منابع پایان نامه درمورد دفاع مقدس، انقلاب اسلامی، نصرالله مردانی، ادبیات پایداری

دانلود پایان نامه ارشد

شعر می سراید. او تافته ای جدابافته از مردم عادی نیست و لحظه لحظه وقایع مردم خویش را ثبت و ضبط می کند.(مکارمی نیا، 1383 :46)
در شعر دفاع مقدس، شاعران تصویرهای زیبایی از شهادت و پویندگان راه حق ارائه می دهند و تلاش می کنند تا جلوه های گوناگون شهادت را در طول هشت سال دفاع مقدس به تصویر کشیده و آن را به مخاطبین و ایندگان منتقل سازند و این یکی از زیباترین جلوه های شعر دفاع مقدس به شمار می رود.در این شعر ها شاعران با برشمردن مقام والای شهیدان به ارزش شهادت در مکتب انسان ساز اسلام تاکیید می کنند.(مدرسی، 1392 :378)
شعر امروز میتواند مضمون حقیقی انقلاب را در بهترین قالب منتقل نماید و آیینه ای برای آینده باشد لذا شعر انقلاب ارزشمند است … و با شعر و هنر می توان احساسات مردم و پیام انقلاب را به اعماق جوامع برساند زبان شعر و ادبیات و زبان هنر می باشد.( فروغی، 1371 : 1).
3-18 مفاهیم شهادت در ادبیات پایداری و دفاع مقدس
دکتر سنگری محوری ترین و چشمگیرترین مضامین مربوط به شهید و شهادت را در سروده های که تا پایان دفاع مقدس عرضه گردییده است این گونه بیان می دارد که عبارتند از:
الف: تبیین ارزش شهادت، شهید و پایگاه رفیع شهادت در چشم انداز مکتب با بهره گیری از آیات و روایات.
ب: دریغ و اندوه رفتن یاران و باز ماندن از قافله شهدا.
ج : دلواپسی فراموش شدن یا کم رنگ شدن ارزش ها و میراث شهیدان.
د: تلفیق سوگ و حماسه در یادآوری با بیان ایثار و فذاکاری شهیدان.
بهره گیری از نمادهایی که بیانگر شهید و شهادت هستند، مانند: لاله، شقایق، کبوتر، پرواز.( سنگری، 1380 : 51)
3-19 ویژگی های کلی شهادت در ادبیات پایداری و انقلاب اسلامی
3-19-1 ستایش شهیدان
توصیف شهیدان در شعر انقلاب از ابعاد گسترده ای برخوردار است. گاهی شعر به شهید خاصی اختصاص یافته است و شاعر با ذک نام شهید و تقدیم شعر خود به او، به بیان ویژگی های وی و غم سترگی که با در خون خفتن او بر دل شاعر سنگینی می کند، پرداخته است.(امیری خراسانی، 1387: 173)
3-19-2 فیض عظیم شهادت
یکی دیگر از موضوعاتی است که در مفهوم شهادت در اشعار شاعران ادب پایداری جلوه گری می کند که شهیدان راه حق آرزوی نایل شدن به آخرین مرتبه کمال معنوی که همان فیض رسیدن به شهادت است دارند. شاعران پایداری و بویژه انقلاب و دفاع مقدس ضمن بر شمردن ارزش های این چنین مرگی ،مردم را مبارزه با کفر فرا می خوانند و بیان می دارند اگر در این مبارزه کشته شوند و به درجه رفیع شهادت نیز برسند چه پاداشی بهتر از این می توانند داشته باشند.
3-19-3 تبیین ارزش شهیدو شهادت
شهادت، نعمتی از نعمتهای الهی است که برگزیده ترین بندگان خدا با اختیار خود و برای رسیدن به وصال معشوق آن را برگزیده اند. شاعران ادب پایداری با پرداختن به موضوع شهید و شهادت و تبیین منزلت و جایگاه شهید و شهادت در اشعار خود با الهام از فرهنگ غنی عاشورا و شهیدان گلگون کفن آن در تلاش هستند ارزشهای شهادت را به مردم و جامعه عصر خود تفهیم نمایند و مردم نیز در پاسداشت، تکریم یاد و خاطره شهیدانی که در راه استقلال و آزادی وطن در راه خدا از جان خویش گذشتهاند بیش از پیش مایه بگذارند.
3-19-4 پاداش شهید
با توجه به آموزه های دینی و بشارت پاداش برای جانباختگان و کشته شدگان در راه خدا در قرآن کریم این موضوع نیز به عنوان یکی دیگر از مفاهیم و مضامین شهادت درآثار و سروده های نویسندگان و شاعران ادبیات پایداری مورد توجه قرار گرفته است. «اگر مجسمه شهید را بتراشند و بر چهارراهی بگذارند و یا خیابانی را به نام وی کنند و یا بنیادی را به افتخارش برپا سازند و مانند این کارها، به دست خود شهید چیزی نرسیده و در برابر آنچه که داده، چیزی پس نگرفته است. پاداش شهید در اسلام(رضوان الله) است. اسلام در دل ها برای شهید، مجسمه می ریزد و دل ها را در گرو محبت شهید قرار می دهد، تا دوستی او دل ها را از گناه پاک کند و به سوی راه شهید قرار می دهد، تا دوستی او دل ها را از گناه پاک کند و به سوی راه شهید روانه گرداند. شهادت حسین(ع) نیز، دعوتی است معجزه گر از بشر؛ بنابراین شهید آزاده ای است که بر راه حسین رفته و آزادی برایش آزادگی آورده است. (صدر، 1385: صص 291-287)
3-19-5 شوق دیدار
شوق دیدار حق از عمده ترین مفاهیم در باور دینی است که موجبات استقبال از شهادت را فراهم می آورد.حضرت علی اکبر(ع) در هنگام شهادت چنین فریاد برآورد: « یا ابتاه! علیک منی السلام هذا جدی رسول الله(ص) یقرئک السلام و یقول: عجل القدوم الینا و سهق فارق الدنیا.» ای پدر! سلام برتو باد. این جد من رسول خداست که به تو سلام می گوید و می گوید: بشتاب به سوی ما و سپس نفسی کشید و دار فانی را وداع گفت. (مجلسی، 1403: ج 45 ، ص44) مفهوم اشتیاق دیدار در شعر دفاع مقدس به صورت کشش و کوشش دوجانبه نمود یافته است؛ کسی از آنطرف می خواند و کسی از این طرف مشتاقانه می خواهد. (علیپور، 1390: 398-397)

