منابع پایان نامه درمورد زبان مقصد، ادبیات کودکان، آموزش و پرورش، ناخودآگاه

دانلود پایان نامه ارشد

از زندان درس پزشکی را ادامه داد و در این رشته فارغالتحصیل شد (عبدالرحيم، 1409: 50). کیلانی را از جهت کثرت و تنوع آثار، از پیشتازان ادبیات اسلامی معاصر به شمار آورده اند.او بیش از 70 کتاب در زمینههای رمان، داستان، شعر، نقد، اندیشه و پزشکی نوشته است از جملة آنهاست: عمر یظهر فی القدس– عذراء جاکرتا– امرأة عبدالمتجلی– عمالقة الشمال– ملکة عنب– فارس هوازن– أغانی الغرباء– اِقبال الشاعر الثائر– الغذاء و الصحة– فیرحاب الطب النبوی- الإسلامیه و المذاهب الأدبیه– مدخل الی الادب الاسلامی– رحلتی معالادب الاسلامی– تحت رایه الاسلام– الطریق الی اتحاد اسلامی– حول الدین و الدوله.
وی در سال 1959 با ” رمان الطریق الطویل ” در مسابقهای که از سوی آموزش و پرورش تدارک دیده شده بود، شرکت کرد و جایزه آنرا به خود اختصاص داد. از دیگر جوایز مهم او در زمینه داستان می توان به جایزه شورای عالی هنر و ادبیات در سال1960 و نیز مدال طلای طه حسین از سوی انجمن داستان نویسان اشاره نمود.(الکیلانی، 1986: 230و231)
کتاب”ادب الأطفال فی ضوء الاسلام ” از آثار این نویسنده است که با رویکردی نقدی – تحلیلی و در 8 فصل به تعریف ادبیات کودک، اهداف، شاخصه ها و انواع آن در پرتو تعالیم قرآن و اسلام پرداخته است و این پژوهش شامل ترجمه مطالب مطرح شده (104-1) در زمینه مفهوم ادبیات کودک، ادبیات اسلامی، تاریخ ادبیات کودک در نزد عربها، داستان های کودک و انواع آن،عناصر داستان های کودک (1-حادثه 2- نقل و روایت 3- ساختار 4- شخصیت 5- زمان ومکان 6- اندیشه یا موضوع 7- راست گفتاری)، مشروعیت داستان های کودک بر اساس قرآن، تعبیر شعری و ویژگی های مناسب شعر کودک و نمایش نامه مدرسی و اهداف آن میباشد. در بخشهای آخر نیز به تحلیل نقش و کارکرد ادبیات کودک از نظر اسلام پرداخته است و بدین خاطر اثری بکر و بدیع در نوع خود به شمار میآید.

روش ترجمه کتاب حاضر:
روشیکه برای ترجمهی کتاب حاضر در نظر گرفته شده است، ترجمهی مبدأ محور- مقصد محور میباشد. كه در تعریف آن گفته شده است:
در اين شیوه فعاليت مترجم از متن مبدا آغاز شده و به متن مقصد ختم مي‌‌شود. مترجم ابتدا با استفاده از فرمول‌ها و دستورهاي معين در نظام معنايي و دستوري هر زبان تلاش مي‌‌كند تا متن را بفهمد. به عبارت ديگر سعي مي‌‌كند تا با بازيابي اطلاعات ذخيره شده در متن، شبكه معنايي آن را براي خود ترسيم كند. به طور طبيعي اين شبكه معنايي سازگار با شبكه معنايي زبان مبدا و به عبارت دقيق‌تر تكه‌اي از شبكه معنايي آن زبان است. لذا در گام دوم وي شبكه معنايي معادل با آن را در زبان مقصد ترسيم مي‌‌كند و در گام نهايي آن را مطابق فرمولها و دستورهاي زبان مقصد كه بر گرفته از نظام آوايي تكواژي و دستوري زبان مقصد است به صورت متن مقصد ارائه مي‌‌دهد.(صفوي، 1380: 22)

مشکلات ترجمه کتاب حاضر:
1- نویسنده در بعضی از بخشهای کتاب با آوردن اصطلاحات و ضربالمثلها و کلمات عامیانه ترجمه را دشوار نموده است.

