منابع پایان نامه درمورد فضاهای عمومی، فضاهای آموزشی، نشریات ادواری، کتابخانه عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

است.
حفاظت اشیاء و مجموعه های موزه بطور کلی با توجه به ارزیابی شرایط فیزیکی، آزمایش مواد در آزمایشگاه، بازسازی اشیاء و سایر امور حساس مربوط به مجموعه ها صورت می گیرد. از اینرو فعالیتهای کارگاهی در این مرحله نیازمند فضاهای زیر است.
7-1-10 آزمایشگاه
فضای لازم برای آزمایشگاه بمیزان 11 – 9 مترمربع برای هر نفر(حداقل 12مترمربع انفرادی ) است. فضای اضافی مورد نیاز جهت قفسه ها و سایر تجهیزات بمیزان 4 -3 مترمربع است.
7-1-11 کارگاه بازسازی
فضای کارگاه حفاظت جهت بازسازی و آماده سازی اشیاء و مجموعه ها باید بر مبنای بزرگترین قطعه و یا شیء (هماهنگ با موضوع موزه) که قرار است در این فضا برروی آن کار شود، تعیین می شود. در اطراف شیء مورد نظر5/1مترمربع فضای باز باید پیش بینی شود. فضای اضافی بمیزان 10 – 8 مترمربع برای تجهیزات مخصوص مورد نیاز است.
فعالیتهای کارگاهی مربوط به امور نمایش بطور کلی مربوط به طراحی نمایشگاههای موزه، نگهداری و برپائی آنها می شود.

7-1-12 کارگاه طراحی
از این کارگاه برای طراحی داخلی نمایشگاهها استفاده می شود مساحت آن بازاء هر نفر 12 – 10مترمربع ( حداقل 16مترمربع انفرادی) محاسبه می شود. برای استفاده از کامپیوتر 2مترمربع، تکثیر3 مترمربع و تکثیرنقشه 6 مترمربع به فضای کارگاه باید اضافه شود.
7-1- 13 کارگاه برپائی نمایشگاه و نگهداری از آن
علاوه بر فضای کارگاه بمیزان 16 – 12مترمربع برای هر نفر (حداقل 18مترمربع انفرادی)، فضائی نیز جهت ماشین ابزار و کارهای برقی در مجاورت کارگاه به همین میزان باید در نظر گرفت. برای انبار مواد و مصالح 10 – 8 مترمربع فضای اضافی لازم است.
7-1-14 تاریکخانه
فضای عکاسی مورد نیاز بخش نمایش و بخش حفاظت است و از اینرو در موزه های بزرگ هر کدام از این بخش ها نیاز به فضای عکاسی مستقل دارند. بطور معمول برای تاریکخانه فضائی به مساحت 20 – 15مترمربع ضروری است. جهت انبار مواد فضائی به مساحت 5 – 3 مترمربع باید اضافه شود.
7-2 فضاهای عمومی
فضاهای عمومی در موزه ها بطور کلی اختصاص به فضاهائی دارد که خدمات عمومی موزه ها را ارائه می نمایند. اینگونه فضاها شامل فضای ارائه نمایشات موزه، فضاهای اطلاع رسانی، آموزشی و تحقیقاتی می شوند.

7-2-1 فضای نمایشگاه
علت وجود هر موزه و نمایشگاه آنست که استفاده کنندگان را با تجربه مستقیمی از دیدن و لمس کردن اشیایی که دارای سوابق تاریخی هستند روبرو سازد. برای تحقق این هدف، موزه می باید نمایشگاههای مناسب و محیطی مساعد برای استفاده از مجموعه های موزه فراهم سازد. دراین شرایط با مقایسه فضای نمایشگاه موزه ها متوجه می شویم که حتی در دو موزه نیز این فضاها با یکدیگر مشابه نیستند. بطورکلی تعداد اشیاء و مجموعه های نمایشی و همچنین تعداد بازدید کنندگان در طول زمان، در موزه های مختلف با یکدیگر تفاوت دارند. علاوه بر آن ضوابط مربوط به چگونگی دسترسی به مجموعه ها برای استفاده و تماشای آن نیز از موزه ای به موزه دیگر متفاوت است. بنابراین در ارتباط با مسائلی چون اندازه فضا، مسیر گردش و طرح موزه، راه حلها و روشهای برخورد بسیار متفاوتی وجود دارد. از اینرو استاندارد نمودن ابعاد نمایشگاه موزه ها و تدوین برنامه فیزیکی برای آن امری بی فایده و غیرضروری است.
