منابع پایان نامه درمورد خدمات بهداشتی، بیوتکنولوژی، فناوری اطلاعات، بیمارستان

دانلود پایان نامه ارشد

تحریم) تاثیر بسزایی در میزان دسترسی به دارو دارد.
گفتار هفتم: خدمات بهداشتی 312
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی از ملموس ترین عملکردهای دولتها می باشد و این خدمات شامل همه خدمات مرتبط با تشخیص و درمان بیماری، و یا ارتقاء، حفظ و مراقبت از سلامت و بهداشت عمومی می باشد(چه این خدمات شخصی باشند چه مربوط به عموم مردم). میزان و کیفیت خدمات بهداشتی و دسترسی به آنها در جامعه به عواملی نظیر سازماندهی و مدیریت ارائه خدمات و همچنین مشوق های موثر برای ارائه دهندگان و … بستگی دارد.313 لازم به ذکر است که خدمات پزشکی، تنها از طریق دولتها ارائه نمی شود بلکه اشخاص حقیقی و حقوقی هم می توانند این خدمات را ارائه کنند، اما دولتها و نحوه ی قانون گذاری آنها ارتباط نزدیکی با سرمایه گذاری بخش خصوصی در ارائه این خدمات می باشد. به همین جهت است که گفته می شود ارائه این خدمات از ملموس ترین علکردهای دولتهاست و تقریبا تمام افراد جامعه با آن در ارتباط هستند.
در این راستا تجارت بین المللی خدمات بهداشتی، در زمینه های مختلف در حال رشد است، هرچند که این نوع تجارت علاوه بر امتیازات ،ریسکهایی هم دارد .متخصصین بهداشتی برای داشتن کار بهتر و حقوق بالاتر چه به صورت موقت و چه به صورت دائم، به کشورهای مختلف می روند.همچنین سرمایه گذاری خارجی توسط شرکتهای بیمارستانی و شرکتهای بیمه، در حال رشد است. همچنین ارائه کنندگان خدمات در کشورهای مختلف در پی جذب مصرف کنندگان خارجی خدمات بهداشتی هستند.314
همین رشد بسیار سریع تجارت خدمات چه از نوع پزشکی و چه از نوع دیگر، باعث شد در مذاکرات دور اروگوئه، کشورها بر سر انعقاد موافقتنامه گاتس315 به عنوان یکی از اصلی ترین توافقنامه های سازمان تجارت جهانی توافق کنند.316اما موضوع قابل طرح در این بحث انواع روشهایی است که موافقتنامه گاتس برای عرضه خدمات ارائه کرده است. همانطور که در فصل قبل توضیح داده شد، بر اساس موافقتنامه گاتس، تجارت خدمات به 4 شیوه انجام می شود 1-عرضه فرامرزی 317 2-مصرف خارجی318 3-ارائه خدمات از طریق شعبه یا نمایندگی تجاری319 4-ارائه خدمات از طریق اشخاص حقیقی320.321 برای بهتر متوجه شدن هرکدام از این شیوه ها و تطبیق آنها با تجارت خدمات مرتبط با بهداشت عمومی، نمونه هایی از هرکدام را بیان می کنیم.
1-عرضه فرامرزی: انجام تشخیص و درمان بیماری از کشور الف در کشور ب بدون حضور در آن کشور( پزشکی از راه دور)
2- مصرف خارجی : بیماران کشور الف برای استفاده از خدمات بهداشتی کشور ب، به آن کشور مسافرت می کنند.
