منابع پایان نامه درمورد تخت جمشید، استان فارس، رطوبت نسبی، استان هرمزگان

دانلود پایان نامه ارشد

مونالیزا اثر لئوناردو داوینچی اشاره کرد.ساختمان این موزه قبل از انقلاب کبیر فرانسه یکی از کاخ‌های سلطنتی بود، که در آن آثار باارزش هنری نگهداری می‌شد(به عنوان موزه سلطنتی) پس از انقلاب کبیر، در سال ۱۷۸۹ موزه و آثار موجود به مردم فرانسه اهدا شد و در سال ۱۷۹۳ تبدیل به موزه ملی فرانسه شد.

ماخذ: براساس بررسی وپردازش و پردازش تحقیق از نگارنده

فصل پنجم
5- شناخت سرزمین طرح
جدول5-1): شناخت شیراز و عوامل اقلیمی
شیراز
معرفی و شناخت سرزمین طرح
معرفی شیراز
منطقه فارس، یکی از قدیمی ترین مراکز تمدن ایران است. فارس در کتیبه های هخامنشی به صورت پارسه و در نوشته های یونانی به شکل پرسیس آمده و معرب آن فارس است. پارسی ها مردمانی آریایی نژاد بودند که تاریخ ورودشان به این سرزمین دقیقاً روشن نیست. از کتیبه های به جا مانده پادشاهان آشوری چنین بر می آید که پارسی ها، مانند مادها، مدت ها تحت تسلط آشوری ها بوده و در اطراف دریاچه ارومیه یا در کرمانشاه کنونی سکونت داشته اند. این قوم به احتمال زیاد، در حدود 700 سال قبل از میلاد رهسپار نواحی جنوبی ایران شده و در سرزمین فارس کنونی سکونت گزیده اند. بر پایه اسناد و مدارکی که از حفریات شوش به دست آمده و نیز بر اساس آثاری که از بابلی ها بر جای مانده است، کوروش در عیلام و انزان سلطنت داشته و پس از وی پسرش چیش پیش (675-740 ق.م) پادشاه پارس و انزان بوده است. پس از درگذشت چیش پیش، سلسله هخامنشی به دو شعبه تقسیم شد: یک شعبه آن در پارس و شعبه دیگر در عیلام و انزان سلطنت کردند(شاطریان رضا، 1388: ص219).
موقعیت جغرافیایی
استان فارس در جنوب منطقه مرکزی ایران بین مدارهای 27 درجه و دو دقیقه و 31 درجه و 42 دقیقه عرض شمالی و 50 درجه و 42 دقیقه و 55 درجه و 38 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است. این استان از شمال با استان اصفهان و یزد، از مغرب با استان های کهگیلویه و بویر احمد و بوشهر، از جنوب با استان هرمزگان و از شرق با استان کرمان همسایه است.
جغرافیای طبیعی
کوه های زاگرس با جهت شمال غربی-جنوب شرقی استان فارس را به صورت منطقه ویژه کوهستانی درآورده است. قسمت عمده این ناهمواری ها بر اثر یک سلسله حرکات شدید کوهزایی ایجاد شده و تحت تاثیر عوامل فرسایشی نظیر بادهای تند و آب های روان به صورت کنونی در آمده است. استان فارس را می توان به دو ناحیه مشخص طبیعی تقسیم کرد: 1-ناحیه شمالی و شمال غربی که از ارتفاعات به هم پیوسته ای تشکیل شده و گردنه های صعب العبور و دره های عمیق دارد. 2-ناحیه جنوب و جنوب شرقی که در فاصله میان رشته کوه های فرعی قرار گرفته و شامل دشت های حاصل خیز شیراز، کازرون، نی ریز، مرودشت و مرکزی است که مزارع آن ها از طریق رودهای متعددی آبیاری می شوند.
اقلیم
