منابع پایان نامه درباره Productivity، Affecting، Resources

دانلود پایان نامه ارشد

for caution’, International Journal of Service Industry Management, vol. 17, no. 1, pp. 76-98.
Stone. 2004. Human Resource Management
Stovel, M. Bontis, N. , (2002), Voluntary turnover : Journal of interllectual Capital, 3(3), 303-322.
Taheri sh. Productivity & analysis on organizations(Total Productivity Management), Tehran,1st Edition, 1999.
Tavari M, Sokhakeian M, Mirnejad SA. Identification &Prioritize the Factors Affecting the Productivity of Human Resources With MADM Technique. Journal of Industry Management, Vol1, No 1,2008
Vaziri S, Mansouri H, Adiban A. Identification & Prioritize the Factors Affecting the Productivity of Human Resources With MADM Technique. journal of Civility & Training. No 100.2010
Vilares, M. J. & Coelho, P. S.,(2003), The employee-customer satisfaction chain in the ECSI model, European Journal of Marketing, 37,11/12, Emerald.
Wakefield, A., & Button, M. (2013). 15 New Perspectives on Police Education and Training. International Perspectives on Police Education and Training, Routledge Frontiers of Criminal Justice.
Wayne, S. J., & Green, S. A. (1993). The effects of leader-member exchange on employee citizenship and impression management behavior. Human Relations, 46, 1431–1441.
Wright P, Perrell ,Gloet M. Cultural values/ workplace behavior and productivity in China: A conceptual framework for practicing managers. Management Decision (2008). Vol. 46 No. 5/ pp. 797-812.
Wright, P. M., & Gardner, T. M. (2003). Theoretical and empirical challenges in studying the HR

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره service، (2013).، R., Next Entries تحقیق رایگان درباره ثبت اختراعات