای افزایش انگیزه کشاورزان
3-موافقتنامه تجارت خدمات265: این موافقتنامه در مورد محدودیت در زمینه ی تبلیغات دخانیات، با سیاستهای مربوطه در ارتباط است. زیرا عملا شرکتهای تبلیغاتی از ساختن ابزار تبلیغاتی در مورد این محصولات، منع می شوند.
4-موافقتنامه جنبه های تجاری مرتبط با حقوق مالکیت فکری266: این موافقتنامه، در رابطه با حفاظت از اسرار تجاری و افشای اطلاعات محصولاتی که توسط سازندگان محرمانه تلقی می شوند(به عنوان نمونه، نحوه قرار دادن فیلتر اضافه در سیگار برای کاهش مضرات آن) با سیاستهای مربوطه، ارتباط دارد.267
گفتار پنجم: محیط زیست268
برای درک بهتر این مسئله باید ابتدا با مفهوم محیط زیست و بهداشت محیطی آشنا شد و سپس به رابطه محیط زیست با بهداشت محیطی پرداخت از این رو ابتدا این مفاهیم را تبیین می کنیم:
تعاریف گوناگونی از محیط زیست ،در متون حقوق داخلی و اسناد بین المللی ارائه شده است که از جمله مهمترین آنها، متن حقوقی مصوب شورای جامعه اقتصادی اروپا در تاریخ 27 ژوئن 1967 می باشد که در تعریف محیط زیست چنین می گوید “محیط زیست شامل : آب ، هوا ، خاک و عوامل درونی و بیرونی مربوط به حیات هر موجود زنده می گردد”.269 هر زمانی که از محیط زیست صحبت می شود منظور تاثیراتی است که بر پیرامون محیط انسان اتفاق می افتد، حال اگر این تغییرات در محیط زیست و آلودگی آن باعث آسیب به انسان شود، باید با استفاده از موانعی چه حقوقی و چه عملی از این این تغییرات و آلودگی ها پیش گیری کرد. در همین راستا ، در کنفرانس سازمان ملل متحد در ژوئن 1992 در ریودوژانیرو برزیل اعلامیه ای در این زمینه تنظیم شد و طبق اصل چهارم این اعلامیه ” به منظور دستیابی به توسعه ی مستمر ، حفاظت از محیط زیست باید جزء تفکیک ناپذیر توسعه تلقی شده و نباید آن را، امری مستقل از توسعه به حساب آورد.270
به اعتقاد سازمان بهداشت جهانی، بهداشت محیطی عبارت است از بهداشت فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و عوامل خارجی یک فرد، که می تواند به صورت بالقوه بر سلامت تاثیر بگذارد.271 نقریبا رابطه بین محیط زیست و سلامت و بهداشت بسیار مشخص است: اکثر مخاطره های محیط زیستی، در درجه های مختلف بر روی سلامت انسان تاثیر گذار است.272 به خاطر همین در اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، این سازمان موظف به همکاری با سایر نهادها اعم از دولتی و غیر دولتی، علی الخصوص نهادهایی که عمده فعالیت آنها مرتبط با حفظ بهداشت جوامع و محیط زیست است، شده است.273 بر اساس آخرین آمار سازمان بهداشت جهانی سلامت محیط زیست و آدمی در شرایط بحرانی و خطرناکی قرار دارد که این شرایط از سال 2000 به بعد، خطرناکتر هم شده است 274 بنابراین برای داشتن محیطی سالم و عاری از بیماری، باید محیط جامعه و حتی فراتر از آن محیط کل دنیا را مورد حمایت قرار داد.
اما موضوع اصلی بحث در این گفتار رابطه ی محیط زیست به عنوان یکی از عوامل سلامت و بهداشت عمومی با تجارت است. در این راستا باید گفت مطابق اسناد سازمان تجارت جهانی ، توسعه پایدار و حفظ محیط زیست هدف اصلی و بنیادین است275 و در مقدمه سند تاسیس سازمان تجارت جهانی، به کشورها اجازه بهره برداری از منابع طبیعی به شرط رعایت هدف توسعه پایدار داده شده است. بدین معنی که نباید بهره برداری به گونه ای باشد که در نهایت، موجب ضرر به نسلهای آینده شود. درکنفرانس دوحه نیز، هدف توسعه پایدار قویا مورد حمایت وزرای کشورهای شرکت کننده قرار گرفت.
با اینکه در حال حاضر هیچ توافقنامه ای در مورد محیط زیست در سازمان تجارت جهانی وجود ندارد، اعضا می توانند بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی ، معیارهایی برای حمایت از محیط زیست وضع کنند، البته به شرطی که چهارچوبی باشد که راه سوء استفاده از این مقررات را بگیرد و منجر به سوء استفاده از کشورها و ایجاد موانع ناصحیح در تجارت آزاد نشود.
