منابع پایان نامه درمورد سازمان ملل، سازمان بهداشت جهانی، سازمان ملل متحد، سازمان های بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

زیر نظر جامعه ملل فعالیت می کرد .35 این دفتر از سال 1907 فعالیت خود را در زمینه بهداشت آغاز کرده بود وبعد از جنگ جهانی دوم و فروپاشی جامعه ملل دیگر کارایی خود را نداشت. از این سو در یکی از جلسات نمایندگان درمورد تشکیل سازمان ملل(کنفرانس سنفرانسیسکو 1945) نماینده ی برزیل پیشنهاد ایجاد یک سازمان تخصصی در زمینه بهداشت را ارائه کرد این پیشنهاد با استقبال کشورهای دیگر همراه شد که این امر موجب شد در ماده 55 منشور سازمان ملل متحد36 به اهمیت بهداشت برای رفاه افراد و تامین روابط مسالمت آمیز بین المللی تاکید شد.در همین راستا در ژوئن 1946 در سوئیس ،کنفرانسی بین المللی در زمینه بهداشت تشکیل شد. در همین کنفرانس اساسنامه سازمان بهداشت جهانی نیز تهیه گردید که این اساسنامه در7 آوریل 1948 با تسلیم بیست وششمین سند تصویب، لازم الاجرا شد که همین تاریخ به عنوان روز جهانی بهداشت هر ساله گرامی داشته می شود.37
اساسنامه سازمان جهانی بهداشت دارای 82 ماده است که در ماده یک آن هدف این سازمان تشریح شده که عبارتست از تحقق بالاترین سطح ممکن بهداشت برای تمامی ملتها و در ماده دو وظایف این سازمان برای دستیابی به هدفها ترسیم شده است که مهمترین آنها عبارتست از همکاری های موثر با سازمان ملل ، سازمان های تخصصی وادارات دولتی بهداشتی و سایر سازمان ها ،پیشنهاد موافقتنامه و ارائه توصیه نامه درباره مسائل بین المللی بهداشت ، اتخاذ هرگونه اقدام ضروری برای رسیدن به هدف سازمان . نکته ی حائز اهمیت این است که ماده 3 اساسنامه سازمان جهانی بهداشت تنها عضویت دولتها را در این سازمان پذیرفته و عملا سازمان های بین المللی دیگر نمی توانند عضو این سازمان باشند به عبارت دیگر این سازمان ، سازمانی بین الدولی می باشد.
ارکان سازمان جهانی بهداشت و وظایف هرکدام از این ارکان در ماده 9 الی 37 اساسنامه شرح داده شده است.38
سازمان جهانی بهداشت هم اکنون دارای یکصد و نود و چهار کشور عضو است 39که در قالب شش منطقه جقرافیایی تقسیم شده اند. بيش از هشت هزارمتخصص شامل پزشکان، اپيدميولوژيستها40، مديران، دانشمندان، سرپرستان امورمختلف و ديگر افراد متخصص از سراسر جهان گرد آمده اند تا در یکصد و چهل و هفت دفتر کشوري، شش دفتر منطقه اي و ستاد مرکزي آن در شهر ژنو سوئيس به توسعه سلامت و بهداشت در جهان کمک کنند.41

گفتار دوم: ساختار سازمان بهداشت جهانی
طبق ماده 9 اساسنامه سازمان بهداشت جهانی ارکان این سازمان عبارتند از :
الف:مجمع جهانی بهداشت
ب:هیئت اجرایی
ج:دبیرخانه
همانطور که ملاحظه می گردد با عنایت به ماده 9 اساسنامه ظاهرا اشاره ای به کمیسون ها و نهادهای منطقه ای به عنوان رکن این سازمان نشده است که این امر شاید در مورد کمیسیون ها تا حدی قابل توجیه به نظر برسد اما در مورد نهادهای منطقه ای که در راستای اهداف سازمان و با سازوکار مشخص فعالیت می کنند قابل توجیه نیست و تنها این نهادهای منطقه ای براساس ماده 45 اساسنامه42جز لاینفک سازمان خواهند بود. بنابراین برای بررسی این نهادهای منطقه ای و وظایفی که در راستای اهداف سازمان دارند ضروری است در ادامه بحث این نهادهای منطقه ای مورد بررسی قرار گیرند اما برای حفظ هماهنگی با اساس نامه سازمان بهداشت جهانی این بررسی تنها به عنوان جز لاینفک سازمان خواهد بود و نه به عنوان یک رکن سازمان.