بنابراین تعریف دقیقتر خصوصیات کالبدی فضای نمایشگاه، بگونه ای که قابل تعمیم در مورد اکثر موزه ها باشد، فقط از طریق ارائه رهنمودهای کلی درباره روش استقرار و نمایش اشیاء، چگونگی نورپردازی آنها، نحوه ارتباط بازدید کنندگان با آنها و… امکانپذیر است.
7-2-2 فضای اطلاع رسانی، آموزشی
اینگونه فضاها بصورت مستقیم یا غیر مستقیم، درایجاد زمینه مناسب برای تحکیم رابطه بازدید کنندگان با موزه و فعالیت های نمایشی آن مؤثرند و از اینرو باید از موقعیت مشخص و ارتباط صریحی با بازدید کنندگان برخوردار باشند و در خدمت اهداف و تصویری باشند که موزه در اذهان عمومی ایجاد می کند. بررسی خصوصیات فیزیکی اینگونه فضاها بشرح زیر می باشد:
7-2-3 پذیرش
این قسمت که میز اطلاعات مراجعین را شامل می شود، باید نزدیک فضای نمایشگاه و نقشه های موقعیت یابی، پوسترها و بولتن های اطلاعاتی درباره موضوع نمایشگاه باشد.
طول میز پذیرش بستگی به تعداد کارکنان این قسمت دارد و معمولاً فاصله بین دو نفر درپشت میز8/1متر است.
ارتفاع میز پذیرش در حدود 70 سانتی متر و پیش بینی فضای انتظار با در نظر گرفتن تعداد مناسبی صندلی برای بازدید کنندگانی که مایل به ملاقات با کارکنان هستند، حداقل 2 مترمربع برای هر نفر،ضروری است.
7-2-4 فضاهای آموزشی
در بسیاری از کشورها تسهیلات آموزشی در موزه ها بطور فزاینده ای در جهت استفاده وسیع تر بازدیدکنندگان از آنها بکار می رود و از این امکانات بجز دانش آموزان مدارس افراد و گروههای دیگری نیز بطور برنامه ریزی شده استفاده می کنند.
تعداد فضاهای آموزشی و اندازه آنها متناسب با تعداد گروههای بازدید کننده و تعداد افراد هر گروه است. معمولاً پیش بینی هائی معادل 3/1 – 1/1 مترمربع برای هر نفر ضروری است. مساحت فضاهائی که برای گروههای کوچک در نظر گرفته می شود در حدود 16مترمربع و برای هر10 الی 12دانش آموز که مشغول فعالیتهای آرام یا پرسروصدا هستند کافی است. دراین اتاقها 25 الی 35 دانش آموز می توانند به صحبتهای کوتاه بپردازند. برای گروههای بزرگتر که در حدود 50 – 30 نفرهستند، فضائی به مساحت 70 – 50 مترمربع ضروری است. در این فضا 100 – 90 دانش آموز می توانند به صحبتهای کوتاه بپردازند. اینگونه فضاها باید دارای وسائل و اثاثیه لازم برای فعالیتهای هنری و آموزشی از قبیل میزهای بزرگ عمومی، نیمکت و صندلی، وسایل مربوط به هنرهای دستی و… باشند.