اصطلاحات:
ولسنا- کمسلمین- بدعاً فی ذلک: و ما به عنوان مسلمان با دیگران تفاوتی نداریم (ص 82)

ضرب المثل:
یقدمون السم فی الدسم: سم در چربی میریزند معادل «در باغ سبز نشان ميدهند.» (ص 88)

کلمات عامیانه:
باب جای إمته
جای الساعة ستة: به معنی «پدر زود برگرد، بیا ساعت شش است» (ص33)

2- نویسنده با آوردن جملات طولانی و گاهیاوقات پیچیده در بعضی از قسمتها، باعث دشواری ترجمه و پیچیده شدن مضمون و فهم کند مطلب توسط خواننده شده است.
و مجال التأثیر اللاشعوری فی أدب الأطفال تحیل مکانة أولی لاشک فیها، و خطورة الآداب و الفنون-دائماً-وأبدا-أنها تتسلل إلی هذالمجال و تفعل فعلها و مادام الأمر کذلک، فإن الذین یکتبون لأدب الأطفال علیهم واجب أساسی والإلمام بماهیة هذاالحیز حیزاللاشعور- بالنسبة للطفل، وإعطاؤه حقه من الفهم و التدقیق، حتی لایتسلل إلی شخصیة الطفل من خلاله عوامل سیئة تؤذی تکوین الطفل و تعیق من تطور شخصیته و نموها و نضوجها (ص 47 و 48)
بیشک عرصه تأثیر ناخودآگاه در ادبیات کودک در مقام اول قرار دارد و به طور همیشگی و ابدی اهمیت انواع ادبیات و هنر در این است که به این عرصه نفوذ مییابد و در این جا کار خود را انجام میدهد، پس وقتی مساله چنین است، وظیفه اصلی تمامی کسانی که در زمینه ادبیات کودک به نویسندگی میپردازند آشنایی با ماهیت این حیطه– ضمیر ناخودآگاه- کودک، و ادای حق آن به وسیلهی فهم و بررسی دقیق است، تا عوامل بدی که از طریق این حیطه به شکلگیری(شخصیت) کودک آسیب میرساند و مانع پیشرفت، رشد و پختگی شخصیتش می شود، درآن نفوذ نکند.

مقدمه نویسنده
حمد و سپاس خدای را و درود و صلوات برپیامبر خدا(ص) باد.
اما بعد
اعتقاد رایج درجهان امروز این است که مسأله کودکی در صدر تمام مسائل قرار دارد و ما شاهد این قضیه در تحقیقات و برنامههای موسسههای مربوط هستیم از تبلیغات و آموزش و پرورش و بهداشت گرفته تا انواع هنر.
حل کردن مشکلات دوران کودکی، اولین قدم برای اصلاح کردن مسیر زندگی، غلبه بردشواری ها وگرفتاری های آن است. ادبیات کودکان نقش آشکار و ارزشمندی در این عرصه بازی میکند وآنچه که در این کتاب تقدیم مینماییم جز تلاشی خاضعانه، درایجاد تصور درستی از مفهوم این ادبیات، درپرتو تعالیم اسلام و تجربه بینظیر فرهنگی آن نمیباشد یا به عبارتی دیگر، اسلامیکردن ادبیات کودکان، بدون هدر دادن هیچ کدام از انواع ارزشهای زیباشناختی است. و خداوند از نیتها آگاه است.

