منابع پایان نامه درمورد باستان شناسی، آثار تاریخی، منظر فرهنگی، هخامنشیان

دانلود پایان نامه ارشد

تفاوت دارند و نسبت به آن هااز وسعت بیشتری برخوردارند. همچنین مخاطبان و قشر وسیع تری از مردم را شامل می شوند و تنها به مرزهای استانی محدود نمی شوند. از آنجا که افراد بیشتری را با خصوصیات متفاوت و متعدد در بر می گیرند، از نظر محتوایی نیز جامع تر هستندو منحصر به مرزهای خاصی نیستند. همچنین فضای ساختمانی آن ها طراحی جامع تر و وسیع تری را می طلبد.

3-6-4 موزه های ملی
موزه های ملی دارای مخاطبان، محتوا و مقیاس فرگیرتر هستند. این موزه ها مجموعه وسیعی از فرهنگ و تمدن مردم یک کشور را در بر می گیرند و با زیربنای بیش از 20000 متر مربع احداث می شوند.
3-6-5 موزه های فراملی
موزه های فراملی دارای محتوا یا مقیاس یا شاخصه خاصی از نظر معماری، فارغ از مرزهای سیاسی کشوری است.
3-7 سایت موزه
سایت موزه ها محوطه های باستانی و سایت های تاریخی را در بر می گیرند که فصول مختلف کاوش های باستان شناسی را طی کرده اند و هدف از آن معرفی برخی از آثار مورد نظر است و انچه در این رابطه با اهمیت به نظر می رسد در درجه اول، نوع معرفی و کیفیت های آن و نیز ابزارهایی است که در این معرفی مورد استفاده قرار می گیرند. سایت موزه در یک تعریف کلی به موزه هایی اطلاق می شود که در محل و ترکیب با یک محوطه تاریخی شکل گرفته، البته تنها به موزه هایی که مرتبط با آثار تاریخی و باستانی است اطلاق نمی شود، بلکه طیف گسترده ای از جمله محیط و منظر پیرامونی آثار را نیز شامل می شود.
3-7-1اساس اندیشه سایت موزه
ارتباط مستقیم بازدیدکننده با بستر پیدایش و شکل گیری اثر است که بازدیدکننده اشیاء مکشوفه و محوطه تاریخی را با هم مورد بازدید قرار می دهد. در سایت موزه ها علاقه مندان علاوه بر بازدید آثار تاریخی از نزدیک به صورت هدایت شده، شاهد فعالیت باستان شناسی و عملیات حفاظتی و مرمتی جاری در محوطه تاریخی هستند. بدین ترتیب برداشت آنها از یک سایت تاریخی فقط تماشای اشیاء تاریخی نبوده و آموزشی فراگیر را برای آنان به دنبال خواهد داشت. امروزه در کشورهای پیشرو در عرصه های میراث فرهنگی و گردشگری ایجاد سایت موزه بر گسترش موزه های کلاسیک تقدم دارد و علت آن را در استقبال عموم و بر جای گذاشتن تاثیرات زیاد بر رشد و توسعه محوطه در کوتاه مدت می توان جست و جو کرد.
3-7-2زمان معرفی یک اثر
موضوع مهمی که به نظر می رسد این است که از چه زمانی برای یک اثر، امر معرفی و مقدمات آن شروع می شود. در این مورد باید گفت که از مراحل اولیه باید به این نکته توجه کرد و احتمالاً در بسیاری از موارد به محض عبور از مرمت اضطراری، فرایند معرفی می تواندآغاز شود، اما مقدمات آن حتی پیش از این و در مرحله ای که مرمت انجام می شود باید صورت پذیرد. بسیاری از مواردی که مرتبط به طرح معرفی و سامان دهی می شوند باید در مراحل مرمت پیش بینی های لازم صورت پذیرد. حتی ممکن است نوع نگرش مبتنی بر معرفی، خود در نوع مرمت هم موثر باشد و تغییراتی را سبب شود، اما در عین حال روشن است که این مسئله نباید آسیبی را متوجه اثر کند و یا این که از ارزش ها و کیفیت های آن بکاهد. به عنوان مثال تجهیزات لازم و تمهیداتی برای حرکت و رفت و آمد کارکنان و نیز بازدیدکنندگان، خدمات رفاهی، سرویس بهداشتی و … مناسب به نظر می رسند اما در عین حال نباید هیچ کدام آسیبی را به اثر وارد سازند.