7-2-5 سالن اجتماعات
در موزه های بزرگتر، پیش بینی فضائی جهت سخنرانی، نمایش فیلم و اسلاید، تئاتر و کنسرت در تقویت رابطه موزه با بازدید کنندگان بسیار مؤثر می باشد. ارائه خدمات نمایشی برای آشنائی بازید کنندگان با اشیاء و مجموعه های موزه بسیار مؤثر است. در عین حال برحسب موقعیت شهری موزه می توان از این فضا برای اجرای سایر فعالیتهای هنری نیز استفاده نمود.
ظرفیت نشستن در این فضا بستگی به تعداد بازدید کنندگان و زمان متوسط ارائه نمایشات دارد. مساحت چنین فضائی برای سخنرانی و امور سمعی و بصری به میزان 1/1 – 85% مترمربع بازاء هر صندلی و برای اجرای نمایشات تئاتری و موسیقی به میزان 5/1 – 1/1 مترمربع برای هر صندلی که بطور کلی شامل صحنه و فضای رفت و آمد نیز می شود.
7-2-6 کتابخانه
با توجه به نیاز عموم بازید کنندگان به مطالعه و فراهم کردن تسهیلات پژوهشی از این طریق، پیش بینی یک کتابخانه عمومی ضروری است. در این کتابخانه علاوه بر کتابهای عمومی، ممکن است دسترسی به کتب مرجع، نشریات ادواری، جراید روز و مواد سمعی و بصری نیز امکانپذیر باشد.
مساحت کتابخانه برای محوطه قفسه های کتاب به میزان 10 مترمربع بازاء هر1000 جلد کتاب محاسبه می شود. عرض قفسه های کتاب معمولاً 900 میلی متر با ارتفاع 2 متر و عمق 300- 230میلی متراست.
مساحت جایگاه مطالعه بمیزان 3 – 5/2 مترمربع بازاء هر نفر مطالعه کننده تعیین می شود.
امکانات و تسهیلات پژوهشی که توسط یک موزه ارائه می شود به نوع موزه، اهداف و موقعیت، بزرگی و اهمیت مجموعه ها و منابع مالی آن بستگی دارد. از جمله این تسهیلات پیش بینی فضای اختصاصی مطالعه برای پژوهشگران است. دراین شرایط هر میز اختصاصی مطالعه دو طرفه باز، فضائی به مساحت 35/1 الی 62/1 مترمربع و میز اختصاصی مطالعه نیمه محور، فضائی به مساحت 2 الی 6/3 مترمربع را (باضافه 50% فضای اضافی جهت چرخش) اشغال می کنند.
در صورت نیاز به اتاق سمینار برای فعالیتهای پژوهشی، پیش بینی فضائی به میزان 3/2 مترمربع برای هر شرکت کننده در سمینار ضروری است.

7-2-7 فضای نمایش فیلمهای ویدئوئی
از این فضا برای برگزاری مصاحبه ها و نمایش فیلمهای ویدئوئی در مقیاس کوچک استفاده می شود. برای این منظور لازم است تا فضای اصلی استودیو در حدود 60 – 30 مترمربع و مساحت اتاقهای کنترل 40 – 20 مترمربع، انتظار 2 مترمربع برای هر نفر ( حداقل 8 مترمربع) و اتاق تجهیزات و وسایل 6 مترمربع پیش بینی شود.
7-3 فضاهای پشتیبانی و خدماتی
اینگونه فضاها جهت تأمین نیازهای خدماتی موزه می باشند و از اینرو از یکسو اختصاص به نیازهای خدماتی و رفاهی کارکنان موزه و بازدید کنندگان آن دارند و از سوی دیگر مربوط به خدمات جنبی اشیاء و مجموعه های موزه و نیازهای تدارکاتی و ساختمانی آن می شوند.
7-3-1رستوران
اگرچه رستوران مورد استفاده بازدید کنندگان و کارکنان موزه است، بهتر است که از موقعیت مناسبی در مجاورت سالن اجتماعات و در ارتباط با ورودی موزه برخوردار باشد.