3-ارائه خدمات از طریق شعبه یا نمایندگی : ایجاد بیمارستان یا سرمایه گذاری در بیمارستانی واقع در کشور ب توسط کشور الف.(اینگونه خدمات غالبا از طریق قراردادهای مشارکت انجام می شود)
4- ارائه خدمات از طریق اشخاص حقیقی: ارئه خدمات بهداشتی و پزشکی در کشور الف توسط متخصصینی با ملیتی از کشور ب322
اما همانطور که قبلا توضیح داده شد، در موافقتنامه گاتس خدماتی که ارائه آنها در صلاحیت دولتهاست و به هیچ وجه تجاری و رقابتی نیستند، از قلمرو این موافقتنامه خارج شده اند. این در حالی است که سهم زیادی از ارائه خدمات پزشکی توسط دولتها انجام می شود و هدف آنها نه تجاری است و نه رقابتی، بلکه خواهان ارتقاء سلامت و بهداشت عمومی جامعه هستند.حال سوال این است که اگر ارائه کننده خدمات بهداشتی بخش دولتی و بخش خصوصی، برای ارائه خدمات مشترک همکاری کنند، آیا این موضوع رقابتی محسوب می شود؟ یا اگر ارائه کنندگان خدمات بهداشتی، هزینه ها را از بیماران بگیرند باعث تجاری شدن موضوع می شود؟ از آنجایی که موضوعات مذکور تا کنون منجر به اختلاف بین اعضای سازمان تجارت جهانی نشده است، نمی توان تفسیر روشن و دقیقی از آن ارائه نمود.323 اما به نظر می رسد از آنجایی که خدمات بهداشتی ارائه شده از سوی دولتها برای کسب سود نیست و اهداف والاتری مانند سلامت انسانها را مدنظر دارند، قاعدتا نباید عملکرد آنها را تحت موافقتنامه گاتس که مختص به موارد تجاری است، سنجید. حتی اگر ارائه کنندگان خدمات دولتی در قبال آن خدمات، پول دریافت کنند.
در انتها باید گفت که ارائه خدمات بهداشتی هم از طریق دولتها انجام می شود و هم از سوی بخش خصوصی، با این تفاوت که که هدف دولت تنها ارتقاء سطح سلامت و بهداشت جامعه است، در حالی که برای شخص خصوصی ممکن است ارتقاء سطح بهداشت مهم باشد ولی هدف اصلی آن تجارت و کسب سود است. بنابراین قسمتی از ارائه خدمات بهداشتی که برای کسب سود است تحت قواعد موافقتنامه گاتس قرار می گیرد ولی ارائه خدمات بهداشتی از سوی دولت اینگونه نیست.بنایراین اصول و قواعد تجاری، تنها در بخشی که هدف ارائه خدمات بهداشتی، کسب سود است، تاثیر گذار است.
گفتار هشتم: موضوعات نوظهور در زمینه بهداشت324
پیشرفت در تکنولوژی، یکی از نیروهای محرک اصلی جهانی شدن و تجارت بین المللی، و همچنین بهبود سلامت جامعه است. پیشرفتهای تکنولوژیکی، انقلاب بزرگی در زمینه سلامت و بهداشت عمومی ایجاد کرده است325: نمونه ای از این پبشرفتها، پیشرفت در زمینه بیوتکنولوژی(زیست فناوری) ، فناوری اطلاعات و طب سنتی می باشد که به نحو مختصر به آنها می پردازیم:
الف: بیوتکنولوژی326:
بیوتکنولوژی به معنای استفاده از اصول علمی و مهندسی، برای تولید و فرآوری مواد برای ارائه کالاها و خدمات است327. بیوتکنولوژی اشاره به هر گونه تکنولوژی دارد که دارای پایه ای زیست شناختی است. ریشه های تاریخی بیوتکنولوژی مدرن تا حد زیادی مبتنی بر مطالعات مولکولی است. این علم بسیار گسترده است و فقط مختص مطالعه انسان نیست و حیوانات و محیط را نیز شامل می شود مانند مطالعه در ژن های حیوانات و … می توان گفت: بیوتکنولوژی و دیگر نوآوری پزشکی، به تولید واکسن جدید و بهبود یافته، تشخیص بیماری و همچنین درمان های آن ، بهبود درک از بیماری، آسیب شناسی بیماری و …کمک می کند.328
اما به جرات می توان گفت بزرگترین تغییری که در دنیای امروز ایجاد شده است، توانایی شبیه سازی انسان و حیوان است که تا حدود زیادی ناشی از از علم بیوتکنولوژی است که این امر می تواند تحولی عظیم در عرصه زندگی انسانها به وجود آورد. اما کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی معتقدند ، پیشرفتها در شبیه سازی مولد انسان پیامدهای غیر اخلاقی بی سابقه ای را به همراه خواهد داشت و در رابطه با ایمنی افراد و نسلهای بعدی انسان ،نگرانی های جدی مطرح می کنند.در نهایت مجمع جهانی بهداشت بیان کرده است که تکثیر انسان از لحاظ اخلاقی غیر قابل قبول و بر خلاف شان و اصالت انسان است.329
از آنجایی که بیو تکنولوژی علمی گسترده است قاعدتا انواع تجارت در این حوزه متفاوت است. گاهی اوقات می توان علم به دست آمده از مطالعات را معامله کرد که در این صورت تحت قالب موافقتنامه تریپس قرار می گیرد. اما گاهی اوقات هم در محصولات کشاورزی اصلاحاتی انجام می دهند تا مغذی تر شوند که معاملات این نوع کالاها در عرصه بین المللی تحت موافقتنامه گات و موافقتنامه کشاورزی قرار می گیرد و همین طور باید توجه کرد که این محصولات ارتقاء یافته ممکن است بر اساس موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی و همین طور موافقتنامه موانع فنی بر سر راه تجارت هم، مورد ارزیابی قرار گیرند تا بتوانند مجوز ورود به کشورهای دیگر را بگیرند.