الف : مجمع جهانی بهداشت43:
این مجمع محل قانون گذاری و تعیین سیاستهای عالی سازمان است که از اعضای کشورهای عضو تشکیل شده است که هر کشور سه نماینده دارد که یکی از آنها از طرف دولت مزبور به عنوان رئیس معرفی می شود.هریک از دولتهای عضو دارای یک حق رای در این مجمع می باشد وتصمیمات مجمع در مورد مسائل مهم مانند تصویب موافقتنامه ها و تغییر اساسنامه با اکثریت دو سوم اعضای حاضر و رای دهنده اتخاذ می شود و در مورد سایر مسائل با رای اکثریت اعضای حاضر تصمیم گیری خواهد شد. این مجمع به طور عادی سالی یکبار تشکیل جلسه می دهد و در صورتی که شرایط ایجاب کند بنابر تقاضای هیئت اجرایی یا نظر اکثریت دولتهای عضو ،جلسات فوق العاده تشکیل می دهد.این مجمع در هر اجلاس محل جلسه ی بعدی را تعیین خواهد کرد ومحل تشکیل جلسه های فوق العاده هم توسط هیئت اجرایی تعیین می شود.تاریخ هریک از جلسات عادی و فوق العاده مجمع پس از مشورت هیئت اجرایی با دبیر کل سازمان ملل متحد تعیین می گردد.در آغاز هریک از جلسات سالیانه، این مجمع رئیس و سایر کارکنان خود را تعیین می کند و تا انتخاب جانشین به کار خود ادامه می دهد44.45لازم به ذکر است که این مجمع خود آیین کارش را تصویب می کند و مهمترین وظایف و اختیارات این مجمع عبارتند از:
1)تعیین خط مشی و سیاستهای سازمان
2)تعیین دولتهای عضوی که حق دارند یک نفر را به هیات اجرایی معرفی کنند.
3)تعیین مدیرکل سازمان
4)بررسی و تصویب گزارش ها و فعالیتهای هیات اجرایی و مدیر کل
5)ایجاد کمیسیون هایی که برای فعالیت سازمان ضروری تشخیص می دهد.
6)دعوت از سازمان های بین المللی دیگر که دارای مسئولیتهای مشابه با سازمان هستند برای شرکت در جلسات سازمان
7)اتخاذ هرگونه تدابیر خاص به منظور تحقق سازمان
8)مجمع بهداشت صلاحیت تصویب موافقتنامه هایی که در ارتباط با موضوعات تحت صلاحیت سازمان می باشد را دارد و برای تصویب این موافقتنامه ها نیاز به اکثریت دو سوم اعضای این مجمع می باشد.
9)مجمع بهداشت می تواند در مورد هرگونه اقدام بهداشتی و قرنطینه ای برای بیماریهای همه گیر ، استانداردهایی برای روش های تشخیص بیماری در سطح بین المللی ،قواعد و ضوابط محصولات بیولوژیک و دارویی و همینطور تبلیغات و برند تجاری این محصولات در تجارت بین المللی ، مقرراتی را وضع کند.
10) مجمع بهداشت در مورد موضوعات در صلاحیت سازمان ، می تواند به اعضای عضو توصیه هایی انجام دهد.46
11) نکته حائز توجه این است که در اساسنامه این سازمان به طور مستقیم مقر سازمان مشخص نشده است و تعیین آن را پس از مشورت با سازمان ملل متحد بر عهده مجمع بهداشت قرار داده است. 47(هم اکنون مقر اصلی سازمان در ژنو سوئیس قرار دارد)
ب: هیئت اجرایی48
هیئت اجرایی از سی و چهار عضو49 تشکیل شده است که هر یک از آنها نماینده ی یک دولت خواهد بود و مجمع بهداشت بر اساس توزیع عادلانه جغرافیایی ،اعضا را مشخص میکند لازم به ذکر است حداقل یک سوم این اعضا باید از میان سازمان های منطقه ای که برای اجرای ماده 44 ایجاد شده اند، انتخاب شوند.هریک از این اعضا برای سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها نيز مجاز است مشروط بر اين كه از اعضايي كه در اولين اجلاسيه مجمع عمومي بهداشت پس از لازم الاجرا شدن اصلاحيه اين اساسنامه كه تعداد اعضا را از سي و دو به سي و چهار افزايش مي دهد، انتخاب شوند، همچنین لازم به ذکر است هریک از دولتهای عضو دارای یک حق رای در این هئیت می باشد وتصمیمات مجمع در مورد مسائل مهم با اکثریت دو سوم اعضای حاضر و رای دهنده(اعضایی که حق رای دارند) اتخاذ می شود و در مورد سایر مسائل با رای اکثریت اعضای حاضر و رای دهنده ملاک خواهد بود و از آنجا که هیات یک رکن فنی است و لازم است هریک از دولتهای مزبور فردی که در زمینه بهداشت، صالح است را در این هیات به کار گمارد.هیات اجرایی از بین اعضای خود رئیسی انتخاب می کند و آیین کارش را نیز خودش تنظیم میکند.لازم به ذکر است بر اساس اساسنامه سازمان این هیئت حداقل دو بار در سال تشکیل جلسه می دهد و این بدان معنی است که تا در صورت وجود شرایط خاص، هیات می تواند جلسات بیشتری را در سال برگزار کند50.51این هیات وظایف گسترده ای را در سازمان به دوش می کشد که مهمترین آنها عبارتند از:
1) اثر بخشيدن به تصميمات و خط مشى‏هاى مجمع بهداشت.
2) عمل به عنوان ركن اجرائى مجمع بهداشت.
3)انجام هر وظيفه ديگرى كه مجمع بهداشت بدان واگذار كند.
4) دادن نظر مشورتى به مجمع بهداشت در مورد مسائلى كه آن مجمع بدان ارجاع مى‏دارد و در مورد موضوعاتى كه بموجب مقاوله نامه‏ها، موافقت نامه‏ها، و مقررات به سازمان واگذار شده است.
5) تسليم نظر مشورتى با پيشنهاد به مجمع بهداشت به ابتكار خود.
6) تهيه دستور جلسه جلسات مجمع بهداشت.
7) تسليم يك برنامه عمومى كار براى يك دوره معين به مجمع بهداشت جهت اظهار نظر و تصويب.
8) مطالعه كليه مسائلى كه در صلاحيت آنست.
9) انجام اقدامات اضطرارى در حدود وظائف و منابع مالى سازمان براى رسيدگى به وقايعى كه مستلزم اقدام فورى است. مخصوصاً هيأت مى‏تواند دبير كل را مجاز دارد كه قدمهاى ضرورى براى مبارزه با امراض واگير، شركت در سازمان دادن به معاضدت بهداشتى به قربانيان حوادث طبيعى و مطالعات و تحقيقاتى كه توجه هيأت به فوريت آن را يكى از اعضاء يا دبير كل جلب كرده است بر عهده مى‏گيرد.52
ج: دبیرخانه
دبیرخانه متشکل از مدیر کل و کارکنان فنی و اداری لازم برای سازمان است. مدیر کل عالی ترین عضوفنی و اداری سازمان است که با پیشنهاد هیات اجرایی به مجمع بهداشت،توسط این رکن انتخاب می شود و برای یک دوره ی پنج ساله فعالیت می کند. مدیر کل نقش دبیرکل در اجلاس مجمع

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی، سازمان بهداشت جهانی، سیاستهای تجاری Next Entries منابع پایان نامه درمورد سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی، سازمان بهداشت جهانی، تجارت بین الملل