منابع پایان نامه درمورد ایران باستان، مدیریت ساخت، کنترل هوشمند، باستان شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

با شرایط بد آب و هوایی محیط بیرونی؛ وجود خدمات بهداشتی و تسهیلات درمانی؛ وجود تسهیلات مرتبط با شرایط اضطراری(شبیه پله فرار).
3-19-3 هویت ساختمان: شامل تناسب ساختمان با اهداف سازمانی، سهولت تشخیص ساختمان، زیبایی محیط داخلی، زیبایی محوطه ها، تصویر و نمای خارجی، استفاده از شیشه ی هوشمند.
3-19-4 راحتی در ساختمان: شامل وجود سیستم های کنترل روشنایی، وجود سیستم های کنترل آسانسور، وجود سیستم های کنترل درجه حرارت هوای محیط، وجود سیستم های ایجاد هوای تازه در محیط، وجود سیستمهای آبیاری هوشمند، تخصیص میزان کافی به هر شخص در ساختمان، قابلیت کنترل شخصی محیط توسط افراد، سهولت جابه جایی در ساختمان، سهولت جابه جایی و دسترسی ساده ی افراد ناتوان، وجود سیستم های دریافت فرامین صوتی، وجود سیستم های کنترل رطوبت، وجود سیستم های برق اضطراری.
3-19-5 امنیت ساختمان: شامل وجود سیستم های کنترل دسترسی و تردد هوشمند، وجود سیستم های ردیابی هوشمند کارکنان و مراجعین، وجود نظارت بصری درون و برون ساختمان (دوربین های مداربسته)، وجود سیستم های هشدار مزاحمت، وجود نگهبانی فیزیکی شبانه روزی، وجود سیستم های امنیت اطلاعات و شبکه ی ارتباطی.
3-19-6 سیستم های ارتباطی ساختمان: شامل وجود شبکه های رایانه یی در ساختمان، امکان ارتباط به اینترنت، وجود سیستم های ویدئو کنفرانس، وجود خطوط تلفن، وجود سیستم های اطلاعاتی و اتوماسیون دفتری، وجود تابلوهای اعلانات هوشمند در ساختمان.
3-19-7 مدیریت سیستم ها: شامل میزان یک پارچه سازی سیستم هی مدیریت ساختمن و مشارکت در تبادل اطلاعات، انعطاف پذیری سیستم های مدیریت ساختمان، تطابق سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری مدیریت ساختمان با استانداردهای معتبر جهانی، امکان مستندسازی و ثبت بروز گزارشات سیستم ها، وجود سیستم های مدیریت تأسیسات و تجهیزات، مدیریت صرفه جویی انرژی و استفاده از انرژی های جدید، مدیریت خطر پذیری و ارزیابی خطرات در سیستم های امنیتی و ایمنی.
3-19-8 خدمات و پشتیبانی سیستم های هوشمند مورد استفاده: شامل وجود خدمات مستمر و مناسب سیستم ها، قابلیت و سهولت تعمیر و نگه داری سیستم ها، صرفه جویی در هزینه های تعمیر و نگه داری و پشتیبانی سیستم ها.
3-20 اهمیت فناوری طلاعات در معماری موزه
3-20-1 بهره گیری از سیستم های کنترل هوشمند و حذف نقش انسان در اجرای مستقیم برخی از وظایف موجب کاهش نیروی انسانی مورد نیاز در برخی از واحدهای سازمان و نتیجتاً تحدید فضای مورد نیاز خواهد شد.