مفهوم ادبیات کودک
اسلام روش کامل و فراگیری را برای زندگی آورده است و این شیوه ی الهی برترین نظام از جهت متون و انطباق آن است و دارای نزولی مشخص وتدریجی بوده که هیچ مسئلهی کوچک وبزرگی رادر زندگی فردی و اجتماعی رها نکرده مگر اینکه به همهی آنها به طور مفصل پرداخته است.
و بر اساس این شیوه مسئولیت فرد مسلمان مشخص میشود.
واضح است که این مسئولیت در چارچوب اصول اسلامی و قوانین و آدابی تعیین میگردد که باید حدود و فاصلهی آن را در زندگیمان ترسیم نمائیم. مسئولیت گفتار نیز از همین جا شکل گرفت همانطور که مسئولیت «عمل و کردار» و حتی مسئولیت احساسات، عواطف و خواستهها به وجود آمد. «هیچ کدام از شما ایمان نمی آورد مگر اینکه میل و رغبتش از آنچه برایش آوردهام تبعیت نماید»1و این امر ارادهی قوی، رویارویی نیروهای منفی وحملات آن رامی طلبد. بعضی از ناقدان، ادب را با عنوان «هنر گفتار» معرفی کردهاند وبعضی دیگرآن را این گونه معرفی کردهاند: ادب عبارت است از «سخن زیبای نوشته شده یا گفته شده» هم چنین گفتهاند: «عمل ادبی با نفسی هماهنگی دارد»، یا اینکه در روح وروان ما و نیز در فعالیت روانی ما نمایان میشود.
بازافزودهاند: «لذت و منفعت از آثار ادب است» و «ادب بیانگر زندگی است و ابزار آن زبان است» و هر چند که بیانگر زندگی باشد به معنی انتقال آن به همان شکل نمیباشد، بلکه بدین معنی است که ادب زندگی را بر اساس درک وفهم ادیب از آن ودیدگاه او در مورد هر مسئلهای برای ما تعبیر، تفسیرو نقد مینماید. در نتیجه ادیب «موضعی» فکری بر میگزیند و بنابراین میتواند در جامعهاش اثرگذار باشد؛ بدینخاطر برخی از ناقدان معتقدند که مضمون اجتماعی عمل ادبی ازواقعیت زندگی در جامعه گرفته نمیشود بلکه از موضع فکری ادیب در مورد زندگی در این جامعه گرفته میشود. مضمون ذاتاً ارزشمند است، این یکی از ارزشهای رایج در جامعه است که از موضع فکری ادبیات به وجود میآید..
این گونه است که میبینیم «مکتبهای ادبی» و «مکاتب هنری» در رابطه با تعریف و معنا ومفهوم ادب و عوامل تأثیرگذار در آن باهم اختلاف دارند و این نظریات وبینشهای متناقض در اصل از فلسفههایی که افراد به آن گرویدهاند به وجود آمده و باعث شده که آنان دیدگاههایی گوناگون و سازگار با باورهای شخصی ونظامهای سیاسیشان داشته باشند. در نتیجه «واقعگرایان» فقط به حقیقت واقعی که رسیدن به آن از طریق تجربه امکانپذیر است، ایمان دارند و هر عالمی بالاتر از محسوسات را انکار میکنند و «رمزگرایان» (سمبولیست) هم با وجود مخالفتشان با بدعتگذاری علم مادی کفرآمیز، خودشان را در گمراهی مبهم صوفیانه غرق نموده، شیفتهی رموزی شدهاند که به دلیل و برهانهای مشخص بیتوجهی نموده و شخص را در بحبوحهی تلقینها، اشارهها و فضاهای عجیب وغریب گرفتار میسازد.
و مکتب «کلاسیک » فقط بر انتزاعات عقلی تکیه داشت، در حالیکه مکتب «رمانتیک» به عاطفه پایبند بود و آوای ناامیدی، درد، عذاب و تباهی سر میداد. و مکتب «سوررئالیسم» به مکانیسم روانی محض متمایل گشته، نظارت عقل را انکار نمود و تلاش کرد که بدور از رویکردهای اخلاقی و حتی هنری پیشروی نماید. و بالاخره «اگزیستانسیالیستها » نمایشی ارائه دادند که همهی ارزشها و رسم و سومات و ادیان را رد کرده و مورد خشم و نافرمانی قرار میداد، آنها دور خودشان میچرخیدند و قربانی و صلوات نثارشان میکردند، که این خود نوعی بتپرستی گمراه کننده است..
