منابع پایان نامه درمورد سازمان بهداشت جهانی، تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی، مواد غذایی

دانلود پایان نامه ارشد

جهانی است به نحوی که سازمان جهانی بهداشت در موضوعاتی که در مورد سلامت و بهداشت عمومی است به سازمان تجارت جهانی مشورت می دهد تا مفاد موافقتنامه های این سازمان موجب ارتقای بهداشت عمومی و کاهش ریسکها در این زمینه شود.
در این ارتباط می توان به تعدادی از عملکردهای سازمان بهداشت جهانی در مورد موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی و موضوعات مشترک این دو سازمان بیان کرد:
1-توسعه سیاستها و استراتژی های سازمان بهداشت جهانی برای حفظ و ارتقا سلامت در زمینه ی افزایش آزادی های تجاری و قوانین بنیادین سازمان تجارت جهانی.
2- پشتیبانی از مذاکرات بهداشتی-تجاری . پژوهش و تجزیه و تحلیل و مشورت برای بهتر کردن سیاست گذاری ها ، تصمیمات اتخاذ شده از مذاکرات و همچنین کمک برای حل و فصل اختلافات ایجاد شده .
3—کمک به وزارت بهداشت کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی برای اجرای معیارها و استانداردهای بین المللی(استانداردهایی که در موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی اشاره شد ) و همچنین کمک به اقدامات فرامرزی کشورها در مواقعی که امنیت سلامت و بهداشت عمومی در معرض تهدید است.
4- نظارت بر ارائه خدمات بهداشتی که به نحوی با توافقنامه گاتس در ارتباط است.216
گفتار دوم: کنوانسیون تنباکو
با قاطعیت می توان گفت مهمترین عملکرد سازمان بهداشت جهانی در ارتباط با موضوعات تجاری و موضوعات مشترک با سازمان تجارت جهانی، عضویت سازمان بهداشت جهانی در کمیته های کالا ، تریپس و کمیته موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی به عنوان عضو ناظر است 217 و بر تصمیم گیری های این کمیته ها نظارت کند.
همانطور که گفته شد، سازمان بهداشت جهانی ، اهلیت تصویب کنوانسیون ها و موافقتنامه هایی را که موضوع اصلی آن ها حفظ سلامت و بهداشت عمومی است را دارا می باشد. حال ممکن است در راستای دستیابی به این هدف ،تاثیراتی غیر مستقیم بر تجارت هم گذاشته شود.مهمترین نمونه و شاید هم اولین نمونه این کنوانسیون ها ،کنوانسیون کنترل دخانیات است که بر اساس آن یکسری معیارهای حداقلی برای کنترل دخانیات اتخاذ شده و حتی در آن به کشورها اجازه داده شده تا این معیارها را ارتقاء دهند تا سلامت و بهداشت عمومی مورد تهدید قرار نگیرد.
کنوانسیون کنترل دخانیات اولین معاهده جهانی درباره بهداشت عمومی است و کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی ملزم به اجرای مفاد آن هستند. این کنوانسیون در سال 2003 در پنجاه و ششمین اجلاس مجمع جهانی بهداشت به اتفاق آرا مورد تایید قرار گرفت و بر این اساس کشورهایی که این کنوانسیون را تصویب کردند موظف هستند ، ظرف 3 سال روی بسته های سیگار هشدارهای جدی بهداشتی بچسبانند وظرف 5 سال تبلیغات دخانیات را محدود کنند.218 که این تعهد دوم در عمل موجب محدودیت در تجارت سیگار و تنباکو می شود به نحوی که شرکتها نمی توانند محصولات خود را تبلیغ کنند و همینطور افراد هم نمی توانند محصولات شرکتهای جدید را بشناسند.