3-20-2 وجود فرایندهای اطلاعاتی و گردش اطلاعات مبتنی بر شبکه ضرورت جایه جایی و تردد افراد بینواحدهای مختلف سازمانی را کاهش خواهد داد.
3-20-3 دیجیتالی شدن اطلاعات بر امکان تشکیل بانک های اطلاعاتی و ذخیره سازی ساده تر اطلاعات می افزاید و تخصیص فضاهای بایگانی اطلاعات در ساختمان را غیر ضروری می سازد.
3-20-4 نیازمندی های اطلاعاتی کارکنان یا مراجعین، و لزوم دسترسی سریع به آن به معنی ضرورت وجود مکان های جدید و خاص ( مانند کافی نت ها، واحدهای اطلاعات مبتنی بر شبکه در ورودی ساختمان، سیستم های اطلاع رسانی نصب شده در اماکن عمومی و تابلوی اعلانات هوشمند که علاوه بر ارئه ی اطلاعات مورد نیاز سازمانی، ردیابی کارکنان را ممکن می سازد) به منظور دریافت اطلاعات در ساختمان است.
3-20-5 دسترسی سریع افراد به یکدیگر بر اساس شبکه ارتباطی از ضرورت نزدیکی اطاق های کارکنان به دلیل اشتغال در یک حوزه می کاهد، که این خود به معنی امکان بازنگری چینش سنتی واحدهای سازمانی در ساختمان است.
3-20-6 بهره گیری از فناوری اطلاعات در انجام وظایف شغلی توسط کارکنان، به معنای استفاده از ادوات جدید در اجرای مناسب مأموریت ها است که شرایط جانبی مورد نیاز و چگونگی استقرار آنها جای تأمل دارد. مثلاً می توان به استفاده از فناوری آموزشی جدید مبتنی بر فناوری اطلاعات در محلآموزش یا سالن جلسات و کنفرانس اشاره کرد.
3-20-7 جمع آوری هوشمند اطلاعات محیطی ساختمان به منظور انتقال، پردازش و به کارگیری مناسب آنها با بهره گیری از حساسه های (سنسوری ها) مختلف در نقاط مختلف ساختمان میسر می شود؛ برای مثال می توان به دوربین ها، حساسه های دود، حرارتی و غیره اشاره کرد که لازم است در نقاط مناسب ساختمان تعبیه شوند و کنترل هوشمند تأسیسات ساختمانی را انجام دهند. همچنین می توان با استفاده از حساسه های اندازه گیری بار و فشار در سازه ی ساختمان و کنترل توزیع هوشمند بار، استحکام ساختمان در هنگام وقوع زلزله را تقویت کرد و بدین ترتیب محیط مناسبی را برای نیل به اهداف اطلاعاتی سازمان ایجاد کرد.
3-20-8 تحقق کلیه کاربردهای مبتنی بر شبکه با استفاده از زیرساخت های مناسب ممکن خواهد بود و لذا سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نیاز سازمان از نقش کلیدی برخوردارند که تاثیراتی را نیز بر حوزه ی ساخت و معماری خواهند گذاشت؛ برای مثال می توان به فضای مورد نیاز برای عبور کابل های ارتباطی در به کار گیری شبکه ی رایانه ای و اجرای اتوماسیون سازمان و نیز در شبکه ی کنترل هوشمند و مدیریت ساختمن، اتصالات مورد نیاز،سوئیچ ها، اطاق های کنترل مرکزی سیستم های تأسیساتی هوشمند، اطاق سرور و مرکز رایانه اشاره کرد.

فصل چهارم
4- مصادیق
4-1. موزه هنر ایران باستان
جدول شماره 4-1. موزه هنر ایران باستان28
مدارک معماری
سال احداث
نام معمار
نام پروژه
عکس، نقشه های معماری
1938
آندره گدار
موزه ایران باستان
تصاویر داخلی
تصاویر خارجی

تصاویر
فضاهای موزه

تصویر 4-4 عکس داخلی، منبع
www.tebyan.net موزه ايران باستان

تصویر4-3 عکس داخلی، منبع
www.tebyan.net

تصویر4-2 عکس هوایی، منبع
Gooogle earth

تصویر4-1 موزه ایران باستان،

تصویر4-8نمای داخلی، منبع
www.tebyan.net

تصویر4-7عکس داخلی، منبع
www.tebyan.net

تصویر 4-6 عکس جانبی موزه، منبع
سایت google.com

تصویر 4-5 نمای ایوان، منبع
سایت google.com

مفهوم
توضیحات
استفاده از قوس های ساسانی در ورودی بنا که یادآور معماری ساسانی است.

موزه ي ملي ايران كه عمليات ساخت آن در سال 1313 آغاز و در سال 1316 به بهره برداری رسید، نه تنها بزرگترین موزه ی باستان شناسی و تاریخ ایران است، بلکه از نظر حجم، کیفیت و تنوع آثار یکی از چند موزه ی بزرگ جهان و به عنوان موزه ی مادر محسوب می شود. در سال 1308 خورشیدی، به دنبال تصویب قانون حفظ آثار ملی تشکیل شد و به منظور حفظ تاریخی ایران، تهیه نقشه بنای موزه ایران باستان، با الهام از بنای طاق کسری توسط معمار فرانسوی، آندره گدار آغاز گردید که در آن تاریخ مدیر باستان شناسی ایران هم بود. رنگ آجرهای ساختمان موزه قرمز انتخاب شد تا یاد آور معماری عصر ساسانی باشد. بنای موزه حدود 11000 مترمربع و ساختمان اصلی آن سه طبقه است.
ماخذ: براساس بررسی وپردازش و پردازش تحقیق از نگارنده
4-2. موزه بریتیش
جدول شماره 4-2. موزه بریتیش 29
مدارک معماری
سال احداث
نام معمار
نام پروژه
عکس، نقشه های معماری
1753

موزه بریتیش
فضای داخلی
فضای خارجی

فضاهای موزه

تصویر4-4عکس داخلی
منبع google earth

تصویر4-3عکس داخلی
منبع google.com

تصویر4-2 نمای ورودی موزه بریتیش
منبع google earth

تصویر4-1 عکس هوایی موزه بریتیش
منبع google earth

تصویر4-8عکس داخلی و گنبد
منبع google.com

تصویر4-7 عکس داخلی
منبع google.com

تصویر4-6ورودی موزه
منبع www.tebyan.net

تصویر4-5 ورودی اصلی موزه
منبع www.tebyan.net

مفهوم
توضیحات
نشانه شهری در تاریخ موزه های انگلستان، بازسازی فضاهای گمشده دوباره در لندن
موزه بریتانیا در لندن که مجموعه ای از کمیاب ترین گنجینه های تاریخ بشر در آن جای دارد به تنهایی بیشترین تعداد بازدیدکنندگان موزه را در جهان به خود اختصاص داده است. این موزه در سال 1753 با نمایش مجموعه اشیاء باستانی آقای سلوان تاسیس شد و تا کنون همواره در حال توسعه و افزایش جذابیتهای آن بوده است. امروزه موزه بریتیش بزرگترین موزه جهان است که فضای نمایشی آن مساحتی در حدود 75 هزار متر مربع و یکصد گالری جمعا به طول 2.3 کیلومتر را در برمی گیرد.

ماخذ: براساس بررسی وپردازش و پردازش تحقیق از نگارنده

4-3. موزه متروپولیتن
جدول شماره 4-3. موزه متروپولیتن30
مدارک معماری
سال احداث
نام معمار
نام پروژه
عکس، نقشه های معماری
1870

موزه متروپولیتن
فضای داخلی
فضای خارجی

فضاهای موزه

تصویر4-4عکس داخلی
منبع google earth

تصویر4-3 عکس داخلی
منبع google earth

تصویر4-2حجم کلی موزه متروپولیتن
منبع google earth

تصویر4-1 عکس هوایی موزه متروپولیتن
منبع google earth

تصویر4-8 عکس داخلی و گنبد
منبع google earth

تصویر4-7عکس داخلی
منبع google earth

تصویر4-6 ورودی موزه
منبع www.tebyan.net

تصویر4-5 ورودی اصلی موزه
منبع www.tebyan.net

مفهوم
توضیحات
نگاهی به لایه های پنهان معماری، تحلیل تطبیقی مفهوم حرکت در فضای معماری