اکنون، ما به عنوان یک امت مسلمان در کجای این آشفتگی وحشتناک قرار داریم؟؟ و در کجای این جریان ها و فلسفهها میایستیم؟؟
قطعاً در آغاز همین بخش از سخنانمان بیان نمودیم که ادیب مسلمان مسئول است، و رسالت او در زندگی مسئولیتش را مشخص میکند، و ارزشهای اسلامی، عقیدهی دور از شرک، وخیالات و قوانین نازل شده از طرف خداوند بر بنده و فرستادهاش حضرت محمدبن عبدالله (ص) این مسئولیت را تثبیت مینماید خداوند در این باره میفرماید:
«قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ کانيَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا»1
و نتیجهی مشخص این است.
– به درستی که محمد (ص) بشری است که به او وحی میشود.
– عمل صالح همان رسالت مؤمن است.
– عقیده همان یکتا پرستی است.
ادبیات اسلامی– در پرتو اسلام – به هنر گفتار توجه دارد و هیچ دلیلی واضحتر از این گویای این مطلب نیست که بگوییم معجزهی بزرگ در نزد ما همان قرآن است، که یک اعجاز بلاغی و بیانی بالاتر از توان هر انسانی است. چنان که در آیه شریفه آمده است:
(قل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا )2
ادبیات اسلامی، همان طور که به ساختار کلی یا شکل هنری سودمند، مناسب و مفید بدور از انحراف و گمراهی توجه دارد از قرآن زیبائی روایت ،پیوستگی افکار ،و زیبائی در لفظ ،جمله ،عبارت وتاثیر را فرا می گیرد و بذرهای شگفتی، رنج و ابهام را در عقل وجدان و روح انسان نمیپراکند.
ادبیات اسلامی مضمونش را از ارزشهای اجتماعی مریضی که، تجربههای ناقص آن را جدا نموده طلب نمیکند، ارزشهایی که خشمها، کینهها و هوا و هوسها در آن تأثیرگذار است بلکه ادبیات اسلامی مضمونش از عقیدهی توحید، گنجهای تمدن اسلامی، و میراث الهی منزه از اشتباه و هوس الهامپذیر است و این به معنی غفلت از «تعاملهای» اجتماعی جنجالی و مسائل رایج در زندگی همچون خوبی و بدی، نیکوکاری و بدکاری، بیماری و سلامتی نمیباشد.
بنابراین ادیب مسلمان خواهان به تصویر کشیدن این بحران، تجزیه و تحلیل چارچوب آن، جستجو در مورد عوامل به وجودآورندهی آن، توجه به عواقب و پیامدهای آن و شناخت مناسب علتش میباشد، و در کنار این امور– به اسلوب هنری مستقیم و غیرمستقیم آن گونه اشاره میکند که واجب است هر کس به تنهایی یا دستهجمعی بدون هدردادن ذرهای از ارزشهای زیباشناختی و هنری به سوی آن حرکت نماید.
ادیب حقیقی میایستد.
و موضع ادیب مسلمان از عقیدهاش سرچشمه میگیرد.
مسئلهی مهم، داشتن صداقت در پرداختن مادهی ادبی، خالص گرداندن آن بر اساس اصول ساختاری، هماهنگی، زیبایی و تأثیرگذاری است، به گونهای که تصویر هنری دلنشین، رضایتبخش و سودمند واقع شود، ما بعد ا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد کودک و نوجوان، ادبیات کودکان، ادبیات کودک و نوجوان، کودکان و نوجوان Next Entries منابع پایان نامه درمورد حضرت محمد (ص)، متون اسلامی، زیبایی شناسی، مکتبهای ادبی