3-7-3 ضرورت ایجاد سایت موزه ها در کشور
– از دیدگاه فرهنگی، اقتصادی، نگه داری و حفاظت آثار تاریخی، پژوهشی و اطلاع رسانی و رسانی و…
– حفاظت از ترانشه های باستان شناسی توسط المان های منظر ساز
– ایجاد مسیرهای بازدید و تجهیزاتی که امکان تماس مستقیم با اثر را منتفی می کند
– حضور دائم پرسنل و سیستم های حفاظتی، که این مسئله به نوبه خود از حفاری های غیر مجاز جلوگیری می کند
– جلوگیری از تخریب اشیای مکشوفه سایت از طریق جابه جایی و انبارکردن آن ها
– کارگاه های آموزشی مناسب برای پژوهشگران و متخصصین
– جذب توریست و افزایش اقامت آنان در منطقه
– و…
بهترین روش برای حفاظت و مرمت آثار تاریخی معرفی آثار در قالب منظر فرهنگی است. البته این اقدام لازم است در چهارچوب منطقی، شرایط مناسب و همچنین با کیفیت های لازم صورت بگیرد. معرفی صحیح یک اثر و ارتباط با محیط تاریخی پیرامونی به عبارتی بیان ارزش های تاریخی و فرهنگی و تاریخی آن را سرمایه کار خود قرار می دهیم. در راستای سامان دهی محوطه، مرمت محیطی جزء مهم ترین اولویت هاست. مرمت محیطی به معنای تعادل پویا بودن یک محیط تاریخی است که برای ایجاد این تعادل پویا می بایست موارد زیر صورت پذیرد:
– مستندسازی لایه های تاریخی و محیطی به صورت توام
– روی هم گذاری لایه های فوق در سیستم GIS
– تجزیه و تحلیل مسیر تغییرات محیط و منظر از گذشته تاکنون
– تعیین حریم منظر فرهنگی-تاریخی
– جزئیات جامع23و مرمت محیطی
– ارائه طرح راهبردی منظر فرهنگی در فاز یک اجرایی سایت موزه

3-7-4سایت موزه ها، مناظر فرهنگی – تاریخی
با توجه به اهمیتی که امروزه به لحاظ دیدگاه های جهانی و سازمان های مرتبط در این عرصه نظیر آیکوموس در جهت نگرش به سایت ها و محوطه های تاریخی وجود دارد، می بایست محوطه و سایت های تاریخی که دارای ارزش فرهنگی-تاریخی همسانی هستند، به صورت یکپارچه در قالب منظر فرهنگی مورد معرفی قرار گیرند. جهت تحقق این امر همکاری سازمان میراث فرهنگی با سایر نهادها و ارگانهای دولتی ضروری است.
3-8 دسته بندی سایت های تاریخی(تیپولوژی)
– بر اساس دوره تاریخی
– بر اساس وسعت و مقیاس سایت
– بر اساس کاربری و محتوای سایت

3-9 نکات لازم جهت ایجاد سایت موزه در سایت های تاریخی
– قدمت تاریخی
– جغرافیای تاریخی
– موقعیت مکانی و جغرافیایی
– نظام دسترسی
– وضعیت تملک
– حریم و عرصه
– کیفیت دید و منظر
– سوابق حفاری ها، کاوش های باستان شناسی و برنامههای حفاظتی
– طرح بالادست منطقه ای و نقشه کاداستر
3-10 اولویت های لازم برای انتخاب سایت موزه
– دارا بودن حریم مصوب
– مشخص بودن عرصه محوطه
– مدارک موجود در ارتباط با محوطه
– نقشه های منطقه، عکس های هوایی قدیم و جدید، عکس های تاریخی محوطه و …
– نقشه برداری محوطه: مقیاس 100/1
– نقشه های باستان شناسی
– مشخصات اشیاء کشف شده و شاخص منطقه با توجه به نقشه دقیق مکان قرارگیری قبلی
– برداشت های مغناطیسی، مادون قرمز، سنجش از راه دور و اسکن هوایی
– مستندات تصویری و مکتوب با توجه به سفرنامه ها و گزارش های باستان شناسی و …