3-19-6 لحظه شهادت شهید
یکی دیگر از بدیع ترین مضامین در اشعار انقلاب اسلامی تصویرسازی از لحظه شهادت شهید است که در نوع خود تازه و پویا است.شاعران ادبیات پایداری لحظه شهادت شهیدان را در میدان مبارزه تصویرسازی نموده و از آن برای تشویق و تهیج مردم برای حضور در صحنه های نبرد بهره جسته اند.
3-19-7 از دست دادن فرصت شهادت
شهادت منتهای آرزوی هر رزمنده مسلمان است. ماندن از یاران و از دست دان فرصت شهادت، جوان رزمنده را ناراحت می کند. او هر لحظه از یاران گذشته یاد می کند؛ یارانی که سوار بر بال شهادت به اوج هستی پرواز کرده اند و در جوار خدا آرامیده اند و او هنوز پای در گل دارد و آرزوی شهادت می کند. ( مکارمی نیا، 1383 : 72)
3-19-8 گلزار شهدا و آرامگاه شهیدان
یکی دیگر ازمضامینی که مرتبط با موضوع شهادت است حضور در مزار شهدا و زیارت آرامگاه شهیدان است که در آثار شاعران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نمود پیدا کرده تا بدین طریق فرهنگ شهادت و شهادت طلبی را در بین اقشار مختلف مردم ترویج نمایند.
3-19-9 تشییع جنازه شهیدان
یکی از خاطره های جاودانه و فراموش نشدنی دوران دفاع مقدس، خاطره تشییع شهیدان است. در این مراسم حزب الله با تکیه بر اصول و بنیادهای خدشه ناپذیر انقلاب با فریادهای توفنده خود با خون شهید بیعتی تازه می کردند.(امیری خراسانی، 1387 : 176)
3-19-10 وداع با شهیدان
آخرین وداع با شهیدان همواره توأم با سوز درون و داغ و درد است. در جریان دفاع مقدس بارها دیده شده که نزدیکان شهید در وداع آخرین بوسه ای بر رخسار گلگون شهید می زده اند.(همان، 1387: 176)

فصل چهارم
زندگی نامه نصرالله مردانی و حمید سبزواری
و
مفاهیم پایداری و شهادت دراشعار این دو