فصل سوم: موضوعات خاص بهداشتی و ارتباط آنها با تجارت:
همانطوركه در فصل قبل اشاره شد ، در موافقت نامه هاي اصلی سازمان تجارت جهاني به صراحت به موضوع سلامت و بهداشت عمومی اشاره شده است، به نحوی که این موافقتنامه ها، به صراحت به دولت ها اجازه می دهند ، در پیگیری سیاستهای سلامت و بهداشت عمومی و دیگر اهداف مشروع مربوطه ، زمانی که ضرورت ایجاب می کند، اقداماتی برای محدود کردن تجارت برای حفاظت از سلامت و بهداشت عمومی اتخاذ نمایند که این اقدامات، ممکن است پیامدهایی برای تجارت آزاد و دیگر اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی در پی داشته باشد. در این راستا برای درک بهتر موضوعات خاص بهداشتی که حفاظت از آنها ممکن است بر روی تجارت آزاد تاثیر بگذارد و همچنین اقداماتی که در راستای این موضوعات برای حفاظت از سلامت و بهداشت عمومی ضروری است ، در چند محور مهم و اصلی موضوعات را بررسی کنیم.
قبل از شروع این فصل باید بیان کنیم که اقدامات اتخاذ شده برای یک موضوع خاص بهداشتی ممکن است، تحت قالب چندین موافقتنامه سازمان تجارت جهانی که با سلامت و بهداشت عمومی در ارتباط هستند، قابل توجیه باشد به عنوان مثال اقداماتی که برای کنترل دخانیات اتخاذ می شود، بر اساس موافقتنامه های گات، گاتس ، تریپس و موانع فنی بر سر راه تجارت و همین طور موافقتنامه کشاورزی قابل توجیه و پذیرش است:

موضوعات خاص بهداشتی و موافقت نامه های مرتبط با آنها

قوانین و موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت

اس پی اس
تی بی تی
تریپس
گاتس
( توافق نامه عمومی تجارت خدمات )
گات ( بند ب – ماده 20)
سایر(مانند موافقتنامه کشاورزی)

موضوعات بهداشت و درمان

کنترل بیمارهای عفونی( واگیر دار)

*
*

*

سلامت غذا

*

کنترل دخانیات

*
*
*
*
*
محیط زیست

*
*

*

دسترسی به دارو

*

خدمات بهداشتی

*

*
امنيت غذايي

*

*
*
موضوعات نوظهور

بیو تکنولوی

*
*
*

*
فناوری اطلاعات

*
*

دانش (طب)سنتي

*

1 – توافق نامه هایی در این بخش مورد توجه بوده اند که بیشترین ارتباط را با موضوعات داشته اند . 219