3-11 هخامنشیان
تاریخ شاهنشاهی که هخامنشیان بر اثر دلاوری خود ایجاد کردند، طی ثلث دوم هزاره اول ق. م است (گریشمن رومن،1372: ص 134). هخامنشیان به عنوان برگزیدگان قوم پارس، بنیان گذاران این شاهنشاهی پهناور بودند. پارس ها خود جزء قبایل آریایی نژادی بودند که به ایران آمدند. درباره زمان و مسیر مهاجرت آن ها دیدگاه های گوناگونی وجود دارد به طور خلاصه می توان گفت از سده نهم پیش از میلاد است که ما با نام آنها در نوشته های آشوری برخورد می کنیم. پس از فرو پاشی دولت آشور به دست مادها و بابلیان، پارس ها بیش از مردمان دیگر، از خود آمادگی ایجاد یک دولت بزرگ را نشان دادند. این کار سرانجام به وسیله کورش دوم (550-529 پ. م) انجام پذیرفت. وی با شکست دولت های مهم ماد، لیدی و بابل، پایه تشکیل یک امپراتوری پهناور را بنا نهاد. شاهان پس از وی به ویژه کمبوجیه(529-522 پ. م)، داریوش یکم (521-486 پ. م) و خشایار شاه (485-465 پ. م) امپراتوری را نگه داشته و بر گستره آن افزودند. اما این شاهنشاهی نیز مانند تمام امپراتوری های دیگر جاویدان نبود و دولت آن شاید زودتر از آن چه به نظر می آمد از پا در آمد(موسوی مهرزاد، 1390: ص 33).
3-11-1هنرمندان و بناهاب دوره هخامنشی
این هنرمندان شامل: معماران، سنگ تراشان، فلزکاران و… بودند که با برنامه های منظم و حساب شده به ایجاد آثار هنری برای هخامنشیان می پرداختند. با توجه به نوشته های بنای کاخ شوش، می دانیم که در ساختن کاخ های شاهان هخامنشی، به جز ایرانیان، مردمانی از سرزمین های دیگر نیز شرکت داشته اند. آگاهایی که این نوشته درباره ی مصالح و محل آن ها (مانند: چوب های لبنان، طلای سارد و باختر، سنگ های قیمتی و فیروزه سغد و خراسان، عاج حبشه و سند) و همچنین سازندگان و هنرمندان مانند: زرگران مادی و مصری، آجرکاران بابلی، سنگ تراشان ایونی و ساردی(همان منبع، 1390: ص 28-29)