در استان فارس، تحت تاثیر ویژگی های توپوگرافیک، سه ناحیه آب وهوایی مشخص پدیدار شده است. 1.ناحیه کوهستانی شمال، شمال غرب و غرب: دارای زمستان های سرد معتدل و پوشش گیاهی قابل توجه است. میزان بارندگی در این ناحیه 400 تا 600 میلی متر در سال گزارش شده است. 2.ناحیه مرکزی: این ناحیه در زمستان ها آب و هوای نسبتاً معتدل توام با بارندگی و در تابستان ها، هوایی گرم و خشک دارد. آب وهوای این ناحیه به علت کاهش نسبی ارتفاعات نسبت به شمال و شمال غرب کم و کیف متفاوتی دارد. میزان بارندگی این ناحیه میزان بارندگی این ناحیه بین 200 تا 400 میلی متر در سال است. 3. ناحیه جنوب و جنوب شرقی: به علت کاهش ارتفاع و عرض جغرافیایی نحوه استقرار کوهها، میزان بارندگی این ناحیه در فصل زمستان نسبت به دو فصل بهار و پاییز کمتر است. هوای این ناحیه در زمستان ها معتدل و در تابستان ها بسیار گرم است. میزان بارندگی سالانه آن نیز 100 تا 200 میلی متر است.
ارتفاعات
ارتفاعات استان فارس به چهار گروه مهم تقسیم می شوند: 1. ارتفاعات شمال و شمال غربی که از کوه های سمیرم شروع می شود، تا غرب آباده ادامه می یابد و به کوه عظمت که گردنه معروف کولی کش در آن واقع شده است، ختم می شود. 2.ارتفاعات مرکزی که کوه های اطراف شیراز (سبز پوشان و بمو) و نیز کوه های مهارلو، خرمن کوه فسا و تودج را در بر می گیرد.3. ارتفاعات غربی که در امتداد ارتفاعات کهگیلویه تا کو های ممسنی در دشت ارژن ادامه می یابد و به کوه های سفیدار در فیروزآباد متصل می شود. 4. ارتفاعات جنوبی نیز شامل کوه های داراب و ارتفاعات بالنگستان یا هنگستان و کوه های لارستان است.
درجه حرارت
بر اساس گزارش در سال 92 ایستگاه سینوپتیک شیراز، متوسط حرارت این شهر 3/17 درجه و حداکثر و حداقل دمای آن به ترتیب 6/25 و 9 درجه سانتیگراد است( آمار سال 77-91 ایستگاه سینوپتیک شیراز).
میزان بارندگی
بر اساس گزارش ایستگاه سینوپتیک شیراز حداکثر بارندگی در فصل زمستان و حداقل آن در تابستان به ترتیب 2/76 و 7/2 میلیمتر گزارش شده است. و در فصل پاییز و بهار به ترتیب 2/68 و 3/38 میلیمتر گزارش شده است( آمار سال 77-91 ایستگاه سینوپتیک شیراز).
رطوبت نسبی
متوسط رطوبت نسبی این ناحیه حداکثر در فصل زمستان63 و در فصل تابستان 33 درصد است( همان منبع، آمار هواشناسی 77-91 ).
باد
استان فارس تحت تاثیر بادهای شمالی، غربی، جنوبی و محلی نیز قرار دارد. به طوری که جریان توده های هوایی آن به چهار گروه تقسیم می شود: 1.بادهای شمالی که از سیبری به ایران می وزند و بسیار سرد و خشک هستند و باعث برودت هوا در زمستان، به ویژه در مناطق کوهستانی می شوند. 2-بادهای غربی که از اقیانوس اطلس و دریای مدیترانهبه سوی ارتفاعات زاگرس می وزند و جزو بادهای باران آوری هستند که سبب ریزش برف و باران می شوند. این بارندگی از اواسط پاییز آغاز می شود و تا اواسط بهار ادامه پیدا می کند. 3-توده های هوای جنوبی که از عربستان به سوی استان فارس می وزند. این توده ها گرم و خشک اند و سبب افزایش دما در تابستان می شوند. 4-بادهای محلی که از سمت کوهستان به دشت می وزند و عکس این مسیر را می پیمایند. نام یکی از آنها باد قهره است که در ممسنی در امتداد رودخانه فهلیام می وزد(شاطریان رضا، 1388: ص 219).
ماخذ: براساس بررسی وپردازش و پردازش تحقیق از نگارنده.
5-1 میانگین های اقلیمی تخت جمشید شیراز:
شکل5-1. میانگین های اقلیمی ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تخت جمشید دوره آماری (1377-1390)

