منابع پایان نامه درمورد سازمان های مردم نهاد، هنر و معماری، علوم سیاسی، ایفای نقش

دانلود پایان نامه ارشد

شعبانی
عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)
12
دکتر محمد بابایی
عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و هنر و معماری
13
دکتر حمید آیتی
عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و هنر و معماری
14
طناز اسدی
کارشناس ارشد علوم سیاسی و فعال سازمان های مردم نهاد
15
دکتر ابراهیم حاجیانی
مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

4-7 روش گرداوری اطلاعات

بعداز طرح مبانی نظری تحقیق و استخراج فرضیاتی از آن در بخش پیشین، زمان بررسی تجربی فرضیات و آزمون آنها با داده ها است. ورود به این مرحله از پژوهش به امکانات، ابزارها و روش هایی نیاز دارد که باید پیش از آغاز بررسی تجربی، تدوین و تنظیم شده باشند. بدیهی است که عواملی چون موضوع پژوهش و اهداف تحقیق در گزینش ابزارهای اندازه گیری، شیوه های گردآوری اطلاعات، مفاهیم اصلی پژوهش و در یک کلام انتخاب روش تحقیق سهم عمده ای دارند. در هر پژوهش باید به ناچار شیوه های خاصی برای بررسی تجربی فرضیات برگزیده شود. تناسب روش و اجرای آن با موضوع و اهداف پژوهش، اصلی است که رعایت آن به محقق کمک می کند تا شناختی را که در داده های تجربی کسب می کند و می خواهد آن را معیاری برای تایید یا اصلاح جنبه های نظری پژوهش قرار دهد از درجه اطمینان بالایی برخوردار باشد.
روش گردآوری اطلاعات این تحقیق بر اساس مدل مدیریت دانش صورت گرفته است :

نمونه پرسشنامه مورد استفاده در تحقیق برای گردآوری اطلاعات
با سلام و سپاس از وقتی که در اختیار محقق قرار می دهید :
پرسشنامه زیر جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی تنظیم گردیده و بر اساس دیدگاه 15 نفر از صاحب نظران دانشگاهی و فعالین حوزه سازمان های مردم نهاد آماده شده است . خواهشمندم با توجه به اینکه شما از مسئولین سمن های فعال در شهر تهران می باشید نسبت به تکمیل فرم زیر و پاسخ به سوالات اقدام نمائید . بدیهی است پاسخگویی صحیح و دقیق معیاری است که می تواند در جهت تنظیم تصمیمات آینده موثر واقع شود .
توجه : با عنایت به اینکه در این پرسشنامه کاملا هدفمند صرفا به دنبال پاسخ کارشناسی و تجربه محور شما هستیم از دریافت اطلاعات افراد پاسخ دهنده صرف نظر شده است .
توجه 2 : سوالات زیر بر اساس احصاء آسیب شناسی و نقاط مثبت و منفی سازمان های مردم نهاد توسط صاحبنظران تنظیم گردیده است ، لطفا میزان موافقت خود را با این دیدگاه ها با گزینه های 6 گانه موجود بیان فرمائید .
شرح گویه ها
موافق نیستم
کمی موافقم
تا حدودی موافقم
موافقم
کاملا موافقم
عدم شفایت قانونگذار در قبال سازمان های مردم نهاد

ضعف شناخت دقیق از وظایف سازمان های مردم نهاد

ناآگاهی جامعه نسبت به کارکردهای سازمان های غیردولتی

ناکافی بودن بودجه توانمند سازی سمن ها

نبود عملکرد حرفه ای و تخصصی متناسب با نیازهای واقعی جامعه

وابستگی به احزاب سیاسی و وابسته نمودن سمن ها به منابع مالی و حمایتی دیگر

تعدد سازمان های صادر کننده مجوز برای فعالیت سمن ها

فربه بودن ساختار مدیریت و حاکمیت در ایران

عدم باور به توان و ظرفیت های مردمی در میان حاکمیت

کاهش استانه اعتماد فعالین مدنی به حاکمیت و نهایتا کاهش مشارکت شهروندان در فعالیت های داوطلبانه و عام المنفعه

ضعف در انجام کار گروهی در فرهنگ ایرانی

کمبود آموزش های حرفه ای به فعالین سمن ها در کشور

وجود نظارت غیر ضرور بر عملکرد داوطلبانه شهروندان علاقمندان به فعالیت در سمن ها و نهایتا کاهش خلاقیت و نوآوری در ایده ها

وجود سازمان های صادر کننده مجوز برای فعالیت داوطلبانه شهروندان مسئول بر خلاف رویه های بین المللی و تعاریف جهانی از سمن ها

ایفای نقش حد واسط میان دولت و جامعه توسط سمن ها

سمن ها موجب افزایش سرمایه اجتماعی در تهران شده اند

سمن ها در تهران به ایجاد جامعه مدنی کمک نموده اند

سمن ها موجب بهبود کیفیت زندگی و سبک زندگی مردم در تهران شده اند

شرح گویه ها
موافق نیستم
کمی موافقم
تا حدودی موافقم
موافقم
کاملا موافقم
سمن ها موجب افزایش پاسخگویی مدیران محلی در تهران شده اند

سمن ها موجب پالایش هیجانی شهروندان در تهران شده اند

سمن ها موجب کاهش هزینه های مدیریتی شهر تهران را فراهم کرده اند

سمن ها باعث جذب نخبگان اجتماعی و هدایت انان در اداره امور شهر شده اند

سمن ها موجب ایجاد همبستگی و انسجام اجتماعی در تهران شده اند

سمن ها موجب تقویت هویت های محلی و شهری در تهران شده اند

سمن ها موجب افزایش احساس امنیت اجتماعی در تهران شده اند

ارزیابی کلی شما بپاز ایفای نقش سمن ها در تحقق حاکمیت مطلوب در تهران

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد جامعه آماری، سازمان های مردم نهاد، پرسش نامه، صاحب نظران Next Entries مقاله با موضوع مشارکت مردم، زنان سرپرست، زنان سرپرست خانوار، توسعه روستا