3-11-2 معماری پارسی
یکی از ویژگی های ایرانیان کهن و هنرمندان آنها باور به تقلید درست بوده که آنرا بهتر از نوآوری بد می دانستند تقلید یا برداشتی که منطق داشته باشد و با شرایط زندگی سازگار باشد. آریایی ها چون مردمی کشاورز بودند و در سرزمینی آباد و خرم زیسته بودند. به گمان فراوان آریایی ها هنگام کوچ و گذر از کنار دریاچه ارومیه، در برخورد با معماری ارارتویی، از آن الگو گرفته و آن رابرساو24 کرده اند. در معماری پارسی نوآوری های شگفتی در ساخت آسمانه تخت به کار برده می شد برای نمونه در تیرریزی آسمانه برای اینکه تیرچه ها در دو دهانه کنار هم، سنگینی بار را بر روی یک تیر باربر نگذارند، راستای چیدن آنها را تغییر می دادند. بدین گونه سر هر تیرچه بالشتکی به پهنای یک تیر باربر پیدا می کرد و این برای گسترش با تیرچه بهتر بود(پیرنیا محمد کریم، 1386: ص57-59).
3-11-3 پاسارگاد
پاسارگاد جلوۀ وسیعی است از هنرهای ایرانی که نخستین گام های آن هنوز بر ما مجهول است. هنر مزبور، با وجود ترکیب آن از گاوهای نر بالدار آشوری، مجسمه های (طرفین تالار) ختی (هیتی)، رنگارنگی به سبک بابلی و علائم مختصۀ مصری اصولاً تصویریست از فرهنگ ملی که در آن زمان به درجه ای مترقی رسیده بود. هرچه از خارج آمده، دوباره گداخته، مبدل، بهم پیوسته و متعادل گردیده و تشکیل هنری جدید داده است که سجیۀ معماری آن مقام اول را داراست. هنر مذکور که نسبت به اثر رنگ ها در سایه و روشنایی حساس بوده، به تناوب سنگ های سپید و سیاه را به کار برده است. این هنر در نشان دادن نیم رخ انسانی، با ایجاد چین در لباس، ترقی قابل توجهی کرده بود. همه تفصیلات، خواه ابتکاری باشد و خواه از خارج به عاریت گرفته باشند، به صبغۀ ایرانی در آمده است، و در نظر بسیاری از دانشمندان، هنر پاسارگاد بسیار مهمتر از هنر تخت جمشید است(گریشمن رومن،1372: ص 146). واژه پاسارگاد در نوشته های یونانیان هم آمده است. برخی می گویند: پاسارگاد، «پارس گده» یعنی جایگاه شهر پارس بوده، پاره ای دیگر برآنند که پاسارگاد در اصل «پارسه گرد» یعنی: جایگاه پارسیان است. بر مبنای آخرین گفته ها، پاسارگاد شاید واژه ای ایلامی باشد، زیرا در گِل نوشته های ایلامی تخت جمشید این نام به دو صورت «باتراکاتاش» و «باشراکادا» خوانده شده است(مالوان ماکس، تاریخ کمبریج، فصل هفتم، ص: 418). پاسارگاد به دست کورش بزرگ احتمالاً در سال 559-550 پ. م ساخته شد(موسوی مهرزاد، 1390: ص 35). بخش های امروزی این مجموعه عبارتند از: کاخ پذیرایی یا کاخ بار (یا S) که 2520 متر وسعت دارد. تالار مرکزی این کاخ، مستطیل شکل و بام آن روی دو ردیف چهار ستونی قرار گرفته و امروزه تنها یکی از آن ستون ها پابرجا مانده است. در 300 متری آن، «کاخ شرقی» (یاR ) قرار دارد که حدود584 متر مربع مساحت دارد. فرشته بالدار مشهور، در جزر سنگی درگاه شمالی همین کاخ پابرجاست. کاخ اختصاصی (یاP) با 3410 متر مساحت در 230 متری شمال غربی کاخ پذیرایی ساخته شد. البته دو کوشک25 کوچک نیز جزء این مجموعه هستند. آتشدان های سنگی نیز با فاصله ای از دیگر آثار قرار گرفته اند. در حدود 550 متری شمال کاخ اختصاصی، بنای برج مانند مشهور به «زندان» یا «زندان سلیمان» به صورت ویران دیده می شود. اما بزرگ ترین بنا، دژی است که بر روی تپه ای در شمال دشت پاسارگاد ساخته شده و امروزه «تل تخت» یا «تخت سلیمان» نامیده می شود. و سرانجام، آرامگاه سنگی کورش بزرگ که شاید بیش تر شهرت پاسارگاد به خاطر آن باشد. پاسارگاد را در واقع باید یک «کاخ باغ» دانست. همان گونه که در نقشه (B3 )

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد باستان شناسی، مردم شناسی، جنگ جهانی دوم، گونه شناسی Next Entries منابع پایان نامه درمورد تخت جمشید، فناوری اطلاعات، هخامنشیان، ساختمایه ها