خود سازمان تجارت جهانی نیز از طریق وضع قوانین و ساز و کارهای اجرایی، کار در ارگان های مختلف خود (علی الخصوص کمیته تخصصی سازمان تجارت جهانی برای تجارت و محیط زیست276) و همچنین از طریق تلاش های مداوم تحت برنامه توسعه دوحه277 به حفاظت از محیط زیست کمک می کند.278
بنابراین دولتها نباید با این تصور که قوانین تجاری تعارضی با مشکلات محیط زیستی هستند، فعالیت کنند بلکه باید بدانند سیاستهای تجارت و محیطی می توانند همدیگر را کامل کنند: حفاظت از محیط زیست می تواند به حفظ منابعی که توسعه اقتصادی بوسیله آنها رخ می دهد کمک کند. به عنوان نمونه در کشورهای در حال توسعه، که فقر یک مسئله اساسی و مانعی مهم بر سر راه حفاظت از محیط زیست است، پیدا کردن بازارهای جهانی برای صادرات محصولات می تواند بخشی از راه حل باشد، به این معنی که آزادسازی تجاری برای صادرات کشورهای در حال توسعه، در کنار تبادلات مالی و فناوری، می تواند به کشورهای در حال توسعه کمک می کند تا از منابع خود استفاده کنند تا منابع هدر نرود و همزمان محیط زیست از آسیب حفظ شود و هدف توسعه پایدار رعایت شود.نمونه عملی این مورد سرمایه گذاری خارجی است که در راستای تجارت خدمات، تجهیزات مدرن و تجهیزاتی که باعث آسیب کمتر به محیط(نسبت به تجهیزات سابق) می شود را وارد یک کشور خاص می کند که این امر موجب حفظ محیط زیست و توسعه پایدار به صورت همزمان می شود.279
علی رغم تاثیرات مثبت تجارت آزاد بر حفاظت از محیط زیست، این امر اثرات منفی نیز بر روی محیط زیست دارد. حال این آثار می تواند مستقیم باشد یا غیر مستقیم. به عنوان مثال ، تجارت آزاد حیوانات در حال انقراض ممکن است به صورت مستقیم به محیط زیست آسیب بزند، به همین علت کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های در حال انقراض280 به شدت این تجارت را کنترل می کند.نمونه ی از تاثیر غیر مستقیم تجارت بر روی محیط زیست، انتقال صنایع آلوده کننده محیط زیست از کشورهایی که دارای استانداردهای سختگیرانه تری نسبت به کشور وارد کننده در زمینه حمایت از محیط زیست دارند،می باشد.281 بنابراین نمی توان گفت آزاد سازی تجاری صرفا به نفع محیط زیست است یا صرفا به ضرر آن، بلکه در حالات مختلف ممکن است تاثیرات تجارت آزاد متفاوت باشد.
در نهایت لازم است چهار موافقتنامه سازمان تجارت جهانی که بر اساس آنها، امکان حمایت از محیط زیست و حفاظت از آن داده شده است ، ذکر شوند.
1-موافقتنامه گات 1947:بند ب ماده 20 این موافقتنامه حق حفاظت از بهداشت و سلامت انسانها ، حیوانات و محیط به اعضا داده شده است.282
2-موافقتنامه موانع فنی بر سر راه تجارت
3-موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی283: این دو موافقتنامه مذکور به کشورها اجازه می دهد از طریق تعیین معیارهای کمی و کیفی برای تجارت(علی الخصوص واردات کالا)، از محیط زیست حفاظت کنند.
4-موافقتنامه تجارت خدمات: به نظر می رسد تجارت خدمات علی الخصوص زمانی که این تجارت باعث سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری های جدید به داخل کشور شود، بر روی حفظ محیط زیست تاثیر گذار باشد.

گفتار ششم: دسترسی به دارو284
محصولات دارویی جزئی اساسی از طب مدرن و سنتی هستند. ضروری است که این محصولات ایمن، موثر و با کیفیت خوب باشند و به صورت منطقی تجویز و مورد استفاده قرار گیرند.285 لیکن موضوع اصلی این است که آیا می توان هر دارویی را که نیاز است به راحتی خرید و از آن استفاده کرد؟ در دنیای کنونی دسترسی به دارو یک از الزامات سلامت و بهداشت عمومی است به نحوی که با بروز بیماری های جدید و همین طور بیماریهای مزمن، نمی توان بدون دسترسی به داروهای جدید، از سلامت انسانها حفاظت کرد.
سازمان بهداشت جهانی تخمین می زند در حال حاضر یک

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد سازمان بهداشت جهانی، تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی، مواد غذایی Next Entries منابع پایان نامه درمورد مالکیت فکری، حق مالکیت، تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی