منابع پایان نامه درمورد سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی، محدودیت ها، منابع طبیعی

دانلود پایان نامه ارشد

بند ب: ضرورت حفاظت از زندگی و سلامت انسانها ، حیوانات و گیاهان
بند و: حفاظت از منابع طبیعی تمام شدنی در صورتی که این اقدامات ، تولیدات و مصارف داخلی را نیز محدود کند.
شرایط توجیه پذیری اقدامات کشورها بر اساس ماده 20
1-حسن نیت106: یکی از شرایطی که برای اجرای تمامی موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی و حتی فراتر از آن ،اجرای تمامی موافقتنامه های بین المللی لازم است ،حس نیت در اجرای موافقتنامه ها می باشد. از همین رو در اجرای ماده 20 گات که ممکن است منجر به محدودیت تجارت و شاید هم تبعیض بین کشور ها شود ، داشتن حسن نیت یکی از شرایط اساسی برای اتخاذ تصمیمات براساس ماده 20 است به عبارت دیگر می توان گفت حسن نیت به صورت ذاتی جز تعهدات کشورها در اجرای موافقتنامه گات و علی الخصوص ماده 20 آن می باشد.107
2-تبعیض قابل توجیه: همانطور که در صدر ماده 20 ملاحظه می شود زمانی کشورها می توانند محدودیت تجاری اتخاذ کنند که این تصمیم در مورد تمام کشورهایی که شرایط مشابه دارند اعمال شود. بنابراین محدودیت های وارداتی اعمال شده به دلایل مربوط به سلامت معمولا ماهیتی تبعیض آمیز دارند به نحوی که اعمال محدودیت توسط اعضای سازمان تجارت جهانی بر واردات محصولات تولیدی سرزمین عضو خاص دیگر (در مواردی که این محصولات خطر مشخصی را بر سلامت ایجاد می کند) اصلا غیر عادی نیست.108 بنابراین این محدودیت های تجاری به نوعی با تبعیض همراه است اما این تبعیض باید براساس ماده 20 گات باشد که این امر موجب مشروع بودن آن می شود و همینطور این تبعیض باید بین تمام کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی که شرایط مشابه دارند اعمال شود تا تبعیضی قابل توجیه باشد زیرا مبنا و اساس مجوز اتخاذ محدودیت های تجاری،خطراتی است که سلامت و بهداشت عمومی را تهدید می کند بنابراین کالای هر کشوری که موجب به خطر افتادن سلامت و بهداشت عمومی شود در مقابل محدودیت تجاری باید شرایط یکسانی داشته باشند و اعمال محدودیت تجاری نسبت به آن کالای تهدید کننده ی سلامت و بهداشت عمومی باید جدا از مبدا و محل تولید آن باشد و نسبت به تمام کشورهایی که قصد صادرات آن محصول به آن کشور اتخاذ کننده ی محدودیت تجاری را دارند به طور برابر اعمال شود.
پرونده برزیل در مورد تایرهای مجددا روکش شده نمونه ی بارز همین مطلب است که در آن رکن استیناف اقدامات برزیل را متضمن تبعیض خود سرانه و غیر قابل توجیه دانست و در نتیجه ناقض ماده 20 گات دانست109که مبنای نتیجه گیری رکن استیناف تبعیض آشکاری بود که دولت برزیل در اعمال محدودیت های وارداتی علیه کشورهای غیر عضو مرکوسور110 اعمال می کرد.111
همانطور که گفته شد تبعیض یکی از نتایج محدودیت تجاری بخاطر سلامت می باشد اما برای اینکه این تبعیض مورد تایید کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی قرار بگیرد باید تبعیضی قابل توجیه و نسبت به کشورهای مختلف یکسان باشد.
موضوع تبعیض بین تولیدات داخلی و خارجی هم در بند 7 ماده 20 گات جایی که صحبت از حفظ منابع طبیعی تمام شدنی می شود مورد تاکید قرار گرفته و از آنجایی که اتمام این منابع ممکن است خطراتی را برای زندگی انسان ایجاد کند می توان به نوعی تفسیر نمود که این بند هم مربوط به سلامت و بهداشت عمومی است و در آن تاکید شده تبعیض نسبت به محصولاتی که از منابع طبیعی مشابه ای هستند باید به صورت یکسان باشد تا آن تبعیض مورد قبول اعضای گات قرار گیرد. نکته جالب توجه این است که واژه ی منابع طبیعی استفاده شده در این بند به صورت گسترده تفسیر می شود و نه تنها مواد معدنی و منابع غیر زنده را شامل می شود بلکه ممکن است گونه هایی از موجودات زنده که زندگی آنها مستعد انقراض است (مانند لاک پشت های دریایی) را شامل شود.112
3-ضروری بودن محدودیت تجارت برای حفظ سلامت: همانطور که در ابتدای بند ب ماده 20 گات مشاهده شد از عنوان ” ضرورت” استفاده شده که عملا تفسیر این ماده را با سختی همراه می کند و تعیین ضروری بودن یا نبودن اقدامات برای حفظ سلامت ،بحث برانگیزترین و دشوارترین قسمت بررسی های موضوع بند ب ماده 20 گات است.113 در صورتی که بین اعضا برای تعیین اینکه یک اقدام (محدودیت تجاری) طبق ماده 20 گات برای حفاظت از سلامت انسانها ، حیوانات و گیاهان ضروری است اختلاف ایجاد شود ، رکن استیناف114 سازمان تجارت جهانی در یک فرآیندی یکسری معیارهایی مانند سهم معیارهای زیست محیطی در تعیین هدف های سیاسی و یا منافع مشترک در محدود کردن تجارت و تاثیر آن بر تجارت بین الملل و … را ارزیابی می کند و اگر این تجزیه تحلیل نشان دهد که اقدامات اتخاذ شده برای حفاظت از سلامت و بهداشت عمومی ضروری بوده و همینطور روش دیگری برای مقابله با تهدیدات نسبت به سلامت و دستیابی به اهداف وجود نداشته است تا تجارت کمتر محدود شود آنگاه اقدام انجام شده ضروری تشخیص داده خواهد شد.115
نمونه ی بارز این موضوع پرونده ی تایر های دوباره روکش شده برزیل است که بین برزیل و کشورهای اروپایی بدلیل تبعیض غیر قابل توجیح برزیل بین کشورهای عضو مرکسور و اعضای دیگر سازمان تجارت جهانی اختلاف ایجاد شد و پس از بررسی های مکرر رکن استیناف استدلال برزیل مبنی بر کاهش زباله ها (لاستیک های مصرف شده) که به ضرر انسان است را پذیرفت و اعلام کرد که راهکار دیگر مانند مدیریت و دفع بهداشتی زباله جایگزین مناسبی برای این اقدام نیست بنابراین این اقدام برزیل را برای حفظ سلامت و بهداشت عمومی ضروری دانست و تحت شمول استثنای بند ب ماده 20 گات دانست هرچند که تبعیض غیر قابل توجیج برزیل مورد تایید قرار نگرفت و در تعارض با صدر ماده دانسته شد.116
موضوع ضروری بودن اقدامات (محدودیت تجارت)که مکررا موجب اختلاف اعضای سازمان تجارت جهانی می شد و معیارهای مشخصی برای تعیین آن وجود نداشت با انعقاد موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی برطرف شد و در این موافقتنامه معیارهایی برای ضروری بودن اقدامات برای حفاظت از سلامت و بهداشت عمومی تعیین کرده است که در بخش های آینده این موافقتنامه را به صورت دقیق بررسی خواهیم کرد.
در نهایت باید بگوییم که اگر کشوری بخواهد طبق ماده 20 گات و استثنائاتی که مربوط به سلامت و بهداشت عمومی در این ماده آمده است، تجارت را محدود کند باید این سه امر (حسن نیت ،تبعیض مشروع و ضرورت) را رعایت کند تا اقدامات آن کشور مورد تایید اعضای سازمان تجارت جهانی قرار گیرد و به بیانی دیگر اقدامات آن کشور تحت شمول ماده 20 گات قرار گیرد.