گفتار اول: بیماریهای واگیر دار(عفونی)220
بیماری های عفونی، بیماریهایی هستند که توسط میکروارگانیسم های بیماری زا مانند باکتری ها، ویروس ها، انگل ها و قارچ ها ایجاد می شود؛ که می توانند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، از فردی به فرد دیگر منتقل شوند.221
از دیرباز بیماری های عفونی(واگیردار) ، از مهم ترین عوامل بروز مرگ و میر در انسان بوده و هنوز هم بخش بزرگی از مرگ و بیماری در سراسر جهان به این علت است.222 امروزه بیماریهای مسری در حال افزایش است و موجب نگرانی جامعه ی جهانی شده و حتی جدیدترین نوع این بیماریها را می توان بیماری ابولا نام برد که در سال 2015 ظاهر شد و فراگیر شدن آن موجب گردید صنعت توریسم که خود نوعی از تجارت در دنیای امروزه است و همچنین سایر تجارتهایی که ممکن بود، باعث انتقال این بیماری از کشورهای آفریقایی به کشورهای اروپایی شود ،محدود گردد.
خطرات مربوط به بیماری های واگیر دار عفونی، با جابجایی های مردم ، توسعه تجارت در زمینه غذا و محصولات زیستی و همچنین تغییرات محیطی و اجتماعی بیشتر می شود . تنوع روش های انتقال این بیماریها و انواع تجارت در دنیای کنونی ، مسئولین بهداشت عمومی را مجبور به جمع آوری و انتشار سریعتر اطلاعات می کند تا از این طریق، مقامات تجاری که عهده دار انجام مذاکره و اجرای موافقت نامه های تجاری هستند، از خطرات بهداشتی آگاه باشند تا از این طریق سیاستهای مناسبی را اتخاذ کنند . در اغلب موارد، سیاستهای اتخاذ شده مربوط به بهداشت عمومی به جای محدود کردن تحرک افراد و یا محصولات، بر روی نحوه انتقال تمرکز دارد. به عنوان مثال در خصوص رابطه جنسی و استفاده از مواد مخدر که عامل اصلی انتقال بیماری ایدز هستند، به جای ممنوعیت یا محدود کردن افراد، از روش های جایگزین استفاده می کنند.223
در این راستا، ابزار حقوقی بین المللی (مقررات بهداشتی بین المللی)224پا به عرصه وجود نهاده که ۱۹۴ کشور جهان، که عضو سازمان بهداشت جهانی هستند، متعهد به اجرای آنها هستند. هدف از این مقررات، کمک به جامعه بین المللی در ارتباط با پیشگیری و پاسخ به خطرات حاد بهداشت عمومی است که دارای پتانسیل گسترش از طریق مرزها و تهدید مردم سراسرجهان است. در دنیای کنونی بیماریهای واگیردار از طریق مسافرت و تجارت بین المللی می توانند گسترش یابند . بحران سلامت در یک کشور می تواند معیشت و اقتصاد را در بسیاری از نقاط جهان تحت تاثیر قرار دهد. این بحران می تواند ناشی از یک عفونت در حال ظهور مانند سندرم حاد تنفسی (سارس) ، آنفلوانزای انسانی ، همچنین سایر فوریت های بهداشت عمومی از جمله نشت مواد شیمیایی و تشعشعات هسته ای باشد . هدف از این مقررات، اطمینان از سلامت عمومی از طریق پیشگیری از گسترش بیماریها با حداقل مزاحمت در مسافرت و تجارت بین المللی است . 225
از آنجا که محدودیتها و تحریم های تجاری با زیان های اقتصادی قابل توجهی همراه است، تلاش می شود مقررات بهداشتی بین المللی حداقل محدودیتها را برای تجارت ایجاد کند و سعی می شود تا حد امکان، این محدودیتها به صورت موقت باشد.226
در انتهای این مطلب باید بیان کنیم که بیماریهای عفونی، تاثیر مستقیمی در تجارت بین الملل علی الخصوص بر روی تجارت غذا و دارو گذاشته است.227 در تجارت مواد غذایی، زمانی که بر اساس قواعد موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، شواهد و مدارکی برای انتقال بیماری از طریق غذا وجود داشته باشد، می توان تجارت مربوطه را محدود کرد و همچنین افزایش بیماریهای عفونی و واگیردار عملا باعث می شود کشور های پیشرفته با ابداع داروهای جدید و وارد کردن آن به بازارهای جهانی، برای درمان آن بیماری، تاثیرات غیر قابل انکاری را بر تجارت بین الملل بگذارد. به نظر می رسد علاوه بر تجارت غذا و دارو که از بیماریهای عفونی واگیردار تاثیر مستقیم می پذیرند ، صنعت توریسم نیز که یکی از جدیدترین تجارت های دنیای امروزی است، تاثیری مستقیم از این نوع بیماریها می پذیرد و موجب محدودیت مسافرت به کشورهای مبدا آن بیماری می شود که این امر برای کشورهایی که اقتصادشان به صنعت توریسم وابستگی دارد، می تواند خسارت سنگینی بر اقتصاد و تجارت آن کشور وارد کند.

گفتار دوم:ایمنی غذایی228
بیماریهای ناشی از مواد غذایی معمولا عفونی هستند یا ماهیتی سمی دارند که از طریق باکتری ها، ویروس ها، انگل و یا مواد شیمیایی موجود در غذا یا آب آلوده، وارد بدن انسان می شوند که این بیمارهای ناشی از مواد غذایی می تواند موجب بیماریهای حاد مانند مننژیت و سرطان شود و در نهایت موجب مرگ انسان گردد.229 در همین راستا سازمان بهداشت جهانی تخمین می زند سالانه حدود 2 میلیون کودک بدلیل بیماری ناشی از آب و غذا آلوده در سراسر جهان می میرند. حتی در کشورهای صنعتی تخمین زده می شود که یک سوم از جمعیت ، از بیماری های ناشی از غذا در هر سال رنج می برند و تا 20 میلیون نفر نیز ممکن است بمیرند. با توجه به اینکه این ارقام تنها به مشکلات میکروبیولوژیکی مواد غذایی مربوط است ، توجه به بيماريهاي ناشي از آلودگی هاي شیمیایی مواد غذایی، باعث می شود وضعیت بسیار جدی تر شود .230
از سوی دیگر، جهانی شدن تجارت مواد غذایی و تمایل افراد به شهر نشینی که موجب

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد مالکیت فکری، حق مالکیت، تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی Next Entries منابع پایان نامه درمورد امنیت غذایی، مواد غذایی، سازمان بهداشت جهانی، کشورهای در حال توسعه