ماخذ: اداره هواشناسی تخت جمشید
نمودار5-1. حداکثر مطلق دمای تخت جمشید

ماخذ: اداره هواشناسی تخت جمشید

نمودار 5-2 . رژیم حرارتی بلند مدت تخت جمشید

ماخذ: اداره هواشناسی تخت جمشید

نمودار 5-3 . رژیم رطوبتی بلند مدت تخت جمشید

ماخذ: اداره هواشناسی تخت جمشید

نمودار 5-4 . تبخیر و ساعات آفتابی تخت جمشید

ماخذ: اداره هواشناسی تخت جمشید

نمودار 5-5 . حداکثر بارش روزانه تخت جمشید

ماخذ: اداره هواشناسی تخت جمشید

نمودار 5-6 . حداقل مطلق دمای تخت جمشید

ماخذ: اداره هواشناسی تخت جمشید
فصل ششم
6- تجزیه و تحلیل آنالیز سایت
6-1 راه های دسترسی اصلی به سایت مورد نظر
شکل6-1. راه ارتباطی شهرستان مرودشت با سایت مورد نظر پروژه

منبع: تجزیه و تحلیل نگارنده

6-2. دسترسی های سایت
شکل5-2. دسترسی های سایت

منبع: google earth

6-3. دسترسی های سایت
شکل6-3. دسترسی های سایت

منبع: تجزیه و تحلیل نگارنده

6-4. تجزیه و تحلیل سایت
شکل6-4. تجزیه و تحلیل سایت

منبع: تجزیه و تحلیل نگارنده

6-5. همجواری سایت با تخت جمشید
شکل6-5. همجواری سایت با تخت جمشید

منبع: google earth

6-6 . دید و منظر از تخت جمشید به سایت مورد نظر
شکل6-6 . دید و منظر از تخت جمشید به سایت مورد نظر

منبع: google earth

فصل هفتم
7- استاندارد ها و برنامه فیزیکی
7- ضوابط و رهنمودهای برنامه ریزی فیزیکی و عملکرد آن ها
تدون برنامه ریزی فیزیکی موزه ها با توجه به ضرورت و دسته بندی فضاهای آنها بر حسب خصوصیات عملکردی،میزان عمومیت یا ویژگی فعالیتها و وسائل و تجهیزات مورد استفاده انجام شده است. از این جهات فضاهای موزه به سه دسته تقسیم شده اند که عبارتند از :
7-1فضاهای عملیاتی موزه
7-2فضاهای عمومی
7-3فضاهای پشتیبانی
7-1 فضاهای عملیاتی موزه
آندسته از فضاهائی که اختصاص به فعالیت کارکنانی دارد که ارتباط مستقیم با عملکردهای اصلی موزه دارند، فضاهای عملیاتی بشمار می روند. خصوصیات فیزیکی اینگونه فضاها و سرانه زیربنای آنها از یکسو به نوع مسئولیت کارکنان بستگی دارد و از سوی دیگرناشی از نوع وسایل مورد نیاز و تجهیزات بکاررفته در آنها می باشد.
با توجه به تنوع مسئولیتهای محوله در ساختارعملیاتی موزه ها، کارکنان موزه را در این سطح می توان بطور مقدماتی در گروههای زیر طبقه بندی نمود
7-1-1 گروه مدیریت شامل
1-مدیریت موزه و سرپرستان بخشهای مختلف.
2-گروه متخصصین فنی و پژوهشی موزه که در آزمایشگاه در ارتباط با کارگاههای فنی و هنری و سایر امورتخصصی ویژه در موزه ها اشتغال دارند.
7-1-2 کارکنان اداری شامل
1-دستیاران فنی و اداری شاغل در بخشهای مختلف موزه.
2-کارکنان دفتری
کارکنان فوق الذکر بر حسب طبیعت فعالیتهای عملیاتی موزه گروه بندی شده اند و طبیعی است که گروه بندی رسمی آنها براساس خصوصیات دقیق پرسنلی آنها و قوانین اموراستخدامی امکانپذیرمی باشد. ازگروه بندی فوق در اینجا برای تدوین اصول عمومی حاکم بر ساختار فیزیکی موزه ها و برنامه ریزی فضائی آن استفاده می شود.
با توجه به انواع مسئولیتهای کارکنان موزه و امکانات و تجهیزات مورد نیاز آنها، فضاهای عملیاتی خود به دو دسته تقسیم می شوند
7-1-3 فضاهای اداری، فضاهای فنی وکارگاهی
فضاهای اداری: مبلمان فضاهای اداری استاندارد شامل میزها و قفسه ها، تحت تأثیر نوع مشاغل کارکنان آن است اینگونه مبلمان ها می باید از انعطاف پذیری کافی برخوردار باشد و قابلیت پذیرش تغییرات آتی را داشته باشد. پیش بینی فضای لازم برای سایر وسایل و تجهیزات ویژه ما نند ماشینهای الکترونیکی، دستگاه کپی و غیره ضروری است.
سرانه فضاهای اداری برحسب نوع مشاغل و تجهیزات مورد نیاز آنها بشرح زیر می باشند. (این ارقام برحسب استاندارد متوسط بین المللی و براساس فضاهای مدیریت و فضاهای کار اداری است. در صورت گروه بندی دقیق مشاغل اداری در موزه ها، استانداردهای سرانه زیربنای ضوابط ساختمان های اداری ملاک عمل است.

7-1-4 فضای کار مدیران و سرپرستان
فضای کار مدیران و سرپرستان مدیریت موزه، سرپرست بخش فنی و پژوهشی، روابط عمومی و امور اداری و مالی، فضای اداری مورد نیاز این قبیل کارکنان، معادل 30 – 15متر مربع است. در صورت نیاز این فضاها به جلسات و گردهمائی، فضای معادل 30 – 15مترمربع ضروری است.
7-1-5 فضای کار کارشناسان ارشد
برای اینگونه کارکنان نیاز به فضائی به میزان 12 – 10مترمربع ضروری است.
لازم است تا فضای اضافی برای استفاده از تجهیزاتی مانند کامپیوتر بمیزان 2مترمربع و دستگاه فتوکپی بمیزان 3 مترمربع نیز پیش بینی شود.
7-1-6 فضای کار سایر کارمندان وکارکنان
فضای کار سایر کارمندان و کارکنان برای هر نفر 9 – 5/7 مترمربع (فضای انفرادی حداقل 9مترمربع) ضروری است. پیش بینی فضای اضافی برای موارد زیر ضروری است :
1-کامیپوتر2 مترمربع
2-بایگانی 8 – 6 مترمربع برای هر 1000پرونده.
7-1-7 اتاق تکثیر
در صورت نیاز به فضای مستقل برای تکثیر، به ازاء هر دستگاه تکثیر3 مترمربع و حداقل 9 متر مربع ( برای 3 دستگاه تکثیر) لازم است. در صورت انجام مقابله و تطبیق متون در فضای تکثیر 3 مترمربع، و برای انجام صحافی نیز2 مترمربع باید اضافه شود.

7-1-8 انبار لوازم مصرفی و تدارکات عمومی
در موزه های بزرگ، فضائی مستقل برای این منظور لازم است که مساحت آن به ازاء هر10 نفر4 مترمربع پیش بینی می شود.
7-1- 9 فضاهای فنی و کارگاهی
اینگونه فضاها غالباً جهت حفاظت اشیاء و مجموعه های موزه و چگونگی نمایش آنها مورد نیاز

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد معماری سنتی، سنت گرایی، نورپردازی، گسترش فضایی Next Entries منابع پایان نامه درمورد هخامنشیان، حمل و نقل، نمودار سازمانی، فضاهای باز