مساحت سالن غذا خوری برای میزهای 4 – 2 نفره، بازاء هر نفر 2 – 2/1 مترمربع محاسبه می شود و برای آشپزخانه و انبار بازاء هر نفر 6/1 مترمربع لازم است.
7-3-2 بوفه
فضای بوفه برای استراحت بازدید کنندگان و صرف غذاهای ساده و نوشیدنی گرم و سرد پیش بینی می شود و فضای آن به میزان 5/1 – 2/1 مترمربع برای هر نفر با تسهیلاتی به میزان 4/1 – 9% مترمربع برای هر نفر (جهت تهیه غذا و نوشیدنی و انبار) محاسبه می شود.

7-3-3 غرفه فروش
فضای فروش باید نزدیک ورودی و در جهت مسیر گردش اصلی موزه باشد. اندازه غرفه فروش بستگی به سیاست بازاریابی موزه جهت حراج و فروش کتب و اشیاء یادگاری و انواع دیگر مواد و اشیاء موزه ای دارد.
7-3-4 فضای استراحت کارمندان
مساحت استراحتگاه کارکنان به ازاء هر نفر 1 مترمربع (حداقل 25 – 10مترمربع) محاسبه می شود. در موزه های بزرگتر، استراحتگاههای متعددی در مجاورت فضاهای عملیاتی برای گروه های مختلف کارکنان پیش بینی می شود. در این موزه ها پیش بینی یک فضای استراحت جداگانه برای کارکنان زن ضروری است.
7-3-5 نمازخانه
نمازخانه باید در موقعیت مناسبی جهت دسترسی کارکنان و بازدید کنندگان و استفاده از تسهیلات بهداشتی قرار گیرد. مساحت نمازخانه به ازاء هر نفر استفاده کننده به میزان 1/1 مترمربع محاسبه می شود.
7-3-6 رختکنها
رختکن کارکنان باید درمجاورت ورودی آنها قرار داشته باشد. در موزه های بزرگتر با بخشهای مختلف لازم است که تعداد بیشتری رختکن و متناسب با اینگونه بخشها پیش بینی شود. مساحت رختکن به میزان 1% مترمربع برای هر نفر استفاده کننده محاسبه می شود. برای قفسه های قفل دار، بازاء هر نفر 4% – 1% مترمربع فضای اضافی لازم است.
رختکن بازدید کنندگان باید به دلایل ایمنی در بین سالن ورودی و نمایشگاه اصلی قرار داشته باشد. این رختکن جهت سپردن چتر، کیف و سایر وسایل شخصی است. میز رختکن باید از طول و عرض مناسب برخوردار باشد. در موزه های کوچکتر که رختکن ها فاقد مسئول می باشند، بازدید کنندگان معمولاً تمایل به سپردن بالاپوش و کیف خود ندارند. در این شرایط لازم است از قفسه های قفلدار استفاده شود. میزان نیاز به این تسهیلات باید با توجه به بیشترین تعداد بازدید کنندگان (مثلاً در تعطیلات عمومی و در فصول مناسب سال)، محاسبه شود. معمولاً در رختکنهائی که دارای مسئول است، لازم است تا فضائی معادل 1% مترمربع برای هر استفاده کننده در نظر گرفته شود. این فضاها شامل مسیر گردش نیز می شود. برای رختکنهای بدون مسئول فضائی معادل 2% مترمربع برای هر استفاده کننده باید در نظرگرفته شود. ابعاد قفسه های قفلدار در این رختکنها از300 ا 300 میلی متر تا 500 500 میلی متر و با ارتفاع 7/1متر می باشد.
7-3-7 سرویسهای بهداشتی
پیش بینی اینگونه امکانات برای بازدید کنندگان و به تفکیک جنسیت آنها بشرح

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد معماری سنتی، سنت گرایی، نورپردازی، گسترش فضایی Next Entries منابع پایان نامه درمورد هخامنشیان، حمل و نقل، نمودار سازمانی، فضاهای باز