4-1 مقدمه
نصرالله مردانی و حمید سبزواری از شاعران متعهد و نامی معاصر ایران، در سروده های خود ضمن توجه به شأن و مقام پیامبر(ص)، چهارده معصوم (ع)، بحث انتظار و بهره گیری از عاشورا به عنوان شالوده ادبیات پایداری با بیان بیداد و جنایات و مظلومیت مردم ایران در رژیم پهلوی واظهار ایثار و از خودگذشتگی آنها در انقلاب و هشت سال دفاع مقدس، روحیه مبارزه و شهادت طلبی را در نهاد انسانهای آزاده وطن بیدار نموده و خود نیز به نوبه خود در آن سهیم بوده اند. این دو اشعار خود را با حماسه تلفیق نموده و بن مایه های اشعار آنها را بیشتر دعوت به مبارزه، بیان بیداد و جنایات، القای امید به پیروزی، ترسیم چهره مظلوم مردم و آزادی و آزادگی و مفاهیم متعدد شهید و شهادت تشکیل می دهد.
4-2 شرح حال و زندگی نامه نصرالله مردانی
نصرالله مردانی در سال 1326 در کازرون یکی از شهرهای جنوب غربی ایران از توابع استان فارس در یک خانواده مذهبی و علاقه مند به شعر و شاعری دیده به جهان گشود. مادرش سیده فاطمه و پدرش حاج عوض، ساله مؤذن مسجد بود. نصرالله دوران کودکی خود را در خانواده ای می گذراند که علاقه وافری به شعر و شاعری داشتند به ویژه پدر و عمویش به همراه سایر اقوام فامیل در شب های زمستان در کنارهم جمع شده و اقدام به خواندن اشعار حافظ و شاهنامه فردوسی می کردند و اولین جرقه شاعری نیز در نصرالله در کلاس چهارم دبستان زده شد. نصراله را در خانواده «ناصر» صدا می کردند. نصرالله دوران تحصیلات ابتدایی و متوسطه در شهر خود کازرون به اتمام رساند. بعد از اتام خدمت سربازی در سال 1349 در بانک ملی مشغول به کار گردید وبه این کار تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داد تا اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قسمت فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول به کار گردید. نصرالله در سال 1352 با دختر عمه خود که دانشجوی تربیت معلم شیراز بود ازدواج کرد و ثمره این ازدواج چهار فرزند دختر به نام های بهاره، مریم، راضیه، فاطمه(شبنم) و یک فرزند پسر به نام محمدحسن بود.
مردانی مدت مدیدی بود که از درد شکم رنج می برد و درد شکم او هر روز بیشتر می شد ویک روز چنان درد شکم وی بیشتر گردید که خانواده او را به بیمارستان شهر می رسانند و بعد از آزمایشات متعدد مشخص می گردد توده بزرگ سرطانی اطراف روده او را گرفته است. و نصرالله تحت عمل جراحی و به دنبال آن تحت شیمی درمانی قرار گرفت اما مریضی ایشان فراتر از آن بود که تصور می شد و هر روز لاغر و نحیف تر می شد وبا این حال عشق به امام حسین (ع) و آرزوی زیارت کربلا را در سر می پروراند و عاقبت به اتفاق داماد و همسرش عازم مقصد سرزمین دوست گردید و به زیارت حضرت امام حسین(ع) و علمدار باوفای آن حضرت نایل گردید و در سال 1382 درمقابل حرم آن حضرت، حصار خاکی تن را شکست و جان به جان آفرین تسلیم نمود و پیکر وی به ایران و شهر کازرون انتقال یافت و در آرامگاه خانوادگی مردانی به خاک سپرده شد و مزار او در کازرون مورد زیارت دوستداران و علاقه مندان مردانی و ادب فارسی می باشد.
نصرالله مردانی جزء شاعرانی است که همزمان با اوج گیری آزادی خواهی و اسلام طلبی ملت بزرگ ایران دوشادوش آنان در تمام مراحل انقلاب حضور داشته است و بویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز دفاع مقدس در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور یافته و با سرودن اشعار انقلابی و خواندن آنها، رزمندگان را تشویق به مبارزه و ایستادگی در مقابل ارتش تا به دندان مسلح رژیم بعثی عراق می کرد و خود نیز دوشادوش آنها می جنگید. نصرالله مردانی را باید شاعر انقلاب اسلامی نامید که برخلاف دیگر شاعران نو بودن شعر را در قالب های شعری نمی دانست بلکه در تازگی مضامین می دانست. و «او نوبودن را در ذات شعر جستجو می کرد و به همین خاطر به قالب های کلاسیک و کهن شعر فارسی وفادار ماند، در حالی که ترکیب ها و نوآوری های کم نظیرش قالب های کهن را سرشار از طراوت و تازگی می ساخت. الفاظ و کلمات در حوزه هنر شاعرانه او، رام و فرمانبردار بودند.(یادنامه نصرالله مردانی، 1387 : 19)
4-2-1 سبک شعری مردانی
مردانی در برهه ای از زمان که اشعار انقلاب به سمت شعارگونگی و تهی شدن از تشبیهات و استعاره های شاعرانه پیش می رفت، به یاری ادبیات انقلاب شتافت و با ترکیب سازی و نوآوری های خود افقهای تازه ای را به روی شاعران دیگر گشود. اشعار وی گاهی آن قدر سرشار از تصاویر بکر و شگفت بود، که هنوز تجسم یک تصویر در ذهن تمام نشده، تصویر دیگری در پیش رو قرار می گرفت. این سبک شعری وی شاعران بسیاری را به دنبال خود کشاند به طوری که جای پای ترکیبات و تصویرهای زیبای او را می توان در غزل های دیگران تعقیب کرد.(یادنامه نصرالله مردانی، 1387: 16)
4-2-2 شعر شهادت از دیگاه مردانی
ببینید، با پیروزی انقلاب اسلامی شعر شهادت جلوه و جایگاهی خاص پیدا می کند، جلوه ای که در طول تاریخ شعر فارسی بی نظیر است. چرا که در این دوره، شهادت همراه با حماسه، عشق و جانبازی موضوع شعر شاعران قرار می گیرد و با توجه به حس نزدیکی که شاعران انقلاب

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد انقلاب اسلامی، امام حسین (ع)، رسول خدا (ص)، نهج البلاغه Next Entries منابع پایان نامه درمورد (همان،، شکنیم‌.، هجوم‌.، برآید