گفتار دوم: موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) 117
در گذشته تجارت خدمات فراتر از مرزها به ندرت انجام می شد از رو تلاش های گسترده ای شد تا ظرفیت و توانایی اینگونه تجارت برای تجار فراهم شود و از سوی دیگر پیشرفت تکنولوژی ارتباطات موجب پیشرفت تجارت الکترونیک شد که این پیشرفت قدم بزرگی برای پیشرفت تجارت خدمات در سراسر دنیا بود،چنین تغیراتی منجر شد در انتهای دور اروگوئه مذاکراتی برای ایجاد یک موافقتنامه مربوط به تجارت خدمات انجام شود که نهایتا این موافقتنامه تحت عنوان موافقتنامه عمومی تجارت خدمات منعقد شد.118 این موافقتنامه مهمترین دست آورد مذاکرات دور اروگوئه محسوب می شود و همچنین اولین و تنها مجموعه قوانین چند جانبه در مورد تجارت خدمات می باشد که 3 عنصر آن را تشکیل می دهد 1- متن اصلی که حاوی تعهدات اصلی است 2- پیوست های مرتبط با قوانین بخش های خاص خدمات 3- تعهدات خاص کشور ها برای دستیابی به بازارهایشان.119
مطابق با گاتز تجارت خدمات به 4 شیوه انجام می شود 1-عرضه فرامرزی 120 2-مصرف خارجی121 3-ارائه خدمات از طریق شعبه یا نمایندگی تجاری122 4-ارائه خدمات از طریق اشخاص حقیقی123.124 برای بهتر متوجه شدن هرکدام از این شیوه ها و تطبیق آنها با تجارت خدمات مرتبط با بهداشت عمومی نمونه هایی از هرکدام را بیان می کنیم.
1-عرضه فرامرزی: ارائه تشخیص و طرح درمان از کشور الف در کشور ب بدون حضور در آن کشور( پزشکی از راه دور)
2- مصرف خارجی : بیماران کشور الف برای استفاده از خدمات بهداشتی کشور ب به آن کشور مسافرت می کنند.
3-ارائه خدمات از طریق شعبه یا نمایندگی : ایجاد بیمارستان یا سرمایه گذاری در بیمارستانی واقع در کشور ب توسط کشور الف(اینگونه خدمات غالبه از طریق جوینت ونچر انجام می شود)
4- ارائه خدمات از طریق اشخاص حقیقی: ارئه خدمات بهداشتی و پزشکی در کشور الف توسط متخصصینی با ملیتی از کشور ب125
همانطور که در بالا ملاحظه میکنید حرفی از ارائه خدمات توسط دولتها زده نشده است.بنابراین خدماتی که ارائه آنها در صلاحیت دولتهاست از موافقتنامه گات و تعهدات آن معاف شده است.این خدمات شامل خدماتی است که نه تجاری باشد و نه رقابتی.126
موافقتنامه گاتس درست مانند موافقتنامه گات ،اعضای سازمان تجارت جهانی را ملزم می سازد مطلوب ترین رفتاری که در مورد خدمات یا عرضه کننده خدمتی از یک کشور دیگر اعمال می کنند بدون قید و شرط و به طور خودکار در مورد خدمات مشابه یا عرضه کنندگان مشابه که از سایر اعضای سازمان ارائه می شود نیز اعمال کنند ،هرچند که مولفه های اعمال قاعده در دو موافقتنامه در عمل کاملا متفاوت اند.127 در همین راستا در ماده 14 موافقتنامه گاتس128 مانند ماده 20 گات صریحا به حق حفاظت از بهداشت عمومی اشاره شده است.129 در این ماده که تحت عنوان استثنائات عمومی بیان شده صدر ماده دقیاقا شبیه ماده 20 گات است و در آن اشاره به اصل عدم تبعیض کرده(تبعیض قابل توجیه) و بند ب این مقرره هم دقیقا مانند بند ب ماده 20 گات اشاره به ضرورت حفاظت از بهداشت و زندگی انسانها ،حیوانات و گیاهان دارد.130
در نگاه اول شاید تصور شود بیان این موضوع در موافقتنامه گاتس تکرار مکررات بوده ولی باید به این نکته توجه کرد که موضوع موافقتنامه گات تجارت کالاست در صورتی که موضوع موافقتنامه گاتس تجارت خدمات است و این عامل تمایز بین این دو موافقتنامه باعث شده تا منعقد کنندگان موافقتنامه گاتس این بند که در مورد حفاظت از سلامت و بهداشت عمومی است را در موافقتنامه گاتس مجددا درج کنند. در تایید

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی، حقوق مالکیت فکری، مالکیت فکری Next Entries منابع پایان نامه درمورد حق ثبت اختراع، نظم عمومی، سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی