منابع پایان نامه درباره کنترل حرکت، یادگیری حرکتی، دامنه حرکتی

دانلود پایان نامه ارشد

های متفاوتی که بصورت سنتی در درمان های کاردرمانی و توانبخشی بوده است و تلفیق آن با علوم و تکنولوژی روز و درمان هایی که امروزه بر روی آنها آزمایشات بسیاری صورت گرفته، می تواند موثر باشد. از این درمانها برای پیشرفت مهارتها در کمبودهای اجرائی مثل: قدرت، دامنه حرکتی مفاصل، کنترل حرکتی49، شناخت و آموزش استراتژی های جبرانی استفاده می شود [38].

(11-2) درمان های مورد استفاده در کاردرمانی
استفاده از رویکردهای برانستروم، رویکرد رشد عصبی50، تکلیف محور یا وظیفه گرا51، مبتنی بر فعالیت52، درمان بوسیله ایجاد محدودیت حرکتی 53، درمان های روانی اجتماعی، تکنیک های تسهیل سازی نوروماسکولار حس عمقی، برنامه های عملکردی فیزیکی تقویت عضلانی و تحریکات الکتریکی فانکشنال، بیوفیک، نوروفیدبک و سایر درمان ها می باشد [6].
برخی از رویکردهای مورد استفاده در کاردرمانی برای درمان بیماران سکته مغزی به شرح زیر است:

(1-11-2) رویکرد رشد عصبی: بنام رویکرد بوبت نیز شناخته می شود که برای کاهش کنترل حرکتی در بیماران سکته مغزی بطور گسترده استفاده می شود در این رویکرد که بر روی حرکات درشت54 با تاکید بر مراحل رشدی تاکید میشود، درمانگر به منظور دستیابی به مهار رفلکسی55، دروندادهای56 حسی را در الگوهای خاص بکار می برد و توالی رشدی نرمال بیمار تسهیل می گردد.

(2-11-2) مدالیته تحریک الکتریکی عملکردی (FES57): تکنیکی است که در کاردرمانی پس از سکته مغزی برای کاهش نیمه دررفتگی شانه58 و دردهای مرتبط موثر است. همینطور برای بازآموزی نوروماسکولار اندام فوقانی بخوبی می توان از آن سود جست. در FES، الکترودهای سطحی بر روی عضله یا گروه عضلانی قرار می گیرد. البته بهتر است این تکنیک در حین اجرای وظایف فانکشنال مورد استفاده قرار گیرد. در سال 2002 در بررسی های انجام شده اعلام شد که FES در درمان نیمه دررفتگی های شانه موثر است ولی شواهد کافی برای این گفته وجود نداشت گرچه یافته ها نشان می دهد FES برای اندام فوقانی در طول توانبخشی سکته مغزی منجر به بهبودی دامنه حرکتی اکتیو59 مفاصل وافزایش قدرت می گردد [40].

(3-11-2) رویکرد یادگیری حرکتی60: این رویکرد بر اساس رویکرد سیستم های مبتنی بر وظیفه گراست و شامل تمرین وظایف تکراری و آموزش توانایی بازوست. این تکنیک شامل روند دستیابی به مهارت و تطبیق پاسخ حرکتی به محتوا61 است و تصمیم گیری های موثر براساس انتخاب حرکت و چهارچوب شرایط تمرین، عوامل کلیدی در این تکنیک است. در این راستا شدت و الگوی اجرا بر سرعت و دقت یادگیری حرکتی موثر است. در یافته ها بیان شده که حرکات تکراری (حتی حرکات بسیار ساده) مبانی اساسی یادگیری حرکتی بوده و بواسطه تغییرات القایی در کورتکس، بهبودی ایجاد می کند. ارائه وظایف تکراری (آموزش حرکات مستقیم و تکراری یا وظایف عملکردی در طول حرکات) بعنوان ابزار جایگزین تمرین، تغییراتی در کورتکس ایجاد می کند که منجر به افزایش عملکرد می شود. بطور کلی ارائه تمرینات تکراری که با فعالیت های عملکردی ترکیب شده با شدت تمرینات ارتباط دارد ولی برای اثبات آن شواهد محکمی ارائه نشده است. اما به هر حال باید توجه داشت که تمرینات تکراری منجر به تاثیرات مثبت عمده بر فعالیت های روزمره زندگی میشود و تحقیقات آماری در این زمینه معنی دار بوده است. در یافته های ترومبلی بیان شده است که تمرینات حرکتی برای دستیابی به یک هدف خاص در طول وظایف عملکردی62 در بهبود اختلالات خاص مثل هماهنگی و دامنه حرکتی مفاصل موثر است [38].

(4-11-2) درمان بوسیله ایجاد محدودیت حرکتی
این تکنیک یک رویکرد رفتاری63 در نظر گرفته می شود. در این رویکرد از اندام سالم استفاده نمی شود و معمولا اندام سالم با یک اسلینگ، دستکش بلند64 یا هر دو برای چندین ساعت بسته می شود. در طول مدت بسته بودن اندام سالم، بیمار فعالیت های انتخاب شده را با دست ضعیف تر مبتلا انجام می دهد.تکالیف شامل فعالیت هایی مثل برگرداندن مکرر کارت یا فعالیت های عملکردی مثل تاکردن حوله می باشد.
در تکنیک درمان بواسطه ایجاد محدودیت حرکتی، شکل دهی به پاسخ حرکتی پروسه مهمی است که باید تراپیست در فعالیت های انتخابی در نظر بگیرد. تراپیست معمولا فعالیت هایی که پاسخ ها و نیازهای حرکتی را افزایش می دهد انتخاب می کند؛ مثلا ممکن است در ابتدا بیمار عمل گرفتن65 را با توپ تنیس و قرار دادن در سبد آغاز کند و بعد با سیر پیشرفت، برداشتن بلوک ها و سپس گیره کاغذ و غیره را در فعالیت بگنجاند. این تکنیک به مدت دو هفته اجرا شده و در 90 درصد موارد، از زمان برخاستن از خواب دست سالم را به منظور پالایش و افزایش دقت در توانایی حرکتی و در نتیجه فعال شدن کورتکس حرکتی می بندند.
درمان بواسطه ایجاد محدودیت حرکتی اصلاح شده66 نیز محتوایی شبیه به درمان بواسطه محدودیت حرکتی دارد با این تفاوت که شدت کمتری دارد. به این صورت که بستن اندام سالم فقط در هنگام دادن تمرینات الگوها داده می شود ولی طول مدت آن بیشتر است (چند ساعت در روز به مدت 10 هفته). این دو روش برای یادگیری حرکتی کارآمد بوده و در فعالیت های عملکردی در سکته مغزی مزمن موثر می باشند [41, 42].

(5-11-2)درمان های کمکی رباتیک67
در این تکنیک حرکت کل اندام با کمک همزمان یک دستگاه رباتیک صورت می گیرد. همزمان با شروع به حرکت، تسهیل حرکت نیز ارائه می گردد و حرکت توسط الکترودهای دستگاه الکترومیوگرافی جمع آوری و تشخیص داده می شود و دستگاه برای تکمیل حرکت به بیمار فیدبک حسی حرکتی68 ارائه می کند. رباتیک ها جمع آوری همزمان اطلاعات کینماتیک را فراهم می کنند که اساسا ارزش آنها را می افزایند؛ این درمان به بازگشت کنترل حرکتی در بیماران سکته مغزی حاد و مزمن کمک می کند [43]

(6-11-2) درمان شناختی پس از سکته مغزی
بیمارانی که پس از سکته مغزی از نظر شناختی سالم به نظر می رسند؛ ممکن است مشکلاتی خفیف و ظریف از نظر شناخت یا درک داشته باشند و نتوانند فعالیت هایی مثل رانندگی یا فعالیت های پیشرفته روزمره زندگی را بخوبی انجام دهند. اختلال در درک و شناخت ممکن است در هر یک از زمینه های حافظه، توجه، شروع فعالیت، حل مسئله، منطق، آپراکسیا، غفلت یک طرفه و آگنوزیا باشد. کاردرمانگر در درمان شناخت و درک ممکن است روی بازسازی اختلال خاص مستقیما تمرکز کند یا در صدد جبران آن در طول بازآموزی وظایف عملکردی برآید. البته در تحقیقات شواهد محدودی وجود دارد که بازآموزی شناختی منجر به بهبودی مهارت های شناختی می گردد. درمان شناختی شامل آگاهی اجباری69 از فضای مورد غفلت، تمرینات وظیفه خاص70 و استفاده از استراتژی های سازگار با انجام فعالیت های عملکردی است که توانایی درکی شناختی بعد از سکته مغزی را بهبود می بخشد [44].

(7-11-2) رویکرد تطابقی/ جبرانی در توانبخشی پس از سکته مغزی
استفاده از تطابق برای بیماران سکته مغزی در کاردرمانی بسیار معمول و متداول است. جبران، آموزش تکنیک هایی به بیمار است که بتواند از دست همی پلژیک درفعالیت های روزمره زندگی مثل پوشیدن لباس کمک بگیرد یا در مورد حافظه، آموزش به بیمار برای استفاده از چک لیست موقع انجام فعالیت های نظافت71 وبهداشت72 می باشد.
البته اگرچه آموزش تکنیک های جبرانی و استراتژی های تطابقی منجر به بهبود عمده در عملکرد اساسی73 زندگی می گردد ولی استفاده از تکنیک های جبرانی همیشه ایده ال نیست، بخصوص زمانی که شانس اصلاح وجود دارد. در تحقیقات آمده است که استفاده از تطابق ممکن است آموزش عدم استفاده از اندام را تشویق کند و در نهایت باعث کاهش نتایج عملکردی در اندام فوقانی آسیب دیده گردد.

(8-11-2) رویکردهای جایگزین و مکمل74
در تحقیقات علوم اعصاب، روش های درمانی مکمل و جایگزین بسیار رایج و مورد علاقه است؛ در این بخش برخی از این مداخلات مرور می شود.
فرض اساسی برای چهارچوب مفهومی در استفاده از این درمان ها بر اساس نوروفیزیولوژی مدل انگیختگی شامل ترانسمیترهای تعدیل کننده عصبی75 سیستم اتونوم و شواهدی دال بر پلاستی سیتی76 مغز استوار است[45].
استفاده از مدالیته های مختلف برای تسهیل و مهار گروههای عضلانی و کنترل حرکتی هم که جدید نیست. پزشکان اعتقاد دارند که آموزش های آرامش بخشی77 (تمرینات تنفسی، تصویر سازی، مدیتیشن و بیوفیدبک) می تواند روی تونیسیته عضلانی، بخصوص تونیسیته غیر طبیعی مثل اسپاستیسیتی و ریجیدیتی؛ موثر باشند. در مقابل افرادی که ابنرمالیتی کمی در تونیسیته عضلانی دارند بهتر است از تسهیل گروههای عضلانی که مستقیما در جهت نتایج عملکردی است، استفاده شود. مثلا از ویبریشن بعنوان تحریک حس عمقی78 برای تسهیل یا مهار عضلانی استفاده می شود.[38] همچنین از ویبریشن برای افزایش جریان خون بافت نرم و برای پراکندن موادی که واسطه درد در طول فاز حاد برای پاسخ التهابی تولید می شوند، مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین برای نقاط اصلی در طب سوزنی و نقاط ماشه ای79 (ماشه عضلات) برای کاهش درد مورد استفاده است.