ب: فناوری اطلاعات: 330
فناوری اطلاعات به مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده‌سازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصا برنامه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری رایانه می‌پردازد. به طور کوتاه، فناوری اطلاعات با مسائلی مانند استفاده از رایانه های الکترونیکی و نرم افزار سروکار دارد تا با تبدیل ،ذخیره، حفاظت، پردازش، انتقال و بازیابی اطلاعات، به شکلی مطمئن و امن انجام پذیرد.331
فناوری اطلاعات، تغییراتی را در ارائه خدمات بهداشتی ایجاد کرده و پتانسیل آن را دارد که عرضه فرامرزی خدمات پزشکی و بهداشتی را تقویت کند. همچنین این علم در حال حاضر امکان ارائه خدمات پزشکی و درمان بیماریها را در فراسوی مرزها را به وجود آورده است. به عنوان مثال، یک بیمار ممکن است در یک مرکز مجهز به ارتباط ویدیویی، توسط یک مشاور پزشکی در کشوری دیگر دیده شود.332
همانطور که گفته شد، با پیشرفت این علم، ارائه خدمات بهداشتی از راه دور(عرضه فرامرزی) امکان پذیر شده است. این امر موجب رونق تجارت خدمات از طریق ویدیو و … شد و موجب شد نه تنها کمک به سزایی به سلامت و بهداشت عمومی جوامع مختلف شود، بلکه تجارت در این زمینه هم شکوفا شود.لازم به ذکر است همانطور که توضیح داده شد، عرضه فرامرزی یکی از انواع ارائه خدمات در موافقتنامه گاتس بود و قاعدتا این نوع ارائه خدمات پزشکی که ماهیت تجاری هم دارند، تحت موافقتنامه گاتس مورد بررسی قرار می گیرند.

ج-طب سنتی333:
“به مجموعه تمامی علوم و تجربیات نظری و عملی شامل کلیه اقدامات بهداشتی، رویکردها، اطلاعات و باورهایی که به اشکال مختلف دارویی، برای حفظ سلامتی و همچنین پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریها به کار می روند و به صورت گفتاری یا نوشتاری از نسلی به نسل دیگر در یک منطقه جغرافیایی انتقال می یابند و همچنین قابلیت روزآمد شدن با حفظ چهارچوب های اساسی را دارا می باشد طب سنتی گفته می شود.” 334
دانش گیاهان دارویی و خواص درمانی آنها در طول قرن ها شکل گرفته است. بخش بزرگی از جمعیت جهان در کشورهای درحال توسعه، همچنان به گیاهان دارویی تکیه دارند، همچنین تقاضا در میان مردم کشورهای صنعتی راجع به داروهای گیاهی در حال رشد است، که

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد محیط زیست، تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی، تجارت آزاد Next Entries منابع پایان نامه درمورد حل و فصل اختلافات، تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی، سازمان بهداشت جهانی