موزه متروپولیتن نیویورک از بزرگ‌ترین و مشهورترین موزه‌های جهان است. موزه در وسط شهر نیویورک و در مجاورت ضلع شرقی سنترال پارک قرار دارد. این موزه که در ۱۸۷۲ میلادی افتتاح گردید. موزهٔ متروپولیتن نیویورک حاوی مجموعهٔ بزرگ و نادری از تاریخ اسلام و ایران باستان است. این موزه سالی ۴ میلیون بازدید کننده از کلکسیون دو میلیونی آن دارد. قدیمی‌ترین دارایی این موزه مربوط به (به تقریب) ۳۰۰۰۰۰ سال تا ۷۷۰۰۰ سال پیش است و سنگ آتشزنه‌ای‌است که در مصر یافت شده‌است.

ماخذ: براساس بررسی وپردازش و پردازش تحقیق از نگارنده

4-4. موزه بیلبائو
جدول شماره 4-4. بیلبائو 31
مدارک معماری
سال احداث
نام معمار
نام پروژه
عکس، نقشه های معماری
1997
فرانک گهری
موزه بیلبائو
فضای داخلی
فضای خارجی

فضاهای موزه

تصویر4-4 فضای داخلی
منبع google earth

تصویر4-3راه پله از داخل موزه
منبع google earth

تصویر4-2حجم کلی موزه بیلبائو
منبع www.tebyan.net

تصویر4-1 عکس هوایی موزه بیلبائو
منبع google earth

تصویر4-8 سازه داخلی
منبع google earth

تصویر4-7 شکل مخروطی از داخل بنا
منبع google earth

تصویر4-6نمای کلی
منبع www.tebyan.net

تصویر4-5 انعکاس و ارتباط موزه با آب
منبع www.tebyan.net

مفهوم
توضیحات
پیچیدگی، تکنولوژی، بازتاب نور

گوگنهایم بیلبائو یکی از چند موزه متعلق به بنیاد گوگنهایم نیویورک است. که موزه و نمایشگاه دائمی شامل آثار هنرمندان اسپانیایی و بین المللی است. این موزه دارای شکل خاص و عجیب به صوت منحنی هایی مختلف طراحی شده است که در نوع خود یکی از بهترین طراحی های ساختمان در جهان است. منحنی های در ساختمان به ظاهر تصادفی طراحی شده اند ، که معمار این بنا اعلام کرده بود که بدلیل بازتاب نور به این شکل طراحی شده است. وقتی در سال ۱۹۹۷ این موزه به روی عموم مردم باز شد به دلیل سبک طراحی خاص خود سر و صدا زیادی در جهان به عنوان یک ساختمان تماشایی در جهان به پا کرد. شکل اصلی این بنا شبیه یک کشتی است که شیشه های بکار رفته در این بنا شبیه فلس ماهی است که بازتاب نور بدلیل وجود درخشندگی تیتانیوم در این بنا است.

ماخذ: براساس بررسی وپردازش و پردازش تحقیق از نگارنده
4-5. موزه واتیکان
جدول شماره 4-5. موزه واتیکان32

مدارک معماری
سال احداث
نام معمار
نام پروژه
عکس، نقشه های معماری
1739

موزه واتیکان
فضای داخلی
فضای خارجی

فضاهای موزه

تصویر4-4 فضای داخلی
منبع google earth

تصویر4-3گالری های نمایش داخل موزه
منبع google earth

تصویر4-2 حجم کلی موزه واتیکان
منبع google earth

تصویر4-1 عکس هوایی موزه واتیکان
منبع google earth

تصویر4-8 فضای

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد تخت جمشید، فناوری اطلاعات، هخامنشیان، ساختمایه ها Next Entries منابع پایان نامه درمورد معماری سنتی، سنت گرایی، نورپردازی، گسترش فضایی