(9-11-2) ماساژ درمانی80
عموما کاردرمانگرها از ماساژ درمانی استفاده نمی کنند اما شواهدی وجود دارد که 10 دقیقه ماساژ آهسته81 در بیماران مسن مبتلا به سکته مغزی باعث کاهش در اضطراب، درد شانه، ضربان قلب و فشار خون می گردد و اگر هدف کاهش تون عضلانی باشد، احتمالا ماساژ با دیگر روش های آموزش ریلکسیشن همراه می گردد [46].

(10-11-2) طب سوزنی82
استفاده از طب سوزنی در توانبخشی سکته مغزی بطور گسترده مورد مطالعه سیستماتیک قرار گرفته است. در این تحقیق بسیاری از مطالعات دارای نواقص روش شناختی بوده، یا اندازه نمونه بیش از حد کوچک بود و از نظر آماری معنی دار نبودند. اما مطالعات در اندازه نمونه بزرگتر و ارزیابی نتایج عملکردی خاص با ابزاری چون ابزار ارزیابی Fugel-Mayer و استقلال عملکردی83 نشان داده است که طب سوزنی عملکرد اندام تحتانی را بهبود بخشیده است .[47, 48]

(11-11-2) ریکی84
ریکی نوعی شیوه استفاده ازانرژی شفا بخش است یکنوع دست کشیدن روی بیمار که در کشور ژاپن از سال 1922 مورد استفاده واقع شده است. تحقیقات در مورد تاثیر این شیوه بر بهبودی عملکردی بیماران پس از سکته مغزی صورت گرفته است ولی تاثیر عمده ای بر معیارهای ارزیابی مثل Functional Independent Measure (FIM) یا Depression Scale (CES-D) نداشته است. فقط تاثیر مثبت آن بر روی خلق فرد گزارش شده است [49].

(12-10-2) نوروفیدبک85
سیستم های واقع بر اساس کامپیوتری مجازی مطالعات کارآمدی را بخوبی تولید می کنند و می توانند فعالیت های عملکردی مثل رانندگی، ورزش، محیط های مذاکراتی، بهبود توجه، توصیف حافظه شنیداری، ایجاد زمینه های مفید برای دید رانندگی وسهولت در عبور از خیابان شلوغ شبیه سازی کند. در نمونه های کوچک آموزش نوروفیدبک برای افراد تحت حاد مفید بوده است. در مطالعاتی بر روی کاهش شناخت در پروسه پیری86 و اثرات مثبت روی پلاستی سیتی مغز و سیستم های تعدیل عصبی دارد و نتایج فانکشنال با برنامه های فعال کامپیوتری اتفاق می افتد.
داده ها نشان می دهد که در چندین ارزیابی نوروفیزیولوژیکال بهبود حافظه و افزایش عملکرد وجود داشته است. این واقعیت مجازی در کامپیوتر به شکل بازی از محتوای واقعی محیط زندگی ساخته می شود و می تواند اثر بخشی و تعمیم دهی درمان در رویدادهای جهان واقعی را افزایش دهد و شبیه سازی محیط مثلا رانندگی باعث افزایش ایمنی و تاثیر تمرین واقعی در توانبخشی سکته مغزی را افزایش دهد) [50].

(13-10-2) بیوفیدبک87
الکترومیوگرافی بیوفیدبک تکنیکی برای مهار و فعال کردن عضلات پس از سکته مغزی است و با قرار دادن الکترودهای سطحی بر روی عضله یا گروه عضلانی برای اندازه گیری ایمپالس های میوالکتریکی ناشی از شلیک واحدهای حرکتی88 بوجود می آید. در طول جلسات بیوفیدبک، با استفاده از فیدبک بینایی یا شنوایی به بیمار فعالسازی یا مهار کردن عضلات آموزش داده می شود. با ایجاد چنین شرایط موثری بیوفیدبک نه تنها باعث بهبود عملکرد اندام فوقانی پس از سکته می شود بلکه در بهبود اجرای فعالیت های

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره بیماران مبتلا، اندام تحتانی، کیفیت زندگی Next Entries منابع پایان نامه درباره الکترومیوگرافی، کیفیت زندگی، هماهنگی حرکت